Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Aplicarea legii fondului funciar. Constatare nulitate absoluta acte juridice. Reconstituirea dreptului de proprietate

Aplicarea legii fondului funciar. Constatare nulitate absoluta acte juridice. Reconstituirea dreptului de proprietate

  Publicat: 16 Oct 2012       3980 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Dovada scrisa prin care
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reclamantii B T si B C M ambii domiciliati in P str.P M, nr. , jud.A , au chemat in judecata pe paratii V V domiciliata in P , strada P C , nr. , judetul A , C I si CI ambii domiciliati in P, Bdul I.C. nr. , bl. , et. , ap. jud.A , M C domiciliat in P , Bdul P , bl. , sc , et. , ap. , jud.A , C L B pentru aplicarea legii fondului funciar si C J A pentru aplicarea legii fondului funciar, solicitind ca prin sentinta ce se va da sa se constate nulitatea absoluta a actelor juridice folosite de familia V P , V si fiica lor C I, la reconstituirea dreptului de proprietate in baza Legilor 18/1991, nr.1/2000, nr.10/2001 si nr.247/2005 , si anume : titlul de proprietate nr. extras de carte funciara nr. inregistrat la B de C F nr. , adeverinta nr. eliberata de Primaria P adeverinta nr. a CAP B , adeverinta nr. si procesul verbal de punere in posesie , adeverinta nr. a CAP B si expertiza tehnica din dosarul nr. , sentinta civila nr. a Judecatoriei P.

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legatura intre doua sau mai multe infractiuni ori dintre dintre doua sau mai multe cauze aflate inaintea unuia sau mai multor organe jurisdictionale.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acelasi lucru cu Antreprenor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


Deasemeni reclamantii au mai aratat ca piritii C I si C I i-au ocupat abuziv suprafata de 1000 m.p. teren gradina casei in tarla 38, repartizat conform Legii 18/1991 precum si suprafata de 400 m.p. conform contractului de vinzare cumparare nr. si nr.724 m.p. in tarlaua 38.


In motivarea de fapt reclamantul B T arata ca a detinut o casa si suprafata de 2030 m.p. in strada P G nr. , iar prin Decretul 151/1971 a fost demolat.


A mai aratat reclamantul ca impreuna cu parintii sai T L si A a cumparat casa de la Z I cu 3000 m curtea casei, terenul in litigiu, plus 726 m.p. in tarlaua 38.


Reclamantul B C a precizat ca si-a vindut un apartament in P si a cumparat 1/2 din casa bunicului sau T A din strada P M , nr. , cu 150 m.p. constructii, iar prin contractul de vinzare cumparare nr. a mai cumparat suprafata de 3775 m.p. de la P I .


Mai arata reclamantii ca numitii V P si V au obtinut 3 titluri de proprietate in baza unor acte false dupa care a obtinut o hotarire irevocabila prin care s-au anulat contractele de vinzare cumparare intre BT si P I pentru suprafata de 3800 m.p. , terenul in litigiu, si contractul de vinzare cumparare nr. intre P I si B C .


Pentru motivele aratate , reclamantii au solicitat sa se constate nulitatea actelor mentionate asa cum au solicitat, cu cheltuieli de judecata .


La data de a intervenit decesul piritei V V avind ca mostenitori pe pirita C I in calitate de fiica.


Piritii C I si C I prin intimpinarea depusa la dosar au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat a reclamantilor si exceptia lipsei de interes a acestora in promovarea acestei actiuni .


Au aratat piritii ca reclamantii au promovat numeroase actiuni impotriva lor si a membrilor familiei lor, in cele mai mult dintre ele avind acelasi obiect si intre aceleasi parti, motiv pentru care au fost respinse ca avind autoritate de lucru judecat.


Prin intimpinarea depusa la dosar de piritul M C a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive fata de obiectul cererii reclamantilor.


Actiunea s-a inregistrat la Judecatoria P la data de iar prin incheierea nr. a ICCJ a dispus stramutarea cauzei la Judecatoria R S.


Verificind continutul inscrisurilor existente la dosar, instanta a constatat ca in intervalul de timp de la data cind piritii au invocat exceptiile mentionate mai sus si pina la data stramutarii cauzei , aceste exceptii nu au fost puse in discutia partilor , desi s-au incuviintat probatoriile.


La termenul de judecata din data de au fost prezenti personal reclamantul B T si piritii C I si C I , ocazie cu care instanta a pus in discutia partilor exceptiile invocate.


Cu privire la exceptiile invocate de piritii C I si C I , reclamantul prezent , precum si reclamantul B C M , care a lipsit , si-au spus punctul de vedere in scris prin intimpinarile depuse la dosar, iar asupra exceptiei invocata de piritul M C, reclamantul B T si-a exprimat punctul sau de vedere oral in fata instantei de judecata .


Examinind amplul material probator administrat in cauza , in legatura cu exceptiile invocate, instanta a retinut urmatoarele :


Actiunea promovata de reclamanti cuprinde 2 capete de cerere , si anume : sa se constate nulitatea unui titlu de proprietate emis in baza Legii 18/1991 si altor inscrisuri , precum si revendicarea unor suprafete de teren din intravilanul mun.P si lipsa de folosinta pentru acestea.


Asa cum rezulta din actele dosarului reclamantii au promovat numeroase actiuni , atit impotriva autorilor piritilor CI si CI , cit si impotriva acestora din urma.


Astfel , reclamantul B T , alaturi de fiul sau B C M , au mai solicitat desfiintarea acelorasi acte, apreciindu-le ca fiind false , iar Judecatoria P prin sentinta civila nr. a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active si pe cale de consecinta a respins actiunea .


Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin decizi civila nr. a Tribunalului P , prin respingerea recursului.


Din considerentele acestei sentinte rezulta ca cererea reclamantului B CM in calitate de intervenient a fost respinsa pe exceptia autoritatii de lucru judecat , iar cererea reclamantului B T pe exceptia lipsei calitatii sale procesuale active .


Apararea reclamantilor sub aspectul ca in cauza nu opereaza exceptia autoritatii de lucru judecat pentru faptul ca BCM nu a fost parte in acest litigiu , nu poate fi retinuta de catre instanta , pentru urmatoarele considerente:


Reclamantul BCM a avut calitatea de intervenient iar cererea a fost respinsa pe exceptia autoritatii de lucru judecat printr-o incheiere motivata in cursul judecatii, asa cum rezulta din considerentele sentintei civile nr. a Judecatoriei P, solutie mentinuta prin decizia civila nr. a Tribunalului P.


Referitor la capatul de cerere privind revendicarea formulata de catre reclamanti , din examinarea inscrisurilor depuse la dosar de parti , s-au retinut urmatoarele :


Prin sentinta civila nr. a Judecatoriei P , s-a respins actiunea reclamantilor B T si B M , si s-a admis cererea de interventie a piritei C I prin care s-a constatat dreptul sau de proprietate pentru suprafata de 1000 m.p. ce face parte din suprafata de 7200 m.p. conform actului de vinzare cumparare nr. incheiat in baza titlului de proprietate nr. (a carei nulitate se solicita a se constata prin actiunea de fata).


Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin decizia civila nr. ponuntata de Tribunalul A.


Potrivit art.1201 cod civil , este autoritate de lucru judecat , atunci cind a doua cerere are acelasi obiect , este intemeiata pe aceiasi cauza si este intre aceleasi parti , facuta intre ele si in contra lor , in aceiasi calitate .


Fata de dispozitiile legale mentionate mai sus , instanta apreciaza ca exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de piritii C I si C I este intemeiata , urmind a o admite , si pe cale de consecinta va respinge actiunea reclamantilor pentru acest considerent, in contradictor cu piritii CI , CI , Comisia locala de fond funciar B si Comisia judeteana A de fond funciar.


In aceasta situatie instanta apreciaza ca nu se mai impune a analiza si exceptia lipsei de interes a reclamantilor invocata de catre piritii C I si C I si deasemeni , fata de considerentele de mai sus privind revendicarea , instanta apreciaza ca nu se mai impune a se analiza si capatul de cerere solicitat de reclamanti privind lipsa de folosinta a terenului revendicat.


Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de piritul M C reclamantul B T a precizat instantei la termenul din data de ca l-a chemat in judecata pe pirit pentru a raspunde in fata instantei intrucit este expert in specialitatea cadastru iar documentatia cadastrala intocmita de acesta nu corespunde realitatii din teren iar pe baza acestei documentatii s-a incheiat contractul de vinzare cumparare intre VV si piritii C I si C I.


Prin calitate procesuala se intelege interesul indreptatit al unei persoane de a cere concursul justitiei ce izvoraste din incalcarea unui drept propriu sau dintr-un raport recunoscut de lege de conexitate cu acel drept .


In situatia analizata reclamantii nu au justificat ce drept propriu le-a incalcat piritul prin intocmirea documentatiei de cadastru , motiv pentru care in temeiul art.161 al.1 cod procedura civila , instanta va admite exceptia invocata si pe cale de consecinta va respinge actiunea in contractor cu piritul M C.


In baza art.274 cod procedura civila va obliga reclamantii in solidar la 1229 lei cheltuieli de judecata catre piritii C I si C I , conform actelor justificative depuse la dosar.


Instanta:


Admis exceptiile.


Respinge actiunea avand ca obiect - fond funciar formulata de reclamantii B T si B C M ambii domiciliati in Pi , str.P M , nr. , jud.A in contradictoriu cu paratii C I, C I ambii domiciliati in P , Bdul I.C. B nr. , bl. , et. , ap. , jud.A , Comisia Locala Br pentru aplicarea legii fondului funciar si Comisia Judeteana A pentru aplicarea legii fondului funciar, ca avind autoritate de lucru judecat.


Respinge actiunea reclamantilor B T si B C M in contradictoriu cu paratul M C domiciliat in P , Bdul P bl.B , sc. , et. , ap. , jud.A , pentru lipsa calitatii procesuale pasive a piritului.


Obliga reclamantii in solidar la 1229 lei cheltuieli de judecata catre piritii C I si C I.


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta civila nr. 002 din data 27.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Legea 18/1991    Proces verbal de punere in posesie    Nulitate absoluta    Contract de vanzare-cumparare    Revendicare    Teren intravilan    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Decretul 151/1971    Exceptia lipsei calitatii procesual pasive    Drept de proprietate    Legea fondului funciar    Titlu de proprietate    Exceptia autoritatii de lucru judecat    Exceptia lipsei de interes
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Uzucapiune de scurta durata. Lipsa justului titlu. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Prescriptie. Actiune in raspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 879 din 5 martie 2013

Anularea hotararii Consiliului local. Apartenenta la domeniul privat al comunei a terenului extravilan
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia civila nr. 3481 din 20.12.2011

Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu
Pronuntaţă de: Judecatoria Aiud, Sentinta civila nr. 305 din 06.03.2007

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Actiune in revendicare. Aratarea titularului dreptului
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 2 din 08.01.2010

Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 146 din 27.01.2010Articole Juridice

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro