Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Drepturi de pensie

Drepturi de pensie

  Publicat: 18 Oct 2012       2857 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dovada scrisa prin care
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta reclamantul AB a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Braila pentru ca, prin hotararea care se va pronunta, sa fie obligata aceasta din urma ca, la calculul pensiei, sa aiba in vedere si adeverinta nr.xxx eliberata de SC Ceprohart SA Braila.

Dovada scrisa prin care
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

In motivarea cererii reclamantul a aratat in esenta ca parata nu a avut in vedere la calculul pensiei si adeverinta nr.xxx prin care se mentioneaza veniturile realizate in acord global. Baza sustinerilor sale o reprezinta principiile dreptatii, contributivitatii si egalitatii, moralitatii si disciminarii.
Prin intampinarea depusa la data de 3.12.2009 parata Casa Judeteana de Pensii Braila a solicitat respingerea cererii intrucat OUG nr.4/2005 face referire doar la sporurile cu caracter permanent iar la pct.VI din OUG nr.4/2005 se mentioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale. In drept Legea nr.19/2000, Legea nr.3/1977, HG nr.1550/2004, OUG nr.4/2005, Legea nr.57/1974.
In cauza a fost administrata proba cu acte .
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:
Conform adeverintei nr.xxx emisa de SC Ceprohart SA Braila, reclamantul AB a fost salariatul societatii in perioada 1.01.1975-30.09.2001 si a realizat si venituri (care nu au fost incluse in carnetul de munca) sub forma de spor de acord global, pentru care societatea a calculat si virat CAS si pensie suplimentara.
Prin adresa nr.zzz parata Casa Judeteana de Pensii Braila a comunicat reclamantului ca veniturile primite drept acord global nu pot fi valorificate la stabilirea punctajului mediu anual.
Instanta ca constata ca in mod legal parata nu a putut valorifica aceste venituri la stabilirea punctajului mediu anual.
Astfel, conform pct.VI din OUG nr.4/2005 nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale (indiferent daca societatea a calculat si virat lunar CAS si pensie suplimentara pentru sporurile in acord global - intrucat textul de lege nu cuprinde nici o dispozitie in acest sens).
Mai mult decat atat, prin dec.nr.30/16.11.2009 Inalta Curte de Casatie si Justie a respins recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si sesizarea Colegiului de conducere al Curtii de Apel Craiova cu privire la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, referitor la posibilitatea luarii in considerare a formelor de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.57/1974 privind retribuirea dupa cantitatea si calitatea muncii. Pentru a pronunta aceasta hotarare Inalta Curte de Casatie si Justie a retinut urmatoarele: ``In legatura cu chestiunea de drept in discutie, cu privire la care s-a considerat ca instantele au dat o interpretare diferita dispozitiilor legale aplicabile, se constata urmatoarele: Ansamblul dispozitiilor cuprinse in art.164 alin.1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 si in OUG nr.4/2005 stabileste care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie . Astfel, in privinta perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (cand a intrat in vigoare Legea nr.19/2000) sunt incidente dispozitiile tranzitorii cuprinse in art.164 din acest act normativ, care permit valorificarea in procesul de stabilire a punctajelor anuale doar a veniturilor obtinute ce au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare. Pe de alta parte, in privinta recalcularii drepturilor la pensie, O.U.G nr.4/2005 prevede la pct.VI al anexei ca formele de retribuire in acord nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Prin urmare, este evident ca textele de lege enuntate, fiind clare si lipsite de echivoc, nu suntem in prezenta unei ambiguitati de reglementare, astfel incat nu se poate considera ca problema de drept supusa examinarii este susceptibila de a fi solutionata diferit de instantele judecatoresti, iar dispozitiile art. 329 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile``.
Se observa ca Inalta Curte de Casatie si Justie a stabilit ca, in conformitate cu art.164 din Legea nr.119/2000 si pct.VI din O.U.G nr.4/2005, formele de retribuire in acord nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual.
Pentru considerentele de mai sus cererea a fost respinsa ca nefondatAa.
Pronuntata de: Tribunalul Braila - Sentinta civila nr.205 din data 24.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Braila    Pensie    Casa Judeteana de Pensii Braila    OUG 4/2005    Legea 57/1974    Legea 19/2000    Legea 3/1977    HG 1550/2004    Carnet de munca    Punctaj mediu anual    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Curtea de Apel Craiova
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Diurna reprezinta potrivit jurisprudentei C.J.U.E. „alocatie specifica detasarii” si, ca atare, parte a salariului minim. Totodata, potrivit modificarilor Codului fiscal, diurna intra in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a pentru Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr. 99/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Valorificarea la pensie a tuturor anilor de munca lucrati la CAP. Proba testimoniala
Pronuntaţă de: Tribunalul Botosani Sectia Civila, Sentinta civila nr. 168/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Particularitatile daunelor morale in raportul angajator-salariat fata de obligatia de reparare a prejudiciului material cauzat salariatului. Fapta unica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1106/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017Articole Juridice

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu