Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire

Contestatie impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire

  Publicat: 13 Nov 2012       2650 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Prin sentinta comerciala nr.4310/03.06.2011, pronuntata in dosarul nr.5805/3/2010, Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala a admis exceptia tardivitatii contestatiei creditorului SC ACI SRL cu privire la masura lichidatorilor de nerestituire a bunurilor mobile si a respins, ca tardiv formulata, contestatia creditorului SC ACI SRL cu privire la masura lichidatorilor de nerestituire a bunurilor mobile. A fost respinsa exceptia tardivitatii contestatiei creditorului SC ACI SRL impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a Planului de distribuire privind societatea debitoare SC GPC SRL, a fost respinsa, ca nefondata, contestatia creditorului SC ACI SRL impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a Planului de distribuire si a fost respinsa, ca nefondata, contestatia creditorului ANAF.

Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acel drept de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie ca apartine simultan si concurent la doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Autoritatea publica competenta sa inregistreze contractul colectiv de munca.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului;
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.


Pentru a pronunta hotararea de respingere a contestatiei creditorului SC ACI SRL impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a Planului de distribuire privind societatea debitoare SC GPC SRL instanta fondului a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala la data de 2.02.2010 societatea debitoare SC GPC SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei in acord cu disp.art.27 alin.1 din legea insolventei. S-a constatat ca prin incheierea pronuntata la data de 5.02.2011 judecatorul sindic a admis cererea; in temeiul art .107 alin.1 rap.la art.32 alin.1 din Legea cu nr.85/2006 a dispus intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului, fiind stabilit si termenul limita pentru inregistrarea la data de 2.04.2010.


Societatea ACI SRL a formulat declaratie de creanta si a fost inscrisa la masa credala cu suma de 371 599,89 lei, echivalentul sumei de 89 764 euro, suma ce reprezinta restul de plata rezultat din contractele de executie perfectate intre creditor in calitate de executant si debitoare in calitate de beneficiar .


Pe parcursul procedurii insolventei lichidatorul judiciar, in urma votului exprimat de adunarea creditorilor, a procedat la valorificarea prin vanzare a bunurilor mobile. Creditorul a contestat planul de distribuire in ce priveste suma reprezentand contravaloarea bunurilor care au fost vandute la licitatie, solicitandu-se ca aceasta suma sa fie distribuita catre SC ACI SRL, avand in vedere ca la data solicitarii de restituire a bunurilor acestea nu fusesera inca vandute, insa raspunsul lichidatorului a fost tergiversat cu rea-credinta de catre lichidatori aproximativ doua luni.


In privinta dreptului societatii creditoare asupra bunurilor ce au format obiectul contractelor de executie, s-a aratat de catre judecatorul sindic ca art.3.1 din conventiile partilor dispune in sensul ca "transferul dreptului de proprietate a materialelor si sau/echipamentelor montate va avea loc la data confirmarii creditarii contului bancar al executantului pentru fiecare plata, respectiv avansul si platile subsecvente, in conformitate cu disp.art.5 paragraful 5.1". Pe de alta parte disp.art.3.1 prevad expres ca semnarea proceselor verbale de finalizare a lucrarilor nu va determina transferul dreptului de proprietate de la executant la beneficiar a materialelor si/sau echipamentelor si/sau predate. S-a constatat de instanta ca au fost efectuate plati in avans, ramanand asadar un rest de plata ce a fost inscris deja la masa credala.


A apreciat judecatorul sindic ca nu se poate sustine ca societatea creditoare justifica si un drept de proprietate in temeiul caruia sa poata solicita restituirea bunurilor, ori distribuirea sumei rezultate din vanzarea bunurilor la licitatie .


Impotriva acestei hotarari a formulat recurs contestatoarea SC ACI SRL prin care a solicitat, in principal, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bucuresti si, in subsidiar, modificarea partiala a sentintei in sensul admiterii contestatiei impotriva raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire si, pe cale de consecinta, restituirea contravalorii bunurilor mobile proprietatea recurentei contestatoare care au fost vandute in procedura lichidarii.


In motivarea cererii sale recurenta a aratat ca hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii - art. 304 pct.7. Se sustine de catre recurenta ca motivarea sentintei recurate se reduce la reproducerea partiala a art. 3.1. din contractele de executie incheiate intre parti, fara ca instanta sa motiveze de ce contestatoarea ori sa motiveze inlaturarea argumentelor partii.


In esenta, se arata ca, desi instanta a pronuntat o solutie care reprezinta fondul cauzei, nicio afirmatie a contestatoarei nu a fost cercetata, nicio proba un a fost considerata, deci nu au servit ca suport al concluziilor instantei, concluzii care nu se fundamenteaza pe stabilirea unei stari de fapt sau pe maniera in care legea devine incidenta in cauza. Omisiunea instantei de a verifica afirmatiile cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile care s-au aflat in posesia debitoarei in calitate de depozitar raportate la prevederile art. 90 alin. 1 din Legea 85/2006 echivaleaza in fapt cu lipsa analizei cauzei si, in esenta, nesolutionarea acesteia intr-un procedeu real si efectiv.


In varianta subsidiara se arata ca instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia - pct. 8 art. 304 Cod Pr. Civ. deoarece instanta in mod gresit a interpretat prevederile contractelor de executare incheiate intre parti, pe care trebuia sa le aplice in litera si spiritul lor, neavand dreptul sa-i dea un alt inteles fata de art. 969 alin. 1 Cod Civ. Considera recurenta ca instanta trebuia sa aplice regulile de interpretare a prevederilor contractuale, art.982 din Codul Civil. Sunt evidentiate prevederile art. 7.2.3. din fiecare dintre cele 4 contracte incheiate intre parti si se arata ca acestea sunt extrem de clare in sensul ca Beneficiarul (respectiv debitorul S.C. GPC S.R.L.) "raspunde, avand calitatea de depozitar, pentru toate echipamentele si materialele furnizate/montate de Executant, pana la data transferului dreptului de proprietate a acestora, respectiv data achitarii integrale a echipamentelor sau materialelor respective." Cu privire la prevederile art. 3.1., se sustine ca dreptul de proprietate se transfera la data la care se achita avansul si platile subsecvente (deci intreaga suma facturata. Instanta, desi constata faptul ca a ramas un rest de plata, considera totusi, fara a motiva, ca reclamanta nu ar justifica un drept de proprietate . Chiar si in cazul in care s-ar merge pe interpretarea primei instante, respectiv ca dreptul de proprietate s-ar transfera asupra bunurilor proportional cu sumele achitate, s-ar ajunge la aceeasi concluzie: asupra a 40 % din bunuri reclamanta detine in continuare un drept de proprietate, iar in masura in care aceste bunuri s-au vandut, societatea este indreptatita sa primeasca aceasta contravaloare. Inscrierea la masa credala nu acopera acest prejudiciu, tinand cont ca societatea ar trebui sa primeasca suma solicitata nu cu titlu de creanta (ca un simplu creditor chirografar), ci cu titlu de restituire a valorii obtinute in urma vanzarii ca urmare a inlocuirii acestor bunuri cu pretul obtinut in urma valorificarii acestora prin vanzare. Prin urmare, creanta nu reprezinta o simpla creanta, ci este o creanta garantata sub rezerva dreptului de proprietate .


In drept au fost invocate dispozitiile art.8 si 91 din Legea insolventei si art. 299 si urm. Cod Pr. Civ.


Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma sustinerilor partilor, dar si in raport de dispozitiile art.3041 din Codul de procedura civila, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele considerente:


Cu caracter preliminar, Curtea tine a evidentia ca analiza temeiniciei si legalitatii hotararii instantei de fond se face in limitele investirii sale pe calea recursului. Din cercetarea motivelor de recurs, instanta de control judiciar subliniaza ca recurenta a inteles sa conteste modul in care judecatorul sindic a solutionat contestatia sa privind raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare si a planului de distribuire, aceasta reclamand necesitatea restituirii contravalorii bunurilor despre care pretinde ca sunt proprietatea sa. Nu au fost formulate nici un fel de critici asupra celorlalte chestiuni ce si-au gasit dezlegarea prin sentinta nr.431/03.06.2011, respectiv respingerea, ca tardiva, a contestatiei privind masura lichidatorilor de a nu restitui bunurile mobile.


Procedand la cenzurarea motivelor de recurs in ordinea in care acestea au fost enuntate, Curtea observa ca o prima critica a recurentei contestatoare SC ACI SRL valorifica incidenta dispozitiilor art.304 pct.7 din Codul de procedura civila, sustinand imprejurarea ca judecatorul nu a motivat solutia adoptata.


Din analiza modului in care instanta a inteles sa argumenteze hotararea sa, Curtea evidentiaza ca obligatia instantei de a-si motiva hotararea adoptata, consacrata legislativ in dispozitiile art.261 Cod procedura civila, are in vedere stabilirea in considerentele hotararii a situatiei de fapt expusa in detaliu, incadrarea in drept, examinarea argumentelor partilor si punctul de vedere al instantei fata de fiecare argument relevant, si, nu in ultimul rand, rationamentul logico-juridic care a fundamentat solutia adoptata.


Aceste cerinte legale sunt impuse de insasi esenta infaptuirii justitiei, iar forta de convingere a unei hotarari judecatoresti rezida din rationamentul logico-juridic clar explicitat si intemeiat pe considerente de drept .


In cauza, motivarea sentintei raspunde acestor exigente legale deoarece examineaza apararile si sustinerile partilor, confirmand in termeni generali situatia de fapt si dezlegarea in drept statuata. Este fara indoiala ca instanta a statuat asupra apararii formulate de contestatoare referitoare la dreptul de proprietate, retinand ca societatea creditoare nu justifica un astfel de drept . In plus, Curtea observa ca judecatorul sindic a evocat o chestiune pe care instanta de control judiciar o apreciaza ca esentiala in dezlegarea problemei de drept supuse analizei, respectiv ca in raport de ordinea de preferinta a creditorilor raportul si planul de distribuire au fost intocmite legal.


Prin urmare, Curtea nu apreciaza ca fiind incidente dispozitiile art.304 pct.7 din Codul de procedura civila atat timp cat sentinta evidentiaza succint, dar lamuritor, motivele respingerii contestatiei.


Cea de a doua critica expusa in recurs invoca cazurile de modificare prevazute de art.304 pct.8 si 9 din Codul de procedura civila, din perspectiva aplicarii dispozitiilor legale ce reglementeaza interpretarea conventiilor, dar si ale art.90 din Legea nr.85/2006.


Cu referire la acest motiv, Curtea constata ca reclamanta isi construieste rationamentul juridic in sustinerea contestatiei cu privire la raport si planul de distribuire pe chestiuni ce depasesc, la acest moment, limitele cenzurii instantei de fond .


Astfel, creditoarea SC ACI sustine ca era indreptatita sa primeasca sumele provenite din vanzarea in procedura lichidarii bunurilor ce au facut obiectul celor 4 contracte incheiate cu debitorul, bunuri detinute de SC GPC in calitate de depozitar . Observa Curtea ca SC ACI a fost inscrisa in tabelul creantelor ca si creditor chirografar, nicidecum ca si creditor garantat sau privilegiat, calitate care i-ar fi permis sa fie indestulat cu prioritate din valorificarea bunurilor in discutie.


Or, pe calea contestatiei la planul de distribuire si la raportul lichidatorului, creditorii ori comitetul creditorilor pot reclama o incalcare a dispozitiilor legale ce privesc ordinea de distribuire, astfel cum aceasta este prevazuta de dispozitiile art.122 si art.123 din legea nr.85/2006, ori cuantumul sumelor distribuite, nicidecum rangul de preferinta al creantei. Atat timp cat recurenta este creditor chirografar si nu a contestat rangul cu care a fost inscrisa in tabelul creantelor in termenul legal, nu poate obtine satisfacerea creantei sale cu prioritate, prin ignorarea calitatii sale de creditor chirografar, stabilite irevocabil.


In consecinta, instanta de fond nu era tinuta a aprecia in cadrul acestei contestatii asupra pretinsei calitati de proprietar a SC ACI asupra bunurilor vandute in cadrul procedurii. O astfel de analiza putea fi facuta numai in cadrul unui demers ce ar fi vizat fie calificarea SC ACI ca si creditor garantat, fie excluderea acestor bunuri din procedura colectiva-revendicarea mobiliara reglementata de dispozitiile art.90 din Legea nr.85/2006, situatie ce nu se regaseste in cauza.


Drept urmare, Curtea apreciaza ca instanta de fond a facut o corecta interpretare si aplicare a legii, fara a schimba natura ori intelesul actului juridic dedus judecatii, astfel incat, in temeiul art.312 Cod procedura civila a respins recursul, ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 94 din data 16.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bucuresti    Creditor    Debitor    Exceptia tardivitatii    Drept de proprietate    Masa credala    Insolventa    Faliment    Legea 85/2006    Depozitar    Creditor chirografar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro