Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Eroare materiala. Lipsa documentului justificativ de plata a onorariului de avocat

Eroare materiala. Lipsa documentului justificativ de plata a onorariului de avocat

  Publicat: 14 Nov 2012       2250 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin decizia comerciala nr.1147R/06.072011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala in dosarul nr. 35888/3/2011, s-a respins ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamanta S.C. G.D. S.R.L. impotriva incheierii din 17.05.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala in dosarul nr.35888/3/2011, in contradictoriu cu intimata-parata P.G., fiind obligata recurenta la plata catre intimata a sumei de 35.000 lei cheltuieli de judecata .

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,


Impotriva acestei decizii comerciale a formulat contestatie in anulare recurenta S.C. G.D. S.R.L., aceasta fiind inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a Civila sub nr.9931/2/2011.


In motivarea contestatiei in anulare, legal timbrata si introdusa in interiorul termenului de 15 zile prevazut de art. 319 alin.2 Cod procedura civila, s-a aratat ca decizia instantei de recurs vizand obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata catre intimata este rezultatul unei erori materiale, caci intimata P.G. a depus la dosar doar factura, nu si chitanta sau orice alt inscris care sa ateste achitarea onorariului de avocat.


In aceste conditii, avand in vedere ca instanta de judecata, din eroare, nu a retinut faptul ca la dosarul cauzei nu se afla depusa si chitanta sau orice document justificativ care atesta plata cheltuielilor de judecata solicitate, contestatoarea-recurenta a solicitat desfiintarea deciziei atacate in ceea ce priveste obligarea sa la plata cheltuielilor de judecata .


In drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art.318 si urm. Cod procedura civila.


Intimata P.G. a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei in anulare ca nefondata, anexand si copia certificata a chitantei nr.22/30.06.2011 cu care a fost achitat onorariul de avocat de 35.000 lei.


A fost atasat dosarul nr.35888/3/2011 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala in care s-a pronuntat decizia comerciala nr.1147R/06.07.2011.


Analizand decizia contestata prin prisma motivelor contestatiei in anulare invocate, Curtea a retinut urmatoarele:


Contestatoarea S.C. G.D. S.R.L. a formulat prezenta contestatie in anulare doar sub aspectul masurii dispuse de instanta de recurs, respectiv a obligarii sale la plata cheltuielilor de judecata catre intimata P.G.


Temeiul de drept al acestei cai extraordinare de atac il constituie dispozitiile art.318 Cod procedura civila, contestatoarea invocand eroarea materiala a instantei de recurs care nu a observat lipsa documentului justificativ de plata a onorariului de avocat.


Verificand actele dosarului in care a fost pronuntata decizia atacata Curtea constata ca, intr-adevar, la dosarul de recurs intimata P.G. nu a depus decat factura privind onorariul de avocat solicitat in respectiva cauza, fara a fi atasat si un document justificativ al platii acestuia. Cu toate acestea, lipsa documentului justificativ al platii onorariului de avocat nu reprezinta o eroare materiala, caci suma de 35.000 lei la plata careia contestatoarea-recurenta a fost obligata este mentionata in cuprinsul facturii (fila 25 dosar nr.35888/3/2011 al CAB), iar aceasta facea referire la contractul de asistenta juridica incheiat pentru respectiva cauza. Prin urmare, acordarea onorariului de avocat in lipsa documentului justificativ al platii nu reprezinta o eroare materiala, ci este rezultatul aprecierii probelor, situatie care nu se circumscrie cazului de contestatie in anulare invocat.


De altfel, Curtea constata ca intimata a depus la prezentul dosar copia certificata a chitantei nr.22/30.06.2011 privind plata onorariului de avocat in suma de 35.000 lei, plata efectuata in aceeasi zi cu emiterea facturii si anterior pronuntarii instantei de recurs prin decizia contestata.


Fata de aceste considerente, Curtea a respins contestatia in anulare ca nefondata.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.257 din data 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bucuresti    Contestatie in anulare    Eroare materiala    Cheltuieli de judecata    Contestator    Onorariu avocat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 274/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 421 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu