Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Exceptia necompetentei materiale. Exceptia de neexecutare a contractului de leasing. Rectificare carte funciara

Exceptia necompetentei materiale. Exceptia de neexecutare a contractului de leasing. Rectificare carte funciara

  Publicat: 13 Nov 2012       2217 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prin sentinta comerciala nr.3161/22.04.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala in dosar nr.17808/3/2011, judecatorul-sindic a respins exceptia necompetentei materiale si exceptia de neexecutare a contractului invocata de catre parata si a admis actiunea reclamantei SC DII SRL, prin administrator judiciar CII BS, constatand, in contradictoriu cu parata CEL IFN SA, ca reclamanta este proprietara bunului imobil format din teren in suprafata de 251,74 mp si constructie de 3 nivele (P + 1E + M) in suprafata de 139,21 mp si partea indiviza de 5,25% din lotul nr.20 cu numar cadastral 982/4/1/20 situat in str. Pipera-Tunari, nr.198, comuna Voluntari, judetul Ilfov, dispunand totodata rectificarea corespunzatoare a cartii funciare in partea I, si mentionand ca hotararea tine loc de act de vanzare-cumparare.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


In motivarea acestei hotarari tribunalul s-a pronuntat prioritar asupra exceptiei necompetentei materiale unite cu fondul, retinand ca judecatorul-sindic este competent sa judece actiunile patrimoniale prin care se urmareste maximizarea averii debitorului si recuperarea unor bunuri apartinand patrimoniului debitorului, retinandu-si competenta potrivit art.11 din Legea nr.85/2006. Mai mult, a retinut ca de vreme ce ambele parti sunt participante in dosarul de insolventa privind pe debitoarea SC DII SRL, este evident ca orice actiune intre acestea sunt in competenta judecatorului-sindic.


Pe fondul litigiului a retinut ca obligatia paratei s-a generat in temeiul art.1 si 2 din capitolul II din contractul de leasing al partilor, cu atat mai mult cu cat sumele ramase nerecuperate au fost inscrise de creditorul CEL IFN SA in tabelul datoriilor debitoarei.Impotriva acestei hotarari a declarat recurs CEL IFN SA, solicitand casarea in tot a hotararii atacate, pe care a considerat-o nelegala, precum si a incheierii premergatoare din 20.04.2011, iar in subsidiar, respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.


S-a aratat, in primul rand, ca hotararea primei instante s-a dat cu incalcarea normelor de ordine publica referitoare la competenta si ca, instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti.


Dincolo de gresita unire a exceptiei necompetentei materiale cu fondul cauzei, recurenta a aratat ca cererea promovata de catre debitoare nu se incadreaza in categoria celor enumerate de art.11 din Legea nr.85/2006.


Sectia a VII-a Comerciala este specializata exclusiv in judecarea procedurilor de insolventa, or, actiunea promovata de SC DII SRL nu se incadreaza sumei procedurilor de insolventa, chiar daca vizeaza o parte fata de care aceasta procedura a fost deschisa.


In acest sens, judecatorul-sindic a comis si o depasire a atributiilor puterii judecatoresti, subrogandu-se puterilor unei alte instante.


Un alt motiv al recursului se refera la nemotivarea hotararii, semnificand lipsa oricarei explicatii coerente si suficiente, de natura sa explice rationamentul judecatorului intr-o maniera adaptata stilului judiciar al unei hotarari judecatoresti.


Se arata ca, pe langa faptul ca paratei nu i-a fost acordat cuvantul pe probe, nicio proba atasata apararilor acesteia nu a fost analizata in mod real, instanta rezumand considerentele sale la aprecieri superficiale referitoare la trei dispozitii contractuale, fara a explica minim semnificatia juridica a acestora.


In fine, desi judecatorul-sindic s-a pronuntat in sensul respingerii exceptiei de neexecutare invocata de catre parata, nici un considerent al hotararii nu se refera la acest aspect, iar in mod gresit instanta a retinut ca obligatia reclamantei este executata pentru considerentul ca CEL IFN SA si-a inscris in tabelul creantelor suma ratelor de leasing restante.


In concluzie, fata de dispozitiile art.312 alin.2 Cod procedura civila, recurenta a solicitat admiterea recursului.


Intimata nu a formulat intampinare, dar a depus note scrise in aparare.


Curtea a analizat in principal temeinicia motivelor de casare de natura sa implice rejudecarea cauzei in prima instanta, iar numai subsidiar celelalte motive de casare si modificare care ar fi implicat retinerea dosarului si rejudecarea sa de catre instanta de recurs.


Astfel, este prioritara analiza motivului referitor la judecarea cauzei cu incalcarea unei norme de competenta absoluta, referitoare la competenta materiala a tribunalul, sectia de judecator-sindic.


In masura in care justificarea motivului de recurs se refera la faptul ca pricina era de competenta Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala, avand o competenta generala de judecata in materia litigiilor comerciale patrimoniale de o anumita valoare, potrivit dispozitiilor in vigoare, respectiv art. 2 lit. a) Cod procedura civila, iar nu de competenta judecatorului sindic de la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a comerciala specializata in materia litigiilor de insolventa, Curtea arata ca incidentul sesizat de parte nu se refera la competenta, ci la regulile de legala constituire a completului.


Competenta instantelor reprezinta aceasta departajarea prerogativelor jurisdictionale intre instantele judecatoresti, atat pe verticala (competenta materiala), cat si pe orizontala (competenta teritoriala) si este stabilita prin norme cu caracter procedural reglementate in codul de procedura civila sau in legi cu caracter special.


In acest sens este art. 6 din Legea nr.85/2006 transeaza sub aspectul competentei procedura de insolventa ca apartinad tribunalului, pe cand art. 2 alin, 1 lit a) Cod procedura civila, la care recurenta se raporteaza, stabileste, de asemenea, competenta tribunalului pentru litigiile comerciale evaluabile la peste 1 miliard de lei.


Astfel, competenta materiala nu se raporteaza la persoana judecatorilor care intra in constituirea completului, ci nivelul instantei in ierarhia instantelor judecatoresti.


Maniera de distibuire a cauzelor in functie de o anumita specializare a magistratilor in anumite materii sau domenii ale dreptului tine de organizarea judiciara si nu reprezinta norme de competenta in sensul avut in vedere de legiuitor.


Chiar daca jurispridential departajare a cauzelor in functie de domenii se face prin sintagma competenta functionala, aceasta nu desemneaza o departajare a competentelor in sensul legii de procedura, ci o departajare a cauzelor dupa specializarea magistratului in anumite domenii, potrivit Legii nr. 304/2004.


Desigur, si aceste dispozitii au caracter organic si imperativ, astfel ca incalcarea lor atrage pronuntarea unei hotararii nule si presupune imperativul rejudecarii cauzei de catre un judecator specializat in materia procesului determinata dupa natura obiectului sau.


In acest sens, Curtea arata ca art. 11 din Legea nr.85/2006 delimiteaza materia in care un judecatorul-sindic are specializarea sa judece, astfel ca acesta solutioneaza oricare dintre cererile enumerate la literele a)-n), precum si orice actiuni, indiferent de titular daca sunt aferente procedurii.


Desi este adevarat ca judecatorul-sindic urmareste in faza lichidarii maximizarea averii debitotului, aceasta se refera totusi la alegerea celei mai bune metode pentru valorificarea activelor existente in patrimoniul persoanei in lichidare, Curtea arata ca instanta de insolventa solutioneaza numai acele actiuni referitoare la bunuri care apartin sau apartineau patrimoniului debitorului la data deschiderii procedurii dar au iesit fraudulos din patrimoniul acestuia in dauna creditorilor, iar nu orice actiune cu caracter patrimonial apartinand acestuia, cum este actiunea promovata in acest caz.


Actiunea care sa aiba ca obiect pronuntarea unei hotarari care tine loc de act de vanzare cumparare, cu caracter constitutiv pentru debitor nu este o actiune dintre cele incadrabile in dispozitiile art. 11 din Legea nr.85/2006 care au un caracter exceptional, ci trebuie sa fie deferita spre judecata unei instante cu o specializare generala in aceasta materie, in cauza, sectia civila a tribunalului.


Asadar, desi nu se poate retine incalcarea unei norme de competente de ordine publica, Curtea considere ca si recurenta a avut in vedere tot o departajare a cauzelor dupa specializarea judecatorilor in anumite domenii prin norme imperative care in cauza au fost incalcate.


In acest sens, acest motiv al recursului este intemeiat, iar consecinta sa imediata este anularea intregii proceduri de judecata finalizate prin sentinta recurata, astfel incat s-a produs o casare a hotararii urmata de trimiterea cauzei la instanta specializata sa judece dupa natura si obiectul litigiului, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila.


Curtea mai arata ca fata de dispozitiile art. 304 pct. 1 si art. 312 alin. 3 Cod procedura civila, celelalte motive de recurs aveau caracter subsecvent si nu au mai fost cercetate.Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Hotarare nr. 104 din data 17.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bucuresti    Legea 304/200    Exceptia necompetentei materiale    Rata de leasing    Exceptia de neexecutare a contractului    Contract de vanzare-cumparare    Actiune patriomoniala    Creditor    Debitor    Legea 85/2006    Faliment    Insolventa    Judecator sindic    Contract de leasingComentează: Exceptia necompetentei materiale. Exceptia de neexecutare a contractului de leasing. Rectificare carte funciara
Alte Speţe

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL: Decizia ICCJ nr. 4/2019 cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 115/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 87/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. (1) si art. 282 alin. (1) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Data incetarii de drept a contractului individual de munca atunci cand salariatul nu solicita reintegrarea aspecte de constitutionalitate si echitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea suspendarii contractului individual de munca la initiativa angajatorului atunci cand salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Sursa: Irina Maria Diculescu