Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constatare nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare. Lipsa totala a consimtamantului

Constatare nulitate absoluta contract de vanzare-cumparare. Lipsa totala a consimtamantului

  Publicat: 17 Oct 2012       14438 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reclamantele PDM si FA, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat BDV din Buzau, au formulat in contradictoriu cu SR - reprezentat prin M.F, cerere privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr.4792/3821 din 22.08.1946.

Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept de proprietate
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.

In motivarea actiunii se arata ca, prin contractul mentionat S.V. - bunica reclamantelor, a vandut S R mai multe suprafete de teren cu vegetatie forestiera si pasune. Reclamantele sunt mostenitoarele autoarei mentionate si ca in aceasta calitate au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr.247/2005, la solutionarea carora li s-a opus de catre reprezentantii Comisiei Locale Chiojdu de fond funciar, contractul mentionat mai sus, sustinandu-se ca terenurile nu s-au mai aflat in patrimoniul autoarei reclamantelor la data preluarii, fiind vandute Statului. Sustin reclamantele ca actul de vanzare - cumparare este evident lovit de nulitate, fiind incheiat in mod fraudulos in conditiile social istorice ale perioadei respective, respectiv schimbarea regimului de la acel moment si preluarile fortate de stat a terenurilor de la proprietarii acestora. Se invoca motivele de nulitate constand in lipsa totala a consimtamantului de a contracta si faptul ca pretul nu s-a predat niciodata, in aceste conditii neputandu-se discuta de o tranzactie valabila. Se mai arata ca reclamantele nu au avut niciodata in posesie un exemplar original din contractul de vanzare - cumparare pentru a se putea vedea daca acesta poarta semnatura bunicii lor, ci li s-a prezentat doar un act transcris, obtinut de la Arhivele Nationale - Directia Judeteana Buzau, unde nu este reprodusa semnatura .
Desi este vorba de un act cu titlu oneros, este evidenta lipsa consimtamantului vanzatoarei care nu se afla in stare de nevoie pentru a fi nevoita sa-si vanda averea, fiind practic obligata la incheierea acestui contract . Referitor la pret, desi se face mentiunea primirii acestuia de catre vanzatoare, aceasta mentiune nu poate fi decat fictiva in conditiile in care nu exista nicio dovada a indicarii sistemului bancar pentru a se face plata, fiind greu de crezut ca la suma respectiva remiterea pretului se putea face cu bani lichizi.
S-a depus la dosar copia actului de vanzare-cumparare a carui nulitate absoluta se solicita.
Paratul - prin M F, a imputernicit prin adresa nr.185771/05.01. 2011, D G F P pentru reprezentare in proces, in actiunea de fata.
Printr-o cerere de amanare a cauzei formulata pentru termenul din data de 11.03.2011, paratul - prin DG FP a solicitat sa se puna in vedere reclamantelor sa formuleze cererea de chemare in judecata cu respectarea dispozitiilor art.112-114 din codul de procedura civila, indeosebi sa arate motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea .
Ulterior, paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor, aratand ca nu s-a facut dovada calitatii de mostenitoarea a acestora fata de vanzatoarea din contractul de vanzare-cumparare S V. Reclamantele prin aparator au solicitat instantei sa se emita o adresa catre parat, prin reprezentantii sai sa depuna la dosar originalul contractului de vanzare-cumparare, aratand ca reclamantele nu se afla in posesia acestuia.
Instanta a admis cererea si in temeiul art.172 a emis o adresa in acest sens.
Cu adresa nr.252670 din 10.05.2011 Ministerul Finantelor Publice a comunicat faptul ca, in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca Ministerul Finantelor Publice nu se afla in posesia contractului de vanzare-cumparare nr.4792/3821/22.08.1946 si nu detine informatii cu privire la acesta.
Reclamantele si-au precizat actiunea in privinta temeiurilor de fapt si de drept, aratand ca aceasta se intemeiaza pe mai multe elemente:
- lipsa consimtamantului in totalitate grevata pe eroarea obstacol asupra naturii juridice a actului incheiat, motivat de faptul ca SR a avut prefigurarea unei donatii deoarece la momentul constituirii vointei de a contracta nu a avut niciodata intentia platii unui pret, chiar daca actul a purtat denumirea de vanzare-cumparare. Eroarea obstacol este motiv de nulitate absoluta conform art.948 alin.2 din codul civil;
- lipsa consimtamantului care este afectat de violenta in sensul art.953 cod civil, motivat de faptul ca fara amenintarea cu un rau de natura a afecta libertatea individuala si siguranta vanzatoarei, amenintare facuta de organele statului in perioada respectiva, autoarea reclamantelor nu ar fi contractat. Se arata ca este evident ca existenta violentei a fost determinata in incheierea actului de vanzare;
- obiectul actului juridic respectiv terenul ce se afla in forma asociativa in obstile de la acea vreme, nu putea fi tranzactionat pe aceasta cale . Or, in conditiile in care vanzarea s-a realizat asupra unui obiect care nu se afla in circuitul civil, conventia este lovita de nulitate - art.963 cod civil;
- cauza actului juridic este ilicita si imorala, se arata ca lipsa scopului imediat in contractul real cum este cazul de fata, se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.
In concret cauza imediata a contractului de vanzare-cumparare presupune prefigurarea contraprestatiei celeilalte parti, respectiv plata pretului, lucru ce nu s-a realizat, ceea ce determina lipsa cauzei sau afectarea acesteia fiind o cauza ilicita si imorala, ceea ce este sanctionat cu nulitatea absoluta (art.966 cod civil).
A solicitat incuviintarea probei cu interogatoriul paratului, interogatoriu care a fost comunicat pentru a se transmite instantei raspunsul. Pentru dovedirea calitatii procesuale active a reclamantelor, printr-o cerere depusa la data de 22.06.2011, aparatorul acestora a depus la dosar acte de stare civila si respectiv certificate de mostenitor .
Reclamantele nu au mai solicitat administrarea altor probe decat inscrisurile depuse la dosar si interogatoriul inaintat paratului.
Cu adresa nr.3706/08.12.2011 SR prin M F - a depus la dosarul cauzei raspunsul la interogatoriul formulat de reclamante.
Analizand actiunea si probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarea situatie:
Referitor la calitatea procesuala activa a reclamantelor instanta retine, din verificarea inscrisurilor depuse la dosarul cauzei (filele 46-61), ca acestea au calitatea de mostenitoare fata de autoarea S V, fiind nepoatele acesteia din fiica - S M (nascuta in anul 1907), casatorita N.
In consecinta, urmeaza a se respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor invocata de catre parat.
Din analiza cauzelor de nulitate invocate de catre reclamante rezulta urmatoarele:
In primul rand, atat in actiunea initiala cat si in precizarile facute ulterior se invoca lipsa totala a consimtamantului grevata pe eroarea obstacol motivandu-se ca, desi formal actul incheiat are natura juridica a unui contract de vanzare-cumparare, Statul Roman a avut prefigurarea unei donatii neavand niciodata intentia platii unui pret.
Potrivit disp.art.948 din codul civil conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.
Potrivit art.953 cod civil ``consimtamantul nu este valabil cand este dat prin eroare, smuls prin violenta sau surprins prin dol``.
Art.954 din codul civil consacra ceea ce literatura de specialitate denumeste eroarea obstacol sau distructiva de vointa care vizeaza fie natura actului ce se incheie (error in negotio) fie identitatea obiectului actului juridic (error in corpore).
Eroarea obstacol sub forma error in negotio invocata de catre reclamante, asa cum decurge din motivarea in fapt a actiunii, presupune faptul ca partile cred fiecare ca au incheiat un altfel de act juridic, situatie care nu poate fi retinuta in speta de fata, in conditiile in care, actul incheiat intre parti poarta denumirea de act de vanzare - cumparare si cuprinde toate elementele de validitate ce vor fi analizate in continuare, neexistand nici un dubiu asupra naturii juridice a actului, in conditiile in care o parte stramuta proprietatea asupra unor bunuri ale sale celeilalte parti, in schimbul unui pret (art.1294 cod civil). Se mai invoca afectarea consimtamantului de viciul violentei in sensul prev.de art.953 cod civil, sustinandu-se ca fara amenintarea cu un rau constand in afectarea libertatii individuale de catre organele statului de la acea vreme, autoarea reclamantelor nu ar fi contractat, acest motiv si anume violenta, este un viciu de consimtamant a carui existenta atrage insa nulitatea relativa, iar nu nulitatea absoluta asa cum se solicita in cauza de fata.
In al treilea rand se invoca lipsa obiectului actului juridic aratandu-se ca terenul ce a facut obiectul tranzactiei nu se afla in circuitul civil deoarece, fiind in forma asociativa in obstea de la acea vreme, tranzactionarea era conditionata de acordul formei asociative. Sustinerea nu poate fi primita de catre instanta in conditiile in care din continutul actului de vanzare-cumparare rezulta ca obiectul vanzarii l-a constituit suprafete de teren individual determinate, iar nu terenuri aflate in devalmasie in fostele forme asociative.
Se mai invoca de catre reclamante inexistenta pretului ca operatiune de fapt, situatie ce este contrazisa de continutul contractului care cuprinde mentiunea platii pretului determinat, atat pe unitate de masura (400.000 lei pe fiecare hectar), cat si a pretului total de 55.636.000 lei, vanzatoarea declarand ca a primit pretul integral si numerar, cu ocazia intocmirii actului, care serveste drept dovada autentica a primirii banilor. Fiind vorba de un act autentic acesta are forta probanta prevazuta de art.1173 din codul civil sub rezerva inscrierii in fals .
In ceea ce priveste lipsa cauzei invocata ca motiv de nulitate absoluta, instanta apreciaza ca in speta nu s-a facut nicio dovada in acest sens sau a faptului ca aceasta cauza este ilicita si imorala, iar potrivit disp.art.967 alin.2 cod civil ``cauza este prezumata pana la dovada contrarie``, ceea ce inseamna ca legiuitorul a consacrat expres doua prezumtii: prezumtia de valabilitate a cauzei si prezumtia de existenta a cauzei, sarcina dovezii contrare revenind celui ce contesta aceste aspecte.
Este adevarat ca in cazul actelor juridice cu titlu gratuit facute statului in perioada regimului comunist se instituie o prezumtie de lipsa a consimtamantului celui ce gratifica, dar aceasta nu poate fi retinuta in mod similar si in cazul actelor juridice cu titlu oneros cum este actul de vanzare ce face obiectul spetei de fata.
Pentru considerentele ce preced instanta apreciaza ca nu s-a facut dovada existentei nici unuia dintre cazurile de nulitate absoluta invocate de catre reclamante, situatie in care urmeaza a respinge actiunea ca neintemeiata.
Pronuntata de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 1872 din data 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Patarlagele    Mostenire    Donatie    Mostenitor    Acte juridice cu titlu gratuit    Acte juridice cu titlu oneros    Regim comunist    Error in negotio    Devalmasie    Error in corpore    Eroarea obstacol    Nulitate relativa    Capacitate de a contracta    Consimtamant valabil    Obiect determinat    Cauza ilicita    Contraprestatie    Ministerul Finantelor Publice    Exceptia lipsei calitatii procesual activa    Drept de proprietate    Nulitate absoluta    Consimtamant    Contract de vanzare-cumparare    Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate    Legea 247/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Acord de mediere privind modalitatea de partaj a masei succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Carei, Sentinta civila nr. 1156 din 23.03.2011

Acceptarea in mod tacit a succesiunii in termenul de optiune succesorala de 6 luni
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 216 din 01.03.2012

Retrocedarea terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt- Sectia I Civila, Decizia nr. 645 din 13.06.2012

Rectificarea titularului de rol fiscal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2592 din data 07.11.2011

Neacordare daune morale. Creare prejudiciu material
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.256 din data 07.02.2011

Pierderea calitatii procesuale prin transmiterea dreptului litigios
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 415 din data 12.04.2011

Revendicare imobil. Lipsa titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 265 din data 10.03.2011

Ajutor public judiciar. Scutire plata taxa de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 7 din data 11.01.2011

Nationalizare imobil. Restituire. Acordare despagubiri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.169A din data 12.04.2012

Revendicare. Restituire pret de piata imobil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1 din data 09.01.2012Articole Juridice

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil o incalcare a dreptului la proprietate privata?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA