Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Suma asigurata la un cuantum superior valorii bunului. Modalitatea de calcul a despagubirii

Suma asigurata la un cuantum superior valorii bunului. Modalitatea de calcul a despagubirii

  Publicat: 19 Apr 2013       3138 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Din economia dispozitiilor Legii nr. 136/1995 reiese faptul ca valoarea despagubirilor acordate de asigurator in cazul producerii riscului asigurat nu poate depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea .

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire data monedei unice europene.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Denumire data monedei unice europene.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Denumire data monedei unice europene.
Suma platita de asigurat societatii sau organului de asigurare, in schimbul obligatiei acestora de a-I plati despagubiri
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Parte dintr-un proces

Astfel, imprejurarea ca asiguratorul a acceptat sa asigure bunul la o valoare mai mare decat cea de achizitie a acestuia nu poate fi invocata ca temei al reducerii cuantumului despagubirii la o suma mai mica decat cuantumul indemnizatiei de asigurare convenita prin polita, in lipsa unei clauze asumate de ambele parti in acest sens.

Prin sentinta comerciala nr. 6891 din 25.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a comerciala, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul D.P. in contradictoriu cu parata SC G.A. SA, fiind obligata parata sa plateasca reclamantului suma de 45.504 euro in echivalent lei, reprezentand despagubire, precum si suma de 6.240 lei cheltuieli de judecata .

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut, in rezumat, ca reclamantul a solicitat plata indemnizatiei de asigurare de la parata ca urmare a avarierii totale a autoturismului proprietatea sa, iar, potrivit art. 10.1 din conditiile generale de asigurare, stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre SC A. SA in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs riscul asigurat, precum si intinderea pagubei. Conform art. 10.2 despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea reala a autovehiculului la data producerii riscului asigurat. Conform art. 10.10, in cazul unei daune majore, cand aceasta se trateaza ca dauna totala, asiguratorul nu este obligat sa preia autovehiculul asigurat avariat, in acest caz cuantumul despagubirii va fi redus cu valoarea pieselor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica si care vor ramane in continuare in posesia asiguratului, a eventualei fransize si a tuturor sumelor ramase de achitat.

De asemenea, conform inscrisului depus la dosarul cauzei de catre reclamant in data de 25.05.2011, parata a fost notificata cu privire la producerea accidentului in data de 23.02.2009, astfel ca pretentiile reclamantului au fost apreciate ca intemeiate.

Impotriva acestei hotarari a declarat apel, in termenul legal, apelanta-parata SC G.A. SA care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Examinand apelul declarat de catre parata SC G.A. SA, Curtea de Apel a apreciat ca acesta este nefondat, avand in vedere, in esenta, urmatoarele considerente:

In speta, la data de 20.02.2009, s-a produs riscul asigurat cu privire la autoturismul marca Audi A8 asigurat CASCO la societatea reclamanta.

Reclamantul D.P., in calitate de asigurat, si parata-apelanta, in calitate de asigurator, au incheiat polita de asigurare seria A nr. 556989 din 23.12.2008 pentru autoturismul marca Audi, suma asigurata fiind de 57.084 euro, iar prima de asigurare fiind de 3.830 euro.

Conform contractului de vanzare-cumparare pentru un autovehicul folosit incheiat in data de 14.09.2009 de catre reclamant, autoturismul marca Audi A8 a fost instrainat, pretul fiind de 5.000 euro.

Potrivit art. 1 pct. 1.2 din Conditiile generale privind asigurarea de avarii a autovehiculelor, in baza contractului de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare asiguratorului, iar acesta preia riscul producerii unui anume eveniment, obligandu-se ca, la producerea evenimentului asigurat, sa plateasca asiguratului despagubirea cuvenita, la art. 5 fiind mentionate riscurile care se pot produce si pentru care asiguratul poate fi despagubit.

In cauza s-a efectuat o expertiza tehnica judiciara - specialitatea autovehicule circulatie rutiera, prin care s-a raspuns la toate obiectivele stabilite, iar in sedinta publica din data de 02.02.2011 instanta de fond a incuviintat cererea paratei si a suplimentat obiectivele expertizei cu un nou obiectiv, respectiv acela de a se preciza valoarea pieselor ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, si la care expertul a raspuns, considerente pentru care criticile apelantei care vizeaza expertiza au fost apreciate ca nefondate.

Curtea de Apel a retinut incidenta in cauza a dispozitiilor art. 10.1, 10.2 si 10.10 din conditiile de asigurare, ca si instanta de fond .

Instanta de apel a stabilit ca art. 10.2 din Conditiile generale nu reprezinta o norma imperativa care reglementeaza doar faptul ca despagubirea nu poate depasi valoarea reala a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat, cum a invocat apelanta, ci aceasta norma vizeaza trei aspecte: despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea reala a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat, aspecte care, prin corelatie, limiteaza la depasirea valorii sumei celei mai mari, in speta, suma la care s-a facut asigurarea .

S-a apreciat de catre instanta de apel, avand in vedere si dispozitiile art. 10.10. din conditiile generale (cazul unei daune majore cand aceasta se trateaza ca dauna totala), ca in mod corect instanta de fond a obligat-o pe parata-apelanta sa plateasca reclamantului suma de 45.504 euro in echivalent lei reprezentand despagubire, suma calculata ca fiind diferenta intre suma asigurata de 57.084 euro si primele de asigurare in valoare de 3.190 euro, pretul obtinut de reclamant din vanzarea autoturismului 5.000 euro si fransiza de 100 euro.

In consecinta, prin decizia civila nr. 48 din 2.02.2012, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a civila, a respins apelul formulat de apelanta-parata ca nefondat.

Impotriva acestei decizii, in termen legal, a declarat recurs parata SC G.A. SA care a invocat nelegalitatea hotararii atacate, aratand ca despagubirea nu poate depasi valoarea reala a autoturismului la data producerii evenimentului asigurat, conform conditiilor de asigurare insusite de reclamant.

Recurenta a apreciat ca, in cauza, nu au fost respectate urmatoarele prevederi legale: art. 9, art. 24 si art. 27 din Legea nr. 136/1995, care obliga instanta sa acorde despagubiri la valoarea reala a bunului la data producerii evenimentului, si nu la valoarea sumei asigurate.

S-a invederat si imprejurarea ca s-a formulat o plangere penala la Serviciul de investigare fraude, motiv pentru care nu au fost respectate prevederile contractuale referitoare la neacordarea de despagubiri in cazul existentei unei plangeri penale referitoare la pricina.

Recursul a fost legal timbrat.

Analizand decizia recurata din perspectiva motivelor de nelegalitate invocate, care pot fi incadrate in dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Inalta Curte a apreciat ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Instanta de apel a interpretat in mod corect dispozitiile Legii nr. 136/1995, in forma in vigoare la data producerii evenimentului asigurat, stabilind ca valoarea despagubirilor acordate de asigurator nu poate depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea .

Interpretarea corelativa atat a dispozitiilor art. 27 din lege, cat si a prevederilor contractuale conduce fara echivoc la concluzia ca despagubirea nu poate depasi valoarea cea mai mare, reprezentata de suma la care s-a facut asigurarea .

De altfel, chiar in cuprinsul conditiilor generale de asigurare emise de asigurator se arata ca autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii, iar aceasta valoare reala se stabileste in raport de vechimea si uzura vehiculului.

In ceea ce priveste valoarea bunului, instanta de recurs apreciaza ca, fata de data incheierii politei - 23.12.2008 si data producerii riscului asigurat - 20.02.2009, aceasta este cea la care a fost evaluat autoturismul de asigurator in vederea stabilirii primelor de asigurare, intrucat nu poate exista o evaluare a bunului in vederea incasarii primelor de asigurare si alta in vederea acordarii despagubirilor.

Imprejurarea ca asiguratorul a acceptat sa asigure bunul la o valoare mai mare decat cea de achizitie a acestuia nu poate fi invocata ca temei al reducerii cuantumului despagubirii la o suma mai mica decat cuantumul indemnizatiei de asigurare convenita prin polita, in lipsa unei clauze asumate de ambele parti in acest sens.

In consecinta, Inalta Curte apreciaza ca in mod just instanta de apel a stabilit ca parata nu si-a indeplinit obligatia de plata a despagubirii in caz de dauna, asumata contractual si corelativa dreptului de a incasa primele de asigurare.

Interpretarea data se circumscrie si prevederilor art. 9 si 24 din Legea nr. 136/1995, potrivit carora prin contractul de asigurare asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare incheiat in conditiile prezentei legi, in limitele si la termenele convenite.

Referitor la critica privind formularea unei plangeri penale, instanta de recurs apreciaza ca aceasta este formulata omisso medio, neputand fi cercetata intrucat nu a facut obiect al criticilor dezvoltate in apel.

Fata de considerentele expuse, in temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., Inalta Curte a respins recursul ca nefondat.

Constatand culpa procesuala a recurentei s-a dispus, in temeiul art. 274 C. proc. civ., obligarea acesteia la plata sumei de 3.720 lei cheltuieli de judecata catre intimat .
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 103 din 17 ianuarie 2013


Citeşte mai multe despre:    Contract de asigurare    Tribunalul Bucuresti    Indemnizatie    Indemnizatie de asigurare    CASCO    Legii 136/1995
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro