Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Partaj bunuri comune dobandite in timpul casatoriei. Incalcarea principiului continuitatii

Partaj bunuri comune dobandite in timpul casatoriei. Incalcarea principiului continuitatii

  Publicat: 25 Oct 2012       2178 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prin sentinta civila nr. 7564/29.06.2010 pronuntata de Judecatoria Galati in dosarul nr. 963/233/2008 au fost admise in parte actiunile conexe principale si cererea reconventionala, formulate de reclamanta-parata M.C. si, respectiv, de paratul-reclamant M.M.F. si, pe cale de consecinta, s-a dispus partajarea bunurilor comune dobandite de parti in timpul casatoriei.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel paratul-reclamant, apel respins ca nefondat prin decizia civila nr. 110 din 26.05.2011 a Tribunalului Galati.

Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs paratul care a sustinut ca hotararea atacata a fost data de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea pricinii, ceea ce atrage nulitatea hotararii astfel pronuntate. Astfel, a aratat ca la termenul de judecata din data de 15.04.2011 cand s-au pus concluzii pe fondul cauzei, completul de judecata avea o anumita componenta (jud. A.P. - D.B.). Pronuntarea a fost amanata pentru data de 19.04.2011, data la care s-a hotarat repunerea pe rol a cauzei pentru completarea probatoriilor.


Dupa repunerea pe rol, completul de judecata a avut o alta componenta, in sensul ca unul din judecatorii care a participat initial la judecata a fost inlocuit de un alt judecator iar la termenul din data de 17.05.2011, cand cauza a ramas din nou in pronuntare, nu s-au mai reluat dezbaterile, in incheiere precizandu-se ca se mentin concluziile formulate la termenul anterior, astfel ca, judecatorul care a intrat in componenta completului de judecata inlocuindu-l pe judecatorul care facea parte de drept din complet, nu a participat la dezbateri, in sensul art. 304 punctul 2 Cod procedura civila.


Prin decizia civila nr. decizia civila nr. 673din 14.12.2011, Curtea de Apel Galati a admis recursul si a casat hotararea atacata cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, potrivit art. 304 punctul 2 Cod procedura civila, casarea unei hotarari se poate cere atunci cand hotararea a fost data de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii.


Acest motiv de casare a fost prevazut de lege in scopul respectarii principiului continuitatii dezbaterilor, principiu care, desi in aplicarea sa integrala presupune ca judecarea cauzei sa se faca de la inceput si pana la sfarsit de acelasi complet de judecata, intr-o singura sedinta care sa se incheie cu deliberarea si pronuntarea hotararii, in sistemul nostru procesual este limitat la cerinta ca hotararea sa fie pronuntata de aceiasi judecatori care au participat la judecarea cauzei in fond .


Altfel spus, hotararea nu poate fi pronuntata decat de judecatorii care au participat efectiv la dezbaterea in fond a pricinii. Nerespectarea acestei exigente constituie motiv de nelegalitate si atrage dupa sine casarea hotararii astfel pronuntate.


In speta, Curtea a constatat ca dezbaterile in fond asupra apelului au avut loc la termenul din data de 15.04.2011 cand cauza a ramas in pronuntare, pronuntarea fiind amanata la data de 19.04.2011.


La data de 19.04.2011 s-a dispus repunerea pe rol a cauzei pentru completarea probatoriilor si s-a fixat termen de judecata la data de 17.05.2011.


La termenul respectiv s-au purtat discutii cu privire la noile acte depuse la dosar la solicitarea instantei dupa care, asa cum rezulta din incheierea de sedinta, apelantul, prin aparator, a solicitat admiterea apelului potrivit concluziilor formulate la termenul anterior, iar intimata, prin aparator, a solicitat respingerea apelului fara a se mai relua, astfel, dezbaterile.


Din verificarea incheierilor de sedinta din dosarul instantei de apel, a rezultat ca, intr-adevar, componenta completelor de judecata de la termenele din 15.04.2011, cand au avut loc, efectiv, dezbaterile asupra apelului si, respectiv, din 17.05.2011, cand instanta a deliberat si a pronuntat decizia ce a format obiectul recursului, a fost diferita in sensul ca doar unul dintre cei doi membri ai completului a participat si la dezbateri si la pronuntarea hotararii. Cel de-al doilea membru al completului de la termenul la care au avut loc dezbaterile nu a mai participat si la sedinta in care s-a pronuntat hotararea, fiind inlocuit, din motive administrative, de un alt judecator.


In conditiile in care la termenul din data de 17.05. 2011 dezbaterile nu au mai fost reluate ci s-a mentionat doar ca se mentin concluziile formulate la termenul anterior, este evident ca s-a ajuns in situatia reglementata prin dispozitiile art. 304 punctul 2 Cod procedura civila, in sensul ca, cel putin unul din membrii completului de judecata a dat hotararea fara a participa la dezbaterea pe fond a apelului.


In consecinta, apreciindu-se ca hotararea astfel pronuntata este nelegala, fiind incident cazul de casare reglementat de textul legal mai sus invocat, Curtea, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, a admis recursul si a casat decizia atacata cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 673 din data 14.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Judecator    Termen de judecata    Probatoriu    Complet de judecata    Principiul continuitatii    Cerere reconventionala    Bun comun    Partaj    Casatorie    Tribunalul Galati
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Autorizare desfasurare activitati specifice agentului de munca temporara
Pronuntaţă de: Tribunalul CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 919 din19 Iunie 2019

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Restituirea cauzei la parchet in ipoteza excluderii probelor administrate in cursul urmaririi penale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, completul de 2 judecatori de camera preliminara, incheierea nr. 90 din 6 februarie 2020

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati