Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contractul de credit , Leasing si Asigurare » Reziliere contract de leasing. Neplata rata. Daune interese

Reziliere contract de leasing. Neplata rata. Daune interese

  Publicat: 13 Nov 2012       8099 citiri        Secţiunea: Contractul de credit , Leasing si Asigurare  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta comerciala nr. 482/28.01.2010, pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj s-a respins contestatia formulata de creditoarea S.C. B.L.T. IFN S.A. CLUJ-NAPOCA impotriva tabelului preliminar al creditorilor debitoarei S.C. V.P. S.R.L. DEJ intocmit de administratorul judiciar si a fost definitivat tabelul creditorilor debitoarei S.C. V.P. S.R.L., astfel cum a fost intocmit de administratorul judiciar si depus la dosarul cauzei la filele 53-54.

(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Forma de leasing la care participa alaturi de producatorul furnizor si beneficiarul utilizator si o societate specializata ce preia creditarea,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reinnoirea locatiunii daca locatarul dupa expirarea termenului din contract ramane in folosinta lucrului si cu acordul locatorului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
1. Datoria persoanei creditate.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Depasire a legalitatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


S-a dispus afisarea tabelului definitiv al creditorilor la usa instantei. A fost desemnat comitetul creditorilor ca fiind format din creditorii B.R.D., DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI CLUJ si S.C. E. SRL, urmand sa indeplineasca atributiile prev. de art. 17 din Legea nr. 85/2006. A fost confirmat administratorul judiciar si onorariul acestuia, pe perioada de observatie, in cuantumul aprobat de adunarea creditorilor din data de 09.12.2009.


A fost admisa cererea formulata de administratorul judiciar in cadrul procedurii insolventei privind pe debitoarea S.C. V.P. S.R.L. si, in consecinta, s-a dispus intrarea in faliment procedura generala a debitoarei si desemneaza in calitate de lichidator judiciar provizoriu administratorul judiciar, care va indeplini atributiile prev. de art. 25 din Legea nr. 85/2006. S-a dispus dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al acesteia.


S-a stabilit termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei in vederea intocmirii tabelului suplimentar al creantelor pentru data de 26.02.2010, termenul de verificare, intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al creantelor pentru data de 26.03.2010, termenul pentru depunerea contestatiilor la data de 06.04.2010, precum si termenul de solutionare a contestatiilor si de intocmire a tabelului definitiv consolidat al creditorilor debitoarei pentru data de 08.04.2010.


Pentru a dispune in acest sens, prima instanta a retinut ca urmare verificarii declaratiei de creanta depusa de creditoarea SC B.L.T. IFN SA, inregistrata la dosarul cauzei la data de 16 noiembrie 2009, practicianul in insolventa a procedat la inscrierea creditoarei la masa credala cu suma de 5.037,67 lei reprezentand sold in baza contractului de leasing nr. 7188LE/2006, reprezentand contravaloarea facturilor nr. 19697/2 martie 2009, 200640/1 aprilie 2009, 209540/4 mai 2009, 217106/1 iunie 2009, 212730/31 iulie 2009, 229098/3 august 2009, 230793/1 septembrie 2009, 238066/01.10.2009, 241620/26.10.2009 si 230018/6 august 2009 si penalitati de intarziere.


In cuprinsul declaratiei de creanta contestatoarea a solicitat inscrierea in tabelul preliminar si cu suma in cuantum de 9.800 lei plus T.V.A. cu titlu de daune interese, invocand dispozitiile art. 13 lit. c din contractul de leasing .


Astfel, conform acestor dispozitii contractuale, in cazul in care contractul inceteaza datorita incalcarii lui de catre utilizator, atunci utilizatorul este obligat sa plateasca finantatorului cu titlu de daune interese valoarea ramasa a bunului, art. 13 lit. b stabilind faptul ca finantatorul poate pune capat contractului daca utilizatorul a incalcat prevederile acestuia. In aceasta situatie insa finantatorul are obligati sa-l anunte in scris pe utilizator cu privire la incetarea contractului. Judecatorul sindic a considerat ca in speta sunt aplicabile prevederile art. 86 alin.1 din Legea nr. 85/2006, conform carora contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii si orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule.


Drept urmare, a fost avuta in vedere intentia legiuitorului expres reglementata in dispozitiile legale mai sus enuntate, conform careia clauzele inserate in cuprinsul contractelor incheiate intre parti referitoare la desfiintarea acestora urmare deschiderii procedurii insolventei sunt nule de drept, altfel spus nu produc niciun fel de efecte .


Mai mult decat atat, a invederat judecatorul sindic, practicianul in insolventa este indreptatit sa denunte orice contract, atata timp cat acestea nu au fost executate in totalitate ori substantial de catre partile implicate, contractantului revenindu-i obligatia de a solicita in termen de 30 de zile denuntarea contractului, aceasta denuntare fiind exprimata in mod valabil doar de catre reprezentantul legal al debitoarei aflata in procedura insolventei.


Din intreaga economie a textului de lege reglementat de prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, s-a retinut faptul ca toate contractele in derulare pe care debitoarea le-a incheiat cu terte persoane fizice sau juridice sunt mentinute de drept si ramane doar la latitudinea practicianului in insolventa, tinand cont exclusiv de interesele debitoarei, sa solicite denuntarea contractelor sau mentinerea acestora.


In cazul in speta, a constatat judecatorul sindic, creditoarea la aproximativ o luna de la data deschiderii procedurii, respectiv la 2 noiembrie 2009, a trimis la adresa debitoarei o scrisoare de reziliere a contractului de leasing, solicitand si restituirea bunului, procedura demarata de utilizator nefiind insa conforma prevederilor art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Drept urmare, rezilierea contractului de leasing nu a operat la data de 2 noiembrie 2009 si nu avea cum sa opereze, intrucat, pe de o parte, administratorul judiciar nu a fost notificat in calitate de reprezentant al debitoarei, iar pe de alta parte, intrucat aceasta reziliere ar fi putut opera conform prevederilor art. 86 alin. 1 lit. a sau b, dupa curgerea unui termen de 30 de zile, termen in care practicianul in insolventa avea obligatia sa comunice acceptul sau de denuntare a contractului, lipsa raspunsului presupunand denuntarea tacita .


Administratorul judiciar nu a avut optiunea de a opta pentru mentinerea ori denuntarea contractului, notificarea pe care contestatoarea i-a comunicat-o debitoarei neintrunind cerintele prevazute de art. 86 alin. 1. Drept urmare, judecatorul sindic a apreciat ca neintemeiata sustinerea contestatoarei, conform careia rezilierea contractului s-ar fi produs de la data notificarii debitoarei si, drept urmare, nici pretentiile privind plata daunelor interese prevazute de art. 13 pct. 3 nu sunt aplicabile in speta. De altfel, nu au fost retinute nici sustinerile contestatoarei, conform carora in cauza sunt aplicabile prevederile art. 66 alin. 2, intrucat contractul de leasing reprezinta titlu executoriu doar in ceea ce priveste ratele de leasing, eventualele penalitati de intarziere stabilite contractual, contractul nefiind titlu executoriu pentru daunele interese prevazute in conventia partilor, intrucat in aceasta situatie se impune a se face dovada rezilierii contractului, a culpei si respectiv a persoanei culpabile din pricina careia contractul a fost reziliat.


Concluzionand, contestatia formulata de creditoare a fost respinsa ca nefondata, judecatorul sindic apreciind ca in mod corect administratorul judiciar a procedat la inscrierea creantei acesteia in tabelul preliminar doar cu suma reprezentand debit si penalitati de intarziere calculate pana la data deschiderii procedurii. Cu luarea in considerare a prevederilor art. 73 alin. 3 din Legea nr. 85/2006, constatand ca intocmirea tabelului s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 61, 62, 66 si 72 din acelasi act normativ si urmare respingerii contestatiei formulate de creditoarea B.L.T. IFN SA, a fost incuviintat si definitivat de catre judecatorul sindic, dispunandu-se inscrierea in acest tabel a urmatorilor creditori conform dispozitivului mai sus mentionat.


Administratorul judiciar a propus adunarii generale a creditorilor convocata pentru data de 09.12.2009, intrarea debitoarei in procedura falimentului in conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 si 4 din Legea nr. 85/2006, avand in vedere ca activitatea societatii debitoare nu mai poate fi reorganizata. A mai precizat judecatorul sindic ca asa dupa cum rezulta din procesul-verbal al sedintei adunarii creditorilor, toti participantii au fost de acord cu propunerea administratorului judiciar, la sedinta participand creditori reprezentand 77,63% din totalul creantelor. Asa fiind, considerand ca in speta sunt intrunite cerintele prevederilor de art. 107 alin. 1 lit. C din Legea nr. 85/2006, constatand ca debitoarea nu s-a conformat planului de reorganizare, sarcinile asumate prin plan nefiind indeplinite si ca propunerea de trecere in faliment a fost aprobata de creditori cu ocazia adunarii generale din 09.12.2009, a fost admisa cererea administratorului judiciar, dispunandu-se intrarea debitoarei in faliment procedura generala in conditiile prevazute de art. 107 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2006.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea S.C. B.L.T. I.F.N. S.A. solicitand admiterea acestuia, modificarea sentintei atacate in sensul inscrierii sale in tabelul creditorilor cu sumele pe care le-a precizat in declaratia de creanta nr. J7043/12.11.2009, intemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9, art. 3041 si art. 103 C.pr.civ. .


In motivarea recursului, recurenta sustine ca instanta de fond a interpretat in mod gresit actul rezilierii contractului de leasing, motivat de faptul insolventei debitorului, in temeiul prevederilor art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, deoarece in cuprinsul contractului nu se regaseste nici o prevedere care sa faca trimitere la rezilierea acestuia motivata de emitenta starii de insolventa. Astfel, clauzele rezilierii sunt prevazute la Cap. XIII din contractul de leasing, dar si in art. 15 din Ordonanta nr. 51/28.08.1997, iar fata de aceste prevederi raportat si la situatia de fapt, rezilierea contractului s-a facut pentru neplata si nu pentru motivul intrarii societatii debitoare in procedura insolventei, motiv pentru care prevederile art. 86 alin. 1 nu-i pot fi aplicate.


Un alt aspect interpretat eronat de instanta de fond este cel al momentului la care a operat rezilierea raportat la momentul deschiderii procedurii de insolventa si notificarea administratorului judiciar. Astfel, actul rezilierii contractului de leasing a fost transmis societatii debitoare la 02.11.2009, anterior notificarii deschiderii procedurii de insolventa care a fost fixata pentru data de 04.11.2009. Referitor la termenul de notificare a creditorilor de catre administratorul judiciar, recurenta considera ca in mod gresit instanta de fond a interpretat ca procedura insolventei ii este opozabila din momentul publicarii in B.P.I. a sentintei de deschidere a procedurii in forma generala si anume 15.10.2009 si nu data notificarii inaintata societatii debitoare de catre administratorul judiciar in conformitate cu art. 7 din Legea nr. 85/2006.


Sub acest aspect, se arata ca la data transmiterii notificarii de deschidere a procedurii generale de insolventa de catre administratorul judiciar la data de 06.11.2009, contractul de leasing era deja reziliat prin actul nr. J6804/02.11.2009, utilizatorul fiind somat prin somatia nr. J6805/02.11.2009 asupra obligativitatii predarii bunului. Ca atare, mentinerea in vigoare a contractului de leasing de catre administratorul judiciar si nepredarea bunului in acelasi timp, cu neinscrierea societatii cu suma de 9.800 lei + T.V.A. reprezentand daune interese la data rezilierii contractul, in opinia recurentei reprezinta un abuz , iar mentinerea ca legala a acestei decizii de catre instanta de fond este o masura netemeinica si nelegala.


In drept, recurenta a invocat prev. art. 8 alin. 2, art. 7 alin. 3 din Legea nr. 84/2006 coroborate cu prev. art. 103, 304 pct. 9 si art. 3041 C.pr.civ.


Analizand recursul prin prisma motivelor invocate si a actelor atasate la dosar, Curtea de apel constata ca este nefondat pentru urmatoarele considerente:


Solutionarea legala si temeinica a recursului impune o reanalizare a starii de fapt pentru o corecta stabilire a efectelor pe cale produce pe de o parte notificarea formulata de creditoarea recurenta in vederea rezilierii contractului de leasing incheiat cu debitoarea si pe de alta parte notificarea formulata de catre administratorul judiciar catre creditoare in vederea declararii creantei, ambele demersuri prin raportare la momentul deschiderii procedurii de insolventa si la dispozitiile art. 86 alin. 1 din Legea 85/2006, asa cum au fost modificate prin Legea 277/2009.


Este real faptul ca rezilierea contractului de leasing pentru neplata ratelor s-a comunicat de catre recurenta catre societatea debitoare intrata in procedura de insolventa la data de 4.11.2009, anterior comunicarii de catre administratorul judiciar a notificarii privind deschiderea procedurii de insolventa, receptionata de catre creditoarea recurenta la data de 6.11.2009. Insa procedura de insolventa a fost deschisa fata de debitoare inca din data de 1.10.2009 prin hotararea pronuntata de catre Tribunalul Comercial Cluj.


Trebuie enuntat in acest context faptul ca deschiderea procedurii de insolventa fata de un debitor atrage, de drept, incidenta dispozitiilor speciale ale actului normativ care reglementeaza insolventa, independent de orice notificare din partea administratorului judiciar. Astfel, regimul aplicabil raporturilor juridice in care este implicat debitorul supus procedurii de insolventa trebuie sa fie unul unitar. Altfel spus, acelasi debitor nu poate fi in stare de insolventa fata de unii dintre creditorii sai, in timp ce fata de alti creditori acelasi debitor sa nu fie considerat in stare de insolventa, in functie de notificarea expresa a acestui fapt . Dimpotriva, din momentul deschiderii procedurii de insolventa, regimul juridic special reglementat de Legea 85/2006 se aplica tuturor raporturilor juridice in care este implicat debitorul.


Particularizand la cazul concret dedus judecatii, dupa deschiderea procedurii de insolventa fata de debitoare este exclusa aplicarea dispozitiilor contractuale care au ca efect rezilierea contractului de leasing pentru neplata ratelor si devin de drept incidente dispozitiile art. 86 alin. 1 din Legea 85/2006 care prevad ca ,,Contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze contractuale de desfiintare a contractelor in derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. In vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul poate sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atat timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate in totalitate ori substantial de catre toate partile implicate. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie sa raspunda, in termen de 30 de zile, unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa denunte contractul; in lipsa unui astfel de raspuns, administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat.``


Textul enuntat este nesusceptibil de vreo interpretare contrara celei care a stat la baza solutiei pronuntate de catre judecatorul sindic . Un contract care este considerat intr-o maniera imperativa ,,mentinut,, conform textului nu poate fi in acelasi timp reziliat pentru neplata ratelor. Este necesara distinctia intre clauza de reziliere a contractului pentru neplata ratelor si o clauza de desfiintare a contractului pentru deschiderea procedurii de insolventa, asa cum in mod intemeiat sustine recurenta, insa in cazul concret analizat distinctia este pur teoretica, fara consecinte practice. Astfel, clauza de desfiintare a contractului pentru deschiderea procedurii se considera nula, iar rezilierea pentru neplata ratelor nu poate fi invocata fata de creditoarea supusa procedurii de insolventa.


Chiar daca o astfel de clauza care prevede rezilierea pentru neplata a cel putin doua rate este prevazuta in contract si este conforma art. 15 din O.G. 51/1997, aceasta clauza poate fi invocata de catre locatorul finantator doar pana la deschiderea procedurii de insolventa, independent de orice notificare privind deschiderea acesteia, deoarece efectele deschiderii procedurii se produc de drept . Ulterior deschiderii procedurii de insolventa plata ratelor nici nu poate fi realizata deoarece in cele mai multe cazuri dreptul de administrare al administratorilor statutari este ridicat, conturile bancare ale debitoarei sunt blocate, lichiditatile trebuie predate administratorului judiciar impreuna cu toate bunurile si actele contabile ale societatii comerciale. Instanta de recurs apreciaza ca nu poate fi culpabila in aceste circumstante neplata ratelor conform contractului, orice reziliere este exclusa iar soarta contractului va fi transata de catre administratorul judiciar in conditiile art. 86 alin. 1 din Legea 85/2006.


Pentru toate aceste argumente este pe deplin legala si temeinica solutia judecatorului sindic care a respins inscrierea creditoarei in tabelul de creante cu suma de 9800 Ron + TVA cu titlul de daune interese, in baza art. 13 lit. c din contractul de leasing, deoarece aceasta suma depinde in mod direct de posibilitatea rezilierii contractului.


Asa cum am aratat anterior, dupa deschiderea procedurii de insolventa, intervenirea rezilierii este exclusa, iar in aceste conditii debitoare nu datoreaza nici o suma cu titlul de daune interese. In baza dispozitiilor art. 312 alin. 1 C.p.c., recursul declarat va fi respins iar sentinta recurata va fi mentinuta ca fiind pe deplin legala si temeinica.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 2016 din data 14.09.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Comercial Cluj    Creditor    Debitor    Legea 277/2009    Administrator judiciar    Titlu executoriu    Finantator    Legea 85/2006    Insolventa    Faliment    Contract de leasing    Masa credala    Daune interese
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro