Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plata penalitatilor de intarziere. Actualizarea obligatiei de plata in raport de rata inflatiei de la data scadentei pana la data platii efective

Plata penalitatilor de intarziere. Actualizarea obligatiei de plata in raport de rata inflatiei de la data scadentei pana la data platii efective

  Publicat: 10 Sep 2012       3523 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Prin cererea formulata, reclamanta SC I SRL, prin reprezentantii legali a chemat in judecata pe paratii M si V, solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati, in solidar, la plata urmatoarelor sume: 370,15 lei reprezentand contravaloare marfa livrata ; 1032,72 lei reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului, precum si la plata cheltuielilor de judecata in suma de 123,23 lei. A mai solicitat actualizarea obligatiei de plata in raport de rata inflatiei de la data scadentei pana la data platii efective.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A furniza, a preda marfuri, a presta servicii etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Caracteristica a raportului juridic de obligatii cu pluralitate de subiecte, mai multi creditori si un singur debitor, un singur creditor si mai multi debitori, mai multi creditori si mai multi debitori.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In motivarea cererii, reclamanta arata ca in baza raporturilor comerciale, si-a indeplinit obligatia de a livra marfuri la locul, termenul si in conditii de calitate, catre M, sens in care s-au emis facturile fiscale depuse la dosar; ca principala obligatie a paratei a fost aceea de a achita pretul in termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor, neplata acestuia in termenul expres stipulat, atragand dupa sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere care insumeaza 1032,72 lei; ca parata a recunoscut tacit debitul, potrivit art. 1203 C.civ., acceptand indirect facturile in litigiu, fapt care rezulta din atitudinea sa, care prin ramanerea in pasivitate pe parcursul derularii procedurii de recuperare a creantei nu a contestat cuantumul sumei datorate. Mai arata ca aceasta a achitat o parte din valoarea facturilor, ramanand o diferenta neachitata, incalcand astfel disp. art. 969 al. 1 C.civ. .
Mai arata reclamanta ca a depus diligentele necesare in vederea rezolvarii litigiului pe cale amiabila, sens in care i-a notificat pe parati, insa acestia nu au raspuns.
Solicita a se constata prezumtia de solidaritate asupra fidejusorului, avand in vedere disp. art. 10 al.2 din contractul de vanzare cumparare coroborat cu art. 1652 C.civ., vanzatorul fiind in drept sa urmareasca si pe fidejusorul V in scopul executarii creantei sale pentru intreaga suma.
In dovedirea actiunii, reclamanta a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri .
Desi legal citati, paratii nu s-au prezentat in instanta, nu au depus intampinare si nici nu au facut dovada achitarii sumelor datorate.
In sedinta publica din 19.11.2010, instanta din oficiu a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Calarasi, avand in vedere disp. art. 5 C.pr.civ .
Prin sentinta civila nr. 4213/19.11.2010, s-a admis exceptia necompetentei teritoriala a Judecatoriei Calarasi, invocata de instanta din oficiu si in temeiul art. 158 C.pr.civ. raportat la art. 5 din C.pr.civila a declinat competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamanta de SC I SRL si paratii M si V, in favoarea Judecatoriei Oltenita, jud. Calarasi.
Pentru a se pronunta astfel, judecatoria Calarasi a retinut ca potrivit art. 5 C.pr.civ. cererea de chemare in judecata se depune la instanta domiciliului paratului iar cum paratii au domiciliul in orasul B, jud. Calarasi, localitate aflata in raza de competenta teritoriala a Judecatoriei Oltenita conform HGR nr. 337/1993, a declinat competenta solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei Oltenita.
La judecatoria Oltenita cauza a fost inregistrata sub nr. x/269/2010.
Prin incheierea din sedinta publica din data de 22.12.2010, Judecatoria Oltenita in temeiul art. 242 al.1 pct. 2 C.pr.civ. a dispus suspendarea pricinii privind pe reclamanta SC I SRL si paratii M si V.
Impotriva acestei incheieri a declarat recurs recurenta - reclamanta SC I SRL Ploiesti solicitand desfiintare acesteia si trimiterea cauzei la instanta de fond pentru continuarea judecatii.
In motivarea cererii de recurs arata ca a solicitat la instanta de fond judecarea cererii in lipsa conform art. 242 alin 2 Cod procedura civila.
Examinand sentinta atacata, prin prisma art. 3041 Cod procedura civila si a motivelor invocate de catre recurenta, instanta constata ca recursul este fondat .
Potrivit dispozitiilor art. 242 pct 2 Cod procedura civila suspendarea judecarii cauzei se dispune daca nici una dintre partile legal citate nu se infatiseaza la strigarea pricinii.
Aceasta dispozitie imperativa nu se aplica in ipoteza in care cel putin una dintre parti a solicitat judecarea cauzei in lipsa .
In speta, constata ca prin cererea de chemare in judecata depusa la judecatoria Calarasi, reclamanta a solicitat judecarea cauzei in lipsa sa , situatie fata de care in mod gresit instanta de fond a dispus suspendarea judecatii, motiv pentru care va admite recursul formulat impotriva incheierii pronuntata de Judecatoria Oltenita la data de 22 12 2010 pe care o va desfiinteaza si va trimite cauza aceleasi instante pentru continuarea judecatii.
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 114 din data 03.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Calarasi    Penalitate    Inflatie    Rata inflatiei    Fidejusor    Judecatoria Calarasi    Contract de vanzare-cumparare    Exceptia necompetentei teritoriale
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Convocarea nelegala a salariatului la cercetarea disciplinara atrage nulitatea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2834 din 27.05.2019

Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin referiri la acte emise in cursul cercetarii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2871/2019

Caracterul inform si nelegal al deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 69/2019

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Dovada calitatii de salariat - suficienta pentru recuperarea drepturilor salariale restante. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 286/2019 din data de 09 Aprilie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Noul Cod Civil: Clauza penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Executarea prin echivalent (Art. 1.530 - 1.548 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia impusa de o instanta nationala competenta unei persoane care contraface o marca comunitara inregistrata de a continua sa utilizeze respectiva marca, are, ca regula generala, efecte in intreaga Uniune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tratatul de la Lisabona si Curtea de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: CVRIA

Stingerea obligatiei fiscale
Sursa: EuroAvocatura