Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Prescriptia dreptului la actiune implinita inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod civil

Prescriptia dreptului la actiune implinita inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod civil

  Publicat: 08 Nov 2013       4811 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Conform art. 201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil, sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, aceleasi prevederi fiind cuprinse si in dispozitiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod civil).

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document politic de referinta aprobat de catre Consiliul Informal al Ministrilor responsabili cu amenajarea teritoriului din UE, la Potsdam in 1999.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Asadar, din coroborarea dispozitiilor legale privind aplicarea legii civile in timp, rezulta, in mod neindoielnic ca prescriptia extinctiva, invocata pentru o situatie in intregime incheiata inainte de intrarea in vigoare a legii noi, ramane supusa dispozitiilor care au instituit-o.

In consecinta, un raport juridic incheiat sub imperiul legii vechi este supus dispozitiilor Decretului nr. 167/1958, act normativ care reglementeaza institutia prescriptiei extinctive si care in art. 18 contine dispozitii procedurale, instituind posibilitatea invocarii exceptiei din oficiu de catre instanta de judecata, oricand in cursul judecarii cauzei, ceea ce-i confera caracterul unei exceptii de ordine publica, chiar daca potrivit art. 2512 alin. (2) din Noul Cod civil, instanta de judecata nu mai are aceasta posibilitate.

Prin sentinta civila nr.454 din 7.03.2012 Tribunalul Bucuresti, Sectia a III-a civila a respins cererea reclamantului V.G., cerere avand ca obiect obligarea Statului Roman la despagubiri materiale si morale ca urmare a restrangerii de libertate in mod nelegal pe perioada 29.10.1999 - 30.11.1999, cu motivarea ca dreptul reclamantului la actiune este prescris.

Impotriva sentintei mentionate a declarat apel reclamantul.

Acesta a sustinut ca prescriptia dreptului material la actiune nu poate fi invocata de instanta, din oficiu, avand in vedere dispozitiile art.2512 alin.(2) C.civ.

Prin decizia civila nr. 413A din 23 noiembrie 2012, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila, a respins ca nefondata cererea de apel formulata de reclamantul V.G., impotriva sentintei civile pronuntata de Tribunalul Bucuresti.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, Curtea a retinut urmatoarele:

Conform art. 201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

Interpretand textul de lege mentionat ``a fortiori`` instanta a stabilit ca, daca prescriptiile neimplinite pana la data intrarii in vigoare a codului civil raman supuse dispozitiilor legii vechi, care le-au instituit, (in speta dispozitiilor Decretului nr.167/1958) cu atat mai mult raman supuse dispozitiilor legii vechi prescriptiile implinite inainte de intrarea in vigoare a codului civil.

De asemenea, in contextul mentionat, avand in vedere ca art. 201 din Legea nr.71/2011 se refera la ``dispozitiile legale care le-au instituit`` interpretarea instantei in baza principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus este aceea ca, textul de lege mentionat vizeaza atat dispozitiile substantiale cat si pe cele procedurale, adica pe cele care permit instantei invocarea din oficiu a prescriptiei, conform art.18 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.

De asemenea, instanta a constatat ca prescriptia dreptului la actiune pentru obtinerea unor despagubiri de catre reclamant a inceput si s-a sfarsit in totalitate, sub imperiul legii vechi, astfel ca raportul juridic este supus in intregime dispozitiilor legii vechi, el nefiind atins de legea noua, conform principiului tempus regit actum, astfel ca, dispozitiile legale substantiale sau procedurale din legea noua nu pot fi aplicabile.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, criticand solutia pentru nelegalitate si sustinand ca instantele au retinut in mod gresit faptul ca se poate invoca din oficiu prescriptia extinctiva, avand in vedere dispozitiile noului cod civil.

Au fost invocate in drept dispozitiile art. 299-314 C.proc.civ.

Recurentul a aratat ca in virtutea dispozitiilor art. 5 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si a dreptului intern a formulat o actiune in despagubiri impotriva statului si in acest context, instanta nu era indreptatita sa invoce din oficiu prescriptia dreptului la actiune .

S-a invocat si aplicarea eronata a dispozitiilor art. 201 din Legea nr. 71/2011 privind punerea in aplicare a Noului Cod civil, articol care reglementeaza aplicarea legii in timp, mentionandu-se ca se aplica legea mai favorabila in timp, mai ales ca in raport de art. 2512 alin. (2) din Noul Cod civil, instanta trebuie sa judece echidistant si in consecinta sa nu invoce prescriptia, pentru ca procedand de aceasta maniera, nu aplica legea in vigoare.

Recursul este nefondat.

Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea a retinut ca instanta de apel a pronuntat o hotarare legala, solutionand in mod just litigiul dedus judecatii.

Criticile formulate de recurent se subsumeaza dispozitiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ., instanta urmand sa le analizeze din aceasta perspectiva .

S-a statuat de catre instanta anterioara ca reclamantul a formulat la data de 22.06.2011, o actiune in pretentii impotriva Statului Roman reprezentand despagubiri pentru retinere nelegala in perioada 29.10.1999 - 30.11.1999, actiune constatata ca fiind prescrisa, in raport de dispozitiile legale aplicabile in speta.

Este neintemeiata sustinerea recurentului ca instanta, potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009, nu mai putea sa invoce din oficiu prescriptia extinctiva a dreptului la actiune .

Astfel, in mod corect s-a retinut de curtea de apel ca dispozitiile invocate de reclamant nu sunt incidente in cauza, in raport de modalitatea de aplicare a legii substantiale in timp .

Conform art. 201 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil, prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil, sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

Mai mult, dispozitiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod civil) cuprind aceleasi prevederi ca si legea de punere in aplicare, respectiv ca prescriptiile, decaderile si uzucapiunile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor care le-au instituit.

Cu atat mai mult aceste dispozitii devin incidente pentru o situatie juridica consumata complet inainte de intrarea in vigoare a legii noi, intrucat normele juridice nu se pot aplica retroactiv.

Acest principiu este intarit nu numai de dispozitiile constitutionale [art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei], dar si de art. 6 alin. (1) din Codul civil, conform carora : ``Legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactiva``.

Or, in raport de faptul ca instanta de apel a retinut ca in ceea ce priveste situatia juridica invocata de recurentul-reclamant, aceasta s-a petrecut in intregime sub imperiul legii vechi, fiind un raport juridic incheiat, acesta este supus dispozitiilor Decretului nr. 167/1958. Actul normativ mentionat reglementeaza institutia prescriptiei extinctive ce are caracterul unei exceptii de fond, insa textul contine si dispozitii procedurale, instituind posibilitatea invocarii exceptiei din oficiu de catre instanta de judecata, oricand in cursul judecarii cauzei, ceea ce-i confera caracterul unei exceptii de ordine publica (art. 18 din Decretul nr. 167/1958).

Asadar, din coroborarea dispozitiilor legale privind aplicarea legii civile in timp, rezulta, in mod neindoielnic ca prescriptia extinctiva, invocata pentru o situatie in intregime incheiata inainte de intrarea in vigoare a legii noi, ramane supusa dispozitiilor care au instituit-o. Or, sub imperiul vechii legi, exista dispozitie expresa, art. 18 din Decretul nr. 167/1958, care permitea invocarea din oficiu de catre instanta a exceptiei prescriptiei extinctive a dreptului la actiune, pentru actiunile cu caracter patrimonial.

In consecinta, hotararea pronuntata de instanta de apel este legala, nefiind afectata de niciunul din motivele de nelegalitate prevazute de lege.

Fata de aceste considerente, Curtea, in baza dispozitiilor art. 304 pct. 9 raportat la art. 312 alin. (1) C.proc.civ., a respins recursul ca nefondat.


Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 3537 din 9 septembrie 2013


Citeşte mai multe despre:    Prescriptie    Noul cod civil    Aplicarea legii in timp    Decretul 167/1958    Legea 71/2011Comentează: Prescriptia dreptului la actiune implinita inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod civil
Alte Speţe

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Neacordarea tichetelor de masa stipulate prin contractul colectiv constituie o incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia E.D.O.
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 288/2017, in sedinta publica din 10 februarie 2017

Rectificarea cu intarziere a bugetului da dreptul la acoperirea prejudiciului produs salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia civila nr. 227/2017, in sedinta publica din 16 februarie 2017

Pentru recunoasterea grupei de munca in baza Ordinului nr. 50/1990, are valabilitate si forta juridica doar forma finala consolidata a ordinului, chiar daca nu a fost publicata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Salariatul isi poate asuma un angajament de plata pentru acoperirea prejudiciului cauzat angajatorului, dar nu constituie titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 127/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Prin vointa legiuitorului, sporul de vechime in munca a fost cuprins in salariile de baza dupa data de 1 ianuarie 2010
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Tribunalul admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata din oficiu !
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 112/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017Articole Juridice

Deciziile de stabilire a drepturilor salariale nu reprezinta acte administrative in sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Sursa:

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. Muncii] Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor. Interpretarea si aplicarea legii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

[Av. muncii] Dreptul la actiune in cazul drepturilor salariale restante
Sursa: MCP Cabinet avocati