Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Revendicare. Exceptia lipsei calitatii procesuale active

Revendicare. Exceptia lipsei calitatii procesuale active

  Publicat: 30 Aug 2012       6908 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin actiunea in revendicare inregistrata la aceasta instanta sub nr. .../253/2011 din 26.03.2011, reclamantii .............., au chemat in judecata pe paratul .........., solicitand obligarea acestuia sa le lasa in deplina proprie si posesie suprafata de 500 mp situata in intravilanul com. ........., Jud. Tulcea.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ramura a dreptului Romaniei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Clauza ce arata conditiile in care partea indreptatita poate promova actiunea in rezolutiune.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
Legea fondului funciar
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

Reclamantii si-au motivat actiunea aratand ca sunt proprietarii suprafetei pe care o revendica, in baza "actului de dare cu plata" din 26.05.1970 prin care Cooperativa Agricola de Productie Carcaliu le-a transmis contra sumei de 1000 ROL, reclamantei .......... si sotului ei ..........., proprietatea asupra terenului.
Se mai arata in actiune ca la data de 11.05.2001, a decedat ................. si ca au ramas mostenitori de pe urma acestuia, reclamantii conform anexei 24 emisa de Primaria Com. Carcaliu, jud. Tulcea, sub nr. ...din 19.05.2009 si a actelor de stare civila depuse in copii la dosar, odata cu cererea de chemare in judecata, alaturi de "actului de dare cu plata" din 26.05.1970.
Paratul .......... a depus la dosar intampinare in care a solicitat respingerea actiunii pe motiv ca reclamantii nu sunt proprietarii terenului revendicat, intrucat "actului de dare cu plata" din 26.05.1970, este rezolvit de drept cata vreme conform acestui inscris reclamantii dobandeau proprietatea sub conditia ca pana la data de 15.12.1970, sa construiasca pe acel teren casa de locuit, conditie care nu a fost indeplinita de catre reclamanti, pe acel teren paratul fiind cel care a construit casa cu care figureaza in evidentele fiscale din anul 1974.
In cauza, a fost administrata proba cu interogatoriul paratului, inscrisuri si martorii ........ si .......... (probe solicitate de reclamanti) dar si alte inscrisuri si martorii ....... si ........ ( probe solicitate de parat).
Totodata, in cauza a fost efectuata, la cererea reclamantilor, expertiza topografica concretizata in raportul de expertiza intocmit de expert ........
( aflat la filele 129-135 dosar), raport in care expertul a raspuns la obiectivele fixate respectiv : identificarea terenului revendicat cu precizarea posesorului actual al acestuia.
Intrucat in raportul de expertiza receptionat de O.C.P.I expertul ........a concluzionat ca delimitarea suprafetei de teren de 500 mp din "actul de dare cu plata" din 26.05.1970 nu ester posibila intrucat nu se mai respecta vecinatatile din act si acesta nu este insotit de o schita anexa din care sa reiasa dimensiunile terenului iar la fata locului s-a identificat o suprafata de 850 mp situata in T2, parcelele 111, 112 si 113, str. ..............., cu alte vecinatati pe laturile din N, S si E decat in actul din 1970, reclamantii si-au marit catimea obiectului cererii de la 500 mp revendicati initial la 850 mp, in sedinta publica din 28 iunie 2011.
In sedinta publica din 28 iunie 2011, paratul prin aparator a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, fata de actiunea acestora asa cum a fost marita catimea obiectului. La termen ulterior acordat, acelasi parat a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.
Ambele exceptii au fost puse in discutia partilor in sedinta publica din 27 iulie 2011. Paratul si-a motivat ambele exceptii prin aceea ca reclamantii, cata vreme nu sunt proprietarii suprafetei revendicate, nu pot promova actiunea in revendicarea terenului de 850 mp.
In temeiul dispoz. art. 137 cod pr. civ., instanta a ramas in pronuntare pe cele doua exceptii invocate.
Analizand exceptiile invocate, pe baza probatorului administrat instanta constata ca:
Exceptia inadmisibilitatii actiunii este neintemeiata, si urmeaza a o respinge ca atare, cata vreme reclamantii revendica un teren motivand ca sunt proprietarii neposesori ai acestuia si invoca "actul de dare cu plata" din 1970, in dovedirea proprietatii.
Instanta apreciaza ca alta este situatia exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptie pe care o gaseste intemeiata, reclamantilor lipsindu-le calitatea procesuala activa, in considerarea celor ce urmeaza:
Actiunea in revendicare este o actiune reala prin care proprietarul neposesor solicita de la posesorul neproprietar lasarea in deplina proprietate si linistita posesie a bunului, proprietatea primului.
Asadar, in speta trebuie analizata atat calitatea de proprietari a reclamantilor cat si calitatea paratului de posesor actual al bunului revendicat.
Instanta are in vedere ca pe baza probatoriului administrat, nu s-a dovedit una din conditiile esentiale pentru a putea fi promovata actiunea in revendicare, respectiv, proprietatea acestora asupra terenului revendicat.
Instanta are in vedere ca prin actul juridic intitulat "actul de dare cu plata" din 26.05.1970, nu a operat transferul dreptului de proprietate asupra terenului de 500 mp situat in vatra com........, cata vreme pentru a fi valabila vanzarea unui teren si deci a opera transferul proprietatii asupra acestuia, este necesara indeplinirea conditiei "ad validitatem" ca actul de vanzare-cumparare sa fie incheiat in forma autentica, conditie pe care actul prezentat de reclamanti nu-o indeplineste, acesta fiind un act sub semnatura privata.
Faptul ca respectivul act a fost trecut in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni nu are efect constitutiv de drepturi deoarece nici o prevedere legala nu contine astfel de mentiuni in dreptul civil roman, efectul fiind doar acela al opozabilitatii fata de terti.
Mai mult, instanta are in vedere si ca actul din 1970 contine in cuprinsul lui inserata o clauza rezolutorie respectiv aceea ca beneficiarul in speta reclamanta ......... si sotul el ..........., in prezent decedat, sa construiasca pana la data de 15.12.1970, pe respectivul teren, o casa de locuit.
Or, din probele administrate a rezultat ca cel care a construit o casa pe terenul respectiv este paratul si nicidecum, reclamantii, paratul figurand in registrul agricol cu casa incepand cu anul 1971 asa cum rezulta din adresa nr. 2564/3.11.2010 emisa de Primaria Carcaliu aflata la dosar la fila 65.
Avandu-se in vedere ca prin inscrisul din 1970 nu a operat transferul proprietatii suprafetei de 500 mp revendicata initial in actiune, cu atat mai mult nu se poate retine ca a operat transferul proprietatii asupra suprafetei de 800 mp suprafata la care reclamantii si-au marit catimea obiectului, in sedinta publica din 28 iunie 2011, ca urmare a faptului ca in raportul de expertiza nu s-a putut identifica suprafata de 500 mp din actul din 1970, ci 850 mp, suprafata insa care nu corespunde ca si vecinatati pe 3 dintre laturi cu cea inscrisa in respectivul act.
Instanta are in vedere si imprejurarea ca reclamantii nu au uzat de posibilitatea data dupa data de 22.12.1989 , respectiv dupa inlaturarea regimului comunist, de a-si valida inscrisul sub semnatura privata din 1970 - inscris care asa cum se precizeaza anterior poate fi catalogat doar ca un antecontract de vanzare-cumparare - respectiv de a-si valorifica drepturile instituite de legile date in domeniul fondului funciar, incepand cu Legea 18/1991.
In consecinta, fata de considerentele expuse instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor si va respinge actiunea in revendicare ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.
Pronuntata de: Judecatoria Macin - Sentinta civila nr. 443 din data 27.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Macin    Revendicare    Mostenitori    Expertiza topografica    Legea 18/1991    Clauza rezolutorie    Ad validitatem    Contract de vanzare-cumparare    Exceptia lipsei calitatii procesuale active    Exceptia inadmisibilitatii actiunii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Legea stabileste numai posibilitatea de majorare a salariului, prin urmare nu exista temei pentru ca reclamantii sa apeleze la forta coercitiva a statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 172/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Repararea integrala a prejudiciului presupune un calcul care se raporteaza la debitul restant, fara ca dobanda sa de calculeze asupra debitului care ar cuprinde actualizarea cu rata inflatiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLuj Sectia I Civila, Decizia nr. 124/A/2016, in sedinta publica din 27 ianuarie 2017

Decizia CCR nr. 553/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala, Decizia nr. 553/2018, pronunta la data de 18 septembrie 2018

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016Articole Juridice

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu

CJUE. Un lucrator nu isi poate pierde in mod automat dreptul dobandit la concediu anual platit pentru ca nu a solicitat concediu
Sursa:

Promovarea actiunii in granituire
Sursa: euroavocatura.ro

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Proprietatea comuna (Art. 631-686)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN