Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Obligarea la plata chiriei aferente terenului

Obligarea la plata chiriei aferente terenului

  Publicat: 20 Aug 2012       4317 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Giurgiu la data de la data 04.04.2007 reclamantul D.M. a chemat in judecata pe parata C.V. Societate Cooperativa solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa oblige parata la plata unei chirii lunare al carui cuantum sa fie stabilit in functie de probatoriul administrat, asupra terenului ocupat de cladirile acesteia.

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.

In fapt, reclamantul a motivat ca este proprietarul terenului intravilan de 1.147 mp potrivit sentintei civile nr.23336/1992 a Judecatoriei Giurgiu, a titlului de proprietate nr.58493/1999 si a sentintei civile nr.148/2002 iar in anul 1999 parata a formulat o actiune pentru modificarea titlului sau de proprietate in sensul radierii suprafetei de 300 mp pe motiv ca pe aceasta suprafata de teren se afla o constructie ``Bufet 2 Malu``, actiune ce a fost respinsa prin sentinta civila nr.4829/1999.
A mai aratat reclamantul ca prin decizia civila nr.3001 Curtea de Apel Bucuresti a obligat parata sa ii lase in deplina proprietate si folosinta suprafata de 350 mp, pentru diferenta avand dreptul Consumcoop Vedea sa il foloseasca gratuit pe toata durata constructiilor existente, conform art.187 din Legea nr.109/1996, dar prin Legea nr.1/2005 s-a schimbat situatia in sensul ca dispozitia aratate este aplicabila numai daca terenurile nu au fost revendicate.
In drept au fost invocate dispozitiile art.1/2005, art.1411,1429 C.civ.
Analizand ansamblul probatoriu administrat in cauza, instanta a retinut ca reclamantul D.M. este proprietarul terenului in suprafata de 1.147 mp situat in intravilanul com. Malu, jud. Giurgiu, in tarlaua 34, parcela 1441, conform titlului de proprietate nr.58495/26.01.1999 si, desi intre parti s-au desfasurat mai multe procese avand ca obiect revendicarea acestei suprafete de teren, totusi si in prezent parata ocupa o suprafata de 1.000 mp din acest teren pe care are o constructie, respectiv ``Bufetul 2 Malu``, fara a-i plati reclamantului nici o suma de bani pentru lipsa de folosinta a terenului respectiv.
Intr-adevar, dreptul de folosinta gratuita al paratei asupra acestei suprafete de teren a fost recunoscut acesteia prin sentinta civila nr.2167/13.07.1993 a Judecatoriei Giurgiu definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.3001/16.11.1999 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a Civila, pe toata durata de existenta a constructiilor, avandu-se in vedere la acel moment art.187 din Legea nr.109/1996 privind organizarea si functionarea cooperativei de consum si de credit, care instituia acest drept in favoarea societatilor cooperatiste.
Insa, aceasta situatie s-a schimbat ulterior, prin aparitia Legii nr.1/2005 pentru organizarea si functionarea cooperatiei, care in art.107 alin.1 prevede ca ``Terenurile transmise in folosinta pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperative de consum, existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor respective sau pana la trecerea lor, cu plata, in proprietatea societatii cooperative``.
Din interpretarea acestui text de lege rezulta ca in situatia in care adevaratul proprietar al terenului ocupat de constructiile realizate de o societatea cooperatista isi revendica dreptul sau, cooperativa respectiva nu mai beneficiaza de un drept de folosinta gratuita asupra terenului, existand posibilitatea fie ca terenul sa intre in proprietatea acesteia daca proprietarul consimte sa vanda terenul, sau in caz contrar, situatia este reglementata de dreptul comun, respectiv acordarea proprietarului terenului a unei chirii echivalente cu lipsa de folosinta a terenului.
O altfel de interpretare si considerarea ca reclamantul ar trebui sa permita ca parata sa ii foloseasca terenul fara a-l despagubi pentru lipsa de folosinta a terenului ar constitui o ingradire nejustificata a dreptului sau de proprietate, lipsindu-l pe acesta de exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate, respectiv dreptul de a-l folosi, de a-i culege fructele civile sau industriale si de a dispune de acesta.
Potrivit art.44 alin.2 din Constitutie ``Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege indiferent de titular``, iar prin adoptarea Legii nr.1/2005 legiuitorul a inteles sa reglementeze aceasta situatie juridica tocmai pentru a veni in consens cu legea fundamentala dar si cu Protocolul nr.1 aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului care stabileste ca ``Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international``.
Or, este evident ca in speta nu este vorba despre nici o cauza de utilitate publica.
Sustinerea paratei in sensul ca Legea nr.1/2005 nu este aplicabila, este nejustificata intrucat nu este vorba despre o aplicare retroactiva a acesteia ci numai pentru viitor, de la data aparitiei actului normativ respectiv, fiind obligatorie aplicarea acesteia, dar fara a avea vreo incidenta asupra situatiei existente anterior intrarii sale in vigoare, astfel ca pentru acea perioada dreptul de folosinta gratuita al paratei statuat prin Legea nr.109/1996 si recunoscut prin sentinta civila nr.2167/13.07.1993 a Judecatoriei Giurgiu definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.3001/16.11.1999 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a Civila, ramane neatins si fara instituirea vreunei obligatii pecuniare a paratei pentru acea perioada .
Insa, de la data aparitiei Legii nr.1/2005, reglementarea raporturilor juridice respective modificandu-se, situatia nu mai poate perpetua in sensul ca reclamantul nu mai poate fi lipsit de proprietatea sa fara a fi despagubit in consecinta de cel care ii foloseste terenul.
Aceasta deoarece, asa cum s-a mentionat, dreptul de proprietate este garantat de Constitutie si, mai mult decat atat, in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a considerat ca principiul respectarii proprietatii se considera violat nu numai in ipoteza in care o persoana este lipsita in mod propriu zis de proprietatea sa dar si atunci cand unei persoane nu i se acorda posibilitatea de a se folosi normal de acesta, cand aceasta este in imposibilitatea de a se bucura nestingherit de proprietatea sa - Cauza Vasilescu impotriva Romaniei.
Pentru toate considerentele expuse, instanta a admis actiunea, astfel cum a fost precizata si, in raport de concluziile raportului de expertiza contabila, a obligat parata sa plateasca reclamantului suma de 91.800 lei reprezentand chirie pentru terenul in suprafata de 1.000 mp situat in com. Malu, jud. Giurgiu pe care se afla amplasat ``Bufetul 2 Malu``, aferenta perioadei martie 2005 - decembrie 2007 inclusiv.
De asemenea a obligat parata sa plateasca reclamantului pe viitor suma de 2.700 lei lunar reprezentand chirie aferenta terenului mai sus mentionat, pe intreaga perioada in care va ocupa terenul acestuia.
In baza art.274 alin.1 C.proc.civ a obligat parata sa plateasca reclamantului suma de 3.688 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, parata cazand in pretentii fata de reclamant, retinandu-se culpa procesuala a acesteia.
Pronuntata de: Judecatoria Giurgiu - Sentinta civila nr. 1330 din data 05.03.2008


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Giurgiu    Chirie    Curtea de Apel Bucuresti    Legea 1/2005    Legea 109/1996    Drept de folosinta gratuita    CEDO    Utilitate publica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

CEDO: Sava impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa: