Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia tardivitatii. Calculul termenelor. OUG 34/2006

Exceptia tardivitatii. Calculul termenelor. OUG 34/2006

  Publicat: 07 Nov 2012       7390 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin sentinta civila nr.4085 pronuntata la data de 26.11.2010, a Tribunalului Cluj a fost admisa exceptia tardivitatii introducerii contestatiei, respinsa contestatia formulata de reclamanta S.C. U.C. SRL in contradictoriu cu parata U.B.B. Cluj-Napoca; obligata reclamanta la plata cheltuielilor de judecata in favoarea paratei in suma de 1240 lei.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
(termen CNA). Orice eveniment, organizat sau neorganizat, care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins n lista aprobata de Consiliul National al Audiovizualului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.


Pentru a dispune astfel instanta a retinut ca potrivit art.2562 alin.1 lit.b din OUG 34/2006 reclamanta avea la dispozitie un termen de 5 zile pentru a introduce prezenta contestatie. Ambele parti recunosc ca s-a comunicat rezultatul procedurii de atribuire in data de 16.09.2010 si tot ambele parti recunosc ca aceasta contestatie a fost introdusa in data de 22.09.2010. Problema de drept care se impune a fi solutionata in speta este daca termenul de 5 zile pe care il avea la dispozitie reclamanta pentru introducerea contestatiei se calculeaza pe zile libere asa cum prevede art. 101 alin.1 Cod procedura civila si cum invoca reclamanta sau se calculeaza pe zile calendaristice, asa cum sustine autoritatea contractanta.


Modalitate de calcul a termenului este pe deplin lamurita de textul art. 3 lit. ``z`` din OUG 34/2006 conform caruia, in sensul ordonantei, zilele sunt definite ca zile calendaristice, iar termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala , o duminica sau o sambata , termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.


Prin urmare, aceasta formulare deroga de la prevederile Codului de procedura civila, respectiv art. 101 alin.1, in acceptiunea caruia termenele se inteleg pe zile libere, neintrand la socoteala nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.


Contrar opiniei reclamantei, art. 3 lit.``z`` din OUG 34/2006 deroga in totalitate de la modalitatea de calcul a termenului pe zile libere, modificand atat data de incepere a curgerii termenelor in procedura achizitiilor cat si data de sfarsit a acestora.


In concluzie, fara a se lua in calcul data de 16.09.2010 cand a fost comunicat rezultatul procedurii, in speta, termenul a inceput sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului - ora 00:00 a zilei de 17.09.2010 si s-a incheiat la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului - ora 24:00 a zilei de 21.09.2010. Cum ultima ora a ultimei zile a termenului nu s-a implinit intr-o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, in mod corect a invocat autoritatea contractanta exceptia tardivitatii introducerii prezentei contestatii, asa incat, in temeiul art. 256 indice 2 din OUG 34/2006, coroborat cu art. 3 lit. ``z`` din OUIG 34/2006.


Impotriva solutiei mentionate a declarat recurs S.C. U.C. SRL solicitand admiterea acestuia, casarea in totalitate a hotararii cu consecinta rejudecarii in fond a litigiului si admiterii contestatiei.


In sustinerea celor solicitate se arata ca in mod cu totul nelegal a fost admisa exceptia tardivitatii. Potrivit dispozitiilor art. 2562 alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate atat cu dispozitiile art.3 lit.z din ordonanta cat si cu dispozitiile art.101 alin.1 din C.pr.civ. avea la dispozitie un termen de 5 zile de a formula contestatie impotriva raportului procedurii si a comunicatului rezultatului procedurii comunicate de autoritatea contractanta in data de 16.09.2010.


Contestatia formulata in data de 22.09.2010, raportat la data comunicarii rezultatului procedurii 16.09.2010 este introdusa in termenul legal de cinci zile .


Modificarea adusa de OUG nr.76/2010 art.3 lit.z din OUG nr.34/2006 nu schimba modalitatea de calcul a termenului stabilit de cinci zile calendaristice care nu este alta decat cea prevazuta in art.101 alin.1 C.pr.civ.


Textul introdus prin OUG nr.76/2010 reia intr-adevar textul art.3 din Regulamentul CEE nr.1182/1971, statornicind faptul ca termenele in procedurile de achizitii incep sa curga din urmatoarea zi cand s-a indeplinit un act sau a avut loc un eveniment .


Deci acest art.3 lit.z din OUG nr.34/2006 stabileste un mod derogatoriu de la aplicarea prevederilor art.102 C.pr.civ. privitor la data de incepere a curgerii termenelor in procedura achizitiilor si nicidecum a prevederilor art.101 C.pr.civ.


Intrucat ordonanta in ceea ce priveste calculul termenului, nu precizeaza o alta modalitate de calcul fata de cea prevazuta de C.pr.civ., urmeaza sa se aplice prevederile legii generale, respectiv cinci zile calculate pe zile libere, acesta fiind sistemul de calcul statornicit de legiuitorul roman si cel care protejeaza partea in favoarea careia a fost stabilit termenul.


Raspunzand celor invocate prin intampinare Universitatea Babes Bolyai a solicitat respingerea recursului, cu obligarea la cheltuieli . In sustinere se arata ca hotararea instantei este legala si temeinica intrucat se bazeaza pe art.3 lit.z din OUG nr.34/2006. Derogarea de la prevederile Codului de procedura dar in acord cu art.3 din Regulamentul CEE nr.1182/1971 face ca actiunea S.C. U.C. SRL din 22.09.2010 sa fie introdusa dupa expirarea termenului de contestatie.


In mod cu totul eronat sustine recurenta ca ordonanta precizeaza o alta modalitate de calcul fata de cea prevazuta de Codul de procedura civila cand de fapt tocmai aceasta face OUG nr.34/2006: stabileste ca prin exceptie de la dreptul comun termenul se calculeaza pana la expirarea ultimei ore a ultimei zile a acestuia.


Analizand recursul declarat Curtea retine ca nu este intemeiat.


Astfel se retine ca argumentul adus in discutie de catre recurenta este acela legat de aplicarea dispozitiilor codului de procedura in privinta calculului termenului de contestare. Argumentul adus nu poate fi primit. Actul normativ pe care s-a fundamentat cererea introductiva de instanta OUG nr.34/2006 prin art.3 lit.z statueaza ca in sensul ordonantei semnificatia este urmatoarea: ``a.-zile calendaristice in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare, iar termenul exprimat in zile incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului``.


Din norma enuntata se observa ca legiuitorul prevede in mod expres acceptiunea zilei ca fiind calendaristica cat si modalitatea de calcul a termenului aratand atat data la care incepe cat si data de sfarsit a acestora. Cata vreme aceasta reglementare prevede expres modalitatea de calcul nu se poate aplica cu privire la termene o alta modalitate. Daca s-ar fi avut in vedere dispozitiile codului de procedura civila s-ar fi statuat expres ca in teza a doua a normei mentionate o alta modalitate de calcul. Ori legiuitorul a prevazut ca in cazul achizitiilor se aplica dispozitiile ordonantei si ca atare regula aplicabila in privinta contestarii este cea a zilelor calendaristice instituit de art.3 lit.z.


Prin urmare fata de dispozitiile ordonantei sustinerile recurentei privind gresita retinere de catre prima instanta sunt neintemeiate si urmeaza a fi respinse.


In atare situatie dat fiind ca examinarea cauzei s-a facut raportat la exceptie , analiza argumentelor pe fond nu se impune.


Cat priveste cheltuielile de judecata solicitate de intimata Curtea retine ca principiul instituit de art.274 C.pr.civ. consta in culpa procesuala si justificarea cheltuielilor efectuate.


In cauza factura a fost emisa la termenul la care solutia a ramas in pronuntare iar din aceasta nu reiese ca a fost emisa pentru serviciile in prezenta cauza. Prin urmare simpla factura in lipsa contractului si a chitantei in masura sa ateste plata in parte nu poate fi retinuta ca dovada in justificarea pretentiilor si ca atare cererea privind plata cheltuielilor va fi respinsa.


Asadar fata de cele aratate Curtea va respinge recursul iar in baza art 274 c.pr.civ. va respinge si cerere privind cheltuielile de judecata formulata de intimata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.742 din data 21.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    OUG 34/2006    Exceptia tardivitatii    OUG 76/2010    Drept comun
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Analiza termenelor si perioadelor mentionate in cadrul legislatiei achizitiilor publice
Sursa: EuroAvocatura.ro