Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Lipsa comunicarii notificarii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 prin intermediul executorului judecatoresc

Lipsa comunicarii notificarii formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 prin intermediul executorului judecatoresc

  Publicat: 21 Oct 2013       3866 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Conditia impusa de prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, privind comunicarea notificarii prin intermediul unui executor judecatoresc, este edictata exclusiv in favoarea persoanei interesate, ca o masura de siguranta, de natura sa ateste, in afara oricarui dubiu, faptul formularii si transmiterii notificarii catre entitatea investita cu solutionarea acesteia.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

O astfel de obligatie, de inregistrare si transmitere a notificarii prin intermediul executorului judecatoresc, nu este insa prevazuta de legiuitor sub sanctiunea nulitatii absolute.

Ca urmare, depunerea de catre o persoana a unei notificari direct la registratura entitatii investite cu solutionarea acesteia nu pune in discutie inexistenta notificarii, ci o obliga sa procedeze la solutionarea acesteia, in conditiile impuse de legea de reparatie, intrucat dispozitiile art. 22 din Legea nr. 10/2001, republicata, sanctioneaza cu pierderea dreptului de a solicita acordarea masurilor reparatorii numai neformularea in termen a notificarii, nu si omisiunea inaintarii acesteia prin intermediul executorului judecatoresc catre entitatea investita cu solutionarea acesteia.

Prin cererea inregistrata la data de 4 aprilie 2012, reclamantii C.A. si T.T.E.D. au chemat in judecata Primaria municipiului Targu-Jiu, solicitand sa fie obligata sa emita decizie de solutionare cu privire la doua notificari inregistrate sub nr. 3540 din 13 februarie 2001 si nr. 7150 din 28 februarie 2002 in registratura paratei, invocand incidenta prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata.

In motivarea cererii, reclamantii au sustinut ca autoarea lor, T.M., a formulat notificarile mentionate in calitate de persoana indreptatita la masuri reparatorii pentru terenul dobandit in baza actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 5xx/1955, teren ce a fost expropriat de stat prin Decretul nr. 413/1966 (423 m.p.), cu mentiunea ca parata, desi termenul de 60 de zile prevazut de lege a expirat, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din lege, nu a emis decizie administrativa prin care sa se fi pronuntat cu privire la pretentiile notificate.

Reclamantii au aratat, totodata, ca raspunsurile negative transmise de parata autoarei lor, avand aceleasi numere de inregistrare, anume nr. 3540/2001 si nr. 7150/2002, prin care i s-a adus la cunostinta ca terenul nu face obiectul Legii nr. 18/1991, nu se constituie in dispozitii de solutionare a notificarilor, in intelesul prevederilor legale mai sus mentionate.

Prin intampinare, parata a solicitat respingerea cererii motivat de faptul ca autoarea reclamantilor nu a formulat notificare prin executorul judecatoresc, in termenul prevazut de dispozitiile art. 22 din Legea nr. 10/2001.

Prin sentinta civila nr. 150 din 14 mai 2012, Tribunalul Gorj, Sectia civila a respins cererea .

In motivarea hotararii, instanta a retinut ca nici autoarea reclamantilor si nici reclamantii nu au facut dovada formularii unor notificari cu respectarea cerintelor impuse de prevederile art. 22 din Legea nr. 10/2001, comunicate prin executorul judecatoresc, motiv pentru care nu se poate retine ca in sarcina paratei s-ar fi nascut obligatia de a emite decizie ori dispozitie motivata de solutionare, statuata prin prevederile art. 25 alin. (1) din lege.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantii.

In motivarea apelului, reclamantii au sustinut ca manifestarea de vointa a autoarei lor exprimata prin cele doua cereri transmise paratei trebuie interpretata in sensul producerii de efecte juridice, principiu ce fundamenteaza teoria conversiunii actelor juridice, cu mentiunea ca o astfel de interpretare se impune si in respectarea principiului constitutional al protejarii si garantarii dreptului de proprietate .

Relativ la faptul necomunicarii cererilor de retrocedare a terenului prin intermediul executorului judecatoresc, reclamantii au sustinut ca nu poate fi interpretat in sensul ca ar atrage pierderea substantei dreptului pretins, cat timp acestea au fost inregistrate la registratura paratei si cat timp au fost directionate catre serviciul agricol, fapt care nu a fost contestat in proces.

Reclamantii au sustinut, totodata, ca a da o alta interpretare faptului necomunicarii cererilor notificate paratei prin intermediul executorului judecatoresc pune in discutie respectarea dreptului de acces la o instanta, prevazut de dispozitiile art. 6 alin. (1) din Conventia Europeana .

Prin decizia civila nr.77 din 4 octombrie 2012, Curtea de Apel Craiova, Sectia I civila a respins, ca nefondat, apelul.

In motivarea deciziei, instanta a retinut, in esenta, ca nerespectarea de catre o persoana a dispozitiilor legale ``ce reglementeaza procedura de depunere a notificari, are ca si consecinta, pierderea dreptului de a solicita in justitie masuri reparatorii in natura sau in echivalent".

Instanta de apel a retinut ca cele doua cereri formulate de autoarea reclamantilor nu imbraca forma legala, anume nu respecta prevederile art. 22 din Legea nr. 10/2001, potrivit carora notificarile se comunica prin executorul judecatoresc de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului, in termenul legal de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Legii 10/2001, termen care, ulterior, a fost prelungit pana la data de 14 februarie 2002.

In atare conditii, instanta de apel a apreciat ca sustinerile reclamantilor potrivit carora cele doua cereri transmise paratei ar avea caracterul unor notificari, in intelesul dispozitiilor Legii nr. 10/2001, nu prezinta relevanta, cat timp reclamantii nu pot invoca, in justificarea pretentiilor lor, faptul eludarii dispozitiilor legale mentionate, care obligau la respectarea intocmai a procedurii de formulare a notificarilor in procedura speciala prevazuta de dispozitiile Legii nr. 10/2001.

Impotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantii, fara a indica motivul de casare sau de modificare.

In motivarea recursului, reclamantii au reiterat pe larg imprejurarile de fapt relative la modalitatea de formulare si de inregistrare la registratura paratei Primaria municipiului Targu-Jiu de catre autoarea lor a doua cereri sub nr. 3540 din 13 februarie 2001 si nr. 7150 din 28 februarie 2002, precum si argumentele pentru care apreciaza ca se impunea ca aceste cereri sa fie calificate notificari si solutionate in consecinta, aspecte expuse atat in cuprinsul cererii de chemare in judecata, cat si al cererii de apel.

Reclamantii au sustinut ca hotararea recurata este pronuntata cu aplicarea gresita a prevederilor art. 22.1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, prin care legiuitorul a explicitat faptul ca o cerere de restituire formulata de persoana indreptatita in termenul legal este suficienta pentru conservarea dreptului pretins, indiferent daca a fost sau nu indeplinita cerinta formala a inregistrarii notificarii la biroul executorului judecatoresc ori aceasta a fost gresit indreptata.

Analizand critica ce se subsumeaza motivului de recurs prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., Inalta Curte a constatat ca este fondata pentru urmatoarele considerente:

In drept, potrivit prevederilor art. 22 (fost 21) alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicata, Notificarea va fi comunicata prin executorul judecatoresc de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla imobilul solicitat sau in a carei circumscriptie isi are sediul persoana juridica detinatoare a imobilului Executorul judecatoresc va inregistra notificarea si o va comunica persoanei notificate in termen de 7 zile de la data inregistrarii"

Conditia impusa de dispozitia legala mentionata, privind comunicarea notificarii prin intermediul unui executor judecatoresc, este edictata exclusiv in favoarea persoanei interesate, ca o masura de siguranta, de natura sa ateste, in afara oricarui dubiu, faptul formularii si transmiterii notificarii catre entitatea investita cu solutionarea acesteia.

O astfel de obligatie, de inregistrare si transmitere a notificarii prin intermediul executorului judecatoresc, nu este insa prevazuta de legiuitor sub sanctiunea nulitatii absolute.

Acest aspect a fost evidentiat si in jurisprudenta instantei de recurs, prin care s-a relevat constant ca dispozitiile art. 22 (fost 21) din Legea nr. 10/2001, republicata, sanctioneaza cu pierderea dreptului de a solicita acordarea masurilor reparatorii numai omisiunea formularii in termen a notificarii, nu si omisiunea inaintarii acesteia prin intermediul executorului judecatoresc.

Ca urmare, depunerea de catre o persoana a unei notificari direct la registratura entitatii investite cu solutionarea acesteia nu pune in discutie inexistenta notificarii, ci o obliga sa procedeze la solutionarea acesteia, in conditiile impuse de legea de reparatie.

In speta supusa analizei, se constata ca faptul inregistrarii la registratura paratei de catre autoarea reclamantilor, T.M., decedata la data de 15 octombrie 2006, a doua cereri prin care a solicitat restituirea in natura a unui teren expropriat de stat prin Decretul nr. 413/1966, potrivit constatarilor instantelor de fond, nu este contestat de parata.

Totodata, se constata ca faptul comunicarii de catre parata a doua raspunsuri cu privire la cele doua cereri formulate de autoarea reclamantei, cu adresele nr. 3540 din 13 februarie 2001 si nr. 7150 din 28 februarie 2002, de asemenea, nu este contestat.

Or, astfel cum s-a aratat, dispozitiile art. 22 (fost 21) din Legea nr. 10/2001, republicata, sanctioneaza cu pierderea dreptului de a solicita acordarea masurilor reparatorii numai neformularea in termen a notificarii, nu si omisiunea inaintarii acesteia prin intermediul executorului judecatoresc catre entitatea investita cu solutionarea acesteia.

In atare conditii, in mod gresit instanta de apel a retinut, in fundamentarea solutiei pronuntate, ca reclamantii ar fi decazuti din dreptul de a cere si a primi masuri reparatorii in conditiile Legii nr. 10/2001, pentru terenul expropriat de stat prin Decretul nr. 413/1966, pretentie ce a facut obiectul a doua cererii formulate de autoarea lor, T.M., justificat exclusiv de faptul omisiunii transmiterii cererilor prin executorul judecatoresc, fara a mai verifica si analiza indeplinirea si a celorlalte conditii prevazute de legea de reparatie pentru astfel de cereri.

In rejudecare, instanta de apel urmeaza a verifica si stabili motivat, pentru evitarea unor confuzii, daca cele doua cereri formulate de autoarea reclamantilor au primit ca numar de inregistrare in registratura paratei aceleasi numar cu cel al adreselor prin care parata a comunicat acesteia rezultatul verificarilor, precum si celelalte critici invocate de reclamanti pe calea recursului sub forma de aparari.

Asa fiind, pentru considerentele aratate, Inalta Curte a admis recursul declarat de reclamanti si, baza dispozitiilor art. 304 pct. 9 coroborate cu art. 312 alin. (5) C.proc.civ., a casat decizia instantei de apel si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.2262 din 17 aprilie 2013


Citeşte mai multe despre:    Notificare    Legea 10/2001    Exceutor judecatoresc
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Actiune in constatare. Uzucapiune de lunga durata. Teren afectat de constructii de interes public. Neindeplinirea conditiei posesiei utile
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 35 din 15 ianuarie 2020

Instanta de judecata nu analizeaza oportunitatea deciziei de restructurare interna a angajatorului. Controlul de legalitate al masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 923 din data de 23 noiembrie 2020

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati