Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Emitere decizie de validare/invalidare a hotararii Comisiei Judetului pentru aplicarea Legii 9/1998

Emitere decizie de validare/invalidare a hotararii Comisiei Judetului pentru aplicarea Legii 9/1998

  Publicat: 14 Nov 2012       4039 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prin sentinta civila nr.432/03.02.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.27386/3/2010, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamantul H. D. in contradictoriu cu parata ANRP si a fost obligata parata ca in termen de 30 de zile de la comunicare sa emita decizia de validare/invalidare a hotararii nr.5476/26.02.2010 a Comisiei Judetului Constanta pentru Aplicarea Legii nr.9/1998.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In dreptul comunitar, recomandarea este un act juridic care ii incurajeaza pe cei carora i se adreseaza sa actioneze intr-un anumit mod, fara sa aiba caracter obligatoriu.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


A fost respinsa in rest actiunea ca neintemeiata.


Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca actiunea este intemeiata in parte .


Prin cererea inregistrata la parata, reclamantul a solicitat in temeiul Legii nr.9/1998 emiterea unei decizii de validare a hotararii nr.5476/26.02.2010 a Comisiei Judetului Constanta pentru Aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii pentru bunurile abandonate de autorul sau pe teritoriul statului bulgar.


Parata nu i-a raspuns la cerere si nici nu a emis decizia.


S-a mai aratat ca potrivit art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 parata trebuia sa verifice hotararea comisiei judetene si sa emita decizia de validare sau invalidare a hotararii comisiei in termen de 60 de zile, obligatie pe care nu a indeplinit-o, ceea ce reprezinta un refuz nejustificat de a rezolva o cerere privitoare la un drept conferit de Legea nr.9/1998, fiind indeplinte conditiile art.2 alin.2 si 1 alin.1, 8 alin.1 din Legea nr.554/2004.


Prin refuzul paratei de a emite decizia de validarea/invalidare a hotararii de acordare a compensatiilor in termenul de 60 de zile, reclamantul a fost vatamat in dreptul sau.


Capatul de cerere privind acordara penalitattilor de intarziere a fost apreciat ca neintemeiat datorita faptului ca parata este deja constransa sa emita actul de validare/invalidare in conditiile art.24 alin.1 din Legea nr.554/2004, astfel ca nu se impune si aplicarea prevederilor art.18 alin.5 ale aceluiasi act normativ.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata care a aratat ca hotararile sunt analizate in ordine cronologica si ca in fiecare an au fost primite mii de dosare.


Considera ca termenul prevazut la art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 este un termen de recomandare .


A solicitat modificarea sentinsei recurate.


In drept, a invocat prevederilae art.3041 Cod procedura civila, Legea nr.9/1998, Hotararea de Guvern nr.286/2004, Hotararea de Guvern nr.1277/2007 si Legea nr.554/2004.


Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de dispozitiile art.304 si 3041 Cod procedura civila, curtea constata ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente.


Nu se pot retine sustinerile recurentei in sensul ca termenul prevazut de art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998 ar fi un termen de recomandare si chiar daca termenul ar avea acest caracter nerespectarea lui nu poate atrage decat obligarea paratei la emiterea deciziei de validare/invalidare a hotararii Comisiei Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 si in nici un caz respingerea cererii reclamantului.


In cauza sunt incidente dispozitiile art.7 alin.3 din Legea nr.9/1998, cum in mod corect a retinut instanta de fond, dar si prevederile art.2 lit.h, art.8 si 18 din Legea nr.554/2004.


Potrivit legii parata avea obligatia sa emita decizia de validare sau invalidare in termen de 60 de zile de la data cand i-a fost comunicata hotararea comisiei judetene, in speta a Judetului Constanta.


Ne aflam asadar in ipoteza nesolutionarii unei cereri in termenul legal.


Referirile cu privire la volumul de lucru si la solutionarea cererilor in ordine cronologica nu pot fi retinute decat in ceea ce priveste retinerea unei culpe sau a unei raspunderi a paratei pentru eventuale daune produse si in nici un caz nu pot justifica respingerea actiunii reclamantului.


Asa fiind, se constata ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica si data cu aplicarea corecta a legii.


Parata, autoritate publica, are obligatia sa respecte legea si implicit termenele in care este obligata sa solutioneze cererile, indiferent de numarul acestora.


Obligatia de a se organiza astfel incat sa se respecte dispozitiile legale revine autoritatii parate.


Drept urmare, se constata legala si temeinica sentinta atacata si nefondat recursul si in baza art.299 si urmatoarele, 304, 3041 Cod procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 41 din data 09.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Bucuresti    Legea 9/1998    Bun abandonat    Compensatie    Legea 554/2004    Penalitati de intarziere    HG 1277/2007    HG 286/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro