Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Locuinta sociala. Trecere din domeniul public in domeniul privat

Locuinta sociala. Trecere din domeniul public in domeniul privat

  Publicat: 23 Nov 2012       3250 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Prin actiunea inregistrata sub nr.4102/7/2010 din data de 10.08.2010 reclamantul Institutia Prefectului judetului Teleorman a solicitat instantei in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al municipiului Alexandria sa se constate nulitatea hotararii nr.63 din 31.03.2010 adoptata de catre parat.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Constituţia României - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alexandria privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a locuintelor sociale nu respecta conditiile de legalitate, si anume:


- continutul nu este conform cu legea in baza careia este admisa (Legea nr.213/1998) si nu corespunde scopului urmarit de lege, incalcand norme imperative care duc la constatarea nulitatii actului administrativ.


Astfel, a precizat reclamantul, Constitutia Romaniei instituie la articolul 136 regimul juridic fundamental al proprietatii, facand trimitere la legea organica. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, care, in Anexa la punctul nr.6 cuprinde categoria de bunuri "locuinte sociale", care, deci, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.


A mentionat reclamantul ca, Legea nr.114/1996 - art.47 prevede imperativ ca locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute, scopul legii fiind conservarea fondului de locuinte sociale, tinand cont de intreaga legislatie in domeniul protectiei sociale, a combaterii marginalizarii sociale, pe principiul solidaritatii.


Au fost invocate de reclamant dispozitiile art.39 care stipuleaza imperativ ca locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor administrativ - teritoriale, concluzionand ca, nu pot fi trecute in domeniul privat al orasului.


In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Constitutiei Romaniei, Legii nr.114/1996 privind locuintele, Legii nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.


In dovedirea actiunii au fost depuse la dosar, in xerocopie, Hotararea contestata, avand nr.63 din 31.03.2010 emisa de parat si expunerea de motive nr.6391 din 25.03.2010.


La data de 21.09.2010, paratul a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, aratand in esenta ca, numirea temporara a d-lui N. T., s-a facut pe o perioada de 6 luni, respectiv de la 2 octombrie 2009 pana la data de 2 aprilie 2010, perioada in care trebuia organizat concurs pentru ocuparea postului definitiv si in situatia in care functia publica de prefect al judetului Teleorman nu era ocupata, conform alin.3 al art.92 din Legea nr.188/1999 modificat prin art.IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.9012009 privind reglementarea unor masuri in domeniul administratiei publice locale, in mod exceptional, la expirarea perioadei de 6 luni prevazuta de lege putea fi prelungita cu maxim 6luni, intr-un an calendaristic.


Cu privire la fondul cauzei paratul a invederat ca, HCL nr.63 din 31.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria a fost emisa cu respectarea prevederilor legale in vigoare, avand ca temei dispozitiile art.10 alin.1 si alin.2 din Legea nr.213/1998; ca, sustinerea reclamantului in sensul ca, locuintele sociale apartin domeniului public al unitatii administrativ -teritoriale si din acest motiv nu pot fi trecute din domeniul public in domeniul privat, nu subzista atata timp cat nu exista nici o prevedere expresa a legii care sa interzica trecerea locuintelor sociale din domeniul public in domeniul privat de interes local al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa cum nu exista prevedere legala care sa interzica schimbarea destinatiei locuintelor sociale.


Paratul a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii Hotararii contestate - filele 27-30, 33, 34 si acte normative.


Reclamantul a mai depus la dosar adresa nr.7986 din 07.09.2010 .


Prin sentinta nr.4010 din 30.11.2010 a Tribunalului Teleorman - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale si contencios administrativ a respins actiunea ca nefondata retinand ca prevederile art.36 alin.2 lit.c si art.123 Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, reglementeaza competenta Consiliului local de a hotari in privinta bunurilor care apartin domeniului public sau privat de interes local, iar dispozitiile art.10 alin.2 Legea nr.213/1992 privind proprietatea publica prevad atributele Consiliului local de a hotari in privinta trecerii uni bun din domeniul public in domeniul privat daca pun daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.


Impotriva sentintei in termen legal a formulat recurs reclamantul Prefectul Judetului Teleorman recurand-o pentru urmatoarele:


- Sentinta este pronuntata cu aplicarea gresita a legii privind stingerea dreptului de proprietate publica. Modalitatea prin care se realizeaza trecerea bunurilor din domeniul public in domeniul privat trebuie sa se faca cu aplicarea principiului simetriei juridic, astfel ca atata timp cat constituirea dreptului de proprietate publica se face printr-o serie de acte juridice (Hotarari de Guvern, Hotarari ale Consiliului Judetean etc.) si stingerea dreptului de proprietate nu se poate realiza decat in aceiasi modalitate;


- instanta de fond a ignorat interdictia instituita prin dispozitiile art.47 din Legea nr.114/1996 potrivit carora locuintele sociale realizate potrivit acestei legi nu pot fi vandute.


Examinand sentinta prin prisma motivelor invocate ce se incadreaza in dispozitiile art.304 pct.9 si 304 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:


Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.63 din data de 31.03.2010 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unor unitati locative din blocul B8 situat in ......, Alexandria prevazuta in Anexa ce face parte integranta din hotarare .


Totodata s-a aprobat schimbarea destinatiei unor unitati locative din "locuinta privata" in "locuinta convenabila" prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare


In expunerea de motive nr.6391/25.03.2010 atasata hotararii se arata ca avand in vedere ca institutia inregistreaza tot mai multe solicitari de cumparare a locuintelor din fondul locativ de stat si pentru derularea procedurii de vanzare-cumparare in cadrul legal se impune, in prima etapa, trecerea din domeniul public in cel privat de interes local al Municipiului Alexandria a unor unitati locative situate in blocul B8 si schimbarea destinatiei acestora.


Potrivit dispozitiilor art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 trecerea din domeniul public in domeniul privat se face dupa caz prin Hotarare a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local, daca prin contestatie sau lege nu se dispune altfel.


Conform Listei cuprinzand bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al Unitatilor Administrativ Teritoriale, Anexa la Lege nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, la punctul 6 sunt mentionate "Locuintele sociale".


Totodata dispozitiile art.47 din Legea nr.114/1996 prevede imperativ ca locuintele sociale realizate potrivit acestei legi nu pot fi vandute si apartin domeniului public (art.39).


Cum sanctiunea aplicabila actelor juridice incheiate cu nesocotirea prevederilor privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public se sanctioneaza cu nulitatea absoluta potrivit dispozitiilor art.11 din Legea nr.213/1998, Curtea apreciaza actiunea reclamantului ca fiind intemeiata.


Astfel, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.63/2010 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al locuintelor sociale incalca norme imperative,sanctiunea fiind constatarea nulitatii actului juridic.


In consecinta, Curtea va admite recursul si in temeiul art.312 alin.2 Cod procedura civila va modifica in tot sentinta in sensul ca va fi admisa actiunea si anulata Hotararea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.63/31.03.2010.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1028 din data 12.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Domeniul public    Domeniul privat    OUG 901/2009    Act juridic    Legea 213/1992    Legea 213/1998    Legea 188/1999    Act administrativ    Locuinta sociala    Legea 114/1996    Drept de proprietate publica    Legea 215/2001    Legea 554/2004Comentează: Locuinta sociala. Trecere din domeniul public in domeniul privat
Alte Speţe

ICCJ: Situatia in care hotararea redactata de unul dintre membrii completului de recurs semnata pentru ceilalti membri de presedintele completului/instantei nu constituie motiv de contestatie in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 223/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. din Legea nr. 61/1993
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale – intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social – intre arbitru si factor de interventie arbitrara
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza – decizie C.C.R.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim