Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Evacuare din spatiul de locuit. Uzufruct viager

Evacuare din spatiul de locuit. Uzufruct viager

  Publicat: 08 Oct 2012       7097 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Prin actiunea inregistrata la data de _____ pe rolul Judecatoriei _____reclamantul _____ a chemat in judecata paratele ______ , pentru ca instanta prin hotararea judecatoreasca ce o va pronunta sa dispuna evacurarea paratei _____ din spatiul de locuit , situat in _____ si reintegrarea sa in spatiul de locuit situat in______.

Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Drept de proprietate care a suferit o restrangere temporara prin aceea ca posesia si folosinta
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Dreptul pe care il are o persoana, uzufructuarul, de a se folosi de un bun si de a-i culege fructele pe timpul vietii sale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

In motivarea actiunii reclamantul a invederat ca este casatorit cu parata si impreuna au dobandit ca bun comun spatiul de locuit situat in ____, caruia i-au adus imbunatatiri , ca parata ___este fiica paratei ____dintr-o alta casatorie , pe care a crescut-o ca pe propriul sau copil , asigurandu-i tot ceea ce-i este necesar , inclusiv suportarea cheltuielilor de studii , pana la terminarea facultatii de medicina , ca incepand din anul 2008, sotia sa a inceput sa faca presiuni asupra sa , pentru a trece apartamentul pe numele fetei , ca la inceput a refuzat , insa ulterior la insistentele acestora , a cedat si a fost de acord sa semneze contractul de vanzare -cumparare , cu clauza de uzufruct viager , autentificat sub nr. 640 /06.05.2011 la BNI _______, ca desi in contract se prevede ca s-a achitat de catre procuratorul de fonduri ____ , ca pret al apartamentului suma de 23.000 lei , in realitate nu s-a platit nici un ban .A mai aratat reclamantul , ca dupa semnarea contractului paratele si-au schimbat atitudinea fata de el , au devenit violente fizic si verbal si spre sfarsitul lunii mai 2010, a fost alungat din apartament , aceasta in conditiile in care in contract se prevede in favoarea sa un drept de uzufruct viager , iar parata____ intra in posesia si folosinta apartamentului dupa decesul sau , solicitand admiterea actiunii asa cum a fost formulata .
In drept reclamantul a invocat dispozitiile art. 480 Cod civl.
La solicitarea instantei au fost audiati martorii _____ , propus de reclamant si _____propusa de parate , declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosar.
Prin sentinta civila nr. _____ Judecatoria _____ a respins actiunea reclamantului ca neintemeiata.
Pentru a hotari astfel instanta fondului a avut in vedere urmatoarele:
Partile au avut calitatea de soti,casatoria lor fiind desfacuta prin sentinta civila numarul _____ a Judecatoriei _____.
Anterior pronuntarii divortului, la 6.05.2010 reclamantul si parata au vandut fiicei acesteia din urma apartamentul cu nr.____situat in _____,rezervadu-si impreuna un drept de uzufruct viager asupra acestuia pana la decesul lor.
Conform mentiunilor din contract apartamentul in cauza a fost dobandit in timpul casatoriei,cu bani apartinand paratei ___.
A pretins reclamantul ca a fost alungat din apartament de fosta sotie si de fiica acesteia,care au exercitat asupra lui violente psihice si chiar fizice,insa aceste sustineri nu au fost dovedite.
Din declaratiile celor doua martore audiate la propunerea partilor instanta a retinut ca reclamantul a plecat de buna voie din domiciliul comun,ca anterior acestei plecari intre ei existau discutii legate de bani si de existenta unei alte femei, cu care reclamantul ar fi avut o relatie.
Chiar martora audiata la propunerea reclamantului a relatat ca acesta nu a fost agresat si nici alungat din apartament.
Martora audiata la propunerea paratei -_____o verisoara a acesteia ,a relatat ca intre parti au fost discutii legate de bani ,de aparitia unei femei in viata reclamantului,ca insusi reclamantul i-a recunoscut acest lucru. Aceiasi martora a subliniat ca reclamantul a plecat de bunavoie,stabilindu-se la ______.
A mai retinut instanta ca sustinerea reclamantului ca este nevoit sa locuiasca la tatal sau in ______,nu este reala ci dimpotriva chiar din actele dosarului reiese ca in prezent reclamantul locuieste in orasul ____.
Intr-adevar,contractul de vanzare cumparare incheiat in mai 2010 confera reclamantului un drept locativ propriu,in virtutea dreptului de uzufruct viager constituit prin acesta,insa cum reclamantul nu a dovedit in nici un mod ca paratele i-au interzis sau ca ii interzic exercitarea acestui drept,instanta nu poate dispune reintegrarea sa in apartament,motiv pentru care va respinge actiunea .
In ceea ce priveste solicitarea ca parata _____ sa fie evacuata din apartamentul pentru care reclamantul si cealalta parata si-au rezervat un drept de uzufruct,instanta a apreciat ca si aceasta este neintemeiata,intrucat ocuparea apartamentului de catre parata in cauza nu a fost un act abuziv,in conditiile in care ceasta a locuit din totdeauna acolo,iar dupa incheierea contractului se poate lesne retine ca ocuparea a fost cu acordul vanzatorilor.
Chiar daca in prezent reclamantul nu isi mai mentine acest acord,ocuparea apartamentului se face cu acordul celeilalte uzufructuare si atata timp cat nu s-a dovedit ca aceasta ii stanjeneste folosinta in mod concret,nu se poate dispune evacuarea.
Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivarea cererii apelantul a invederand ca instanta de fond a respins actiunea confesorie prin care a incercat sa-si valorifice dreptul de uzufruct viager stipulat in contractul de vanzare cumparare incheiat si autentificat sub nr. 640/06.05.2010 de BNI ______ , asupra spatiului de locuit format din doua camere si anexe din _____. Arata ca prin contractul respectiv impreuna cu fosta sa sotie, parata _____, i-au vandut fiicei acesteia dintr-o alta casatorie, parata _______, nuda proprietate a imobilului bun comun situat in _______vanzatorii rezervandu-si un drept de uzufruct viager, iar cumparatoarea urmand sa intre in stapanirea de fapt a apartamentului dupa decesul lor. Clauza de uzufruct viager a fost notata in registrul de carte funciara - pct. 3 din contract .
Pretul vanzarii trecut in contract a fost de 23.000 lei, insa nu a fost platit, chiar daca se mentioneaza ca `` s-a achitat in intregime in numerar azi data autentificarii prezentului contract de vanzare cumparare de catre procuratorul de fonduri _____ - bunicul matern al cumparatoarei (pct. 2), chiar parata in actiunea de divort recunoscand acest aspect.
Arata ca a semnat contractul la insistentele paratelor, fara sa banuiasca faptul ca ele isi preconstituiau probe pentru un viitor partaj, fosta sotie fiind la a treia casatorie. Imediat dupa perfectarea actelor acestea si-au schimbat atitudinea fata de apelant, folosind un limbaj violent si insultator, pentru ca la sfarsitul lunii mai 2010 sa nu mai fie primit in apartament, schimband butucul de la yale.
Intrucat dreptul apelantului de uzufruct viager asupra apartamentului are un caracter conventional recunoscut si garantat de cumparatoarea nudei proprietati, fiind actual, iar acesta neavand alt spatiu de locuit, a solicitat respectarea dreptului de folosinta al apartamentului prin reintegrarea in spatiu avand in vedere ca paratele i-au interzis accesul, schimband incuietoarea.
Nu avea alta cale de a-si redobandi folosinta apartamentului decat promovand actiunea in justitie impotriva celor doua parate care au coalizat impotriva sa, impiedicandu-l sa intre in apartament.
Contractul nr. 640/06.05.2010 si art. 517, 520, 539 alin. 1, art. 969 si 970 din Codul civil il indreptateau sa promoveze actiunea in reintegrare pentru valorificarea dreptului de uzufruct .
Verificand sentinta apelata , in raport de cererea de chemare in judecata, probele administrate si criticile formulate, Tribunalul constata ca apelul este fondat pentru urmatoarele motive:
Critica apelantului, potrivit careia in mod eronat instanta fondului nu a dispus reintegrarea sa in apartamentul situat in _____, este intemeiata.
Apelantul _____ si intimata ______ au fost soti, casatoria lor fiind desfacuta prin sentinta civila nr. ______ a Judecatoriei _____.
La data de _______ s-a incheiat Contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 640 din 6.05.2010, prin care cei doi fosti soti vindeau fiicei intimatei _______ apartamentul situat in mun______. In cuprinsul acestui contract s-a notat clauza de uzufruct viager in favoarea vanzatorilor _____.
Corespunzator atributelor de posesie si folosinta din continutul sau , uzufructuarul are dreptul exclusiv de a obtine posesia bunului, de a o exercita pasnic si nestingherit si dreptul de a folosi exclusiv bunul si de a-i culege fructele in deplina proprietate in conformitate cu dispozitiile art. 521-538 cod civil, nudul proprietar fiind obligat sa respecte dreptul de uzufruct pana la stingerea lui.
Raportat la aceste dispozitii legale, in mod eronat instanta fondului a analizat motivul pentru care a plecat din apartament apelantul, de voie sau fortat, asa cum tot eronat a concluzionat si ca acesta are unde locui in orasul Marasesti, in conditiile in care , relevant in cauza era daca apelantului ii este respectat dreptul de uzufruct . asupra apartamentului , acest drept presupunand, ca acesta sa-l poata folosi oricand, nestanjenit.
Nu se poate retine sustinerea intimatei, potrivit careia apelantul poate intra oricand in apartament, in conditiile in care , instanta a putut constata la cercetarea locala, starea tensionata dintre parti, faptul ca nu se potrivea cheia pe care o avea asupra sa apelantul la yala de la usa, si mai mult decat atat , care ar mai fi ratiunea pentru care apelantul ar insista intr-o actiune de reintegrare, in conditiile in care ar putea oricand sa intre in posesia apartamentului?
Convingerea instantei , creata la cercetarea locala , a fost intarita si de declaratia martorului audiat in cauza______, care a aratat ca stie de la apelant ca acest nu poate intra in apartament.
In ceea ce priveste celelalte declaratii de martori , acestea nu pot fi valorificate in speta, intrucat toti au facut referire la modalitatea in care a plecat apelantul din imobil sau la faptul ca acesta are unde locui, situatii care nu sunt relevante in cauza.
Critica apelantului , potrivit careia instanta fondului in mod eronat nu a dispus evacuarea intimatei ________ tribunalul o apreciaza ca fiind neintemeiata, avand in vedere urmatoarele:
Dreptul de uzufruct dobandit de fostii soti______ prin contractul de vanzare cumparare mai sus mentionat , este un drept devalmas specific comunitatii de bunuri , in cuprinsul contractului nefiind precizate cotele parti ce se cuvin fiecarui uzufructuar. In conditiile in care nu s-a realizat pe cale amiabila sau judecatoreasca un partaj de folosinta intre parti, fiecare dintre ei are dreptul sa stapaneasca orice parte din imobil, fara a-l putea impiedica pe celalalt sa faca acest lucru.
In ceea ce-o priveste pe intimata ______, aceasta este fiica intimatei _______ dar si nudul proprietar al imobilului, in litigiu.
Este de necontestat faptul ca aceasta nu locuieste efectiv in imobil, ea locuind in ______ cu chirie si avand si locul de munca in aceasta localitate , fiind medic, iar atunci cand vine in imobilul in litigiu , aceasta vine in vizita la mama sa, lucru ce nu-i poate fi interzis de catre apelant.
Aceasta situatie de fapt este certificata de martora ______ care a declarat ca fiica intimatei este medic rezident in _____ are o locuinta inchiriata si vine in locuinta mamei sale in vizita, insa perioadele de vizita sunt sub 15 zile , pentru ca altfel ar fi trebuit sa figureze la intretinere.
Fata de cele retinute mai sus, tribunalul, in baza art. 296 c.p.c., urmeaza a admite apelul si a schimba in parte sentinta apelata , iar pe fond se va admite in parte actiunea , in sensul ca se va dispune reintegrarea apelantului in imobilul situat in_______, mentinandu-se restul dispozitiilor sentintei.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.3 din data 24.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Evacuare    Bun comun    Contract de vanzare-cumparare cu clauza de uzufruct viager    Uzufructuar    Partaj    Uzufruct viager    Posesie    Desfacere casatorie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reziliere contract de inchiriere. Efectele revizurii in cea ce priveste perimarea
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84/2018

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005Articole Juridice

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta dupa materie si valoare a judecatoriei in Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de locatiune in contextul prevederilor noului Cod Civil aduce schimbari insemnate in relatia dezvoltator - chirias
Sursa: EuroAvocatura.ro

NCPC: Caracterul executoriu al contractului de inchiriere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce trebuie sa stie persoanele cu mobilitate redusa care calatoresc cu avionul
Sursa: EuroAvocatura.ro