Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Plata prejudiciului reprezentand incasari necuvenite in urma controlului realizat de auditorii Curtii de Conturi

Plata prejudiciului reprezentand incasari necuvenite in urma controlului realizat de auditorii Curtii de Conturi

  Publicat: 30 Sep 2012       4410 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea formulata la data de 11.05.2011 si inregistrata sub nr. …../95/2011, reclamanta Primaria …. a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta , in contradictoriu cu parata SC ……, sa se dispuna obligarea acesteia, la plata prejudiciului in cuantum de … lei, suma incasata de parata, din care suma de 243.403,45 lei reprezenta incasari necuvenite in urma controlului financiar realizat de auditorii Curtii de Conturi Gorj, iar suma de …. lei diferente intre situatiile de lucrari pentru reteaua de apa si realul receptionat conform procesului verbal de receptie finala, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,
1. Datoria persoanei creditate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Datoria persoanei creditate.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Masura pe care o poate dispune organul de jurisdictie, dupa inchiderea dezbaterilor si inainte de pronuntarea hotararii,

In motivarea cererii a aratat reclamanta ca, la data de a€¦.2007 a fost incheiat intre parti, contractul pentru executie lucrari nra€¦. din ..10.2007, ce avea ca obiect executarea si finalizarea alimentarii cu apa potabila a comunei a€¦., la un pret de a€¦. lei fara TVA.
Ulterior, la data de a€¦..08.2008 a fost incheiat un act aditional la acest contract, prin care a fost majorat pretul contractului cu suma de a€¦. lei inclusiv TVA.
Ca, prin decizia nra€¦..din a€¦.12.2010 intocmita de directorul Camerei de Conturi Gorj s-au constatat abateri de la regularitate si legalitate, ce au fost consemnate in procesul verbal de constatare nr. a€¦ din ....11.2010.
A sustinut reclamanta ca, in unele situatii de lucrari care au facut obiectul actului aditional, s-a constatat ca au fost incluse valori nejustificate.
Astfel, la situatia de lucrari FDEA 000 din a€¦..05.2008 facturata cu factura nr. a€¦.. din ..05.2008 in valoare de a€¦ lei, au fost inscrise eronat valorile pentru hidranti si din recalculare a rezultat o diferenta valorica de a€¦ lei.
Ca, din analiza situatiei de lucrari suplimentare din luna iunie a€¦ Camine Vane, facturata de furnizor cu factura nr. a€¦ din a€¦04.2009 in valoare de a€¦, s-a constatat includerea nejustificata a 2 bucati camine vane in suma de a€¦a€¦lei.
La categoria de lucrari echipamente , dotari, procurare``, s-au constatat diferente de a€¦. lei, la statia de tratare a apei modulare, a€¦.. lei la regulatorul de presiune DN 140 fata de devizul oferta.
De asemenea a aratat reclamanta ca, prin procesul verbal nr. a€¦. din a€¦.10.2008, comisia de receptie nu a mentionat existenta caminelor de golire prevazute in devizul oferta initial, dar decontate prin situatia de lucrari FDEA 010, distributie apa-camin golire, in valoare de a€¦.. lei, repere care faptic nu exista.
La categoria de lucrari Subtraversarea raului Gilort si a torentilor``, s-a constatat o diferenta de a€¦. lei decontata in plus ca urmare a nerespectarii preturilor unitare prezentate in oferta pentru unele repere de imbinare piese de legatura .
Ca, in acest fel a fost creat un prejudiciu estimat in suma totala de a€¦.lei, iar in urma procesului verbal de receptie finala inregistrat sub nr. a€¦. din a€¦..11.2010, care a fost insusit de ambele parti, s-au constatat diferente intre situatiile de lucrari pentru reteaua de apa si realul receptionat in suma de a€¦. lei, rezultate din faptul ca lungimea conductei de distribuire era de a€¦ml, iar prin situatiile de lucrari de aprovizionare, s-au procurat a€¦ ml, depasindu-se nejustificat cu o cantitate de a€¦ml, respectiv suma totala, creandu-se prejudiciul de a€¦ lei.
A sustinut reclamanta ca, a notificat parata in vederea concilierii directe, aceasta neoferind insa, nici un raspuns si nici nu s-a prezentat la concilierea directa, motiv pentru care a formulat prezenta actiune .
In dovedirea cererii a depus la dosar: copia contractului incheiat intre parti, copia actului aditional,, copia deciziei nr. 1782 din 07.12.2010, copia procesului verbal de constatare, copia referatului, copia notificarii si copia procesului verbal din 15.04.2011.
In cursul judecarii cauzei, parata nu a depus intampinare la dosar si nici nu a administrat proba cu inscrisuri .
La solicitarea aparatorului ales al reclamantei la data de 21 iunie 2011 in sedinta publica, instanta a incuviintat efectuarea in cauza a unei expertize tehnice specialitatea instalatii pentru constructii si a unei expertize contabile, in cauza fiind numiti expertii: RD si SMM cu un onorariu in cuantum de cate 5000lei fiecare.
Concluziile raportului de expertiza tehnica intocmit de dl. expert RD, in raport de obiectivele stabilite de instanta, a documentelor puse la dispozitie de reclamanta si a constatarilor din teren a fost ca, toate componentele retelei de alimentare cu apa care face obiectul dosarului, au fost identificate, numarate si masurate, in prezenta si cu aportul reprezentantilor partilor din dosar, incheindu-se si procesul verbal care a fost anexat la dosar.
Concluziile raportului de expertiza intocmit de doamna expert SMM au fost in sensul ca, suma rezultata drept nejustificata si inscrisa in situatiile de lucrari este de 190.545,92 lei fata de 243.403,45 lei stabilita de Curtea de Conturi .
Cu privire la cele doua rapoarte de expertiza , nici una dintre partile din proces nu a formulat obiectiuni.
Tribunalul , examinand actele si lucrarile dosarului, in raport de inscrisurile atasate cererii de chemare in judecata si concluziile expertizelor intocmite in cauza , constata ca actiunea este intemeiata in parte , in sensul celor ce urmeaza:
Prin contractul de executie lucrari incheiat intre parti la a€¦.10.2007, contract de achizitie publica , partile au convenit , executarea si finalizarea lucrarii ,, alimentarea cu apa potabila a comunei a€¦ , jud.Gorj`` pretul lucrarii fiind de a€¦. RON fara TVA, la care se adauga TVA de a€¦. lei.
In urma controlului efectuat de catre inspectorii Camerei de Conturi Gorj, s-a constatat ca pentru aceasta lucrare, nu s-a realizat receptia finala in termenul stabilit prin contract, iar in unele situatii de lucrari ce au facut obiectul actului aditional au fost incluse valori nejustificate.
Din concluziile expertizei tehnice efectuate de catre expert a€¦.., rezulta ca , potrivit proiectului intocmit de SC ASEAN SRL, in baza caruia a fost intocmit contractul pentru executia lucrarii ,, alimenatarea cu apa potabila a comunei a€¦. , jud.Gorj`` , lungimea retelei de distributie a fost de a€¦ ml, insa aceasta nu a fost respectata datorita unor situatii conjuncturale aparute pe parcursul realizarii investitiei.
In urma masuratorilor realizate de catre expert s-a constatat ca lungimea totala a retelei de distributie este de a€¦ ml, iar din situatiile de lucrari intocmite de parata a rezultat un total de a€¦ ml, ramanand nejustificata cantitatea de a€¦. ml.
Ca, nu s-a realizat caminul de golire asa cum a fost prevazut in proiect , acesta fiind prevazut langa rezervorul de inmagazinare a apei , iar valorile hidrantilor de incendiu subteran au fost scrise eronat in situatia de lucrari, diferenta valorica incasata in plus fiind de a€¦ lei.
Constatarile expertului tehnic au relevat faptul ca , statia de tratare modulara nu a respectat proiectul initial, astfel incat, din facturile examinate s-a retinut ca s-a incasat in plus de catre parata suma de a€¦ lei , iar instalatia electrica de la rezervorul de inmagazinare a apei, trebuia realizata conform devizului oferta si proiectului initial , ceea ce nu s-a realizat, incasandu-se in plus suma de a€¦ lei.
Expertiza contabila , a retinut din constatarile expertului tehnic, ca valorile hidrantilor de incendiu subteran au fost scrise eronat in situatia de lucrari, fiind facturata si achitata in plus suma de a€¦.. lei.
Cu privire la caminele vane, expertiza contabila a retinut ca , fata de 17 camine vane cat erau prevazute, sau realizat 19 ca rezultat al situatiei concrete, insa valoarea celor doua camine vane a fost eronat calculata in devizul intocmit, in sensul ca valoarea medie a unui camin vana , potrivit ofertei initiale era de a€¦ lei , inclusiv TVA, insa in situatia de lucrari s-a inscris gresit suma de a€¦. lei , in loc de .. lei.
Ca , in acest context parata a facturat mai putin si prin urmare nu a incasat suma de a€¦. lei. Din analiza devizelor suplimentare si a ofertei nu s-au regasit tuburi PD90 in cantitate de a€¦ml, acestea fiind inscrise in situatia de lucrari FDEA000 cu pretul de 8,93 lei/ml, fiind facturata in plus si achitata suma de a€¦. lei.
La categoria de lucrari `` subtraversarea raului Gilort``a fost constatata o diferenta valorica de materiale facturata si decontata in plus in suma de a€¦. lei.
Din concluziile expertizei contabile s-a retinut ca , valoarea totala din situatia de lucrari inregistrata de reclamanta este de a€¦. lei, valoarea totala facturata este de 1a€¦ lei, iar valoarea achitata este de a€¦. lei.
In urma corectarii situatiilor de lucrari , cu rezultatele celor doua expertize, a fost recalculata valoarea totala a situatiilor de lucrari reale, la suma de a€¦ lei, rezultand astfel o diferenta fata de cea inscrisa de executant, respectiv parata SC a€¦ SRL, in suma de a€¦. lei.
La data expertizei contabile era facturata suma de a€¦ lei, din cei a€¦. lei raportati in situatiile de lucrari, rezultand o diferenta de stornare care trebuie realizata de a€¦ lei.
Drept urmare, potrivit expertizelor efectuate in cauza si necontestate de parti, suma inscrisa in situatiile de lucrari si nejustificata este de a€¦.. lei, fata de a€¦ cum eronat a retinut Curtea de Conturi, acesta fiind practic prejudiciul real incercat de reclamanta.
Asa fiind si in raport de dispozitiile art.969 CC, va fi admisa in parte actiunea si va fi obligata parata la plata sumei de a€¦. lei , precum si la cheltuielile de judecata . reprezentand taxa de timbru si onorariu expertize.
Constatand ca , din vina partilor cursul judecatii a fost suspendat, iar in urma repunerii pe rol a cauzei reclamanta nu a timbrat cererea de repunere pe rol se va dispune darea in debit a acesteia cu suma de a€¦ lei, reprezentand 1/2 din taxa de timbru.
Instanta:
Admite in parte actiunea formulata de reclamanta PRIMARIA a€¦. cu sediul in comuna a€¦, jud.Gorj, in contradictoriu cu parata a€¦ SRL cu sediul in ..
Obliga parata la plata sumei de a€¦ lei.
In baza art. 274 Cprc obliga parata la plata cheltuielilor de judecata in suma de a€¦..
Da in debit reclamanta cu suma de a€¦lei reprezentand 1 taxa timbru aferenta cererii de repunere pe rol a cauzei.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr16 din data 28.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Prejudiciu    Control financiar    Curtea de Conturi Gorj    Contract pentru executie lucrari    Conciliere directa    Expertiza contabila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Dreptul persoanei vatamate printr-o ordonanta declarata neconstitutionala sa aprecieze asupra obiectului actiunii in contencios
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1765/2019

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati