Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Restituire in natura a unui imobil preluat abuziv

Restituire in natura a unui imobil preluat abuziv

  Publicat: 17 Oct 2012       2125 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila reclamanta UP a chemat in judecata pe paratii MB si SR, solicitand sa se constate valabilitatea neintrerupta a dreptului de proprietate asupra imobilului compus din teren si constructii situat in Braila, si sa fie obligat paratul MB la restituirea in natura a imobilului sau sa acorde in compensare bunuri sau servicii in conditiile art. 26 din Legea nr. 10/2001.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,

Judecatoria Braila a admis exceptia necompetentei materiale invocata din oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Braila.
S-a retinut ca prezenta actiune este intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 10/2001 care prevad la art. 26 alin. 3 ca, sectia civila a tribunalului de la sediul unitatii notificate este competenta sa o solutioneze.
Tribunalul Braila a stabilit ca nu este competent sa solutioneze cauza dedusa judecatii pentru urmatoarele considerente:
Legea 10/2001 reglementeaza restituirea in natura sau acordarea de despagubiri, in conditiile acestui act normativ, a imobilelor preluate abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6.03.1945-22.12.1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii 139/1940.
Potrivit prevederilor art. 22 alin. 1 din lege ``persoana indreptatita va notifica in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestei legi persoana juridica detinatoare, solicitand restituirea in natura a imobilului``. Totodata prin art. 26 alin. 3 din legea mentionata se precizeaza ca ``decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata, de persoana care se pretinde indreptatita, la sectia civila a tribunalului...``.
Ca urmare, in raport cu spiritul reglementarilor de ansamblu date prin Legea 10/2001, s-a retinut ca atributia sectiei civile a tribunalului consta in a solutiona calea de atac exercitata impotriva deciziei/dispozitiei de respingere a cererii de restituire a imobilului in natura, impunandu-se ca, in cadrul plenitudinii sale de jurisdictie, nelimitata in aceasta materie prin vreo dispozitie legala, sa dispuna si direct restituirea in natura a imobilului ce face obiectul litigiului. Daca restituirea in natura nu este posibila instanta analizeaza posibilitatea acordarii persoanei indreptatite in compensare alte bunuri sau servicii ori despagubiri .
Din actiunea dedusa judecatii si din precizarile orale ale reclamantei, prin avocat, consemnate in incheierea de sedinta din 1.11.2010 a Judecatoriei Braila, a rezultat ca aceasta nu a urmat procedura de restituire reglementata de Legea 10/2001, solicitand restituirea ca efect al ineficacitatii actelor de preluare, potrivit prevederilor dreptului comun in materia revendicarii, reprezentat de dispozitiile art. 480 si art. 481 Cod civil.
In motivarea actiunii reclamanta a facut referire la dispozitiile legii speciale, pentru a-si intemeia cererea de acordare de bunuri in compensare sau despagubiri . S-a apreciat insa ca aceasta cerere nu este de natura a atrage competenta speciala prevazuta de Legea 10/2001.
Atat timp cat reclamanta nu a urmat procedura administrativa obligatorie prevazuta de dispozitiile Legii 10/2001, s-a considerat ca nu sunt aplicabile dispozitiile art. 26 din legea speciala, derogatorii de la dreptul comun, relativ la competenta de solutionare a unei cereri de restituire a unui imobil preluat abuziv.
In ceea ce priveste competenta materiala de drept comun, s-au retinut prevederile art. 2 pct. 1 lit. b Cod procedura civila, potrivit caruia tribunalul judeca in prima instanta procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 500.000 lei.
S-a observat astfel ca delimitarea competentei de prima instanta intre tribunal si judecatorie se face dupa criteriul valorii obiectului litigiului. Instanta de fond a retinut ca valoarea a imobilului aflat in litigiu suma de 270.000 lei, inferioara sumei de 500.000 lei.
Pronuntata de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr.142 din data 09.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Judecatoria Braila    Exceptia necompetentei materiale    Legea 10/2001    Despagubiri    Act normativ    Imobil preluat abuziv de stat    Organizatie cooperatista    Drept comun    Drept de proprietate    Cerere de restituire a imobilului in natura    Persoana juridica    Legea 139/1940
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Constituie infractiunea de viol in forma prevazuta de art.197 alin.1,2 lit.b1si alin.3 c.pen., fapta tatalui de a intretine relatii sexuale cu fiica s
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BRAILA Decizie 444 (12.12.2006)Articole Juridice

Aplicarea in timp a legii darii in plata – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu