Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Insolventa. Tinerea unei contabilitati fictive

Insolventa. Tinerea unei contabilitati fictive

  Publicat: 14 Sep 2012       2967 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Potrivit dispozitiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, la cererea lichidatorului judiciar, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, sa fie suportata de membrii organelor de conducere sau de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa, prin tinerea unei contabilitati fictive, disparitia unor documente contabile sau netinerea contabilitatii in conformitate cu legea .

Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
(Debt-to-equity ratio) Raportul intre imprumuturile pe termen lung si fondurile furnizate de catre actionari.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
(Debt-to-equity ratio) Raportul intre imprumuturile pe termen lung si fondurile furnizate de catre actionari.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In conditiile in care administratorul social nu a predat documentele solicitate, se naste prezumtia simpla ca nu s-a tinut evidenta contabila a debitorului, prezumtie care putea fi rasturnata de parat prin predarea respectivelor documente catre lichidator.
Refuzul nejustificat al acestuia naste prezumtia ca administratorul social, prin fapta sa, a contribuit la ajungerea debitorului in insolventa.
Prejudiciul creat creditorilor este reprezentat de partea din masa pasiva ce rezulta din tabelul definitiv al creantelor, care nu poate fi acoperit din averea debitorului. Prejudiciul exista, este cert, real si efectiv si se datoreaza imposibilitatii identificarii activului si pasivului societatii, fapt ce impiedica recuperarea creantelor acesteia.
Fapta administratorului este o fapta negativa, constand in neindeplinirea unei obligatii legale si are caracter ilicit, fiind sanctionata atat de Legea nr. 31/1990 cat si de legea contabilitatii. Legatura de cauzalitate intre netinerea contabilitatii conform legii si prejudiciul creditorilor este evidenta deoarece atat timp cat administratorul nu cunoaste activul, nu poate cunoaste care este gradul de indatorare pe care societatea il poate suporta. Vinovatia administratorului exista deoarece lui ii incumba obligatia legala a tinerii contabilitatii, este raspunzator fata de societate pentru existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, potrivit art. 73 din Legea nr. 31/1990 M iar netinerea contabilitatii ii este imputabila.
( Trib. Dolj, Sectia comerciala, Sentinta nr. 50 din 19 ianuarie 2011)

La data de 15.10.2010, lichidatorul judiciar E C SPRL, desemnat sa administreze procedura falimentului debitorului S.C. S I S.R.L., a formulat cerere de antrenare a raspunderii materiale impotriva paratului F. A., solicitand instantei obligarea acestuia la plata intregului pasiv al debitorului, in cuantum de 158.515 lei.
In motivare, a aratat ca desi a notificat in mod repetat paratul in calitate de administrator social al debitorului, solicitandu-i acestuia sa depuna actele prevazute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, acesta nu s-a conformat solicitarii. A mai aratat ca incepand cu data de 20.10.2005 paratul a detinut functia de administrator al debitorului S.C. S I S.R.L. Craiova, dar nu a intocmit si depus bilanturile anuale aferente anilor 2005-2007.
In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006.
In sustinerea cererii, lichidatorul judiciar a depus in copie certificat furnizare informatii privind debitorul, notificari, confirmare de primire, tabelul definitiv consolidat al creantelor impotriva debitorului si a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si interogatoriul paratului, probe ce au fost incuviintate, paratul fiind citat cu mentiunea prezentarii la interogatoriu.
Desi legal citat cu mentiunea personal la interogatoriu, paratul nu a depus intampinare si nu s-a prezentat la strigarea cauzei.
Analizand inscrisurile depuse la dosarul cauzei instanta retine ca incepand cu data de 20.10.2005 paratul a detinut functia de administrator al debitorului S.C. Sagitarius Impex S.R.L. Craiova, dar nu a intocmit si depus bilanturile anuale aferente anilor 2005-2007. De asemenea desi paratul a fost notificat si la sediul debitoarei si la domiciliu, solicitandu-i-se depunerea actelor si documentelor contabile ale societatii falite, acesta nu si-a indeplinit obligatia prevazuta de lege.
Conform tabelului definitiv consolidat al creantelor, pasivul debitorului este in cuantum de 158.515 lei.
Potrivit dispozitiilor art. 138 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006, la cererea lichidatorului judiciar, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, sa fie suportata de membrii organelor de conducere sau de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa, prin tinerea unei contabilitati fictive, disparitia unor documente contabile sau netinerea contabilitatii in conformitate cu legea .
In cauza, desi notificat pentru a depune documentele financiar - contabile ale societatii, paratul in calitate de administrator social nu s-a conformat notificarii.
In conditiile in care administratorul social nu a predat documentele solicitate, se naste prezumtia simpla ca nu s-a tinut evidenta contabila a debitorului, prezumtie care putea fi rasturnata de parat prin predarea respectivelor documente catre lichidator.
Refuzul nejustificat al acestuia naste prezumtia ca administratorul social, prin fapta sa, a contribuit la ajungerea debitorului in insolventa.
Prejudiciul creat creditorilor este reprezentat de partea din masa pasiva ce rezulta din tabelul definitiv al creantelor, care nu poate fi acoperit din averea debitorului. Prejudiciul exista, este cert, real si efectiv si se datoreaza imposibilitatii identificarii activului si pasivului societatii, fapt ce impiedica recuperarea creantelor acesteia.
Fapta administratorului exista, este prevazuta de art. 138 alin 1 lit d din Legea nr. 85/2006 si consta in netinerea contabilitatii in conformitate cu legea, fiind prezumata ca urmare a nepunerii la dispozitia lichidatorului a documentelor prevazute de art. 28 din legea insolventei. Fapta este o fapta negativa, constand in neindeplinirea unei obligatii legale si are caracter ilicit, fiind sanctionata atat de Legea nr. 31/1990 cat si de legea contabilitatii. Legatura de cauzalitate intre netinerea contabilitatii conform legii si prejudiciul creditorilor este evidenta deoarece atat timp cat administratorul nu cunoaste activul, nu poate cunoaste care este gradul de indatorare pe care societatea il poate suporta. Vinovatia administratorului exista deoarece lui ii incumba obligatia legala a tinerii contabilitatii, este raspunzator fata de societate pentru existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, potrivit art. 73 din Legea nr. 31/1990 M iar netinerea contabilitatii ii este imputabila.
Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca in cauza fapta paratului intruneste elementele raspunderii delictuale prevazute de art. 138 alin 1 lit d din Legea nr. 85/2006 astfel ca urmeaza a admite cererea lichidatorului si a obliga paratul la plata sumei de 158.515 lei reprezentand pasivul debitorului ramas neacoperit.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta comerciala nr. 50 din data 19.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Insolventa    Tribunalul Dolj    Administrator judiciar    Debitor    Legea 85/2006    Bilant anual    Creditor    Raspundere civila delictuala    Legea 31/1990    Faliment    Judecator sindic    Evidenta contabila    Activul societatii    Pasivul societatii    Administrator social    Prejudiciu    Tabel definitiv al creantelor
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Obiectiuni la raportul final al lichidatorului. Tardivitate. Contradictie intre considerente si dispozitiv
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 32/2018 din 13.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Apel incident. Interes in formularea apelului incident. Invocarea exceptiei inadmisibilitatii apelului incident in cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2004 din 20 octombrie 2020Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor