Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contract de asociere in participatiune

Contract de asociere in participatiune

  Publicat: 16 Jan 2013       6884 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
In privinta asocierii in participatiune ,care se concretizeaza in contractul de asociere in participatiune,nici o dispozitie legala nu impune impartirea beneficiilor in mod egal sau participarea la pierderi in mod egal,intrucat s-ar incalca libertatea de vointa a partilor si s-ar nesocoti caracterul dispozitiv al normelor care reglementeaza aceasta forma contractuala.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act de drept civil sau international, care exprima o intelegere, un accord de vointa, o invoiala, contract, conventie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

De asemenea. sunt interzise asa numitele clauze leonine,care-i favorizeaza pe unii asociati in detrimentul celorlalti,intrucat s-ar incalca un alt principiu fundamental, privind egalitatea patilor in tratarea unei afaceri comerciale.

Tribunalul Bucuresti, prin sentinta civila nr.6123 din 12 octombrie 2000 a respins actiunea formulata de Primaria Municipiului Bucuresti si a admis exceptia nulitatii asolute a clauzei inserate la pct.9 din contract, ridicata de parataS.C.``G.G.E.``SRL.Instanta a retinut. ca intre parti s-a incheiat un contract de asociere in participatiune pentru restaurarea, consolidarea, repararea si modernizarea unui spatiu cu alta destinatia decat cea de locuinta, in conditiile art.251-256 C. Com..

Potrivit contractului, aportul partilor a fost stabilit la 11,18 % pentru reclamanta si 88,82 % pentru parata. Partile au mai stabilit ca parata sa plateasca reclamantului 11,18 % din profitul net realizat din exploatarea bunului, conform art.9alin.(2). Aceasta clauza a fost considerata de instanta ca fiind leonina si potrivit dispozitiilor art.1513 C.civ., ca fiind nula.

S-a argumentat in motivarea acestei solutii ca, potrivit art.251 C. Com., partile se pot asocia in vederea participarii, atat la beneficii cat si la pierderi. Or,prin clauza stipulata la art.9 pct.2 s-a stabilit ca indiferent de profit, parata sa plateasca reclamantului o suma minima, fapt ce duce la concluzia ca reclamantul si-a asigurat numai participarea la beneficii ,nu si la pierderi.

Prima instanta a mai retinut ca partile sunt libere sa contracteze, insa derogarea, prin conventie sau dispozitii particulare ,de la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri, nu poate fi admisa. In cauza, mai retine instanta, inserarea acestei clauze ce exclude reclamantul asociat de la pierderile asocierii este nelegal convenita, consecinta fiind nulitatea absoluta a actului.

Cum cererea reclamantei are drept obiect tocmai obligarea paratei la sumele de bani cuprinse in clauza leonina, instanta a respins ca neintemeiata actiunea principala cat si capatul de cerere accesoriu, privind penalitatile.

In ceea ce priveste constatarea rezilierii contractului, s-a retinut ca nu s-a facut dovada nerespectarii obligatiilor asumate prin contract, iar pe de alta parte nu exista nici dispozitia primarului general potrivit clauzei stipulate.

Contractul fiind in fiinta, titlul paratei pentru folosirea spatiului inca exista, astfel incat instanta a respins si cererea de evacuare, formulata de reclamanta.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. Curtea de Apel Bucuresti ,prin decizia nr.254 din 22 februarie 2001, a respins apelul ca nefondat.

In considerentele deciziei, s-a retinut ca stipulatia contractuala are caracterul unei clauze leonine, consecinta declararii nulitatii acesteia fiind solutia corecta pronuntata de instanta de fond . In privinta celorlalte capete de cerere ,s-a apreciat ca, solutia este intemeiata intrucat nu erau indeplinite cerintele constatarii rezilierii, in raport cu inexistenta dispozitiei primarului general si a caracterului unui pact comisoriu de grad .IV iar in privinta evacuarii, s-a retinut ca prima instanta a constatat corect existenta in fiinta a contractului.

In temeiul art.304 pct 8 si 9 C.proc.civ,reclamanta a declarat recurs..

Criticile formulate vizeaza nelegalitatea si netemeinicia deciziei atacate sustinandu-se ca ,in mod gresit, instantele au apreciat ca sunt incidente in cauza prevederile art.1513 C. Civ desi reclamanta nu si-a atribuit totalitatea castigurilor, dimpotriva cota de participare la beneficii este cu mult mai mica decat cea care i s-ar fi cuvenit daca s-ar fi aplicat regula generala in materie de contracte de asociere in participatiune si anume aceea ca participarea la beneficii trebuie sa fie proportionala cu cota de aport. Reclamanta si-a asumat riscul determinat de activitatea comerciala desfasurata de parata ce prezuma si eventuale pierderi. Inserarea clauzei de la pct.9..2 reprezinta in opinia reclamantei o plafonare a acestor pierderi la un cuantum convenit de ambele parti iar nu o excludere a participarii la acestea.

Mai sustine reclamanta ca, in considerarea calitatii de institutie publica, nu era abilitata sa incheie contracte neprofitabile, intrucat administreaza bunuri de interes local, care, prin asociere, urmau a fi consolidate si modernizate.

Recursul este fondat.

Clauza stipulata in art. 9.2 din contractul de asociere nu este nula deoarece nu contravine scopului contractului si dispozitiilor art.251-254 C.com. Dimpotriva, prin continutul sau clauza mentionata este de natura sa puna in valoare vointa partilor, exprimata in conventie, care nu contravine naturii asocierii in participatiune.

In cazul asocierii in participatiune, care are ca scop realizarea unei afaceri comerciale, functioneaza principiul libertatii asociatilor de a decide asupra modului cum participa la distribuirea beneficiilor si la suportarea pierderilor.

Or,tocmai acest principiu a fost negat prin solutia criticata si astfel a fost lipsita de continut clauza stipulata in conventie cu privire la impartirea beneficiilor si participarea la pierderi.

In materia acestor forme asociative care se concretizeaza in contractul de asociere in participatie nici o dispozitie legala nu impune impartirea beneficiilor in mod egal sau participarea la pierderi in mod egal, pentru ca altfel s-ar infrange libertatea de vointa a partilor si s-ar nesocoti caracterul dispozitiv al normelor care reglementeaza aceasta forma contractuala de asociere .

Legea interzice insa asa-numitele clauze leonine, adica acele intelegeri care ii favorizeaza pe unii asociati in detrimentul celorlalti, iar fundamentul acestei interdictii isi are izvorul in incalcarea altui principiu ,care consacra egalitatea partilor in tratarea unei afaceri comerciale.

Art. 1513 C. Civ. prevede ca este nul contractul de societate prin care un asociat isi stipuleaza totalitatea castigurilor. De asemenea este nul si contractul prin care s-a convenit ca unul sau mai multi asociati sa nu participe la pierderi.

Analizand clauza stipulata in contract, prin prisma acestor prevederi legale rezulta ca reclamantei nu i s-a atribuit totalitatea castigului si nici nu a fost scutita de participarea la pierderi. ,ca reclamanta si-a asumat participarea la pierderi cata vreme a acceptat un procent minim, ``...nu mai putin de ...``, care este menit sa acopere cel putin in parte locatiunea spatiului.

Acest mod de impartire a beneficiilor, stabilit prin contractul de asociere, nu exclude participarea la pierderi si nu nesocoteste scopul si conditiile asocierii in participatie conform art.251 C. com..

Dimpotriva, prin continutul sau clauza prevazuta in art.9.2 din contract reprezinta o modalitate de a reflecta, in profitul asocierii ,cheltuielile necesare pentru locatiunea spatiului.

Prin urmare, prin aceasta clauza partile au dat expresie principiului libertatii de vointa, prevazut de art.969 C. Civ. si au inlaturat posibilitatea ca toate pierderile asocierii sa fie suportate doar de titularul spatiului.

Ca atare,instantele anterioare au interpretat eronat dispozitiile art.1513 C. civ. cat si continutul conventiei, atunci cand au declarat nula clauza contractuala ,fara sa treaca la solutionarea fondului problemei in raport cu cererile formulate.

In consecinta ,recursul a fost admis,ambele hotarari au fost casate iar cauza a fost trimisa, pentru judecata in fond, Tribunalului Bucuresti.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.1851 din 26 martie 2003


Citeşte mai multe despre:    Tribunalului Bucuresti    Asociere    Participatiune    Contract de asociere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Necompensarea orelor suplimentare cu timp liber. Obligarea angajatorului la compensarea acestora cu bani
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 1164 din data de 28 februarie 2019

Plata salariilor poate fie efectuata doar in baza evidentei orelor de munca prestate. Nedovedire plata nedatorata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4350 din data de 09 Octombrie 2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale cuvenite. Retineri salariale nejustificate
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti Sentinta civila nr. 2772/07.07.2020

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Functie bugetara. Neacordarea sporului pentru conditii de munca ca urmare a necuprinderii acestor cheltuieli in buget.
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3628 din data de 29.07.2020

Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
Pronuntaţă de: Tribunalul BUCURESTI - SENTINtA CIVILa NR. 7315 din 17. 12.2019

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

O societate comerciala cu raspundere limitata are calitatea de profesionist, neputand fi asimilata in nicio imprejurare cu un consumator
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2259 din 3 decembrie 2019Articole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile impuse de Ungaria in ceea ce priveste finantarea din strainatate a organizatiilor civile nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu