Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Acordare tichete cadou

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Acordare tichete cadou

  Publicat: 31 Aug 2012       2534 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Restrictie verticala inseamna restrictionarea concurentei printr-un acord vertical
Prin cererea de fata, reclamantul a chemat in judecata pe paratele CNH S.A. si Exploatarea P., solicitand obligarea acestora in solidar la plata sumei de 500 lei reprezentand drepturi banesti, respectiv adaosul acordat sub forma tichetelor cadou pentru sarbatorirea zilelor de Pasti 2010, aratand in esenta ca a fost salariat in cadrul societatii pana la data de 31.03.2010, cand contractul individual de munca al acestuia a incetat ca urmare a concedierilor colective, iar potrivit Contractului colectiv de munca in vigoare, fiecare salariat avea dreptul sa primeasca o suma de bani denumita adaos, cu ocazia sarbatoririi zilei de Pasti, fara nici o alta restrictie .

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Incepand cu anul 2008 acest adaos s-a acordat in bani, iar in anul 2010, urmare a modificarii CCM, acest drept s-a acordat sub forma tichetelor cadou.
Prin intampinare, parata CNH S.A. a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, fata de imprejurarea ca reclamantul a fost salariat al exploatarii din subordinea sa, iar in conformitate cu prevederile din Statutul aprobat prin hotarare de guvern, subunitatile companiei au statut de sucursale fara personalitate juridica care functioneaza in baza delegarii de competenta, fiind mandatate sa efectueze toate operatiunile necesare pentru incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca ale angajatilor proprii, inclusiv concedierea colectiva a acestora, astfel ca in baza dispozitiilor art.41 alin.2 din Codul de procedura civila, Exploatarea P. poate sta singura in justitie in calitate de parata pentru actele si operatiunile juridice care ii apartin.
Pe fondul cauzei, parata a solicitat respingerea actiunii, aratand ca reclamantul a fost salariat la Exploatarea P. pana la data de 31.03.2010, cand contractul individual de munca al acestuia a incetat ca urmare a concedierilor colective.
Prin Actul Aditional la Contractul Colectiv de Munca al C.N.H. S.A. pe anul 2008, partile semnatare au convenit sa fie acordat adaosul cu ocazia sarbatoririi Sfintelor Pasti 2010 sub forma tichetelor cadou, iar cuantumul si criteriile de acordare vor fi stabilite printr-un Protocol incheiat intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca .
In speta, prin Protocolul astfel incheiat s-a stabilit ca persoanele inscrise pe listele de concediere colectiva in baza Programului de restructurare, eficientizare si dezvoltare al C.N.H. - S.A. pentru anul 2010, sa nu beneficieze de tichete cadou, astfel ca reclamantul nu are calitatea de persoana indreptatita sa beneficieze de tichete cadou conform acestui criteriu de selectie.
Prin intampinarea formulata in cauza de catre parata Exploatarea P., s-a solicitat respingerea actiunii formulate ca netemeinica si nelegala, aratandu-se ca tichetele cadou s-au acordat cu ocazia Sfintelor Pasti 2010, care a fost sarbatorit la data de 04.04.2010, ori reclamantul nu mai avea calitatea de angajat al paratei in acel moment.
Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamantul a avut calitatea de salariat a paratei Exploatarea P. pana in data de 31.03.2010, cand s-a dispus incetarea contractului individual de munca, in baza art.65 alin.1 coroborat cu art.68 din Codul muncii, avandu-se in vedere Programul de restructurare, eficientizare si dezvoltare a C.N.H. S.A. pentru anul 2010.
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a C.N.H. S.A., instanta o apreciaza ca intemeiata, astfel ca in consecinta va respinge actiunea formulata impotriva acestei parate, ca fiind indreptata impotriva unei persoane care nu are calitate procesuala pasiva, fata de urmatoarele considerente:
In conformitate cu prevederile art.6 din H.G. nr.806/1998 (actul de infiintare al C.N.H. - S.A.), subunitatile companiei au statut de sucursale fara personalitate juridica. Prin art.20 lit.g si art.25 din Anexa 1.1. din acelasi act normativ, legiuitorul a inteles sa utilizeze institutia delegarii de competenta pentru persoanele din conducerea subunitatilor C.N.H. - S.A.
Exploatarea P. are organe proprii de conducere prin intermediul carora, in baza delegarii de competenta acordata de catre Consiliul de Administratie conducatorilor subunitatilor companiei, exercita prerogativele si atributiile care decurg din acte normative si acte ale organelor de conducere ale companiei in legatura cu personalul propriu, inclusiv de Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul unitatii, intocmeste acte financiar contabile pana la nivelul balantei de verificare si efectueaza operatiuni prin conturi proprii deschise la banci.
In baza prevederilor cuprinse la punctul 5 din delegarea de competenta, Exploatarea P. este mandatata ca in numele si pentru C.N.H. - S.A. sa efectueze toate operatiunile necesare pentru incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca ale angajatilor proprii, inclusiv concedierea colectiva a acestora in cadrul unui program de restructurare .
Prin urmare, in baza delegarii de competenta si avand in vedere dispozitiile art.41 alin.2 din Codul de procedura civila, Exploatarea P. poate sta singura in justitie in calitate de parata pentru actele si operatiunile juridice care ii apartin.
Cu privire la capatul de cerere privind acordarea tichetelor cadou cu ocazia Sfintelor Pasti 2010:
Potrivit Actului Aditional la Contractul Colectiv de Munca al C.N.H. S.A. pe anul 2008, inregistrat la A.J.P.S. Hunedoara, capitolul 10, subcapitolul 10.5.2 indice 1, are urmatorul continut: ``cu ocazia sarbatoririi Sfintelor Pasti 2010, intreg personalul va beneficia de tichete cadou. Cuantumul si criteriile de acordare vor fi stabilite printr-un Protocol incheiat intre partile semnatare ale Contractului Colectiv de Munca``.
Prin Protocol s-a stabilit ca persoanele inscrise pe listele de concediere colectiva in baza Programului de restructurare pentru anul 2010, sa nu beneficieze de tichete cadou. In acelasi Protocol s-a prevazut ca tichetele cadou sa se acorde numai persoanelor care aveau calitatea de angajat la data acordarii acestora.
Astfel, se constata ca tichetele cadou s-au acordat cu ocazia Sfintelor Pasti 2010, care a fost sarbatorit la data de 04.04.2010, or reclamantul nu mai avea calitatea de angajat al paratei in acel moment, intrucat i-a incetat contractul individual de munca la data de 01.04.2010.
Fata de considerentele de mai sus, in baza art.284 din Codul muncii, instanta a respins ca nefondata actiunea formulata.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1557/LM/2010 din data 02.11.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedoara    Drepturi banesti    Contract individual de munca    Incetare contract individual de munca    Suspendare contract individual de munca    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Personalitate juridica    Concediere colectiva    Salariu    Salariat    Tichete cadou
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 836/ 31.03.2020

Efectele Deciziei nr. 19/2019 pronuntata de ICCJ in ceea ce priveste curgerea termenului de prescriptie in cazul in care prejudiciul angajatorului este constatat prin decizie a Curtii de Conturi
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 4957/ 05.11.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Conflictul de munca are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 500 din data de 24 septembrie 2019

Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 9 din data de 04 Februarie 2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea salarizarii unice nu instituie o procedura prealabila in litigiile privind stabilirea si plata drepturilor salariale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura insolventei - Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
Sursa: Monica Stoian

Salariat decedat. Drepturi banesti acordate urmasilor
Sursa: Autor: Ana Cioriciu Stefanescu

Titlurile de creanta fiscala implicite
Sursa: EuroAvocatura