Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Reconstituire in natura a dreptului de proprietate

Reconstituire in natura a dreptului de proprietate

  Publicat: 18 Oct 2012       2859 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin sentinta civila nr.78/4.02.2010 Judecatoria Faurei a admis plangerea restransa formulata de petenta T.G.A. in contradictoriu cu intimatele Comisia Judeteana Braila pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor si Comisia locala de fond funciar Mircea Voda jud.Braila, a dispus anularea in parte a hotararii Comisiei Judetene Braila pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor nr.30/26.01.2009 si a obligat intimatele sa reconstituie petentei in natura dreptul de proprietate pentru suprafata de 20 ha pe raza comunei Surdila-Greci jud.Braila si 20 ha pe raza com.Silistea jud Braila.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Legea 10 din 2001. Teren liber, care nu este ocupat de constructii ale tertilor ori pe care nu au fost puse in posesie in mod legal, pâna la aparitia legii, persoane carora li s-a constituit drept de proprietate in temeiul legilor anterioare;
Legea 10 din 2001. Teren liber, care nu este ocupat de constructii ale tertilor ori pe care nu au fost puse in posesie in mod legal, pâna la aparitia legii, persoane carora li s-a constituit drept de proprietate in temeiul legilor anterioare;
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Teren liber, care nu este ocupat de constructii ale tertilor ori pe care nu au fost puse in posesie in mod legal, pâna la aparitia legii, persoane carora li s-a constituit drept de proprietate in temeiul legilor anterioare;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Viciu al unei hotarari,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Situatie contrara deficitului sau penuriei; Sold contabil sau diferenta care exprima un surplus al resurselor fata de nevoi.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Legea 10 din 2001. Teren liber, care nu este ocupat de constructii ale tertilor ori pe care nu au fost puse in posesie in mod legal, pâna la aparitia legii, persoane carora li s-a constituit drept de proprietate in temeiul legilor anterioare;
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin hotararea nr.30/26.01.2009 Comisia Judeteana Braila pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor a admis propunerea Comisiei locale de fond funciar Mircea Voda privind pe petenta T. G.A. si a reconstituit acesteia, in calitate de mostenitoare a autorului I.I., dreptul de proprietate pentru suprafata de 40,00 ha teren agricol si 2 ha padure prin inscrierea in anexa 23 despagubiri pentru suprafata de 40,00 ha teren agricol si in anexa 37 la regulament cu suprafata de 2,00 ha padure.


Deoarece Administratia Domeniilor Statului Braila a comunicat Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Braila ca exista teren disponibil categoria pasune pe raza comunei Surdila-Greci si a comunei Glodeanu Silistea, s-a solicitat Comisiei judetene Braila sa comunice cate hectare de pasune ar echivala cu suprafata de 40 ha teren arabil si care sunt terenurile disponibile pe raza orasului Ianca si com.Galbenu, jud Braila.


Totodata, s-a solicitat Agentiei Domeniilor Statului sa comunice instantei daca mai exista teren disponibil pe raza com. Mircea Voda jud Braila, suprafetele disponibile si categoria de folosinta a acestora.


A.D.S. Braila a comunicat ca de la SC Agroindustriala SA Faurei, pe raza comunei Surdila-Greci, mai exista disponibil 43,10 ha pasune, iar pe raza comunei Galbenu, la SC Perla Baraganului, mai exista 3,47 ha pasune.


Comisia Judeteana Braila a comunicat instantei ca echivalarea terenului arabil pasune poate varia intre 1 si 0,4 ha arabil pentru 1 ha pasune.


Analizand probele administrate in cauza instanta constatat ca petenta a facut dovada dreptului sau de proprietate, ca exista teren disponibil categoria pasune pe raza comunei Surdila-Greci, jud. Braila, iar petenta este de acord cu preluarea acestui teren .


In drept, instanta a tinut seama de dispozitiile art.41 alin.2 din H.G. nr. 890/2005.


Impotriva acestei sentinte Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Braila a declarat recurs in termen legal, criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.


In motivarea recursului a sustinut ca desi au fost identificate terenuri disponibile, retrocedarea nu poate eluda procedura speciala prevazuta de HGR nr.890/2005, hotararea pronuntata de instanta reprezentand o depasire a atributiilor puterii judecatoresti intrucat competenta validarii proiectelor, delimitare si parcelare revine comisiei judetene, conform art.6 lit.e din HGR nr.890/2005.


Recurenta a invocat si dispozitiile art.10 alin.4 din HGR nr.890/2005, sustinand ca la nivelul Comisiei Judetene Braila exista solicitari nefinalizate ale comisiilor locale pentru punerea la dispozitie de teren agricol necesar finalizarii procesului de reconstituire a dreptului de proprietate .


In acest sens a dat exemplu hotararea comisiei judetene nr.465/2008 prin care s-a admis cererea comisiei locale Tichilesti si a invocat practica judiciara, concluzionand ca instanta de fond a obligat la reconstituirea dreptului de proprietate pe un amplasament vizat de exemplele date .


Recurenta a mai sustinut ca, pe de alta parte, au fost incalcate si dispozitiile art.39 alin.5 din HGR nr.890/2005 privind ordinea de solutionare a cererilor de catre comisia de fond funciar.


Ca temei de drept al recursului a invocat dispozitiile art.304 pct.4 si 9 Cod procedura civila, iar in dovedire a depus hotararea comisiei judetene nr.465/2008 si o adresa care face referire la practica judiciara in materie.


Prin decizia civila nr.208/16.06.2010 Tribunalul Braila a admis recursul, a modificat sentinta si in rejudecare a reconstituit petentei in natura dreptul de proprietate pentru suprafata de 40 ha teren extravilan, sub rezerva existentei de disponibil la nivelul Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor Braila, dupa solutionarea cererilor inregistrate pana la data de 14.06.2005.


Considerentele acestei decizii au fost urmatoarele:


Prin art.39 alin.5 din HGR 890/2005, modificat prin HGR 1832/2005, s-a stabilit care este ordinea de solutionare a cererilor de catre comisia de fond funciar, in sensul ca vor fi solutionate mai intii cererile care privesc amplasamentele pentru care nu au fost emise titluri de proprietate, apoi cererile vor fi solutionate in ordinea primirii lor.


Art.10 din acelasi act normativ reglementeaza situatiile in care pe raza unei anumite localitati nu mai exista suficient teren in rezerva comisiei de fond funciar, fapt pentru care aceasta comisie se va adresa comisiilor de fond funciar din localitatile ce mai au teren disponibil, iar daca nu, prin intermediul comisiei judetene, se va adresa institutiilor si autoritatilor publice care administreaza terenuri proprietate de stat sau chiar institutiilor de cercetare.


Din textele mai sus indicate, dar si din intreaga economie a legilor fondului funciar, se desprinde concluzia ca legiuitorul a urmarit in principal, cu titlul de regula generala, reconstituirea in natura a suprafetelor funciare si numai dupa epuizarea tuturor demersurilor pe care autoritatile administrative au obligatia sa le faca reparatia are loc sub forma de despagubire .


Or, potrivit adresei emisa de A.D.S. Braila, se retine ca pe raza comunei Surdila-Greci, la SC Agroindustriala SA Faurei SA, mai exista disponibil 43,10 ha pasune, iar pe raza comunei Galbenu, la SC Perla Baraganului, mai exista 3,47 ha pasune.


Avand in vedere ca s-a facut dovada existentei la nivelul comisiei judetene Braila a unui excedent de teren ce poate constitui obiectul restituirii in natura a suprafetei de teren solicitata de catre petenta, instanta de recurs apreciaza ca in mod legal s-a dispus reconstituirea in natura a dreptului de proprietate pentru suprafata de 40 ha teren .


Tinand seama insa ca se impune sa fie respectate si dispozitiile art.39 din HGR 890/2005 modificat, respectiv reconstituirea dreptului de proprietate sa se faca in ordinea depunerii cererilor, s-a constatat ca sentinta primei instante trebuie modificata, in sensul ca reconstituirea in natura a dreptul de proprietate al petentei trebuie dispusa sub rezerva ca, dupa solutionarea cererilor inregistrate anterior cererii sale, respectiv pana la data de 14.06.2005, la nivelul Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata Asupra Terenurilor Braila sa mai existe teren disponibil .


Pronuntata de: Tribunalul Braila - Decizie nr. 208 din data 16.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Drept de proprietate privata    Judecatoria Faurei    Drept de proprietate    Teren extravilan    HG 890/2005    Titlu de proprietate    Mostenitor    Mostenire    Teren agricol    Despagubiri
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Art. 178 Cod penal- Ucidere din culpa. Aprecierea culpei conducatorului auto.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL - GALATI, SECTIA PENALA Decizie 257 (22.03.2006)

Constituie infractiunea de viol in forma prevazuta de art.197 alin.1,2 lit.b1si alin.3 c.pen., fapta tatalui de a intretine relatii sexuale cu fiica s
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL BRAILA Decizie 444 (12.12.2006)