Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatarea dreptului de proprietate

Constatarea dreptului de proprietate

  Publicat: 27 Sep 2012       2293 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei O sub nr. XX/2011, reclamanta SC B a solicitat in contradictoriu cu parata SC E Oltenita, ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate dreptul de proprietate asupra imobilului denumit A situat in mun. O, in suprafata de 6901 m.p. cu obligarea paratei la cheltuieli de judecata .

Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.

In motivarea actiunii reclamanta arata ca prin factura nr. 8862893/4.12.2007 a cumparat de la parata, pentru suma de 20.000 lei (RON) imobilul denumit ``A`` situat in mun. O, compus din suprafata de 6901 m.p. si constructiile situate pe acest teren denumite generic ``depozit piese de schimb, depozit pentru carburanti si lubrefianti, depozit de materiale, atelier mecanic, atelier de intretinere, tarc depozit, platforma betonata si imprejmuire gard``, urmand ca in viitorul apropiat, sa se prezinte la notariat in vederea incheierii actului autentic.
Mai arata ca a achitat imobilul prin ordinele de plata emise de BCR O, in contul vanzatorului aflat la CEC Agentia O, in valoare de 10.000 lei fiecare, urmand a se prezenta la notariat in vederea incheierii actului autentic.
Desi a incercat in repetate randuri sa perfecteze actul de vanzare-cumparare, parata a refuzat sa se prezinte, motiv pentru care a fost nevoita sa formuleze prezenta actiune .
In drept, a invocat art. 111 si 112 C.pr.civila.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr.152/2012, Judecatoria O a respins actiunea formulata de reclamanta S.C. B in contradictoriu cu parata S.C. E ca neintemeiata.
Pentru a pronunta astfel, instanta a retinut ca din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, nu rezulta existenta raportului juridic obligational care sa permita instantei judecatoresti sa constate existenta dreptului de proprietate cu privire la imobilul descris in patrimoniul reclamantei.
Factura fiscala nr. 8862893 din 4.12.2007, emisa de catre parata, nu face dovada ca intre parti s-a nascut vreo obligatie de a face, chiar si in conditiile existentei ordinelor de plata emise la datele de 4.12.2007 si 17.12.2007 de catre reclamanta, in beneficiul paratei.
Reclamanta a invocat reaua credinta a paratei in sensul neprezentarii la notariat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, fara a face dovada acestui refuz intr-un termen rezonabil.
In lipsa antecontractului de vanzare-cumparare, nu se poate sti care a fost adevarata intentie a partilor atunci cand au fost emise factura fiscala si ordinele de plata, nu se cunoaste termenul in care urma sa se incheie contractul in forma autentica, astfel incat sa se aprecieze cu privire la culpa paratei in nerealizarea conventiei, nu se poate face apreciere cu privire la seriozitatea pretului.
Vanzarea- cumpararea in forma autentica, la notariat, este posibila, cu atat mai mult cu cat bunul cu privire la care s-a formulat actiunea, este intabulat in cartea funciara, nefiind necesara urmarea procedurii anevoioase a intocmirii documentatiei cadastrale si a primirii numarului cadastral topografic.
Urmeaza a se constata ca reclamanta insasi a solicitat sa se constate existenta dreptului sau de proprietate cu privire la imobilul denumit ``A`` indicand ca mod de dobandire constatarea vanzarii-cumpararii pe calea hotararii judecatoresti a fara a face probatoriile necesare intr-o astfel de situatie.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs reclamantul SC B, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie motivat de faptul ca instanta de fond a considerat eronat ca factura fiscala nr. 8862893/4.12.2007 nu face dovada ca intre parti s-ar fi nascut vreo obligatie de a face in conditiile existentei ordinelor de plata emise la 04.12.2007 si 17.12.2007 in favoarea intimatei si a mentiunii din factura ``c/valoare A``.
A mai aratat reclamanta ca la momentul judecatii pe fond nu a putut face dovada existentei contractului de vanzare-cumparare incheiat cu parata insa in prezent, urmare a demersurilor intreprinse, a identificat antecontractul din 4.12.2007, prin care promitenta vanzatoare SC E se obliga fata de promitenta cumparatoare ca pana la data de 04.12.2009 sa perfecteze actul in forma autentica pentru imobilul situat in O, termenul lung acordat datorandu-se faptului ca intimata nu detinea la data respectiva documentatia cadastrala necesara inscrierii dreptului de proprietate in cartea funciara.
In dovedirea motivelor de recurs s-a depus antecontractul de vanzare-cumparare incheiat intre reclamanta si parata la data de 04.12.2007.
La termenul din 11.04.2012, din oficiu, Tribunalul a atasat la dosarul cauzei, sentinta comerciala nr. 110/F/2010 a Tribunalului Calarasi, prin care a fost inchisa procedura insolventei impotriva intimatei-parate SC E, aceasta fiind radiata din Registrul Comertului.
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport de exceptia lipsei capacitatii de folosinta a intimatei-parate, invocata din oficiu, tribunalul retine ca aceasta este intemeiata pentru urmatoarele considerente:
Urmare a dispozitiei cuprinse in sentinta comerciala nr. 110/F/18.03.2010 (definitiva si irevocabila) a Tribunalului Calarasi intimata-parata SC E a fost radiata din Registrul Comertului, deci a incetat capacitatea sa de folosinta urmare a terminarii operatiunilor de lichidare efectuate in baza Legii 85/2006 si inchiderii procedurii conform art. 131 din aceeasi lege.
Cum aceasta situatie de fapt si de drept este anterioara formularii actiunii de catre recurenta-reclamanta (depusa la Judecatoria O la 6.12.2011), rezulta ca atat in fata primei instante cat si in recurs, parata chemata in judecata nu mai putea sta in proces deoarece incetase capacitatea sa de folosinta, astfel incat exceptia invocata fiind intemeiata urmeaza a fi admisa, iar admiterea acesteia conduce si la admiterea recursului declarat si la modificarea sentintei atacate, in sensul respingerii actiunii reclamantului pe cale de exceptie si nu pe fond .
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi - Decizie nr. 252 din data 11.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Calarasi    Drept de proprietate    Contract de vanzare-cumparare    Legea 85/2006    Exceptia lipsei capacitatii de folosinta    Obligatia de a face    Antecontract de vanzare-cumparare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Desfacerea disciplinara a contractului de munca. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Inlocuirea sanctiunii aplicate salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 982 din data de 25.02.2016

Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449/2016 din data de 19.05.2016

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta nr. 516 din data de 14.06.2016

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016Articole Juridice

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro

Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro