Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de mandat. Nulitatea absoluta a actului aditional pentru lipsa consimtamantului

Contract de mandat. Nulitatea absoluta a actului aditional pentru lipsa consimtamantului

  Publicat: 18 Sep 2012       4000 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reclamantul C. G. a chemat in judecata pe paratii C. M., SC C. P. SRL si ORC Mh solicitand ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate nulitatea absoluta a actului aditional modificator din 27 februarie 2008, a actului constitutiv actualizat, sa se dispuna radierea mentiunii nr. 6932/4.03.2008 inregistrata la ORC Mh, cu cheltuieli de judecata .

Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este o conventie internationala in domeniul financiar-valutar si monetar, incheiata in anul 1944 cu ocazia Conferintei monetare internationale care a avut loc la Bretton Woods.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

A aratat ca actul constitutiv actualizat precum si actul aditional din 27 februarie 2008 care au stat la baza inregistrarii de mentiuni nr. 6932/4 martie 2008 sunt lovite de nulitate absoluta pentru lipsa consimtamantului sau.
Paratul C. M. i-a solicitat autorizatia, in scris, pentru modificarea obiectului de activitate a societatii SC C. P. SRL, pentru ca aceasta societate sa devina operativa in sectorul minier si de cariera, pentru extractie, prelucrare si vanzare a materialelor inerente, insa acesta a schimbat obiectul de activitate, dar in cu totul altceva, decat activitatile pentru care si-a dat acordul . In plus, a dispus revocarea sa din functia de administrator, numindu-se pe sine, fara a avea din partea lui consimtamantul.
In dovedire a depus la dosar: actul constitutiv actualizat, act aditional la actul constitutiv, incheierea nr. 601/10.03.2008, certificat de inregistrare mentiuni si a solicitat proba cu interogatoriul paratilor.
Paratul C. M. a solicitat proba cu interogatoriul reclamantului.
Instanta a incuviintat si administrat probele solicitate de parti.
Tribunalul Mehedinti - Sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta nr. 1157 din 11.11.2008 a admis actiunea formulata de reclamant si a constatat nulitatea absoluta a actului aditional si a modificarilor aduse actului constitutiv si a dispus radierea mentiunii nr. 6932/4.03.2008, pentru urmatoarele considerente:
Prin autorizatia din 27 februarie 2008 reclamantul C. G., in calitate de administrator al SC C. P. SRL, l-a delegat pe paratul C. M. ``sa efectueze toate modificarile pentru ca societatea C. P, sa poata opera in sectorul minier si de cariera, pentru extractie, prelucrare si vanzare a materialelor inerte`` precum si sa elimine acele activitati inca prevazute in cadrul societatii, care nu mai sunt necesare.
Se retine ca intre cele 2 parti s-a stabilit un raport juridic de mandat in cadrul caruia paratul, in calitate de mandatar si-a asumat obligatiile expres mentionate in cuprinsul mandatului.
In fapt, paratul M. C., in baza mandatului primit a dispus modificarea actului constitutiv al SC C. P. SRL, in sensul ca a revocat din functia de administrator pe reclamant, numindu-se pe sine si a schimbat activitatea principala a societatii, in activitati avand ca obiect lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si a extins obiectul de activitate cu lucrari privind extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului.
Ori, in conformitate cu articolul 1539 C. civ., mandatarul este obligat sa incheie actele juridice cu care a fost imputernicit, in limitele imputernicirii date de mandant.
Astfel, mandatul special dat pentru o operatiune determinata a fost folosit de paratul M. C. cu o alta intindere si cu alta destinatie decat acelea in vederea caruia a fost dat, mai precis in interesul sau personal si in dauna mandantului, iar prin aceasta a fost incalcat principiul vointei juridice reale a partilor.
Prin urmare, reclamantul nu a avut intentia de a modifica actul constitutiv in modalitatea efectuata de parat, in ceea ce priveste obiectul de activitate al firmei si nici de a permite revocarea sa din functia de administrator al societatii, modificarea actului constitutiv al societatii si inregistrarea mentiunii nr. 6932/4.03.2008 la Registrul Comertului , fiind efectuate impotriva vointei sale, cu depasirea limitelor mandatului acordat.
Nu poate fi retinuta sustinerea paratului M. C. cum ca prin autorizatia acordata, reclamantul i-a permis sa efectueze ``toate modificarile necesare``, deoarece sintagma a fost extrasa din context, in cuprinsul autorizatiei indicandu-se cu claritate in ce pot consta toate aceste modificari necesare.
Avand in vedere ca nu sunt indeplinite nici conditiile prev. de L. 31/1990 privind revocarea administratorului, neexistand o hotarare a Adunarii Generale, inscrierea de mentiuni facandu-se eronat in baza autorizatiei din 27 februarie 2008, care insa nu face nici o referire la acest act, instanta urmeaza sa constate ca actele de modificare a actului constitutiv al societatii si inregistrarea de mentiuni la Registrul comertului efectuate de paratul C. M. sunt lovite de nulitate absoluta, fiind incheiate fara consimtamantul reclamantului, asociat si administrator al societatii parate si, ca atare, pot fi atacate oricand.
Pronuntata de: Tribunalul Mehedinti - Sentinta comerciala nr. 1157 din data 11.11.2008


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mehedinti    Nulitate absoluta    Lipsa consimtamantului    Consimtamant    Contract de mandat    Legea 31/1990    Obiect de activitate    Administrator    Mandat    Mandant    Principiul vointei juridice
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Constituie abuz de drept anularea deciziei de concediere pe motiv ca salariatul se afla in concediu medical. Necomunicarea dovezii concediului medical
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2342/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Descrierea faptei trebuie sa corespunda necesitatii de a se aprecia, prin prisma acesteia, legalitatea si temeinicia sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5976/2019

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

C.C.R: Respingerea motivata a probelor nu aduce atingere oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati