Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Anularea in parte a titlului executoriu

Anularea in parte a titlului executoriu

  Publicat: 12 Oct 2012       2353 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1.) Obiectul actiunii
Prin contestatia inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 4644/200/2010 din 13.04.2010, petenta SC A.S. I. SRL a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea in parte a titlului executoriu nr. 1 din 30.03.2010 si a somatiei nr. 1 din 30.03.2010, ambele emise de intimata Agentia Nationala de Administrate Fiscala - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Buzau in dosarul executional nr. 895/10/35/1 2010/509, pentru sumele de 1780 lei si respectiv 4668 lei tva, pretins neevidentiata si nedeclarata organului fiscal , precum si suspendarea executarii silite pana la solutionarea irevocabila a cauzei.

Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Structura juridica plurivalenta, subsumand o pluralitate de contracte distincte reciproc interconditionate, care alcatuiesc impreuna un ansamblu contractual inchegat si coerent.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

2) - Motivarea actiunii
2.1) - In fapt, petenta a sustinut ca in mod injust s-a retinut prin decizia de impunere nr. Y/2010 emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. X/2010 ca ar datora suma de 1780 lei - tva aferent pretinse lipse in gestiune in suma de 11.148, 09 lei ( contrar expertizei contabile intocmite de SC E. SRL Buzau) si suma de 4668 lei - tva aferent cheltuielilor efectuate pentru dotarea unei ambarcatiuni ( desi aceasta a fost folosita in baza unui contract de comodat, exclusiv in scopul obtinerii de venituri, iar cheltuielile efectuate au fost recuperate prin vanzare conform facturii nr. 20/18.01.2010 ).
2.2) - Contestatoarea nu si-a motivat cererea in drept .
3) - Intampinare
Citata legal, intimata a formulat intampinare conform art. 115-118 Cod procedura civila, solicitand respingerea contestatiei ca neintemeiata, sub motivatia in esenta ca atat titlul executoriu cat si somatia au fost emise cu respectarea prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare ( filele 68-71).
4) - Probe
In sprijinul sustinerilor formulate prin contestatie si intampinare, partile in proces au depus la dosar inscrisuri ( filele 11-65, 72-77, 99-116).
5) - Solutia instantei fondului
5.1) - Prin sentinta nr. 5811 din 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins ca neintemeiata contestatia la executare, luandu-se act de declaratia de renuntare la judecarea capatului de cerere privind suspendarea executarii silite.
5.2) - Pentru a hotari astfel, instanta fondului a retinut in baza probatoriului administrat ca obligatiile fiscale stabilite in sarcina societatii prin decizia de impunere nr. 201/29.01.2010 emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. 219/28.01.2010, inclusiv cele contestate, nu au fost achitate pana la termenul stabilit din 05.03.2010 si nici nu s-a facut dovada stingerii acestora, astfel ca organul de executare teritorial fiscal a procedat in mod legal la emiterea actelor de executare: titlul executoriu nr. 1/30.03.2010 si somatia nr. 10/30.03.2010.
6) - Recursul
6.1) - Impotriva sentintei a declarat recurs petenta in termen legal conform art. 301 Cod procedura civila, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art. 303 Cod procedura civila.
6.2 ) - In expunerea motivelor de recurs, petenta a invocat aceleasi motive de critica expuse prin contestatia introductiva, sustinand in esenta ca nu datoreaza nici o suma autoritatii fiscale, context in care a atacat in contencios administrativ si fiscal atat raportul de inspectie fiscala cat si decizia de impunere.
6.3) - Intimata a formulat intampinare, solicitand motivat respingerea recursului ca neintemeiat ( filele 14-16).
6.4) - Prin incheierea din 28.01.2011 s-a dispus suspendarea judecarii recursului in temeiul art. 244 alin.1 pct.1 Cod procedura civila, pana la solutionarea irevocabila a actiunii in contencios administrativ si fiscal ce face obiectul dosarului nr. 4986/114/2010 privind anularea raportului de inspectie nr. 219/28.01.2010 si a deciziei de impunere nr. 201/29.01.2010 ( fila 22).
6.5) - Cauza a fost repusa pe rol la data de 24.02.2012, fixandu-se termen la 22.03.2012, urmare referatului intocmit de Serviciul de Arhiva al Tribunalului Buzau, la dosar depunandu-se sentinta nr. 2266/19.05.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 4986/114/2010 ramasa irevocabila in baza deciziei nr. 2207/05.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti ( filele 28-30, 31-37).
7.) - Analiza . Constatatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum si din oficiu conform art. 304 ind.1 Cod procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este intemeiat.
In acest sens se are in vedere:
7.1) - Prin decizia de impunere nr. 201 din 29.01.2010 emisa in baza raportului de inspectie fiscala nr. 219/28.01.2010 intocmit de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Buzau s-au stabilit in sarcina petentei alaturi de alte obligatii fiscale si sumele de 1780 lei , si de 4.668 lei reprezentand tva pretins neevidentiata si nedeclarata organului fiscal.
7.2) - In conditiile in care petenta nu a achitat creanta la termenul stabilit: 05.03.2010, intimata a pornit executarea silita, sens in care s-a emis titlul executoriu nr. 1 din 30.03.2010 si somatia nr. 1 din 30.03.2010, formandu-se dosarul executional nr. 895/10/35/1/2010/509.
7.3) - Pe parcursul judecarii contestatiei formulata de petenta la executarea silita pornita de intimata, prin sentinta nr. 2266/19.05.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul de contencios administrativ si fiscal nr. 4986/114/2010, ramasa irevocabila in baza deciziei nr. 2207 din 05.10.2011 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti s-au anulat in parte raportul de inspectie fiscala nr. X/2010 referitor la cap. III pct. 3.1.2 si respectiv decizia de impunere nr. Y/2010 privind sumele de 4668 lei si 1780 lei ce au facut obiectul executarii silite si respectiv a contestatiei pendinte astazi judecatii.
7.4) - In contextul expus, constatandu-se ca prin sentinta nr. 2266/2011 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 4986/114/2010, ramasa irevocabila, s-a statuat in sensul ca societatea petenta nu datoreaza suma de 6448 lei ( compusa din 1780 lei si 4668 lei), tribunalul retine ca recursul declarat este intemeiat.
8.) - Solutia tribunalului
8.1.) - Pentru considerentele ce preced, in baza art. 312 alin.2 prin raportare la art. 304 pct.9 Cod procedura civila, s-a admis recursul ca intemeiat si s-a modificaz sentinta atacata in sensul admiterii contestatiei, dispunandu-se anularea formelor de executare silita emise de intimata in baza titlului executoriu nr. 1/895/10/35/2010/509 din 30.03.21010 pentru debitul in suma de 1780 lei si respectiv de 4668 lei ( solutie neimputabila judecatorului fondului ).
8.2.) - Avandu-se in vedere faptul ca modificarea solutiei fondului se datoreaza exclusiv inscrisurilor noi depuse la dosar in recurs, tribunalul va respinge cererea formulata de petenta in sensul acordarii cheltuielilor de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 57 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Expertiza contabila    OG 92/2003    Titlu executoriu    Contract de comodat    Judecatoria Buzau    Contestatie la executare    Executare silita    Curtea de Apel Ploiesti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Calculul drepturilor salariale cuvenite unui salariat trebuie sa se bazeze pe inscrisuri certe, opozabile partilor, in vederea stabilirii unei creante executorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 343/2017, in sedinta publica 8 martie 2017

Compensarea orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale. Acordarea de timp liber corespunzator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizie nr. 3123 din 13.06.2016

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012Articole Juridice

Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

OUG 88/2013: Despre perceperea contributiilor sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala nu poate interzice total expertilor contabili sa efectueze acte de atragere a clientelei prin abordare directa
Sursa: EuroAvocatura.ro

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro