Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.

  Publicat: 28 Mar 2013       5842 citiri        Secţiunea: Mediere  


Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect - partaj bunuri comune formulata de reclamanta X domiciliata in Rm. Sarat, jud. Buzau cu domiciliul ales in com.-A, jud. Buzau (la fam. B) in contradictoriu cu paratul Y domiciliat in Rm. Sarat. . Buzau.

Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns - reclamanta - X personal si asistata de avocat Z, lipsind paratul Y.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, actiunea a fost timbrata cu suma de 1974 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar, taxe anulate la dosar, cauza fiind amanata fata de cererea paratului de a-si angaja aparator, dupa care:
Avocat Z depune imputernicire avocatiala si acord de mediere incheiat de parti, solicitand a se lua act de restrangerea catimii obiectului la suma de 61.000 lei, suma ce a fost partajata de parti.
Reclamanta X solicita solutionarea litigiului pe baza acordului de mediere incheiat.
Avocat Z solicita a se lua act de acordul de mediere incheiat intre parti si totodata solicita restituirea taxei judiciare de timbru.
JUDECATA,
Asupra actiunii civile de fata.
Reclamanta X domiciliata in Rm. Sarat, jud. Buzau cu domiciliul ales in co.A, jud. Buzau (la fam. B) a chemat in judecata pe paratul Y domiciliat in Rm. Sarat jud. Buzau, solicitand ca prin sentinta ce se va da sa se dispuna partajarea in cote de 1/2 pentru fiecare a sumei de 65.800 lei cu cheltuieli de judecata .
In motivarea de fapt reclamanta arata ca s-a casatorit cu paratul la data de 10.10.2009, iar in urma neintelegerii partile s-au separat, in prezent avand pe rol si solutionarea actiunii civile de divort.
Mai arata reclamanta ca, dupa nunta, darul primit de la invitati au convenit sa-l depoziteze la BCR Sucursala Rm. Sarat.
Acest dar de nunta este in valoare de 65.000 lei iar restul de 800 lei reprezinte dobanda aferenta acestei sume.
Intrucat titularul contului este paratul iar reclamanta nu are acces la acest cont a fost nevoita sa promoveze aceasta actiune .
In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 36 al.1 cod familie .
In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar in copie xerox conventia de depozit la termen pentru persoane fizice incheiat cu BCR Sucursala Rm. Sarat.
La termenul de judecata din data de 21.01.2011 partile au incheiat un acord de mediere prin care au inteles sa solutioneze pe cale amiabila litigiul dintre parti.
Avand in vedere dispozitiile art. 63 din legea 192/2006 cu modificarile ulterioare coroborate cu dispozitiile art. 271 cod pr. civila instanta va lua act de acordul de mediere intervenit intre parti, al carui continut va constitui dispozitivul sentintei.


In temeiul art. 63 al. 2 din Legea 192/2006 cu modificarile ulterioare instanta va dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitata de catre reclamanta X, in cuantum de 1974 lei, cu chitanta nr. PM nr. 00000004009 din 23.09.2010.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite actiunea civila avand ca obiect - partaj bunuri comune formulata de reclamanta X domiciliata in Rm. Sarat, jud. Buzau cu domiciliul ales in comuna A, jud. Buzau (la fam. B) in contradictoriu cu paratul Y domiciliat in Rm. Sarat, jud. Buzau.
Ia act de acordul de mediere incheiat intre parti ce are urmatorul continut:
"ACORD DE MEDIERE incheiat la data de 23.12.2010, in baza contractului de mediere nr. 5 din 23.12.2010
Noi,
D-na X. domiciliata in Rm. Sarat identificat prin CI seria C CNP D si
Dl Y domiciliat in Rm. Sarat identificat prin CI seria E CNP F,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 am consimtit la incheierea prezentului acord liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant, fiind intrutotul de acord cu cele convenite dupa cum urmeaza:
- Suma de bani ce constituie bun comun este in cuantum de 61.000 lei.
D-na X a primit suma de 30.500 lei.
Dl Y a primit suma de 30.500 lei.
Noi partile mentionam ca nu mai avem nici o pretentie privind bunurile comune realizate de noi in perioada casatoriei, nemaifiind alte bunuri de partajat.
Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata si nu contine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice si poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii ori dupa caz incuviintarii instantei de judecata .
Incheiat astazi 23.12.2010 la G in trei exemplare originale cate unul pentru fiecare parte".
Consfinteste prezentul acord de mediere.
Dispune restituirea taxei judiciare de timbru achitata de catre reclamanta in cuantum de 1974 lei, cu chitanta nr. PM nr. 00000004009 din 23.09.2010.
Cu apel in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica azi 21.01.2011.
Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Legea 192/2006    Partaj    Divort    Dar de nunta    Conventie de depozit
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro