Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte

  Publicat: 28 Dec 2016       4725 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Trecerea dreptului de proprietate asupra unei retele de distributie a energiei electrice de la consumator la distribuitor (furnizor) se poate face numai printr-o procedura de preluare de capacitati energetice de distributie a energiei electrice reglementata de lege.


Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant scris pe cambie prin care o persoana, numita tras, se obliga sa achite la scadenta suma inscrisa pe cambie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse, inclusiv elementele de retea care nu sunt active,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseste produsul ca parte a unei operatii sau activitati
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare si alte resurse, inclusiv elementele de retea care nu sunt active,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana calificata sa distribuie ceva, calificata sa distribuie ceva.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Instanta judecatoreasca, ce functioneaza in unele state si are competenta de a judeca faptele penale cele mai grave.

In cazul in care, in cauza, nu s-a facut niciun fel de dovada ca s-ar fi parcurs o astfel de procedura legala pentru preluarea dreptului de proprietate, este nelegala concluzia instantei de apel ca printr-un aviz de racordare la instalatia electrica poate opera transferul dreptului de proprietate, avand in vedere caracterul pur tehnic al acestui aviz, care are in vedere doar caracteristicile tehnice ale instalatiei, iar nu dreptul de proprietate asupra acesteia.


Prin cererea inregistrata sub nr. x/114/2011 pe rolul Tribunalului Buzau reclamanta SC A. SRL, reprezentata de B., a chemat in judecata paratele SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau, SC D. SA si SC E. Buzau, solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna obligarea acestora la plata sumei de 200.000 lei reprezentand contravaloarea folosirii fara drept a instalatiei electrice situate pe raza comunei G., judet Buzau, aflata in proprietatea exclusiva a reclamantei, precum si la plata cheltuielilor de judecata care vor fi ocazionate de prezentul proces.


In moivarea cererii s-a aratat ca in cursul anului 2001 societatea reclamanta a devenit proprietara (prin edificare) unei instalatii electrice - linie electrica aeriana de 0,5 kv in lungime de aproximativ 600 m, situata pe raza comunei G., judet Buzau (intre fostul sediu F. Tabarastii Noi si benzinaria aflata, de asemenea, in proprietatea reclamantei).


La scurt timp dupa edificarea instalatiei constand in cabluri electrice, stalpi de beton, etc., in absenta oricarui acord scris sau accept expres al reclamantei, paratele au procedat la utilizarea instalatiei sus descrise in scopul realizarii de profit, in acord cu obiectele de activitate ale fiecarei parate in parte .


Potrivit dispozitiilor art. 115 si urm. C. proc. civ., parata SC D. SA Bucuresti a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a numitului B. avand in vedere ca la registrul comertului nu a putut identifica nici societatea si nici reprezentantul societatii indicate.


S-a invocat de catre parata si exceptia insuficientei timbrari conform art. 2 din Legea nr. 146/1997 si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei D. SA, motivat de faptul ca in actiune s-a sustinut ca SC A. SRL a utilizat incepand cu anul 2001 instalatiile electrice situate pe raza comunei G., judet Buzau, proprietatea SC A. a carei calitate procesuala nu este cunoscuta inca. Afirmatia este total eronata, dat fiind faptul ca D. SA nici nu exista la acea data ca persoana juridica romana de drept privat, fiind infiintata in decursul anului 2005.


Parata E. SA Bucuresti a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului avand in vedere ca, asa cum rezulta din inscrisurile anexate cererii de chemare in judecata, convocarile la conciliere directa au fost formulate in numele societatii comerciale A. SRL, iar factura fiscala nr. 3086701/14.12.1999 are mentionat drept cumparator pe SC A. SRL.


Cum cererea de chemare in judecata a fost formulata in nume personal de B., care, raportat la petitul si continutul actiunii, nu este titularul dreptului pretins, acesta nu are calitate procesuala activa.


Si parata SC C. Buzau a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamanta SC A. SRL.


Fata de intampinarile depuse de parate, in cauza s-au facut urmatoarele precizari:


Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de parata E. SA s-a aratat ca cererea de chemare in judecata a fost inregistrata de B. in calitate de reprezentant legal al SC A. SRL, pe cale de consecinta, societatea are in prezenta cauza calitatea de reclamanta.


Sub aspectul stabilirii cadrului procesual, daca SC E. SA Buzau nu are personalitate juridica se precizeaza de reclamanta ca se judeca cu SC E. SA cu sediul procesual ales in Constanta, judet Constanta.


Pretentiile fata de parata SC E. SA sunt mentinute la cuantumul indicat in notificare, respectiv la suma de 25.000 lei.


In ceea ce priveste exceptia insuficientei timbrari invocate de parata SC D. SA, s-a aratat de catre reclamanta ca s-a conformat obligatiei de achitare a taxei de timbru si a timbrului judiciar, solicitand a fi respinsa.


S-a mai aratat ca sunt nereale sustinerile acestei parate, referitoare la inexistenta inscrierii SC A. SRL in Registrul Comertului, asa dupa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei.


Prin notele de sedinta din 21.02.2012 care vizeaza precizarile facute de SC A. la termenul de judecata din 24.01.2012 parata SC D. SA a aratat ca reclamanta a omis sa se pronunte si cu privire la exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, exceptie care a fost invocata prin intampinare.


Parata E. SA Bucuresti a depus la data de 19.03.2012 note scrise prin care invoca exceptia tardivitatii cererii de modificare a actiunii motivat de faptul ca prin cererea de chemare in judecata reclamanta a solicitat obligarea tuturor paratelor la plata in solidar a sumei de 200.000 lei, suma ce reprezinta contravaloarea unui prejudiciu ce i-ar fi fost cauzat de aceasta, iar la primul termen de judecata, 10.01.2011, reclamantei i-au fost comunicate intampinarea sa si cea a paratei SC D. SA.


La urmatorul termen de judecata, 08.12.2011, SC C. Buzau a depus intampinare ce i-a fost comunicata reclamantei.


La termenul de judecata din 24.01.2012 reclamanta a depus precizari si cereri in care isi modifica pretentiile, in sensul ca solicita ca E. SA sa fie obligata la plata sumei de 25.000 lei.


Aceasta cerere reprezinta o modificare a actiunii, in sensul prevederilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ.


Cu privire la exceptia tardivitatii cererii de modificare a actiunii reclamanta a aratat ca este neintemeiata motivat de faptul ca memoriul intitulat precizari si cereri depus la termenul de judecata din 24.01.2012 nu are caracterul unei cereri de intregire sau modificare a actiunii introductive, in lumina prevederilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ.


Parata a avut cunostinta de faptul ca reclamanta a solicitat obligarea sa la plata sumei de 25.000 lei inca de la data notificarii sale, notificare anexata de altfel si la cererea de chemare in judecata .


La termenul de judecata din 22.05.2013 paratele SC E. SA si SC C. SA au invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune, avand in vedere ca reclamantul si-a calculat pretentiile pentru o perioada de 10 ani, respectiv 5 ani.


La termenul de judecata din 07.07.2012 reclamanta a solicitat respingerea acestei exceptii intrucat contravine si dispozitiilor exprese si de stricta interpretare ale art. 2513 C. civ.


La acelasi termen de judecata s-a solicitat de catre reclamanta incuviintarea probei cu expertiza contabila pentru a stabili sumele la care trebuie sa fie obligate paratele, proba admisa de instanta de judecata .


Expertiza contabila a avut ca obiectiv sa stabileasca daca paratele datoreaza sume de bani reclamantei si, in caz afirmativ, ce sume, defalcat, pe perioada solicitata.


Prin Raportul de expertiza efectuat in cauza s-a concluzionat ca sumele de bani datorate reclamantei pe perioada 10.08.2008-10.08.2011 sunt de 4335,90 lei, dupa cum urmeaza: SC E. SA - 1416,44 lei, SC D. SA - 1312,42 lei, SC C. SA - 1607,04 lei.


Reclamanta SC A. SRL si paratele E. SA, SC C. SA Buzau au formulat obiectiuni la raportul de expertiza intocmit de expert G.


Acesta a raspuns obiectiunilor la raportul de expertiza contabila prin care a aratat ca obiectiunile formulate de catre SC A. SRL sunt nefondate si netemeinice, deoarece a folosit la realizarea expertizei contabile tarifele de inchiriere practicate de SC C. SA. De asemenea, SC A. SRL nu are in vedere ca in data de 24.06.2001 a solicitat SC C. SA preluarea de catre aceasta a retelei electrice pentru alimentarea definitiva. In acest sens s-a emis avizul de racordare definitiva, iar delimitarea proprietatii instalatiei electrice s-a facut la bornele contoarului, respectiv la ultimul stalp, nr. 15. De la data de 24.06.2001, SC C. SA a preluat instalatia electrica a reclamantei si a efectuat de la aceasta data toate lucrarile de intretinere si mentenanta.


In ceea ce priveste obiectiunile formulate de SC E. SA, expertul contabil a retinut ca prin avizul de racordare provizorie nr. 21269/17.01.2001 s-a inceput furnizarea de energie electrica SC A. SRL, fiind proprietar al instalatiei electrice pana la clamele de racordare la reteaua electrica principala.


In ceea ce priveste obligatiile de plata catre reclamanta, s-a aratat de catre expertul contabil ca au fost stabilite pe baza tarifelor de inchiriere practicate de SC E. SA cu ceilalti furnizori .


Referitor la obiectiunile formulate de SC C. SA, expertul contabil a aratat ca potrivit metodei profitului mediu realizat pentru determinarea sumelor cuvenite reclamantei SC A. SRL valoarea sumelor este: de la SC C. SA - 214,32 lei, de la SC E. SA - 1.416,44 lei, de la SC D. SA - 1.312,42 lei. Total 2.943,18 lei.


Prin sentinta nr. 1689 din 09 aprilie 2013, Tribunalul Buzau a respins exceptia insuficientei timbrari invocata de parata SC D. SA, a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratele SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau si SC E. Buzau, a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a SC A. SRL si a numitului B., precum si a lipsei calitatii de reprezentant a acestuia invocata de parata SC D. SA si SC E. SA Buzau.


Totodata, a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei SC D. SA, a respins exceptia tardivitatii cererii de modificare a actiunii invocata de parata SC E. SA si a respins actiunea formulata de reclamanta SC A. SRL prin administrator B.


Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:


Prima instanta s-a pronuntat mai intai asupra exceptiilor invocate de parate, potrivit dispozitiilor art. 137 C. proc. civ.


Cu privire la exceptia insuficientei timbrari a actiunii invocata de parata SC D. SA s-a retinut ca potrivit chitantelor reclamanta a facut dovada achitarii corespunzatoare a taxei judiciare de timbru, astfel ca a fost respinsa.


Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratele SC E. Buzau si SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau la termenul de judecata din 22.05.2012 s-a constatat ca reclamanta, prin actiunea dedusa judecatii, a solicitat obligarea paratelor sa-i achite contravaloarea folosirii fara drept a instalatiei electrice pentru ultimii 3 ani, respectiv 11.08.2008-11.08.2011, perioada ce a fost avuta in vedere si de expertul contabil la intocmirea raportului de expertiza contabila, motiv pentru care a fost respinsa exceptia invocata.


In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active a SC A. SRL si a numitului B., precum si lipsa calitatii de reprezentant a acestuia, invocata de paratele SC D. SA si SC E. SA, s-a retinut ca, potrivit certificatului de inregistrare seria B nr. 1785386 si a statutului SC A. SRL, aceasta este inregistrata in registrul comertului Buzau avand ca asociat unic si administrator pe B., motiv pentru care a fost respinsa exceptia invocata.


Relativ la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei SC D. SA, s-a constatat ca, desi aceasta societate a fost infiintata in anul 2005, pretentiile reclamantei fiind solicitate incepand cu data de 11.08.2008, cand aceasta parata exista ca persoana juridica, prima instanta a respins aceasta exceptie .


Cu privire la exceptia tardivitatii cererii de modificare a actiunii invocata de parata SC E. SA, s-a retinut ca la termenul de judecata din 24.01.2012 reclamanta a depus ``precizari si cereri`` fata de intampinarile formulate de paratele SC E. SA, SC D. SA si SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau, inscris care nu are caracterul unei cereri de intregire sau modificare a actiunii introductive, in intelesul dispozitiilor art. 132 C. proc. civ.


Cum pretentiile reclamantei fata de fiecare parata sunt cele aratate in notificarile transmise acestora, respectiv: SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau - 150.000 lei, SC E. SA - 25.000 lei si SC D. SA - 25.000 lei, totalul acestora fiind de 200.000 lei, suma solicitata prin actiunea introductiva, prima instanta a respins aceasta exceptie .


Pe fondul cauzei, prima instanta a retinut ca, prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat obligarea paratelor la plata de despagubiri pe trei ani de utilizare fara drept a retelei electrice ce alimenteaza punctul de consum ce ii apartine, situat in comuna G., judetul Buzau, dupa cum urmeaza: SC E. SA - 25.000 lei, SC D. SA - 25.000 lei si SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau - 150.000 lei.


Reclamanta a solicitat racordarea punctului sau de consum la retelele proprietatea SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau in vederea alimentarii acestuia.


La solicitarea reclamantei, parata SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau a emis avizul de racordare nr. 21269/17.01.2001 pentru alimentare cu energie electrica ``organizare de santier``, urmand ca aceasta sa se faca din LEA 20 KV Cilibia printr-o instalatie electrica de alimentare provizorie, ce urma a se dezafecta dupa terminarea lucrarilor. Punctul de delimitare al instalatiilor proprietatea consumatorului de cele ale distribuitorului s-a facut la clemele de racord la retea .


In aceasta situatie, reteaua construita de reclamanta ramanea in proprietatea sa pana la data dezafectarii si realizarii solutiei definitive de alimentare, urmand ca toate incidentele ce surveneau in respectiva retea, de natura sa afecteze alimentarea cu energie in conditii de performanta si siguranta, sa fie remediate de si pe cheltuiala reclamantei, si nu de catre societatea de distributie a energiei electrice.


Ulterior, reclamanta, prin cererea inregistrata sub nr. 8069/24.07.2001, a solicitat ca dupa finalizarea organizarii de santier, alimentarea permanenta cu energie electrica a locului de consum sa se faca prin aceeasi instalatie ce trebuia demolata conform avizului de racordare nr. 21269/17.01.2001, realizata de constructorul autorizat NRE, SC H., ca astfel sa devina consumator permanent, prin reteaua existenta. Ca urmare a acestei solicitari s-a emis avizul de racordare nr. 22396/05.09.2001.


Conform avizului de racordare nr. 22396/05.09.2001, parata SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau, la cererea reclamantei si in interesul acesteia, care ar fi trebuit, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 2/1992, sa realizeze instalatia definitiva de alimentare cu energie electrica a punctului de consum printr-o instalatie noua, dupa demolarea celei provizorii este de acord cu predarea/preluarea in proprietate a retelei existente (care nu s-a demolat). Ca urmare, schimbarea punctului de delimitare a instalatiilor proprietatea consumatorului de cele ale distribuitorului la bornele contorului a determinat trecerea respectivei retele in proprietatea paratei SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau cu toate obligatiile ce decurg din aceasta.


Astfel cum reiese din adresa nr. 139/25.03.2013, emisa de I. Buzau Sud, gestionarul acestei retele, in perioada 2001-2011, parata SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau a realizat lucrari de indreptare stalpi, inlocuiri armaturi de sustinere, taiere vegetatie pe culoarul de trecere al liniei electrice de joasa tensiune necesare bunei functionari a acesteia si pentru realizarea serviciului public de distributie a energiei electrice conform standardelor de performanta . Daca aceasta retea ar fi fost proprietatea reclamantei nu era obligatia paratei SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau realizarea acestor lucrari, ci erau in sarcina acesteia.


Instanta a mai retinut ca prin cererea de chemare in judecata reclamanta a aratat ca a devenit proprietara instalatiei electrice in cursul anului 2001, prin edificare.


La cererea de chemare in judecata a depus factura fiscala seria BZ ACA nr. 3086701 din 14.12.1999 emisa de SC H. SRL Buzau, apreciind ca acest inscris ar reprezenta dovada dreptului sau de proprietate asupra stalpilor si instalatiilor electrice amplasate pe acestia.


Aceasta factura a fost emisa la data de 14.12.1999, cu mult inainte de data indicata de reclamanta ca fiind cea a edificarii instalatiei electrice.


De asemenea, s-a constatat ca factura nu cuprinde mentiunea ca bunurile ce i-au fost livrate reclamantei de catre SC H. SRL, care au costat 1.500 lei sunt stalpi si circuite electrice.


La rubrica denumirea produselor sau a serviciilor in factura se afla numai mentiunea AEE A. SRL Buzau LEA 0,4 kv, care nu este in masura sa faca dovada dreptului de proprietate asupra stalpilor si circuitelor electrice.


Totodata, s-a constatat ca factura nu contine mentiuni din care sa rezulte ca pretul cuprins in aceasta reprezinta contravaloarea stalpilor si a instalatiilor electrice.


Astfel, cu aceasta factura nu s-a probat dreptul de proprietate pe care-l detine reclamanta asupra stalpilor si circuitelor electrice.


Mai mult decat atat, din avizul de racordare nr. 22396/05.09.2001 depus la dosar de parata SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau, anexa si parte integranta a contractului de furnizare a energiei electrice nr. 37101805/11.10.2001, rezulta fara nici un dubiu ca punctul de delimitare a instalatiilor, care reprezinta limita proprietatii, este la bornele contorului.


Cum reclamanta nu a facut dovada proprietatii retelei electrice pentru care a solicitat obligarea paratelor la plata de despagubiri tribunalul a respins actiunea dedusa judecatii.


Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamanta SC A. SRL, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


In motivarea apelului formulat, apelanta a sustinut faptul ca prima instanta a ignorat sau rastalmacit sustinerile facute pe calea cererii de chemare in judecata, a memoriilor formulate la termenele de judecata din 24.01.2012, 24.04.2012 si 7.06.2012, a obiectiunilor fata de raportul de expertiza contabila, precum si pe calea notelor de concluzii.


Prin decizia nr. 105 din 18 noiembrie 2013, Curtea de Apel Ploiesti a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta SC A. SRL impotriva sentintei nr. 1689 din data de 9 aprilie 2013 pronuntata de Tribunalul Buzau, in contradictoriu cu paratele SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau, SC D. SA si SC E. SA Buzau.


Pentru a decide astfel, instanta de apel a retinut urmatoarele:


In apel s-a admis proba cu inscrisuri pentru apelanta, iar in ceea ce priveste suplimentarea probatoriului cu o noua expertiza tehnica de specialitate, s-a apreciat ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 292 raportat la art. 295 C. proc. civ. (1865), pentru a fi admisa in apel.


Atitudinea apelantei a fost subiectiva deoarece nu i-au convenit concluziile raportului de expertiza tehnica, iar prin inscrisurile depuse la dosar aceasta nu a dovedit ca ar fi proprietara retelei electrice de alimentare.


S-a mai retinut ca prima instanta nu a omis sa verifice inscrisul la care a facut referire apelanta prin precizarile depuse la termenul de judecata din data de 23 septembrie 2013, iar invocarea acestui aspect, in apel, nu avea relevanta deoarece culpa in aparare apartine in exclusivitate acesteia.


Factura fiscala depusa de apelanta, respectiv 3086701 din 14.12.1999, nu face dovada proprietatii asupra stalpilor de alimentare cu energie electrica a punctului de lucru al acesteia, din continutul acesteia rezulta ca SC H. SRL a executat o lucrare in legatura cu o linie electrica aeriana de 0,4 Kv, dar fara a prezenta intreaga documentatie ce se elaboreaza la un astfel de proiect, respectiv avize, autorizatii, acordul proprietarului terenului, proiect tehnic, necuprinzand nicio referire in aceasta chestiune, cu atat mai putin o identificare a stalpilor in discutie.


Se poate observa ca pretul indicat in respectiva factura este foarte mic in raport cu valoarea a 15 stalpi si a lucrarilor de instalare a acestora, reprezentand altceva decat pretul retelei electrice de distributie .


Factura respectiva poate face dovada, cel mult, ca SC H. SRL a executat o lucrare pentru apelanta in legatura cu o linie electrica aeriana de 0,4 Kv si, deci, nu probeaza dreptul de proprietate al acesteia asupra stalpilor si circuitelor electrice.


Ca atare, apelanta-reclamanta nu si-a probat in niciun fel pretentiile, fiind vorba de simple afirmatii, atat la pretinsul drept de proprietate asupra retelei de furnizare a energiei electrice, care apartine distribuitorului de energie electrica, precum si la pretinsul prejudiciu in folosirea acestei retele de catre paratii-intimati.


Prima instanta a judecat cauza in baza probatoriului administrat, iar inscrisurile depuse in apel nu modifica concluzia desprinsa din sentinta atacata, apelanta nu a dovedit ca este proprietara retelei electrice constituita din 15 stalpi, cabluri, etc.


Din adresa nr. 139 din 25 martie 2013 emisa de I. Buzau Sud, gestionarul acestei retele, in perioada 2001-2011, parata SC C. SA, Sucursala de Distributie Buzau a realizat lucrari de indreptare stalpi, inlocuiri de armaturi de sustinere, taieri vegetatie pe culoarul de trecere al liniei electrice de joasa tensiune necesare bunei functionari a acesteia si pentru realizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor conform standardelor de performanta, ceea ce denota ca aceasta linie de distributie nu este proprietatea apelantei-reclamante.


Corect a retinut prima instanta ca sustinerea apelantei, in sensul ca reteaua electrica ar fi proprietatea sa, nu corespunde realitatii, apelanta solicitand racordarea punctului sau de consum la retelele de distributie ale paratei SC C. SA, aspecte ce rezulta atat din inscrisurile depuse la dosar, cat si din concluziile raportului de expertiza tehnica efectuat in cauza.


In acest sens, s-a emis Avizul de racordare nr. 21269 din 17 ianuarie 2001 pentru alimentarea cu energie electrica ``organizare de santier`` urmand ca aceasta sa se faca din LEA 20 kv Cilibia printr-o instalatie electrica de alimentare provizorie ce urma a se dezafecta dupa terminarea lucrarilor, iar punctul de delimitare al instalatiilor proprietatea consumatorului de cele ale distribuitorului, facandu-se ``la clemele de racord la retea``.


In acest caz, reteaua construita de apelanta avea caracterul provizoriu si era in proprietatea sa pana la data dezafectarii si realizarii solutiei definitive de alimentare, ceea ce s-a intamplat ulterior, dupa finalizarea organizarii de santier conform cererii nr. 8069 din 24.07.2001.


In acest caz, tot apelanta a solicitat ca alimentarea permanenta cu energie electrica a locului de consum sa se faca prin aceeasi instalatie ce trebuia demolata, deoarece o alta instalatie electrica de alimentare era suportata ca pret de catre consumator .


Ca urmare, dupa efectuarea lucrarilor respective, s-a schimbat punctul de delimitare al instalatiilor electrice proprietatea consumatorului de cele ale distribuitorului la ``bornele contorului``, ceea ce a determinat trecerea respectivei retele in proprietatea societatii de distributie a energiei electrice.


De asemenea, prima instanta, in mod just, a apreciat ca apelanta a realizat instalatia definitiva de alimentare cu energie electrica a punctului sau de consum in conditiile art. 2 din H.G. nr. 2/1992, si nu pentru alimentarea cu energie electrica a altor consumatori.


Atata timp cat apelanta nu este proprietara retelei electrice aeriene nici pretentiile pentru folosirea acesteia nu au justificare legala, aspect sesizat in mod just si corect de prima instanta.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamanta SC A. SRL, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.


Prin decizia nr. 3578 din 13 noiembrie 2014 pronuntata in dosarul nr. x/114/2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat decizia recurata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.


Cauza a fost reinregistrata la Curtea de Apel Ploiesti sub nr. x/114/2011* la data de 16.12.2014.


Prin decizia nr. 395 din 28 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta SC A. SRL impotriva sentintei nr. 1689 din data de 9 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Buzau, in contradictoriu cu paratele SC C. SA - Sucursala de Distributie Buzau, SC D. SA si E.


Pentru a se pronunta astfel, instanta de apel a retinut urmatoarele:


Pe linia considerentelor deciziei de casare instanta de apel a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri in sedinta publica din data de 5 februarie 2015, apelanta solicitand formularea unei adrese catre SC C. SA - Sucursala de distributie Buzau in vederea comunicarii inscrisurilor din evidentele contabile ale acestei societati din care rezulta date legate de edificarea retelei electrice aflate in litigiu, respectiv studii de fundamentare, situatii de lucrari, valoare contabila, precum si comunicarea de catre aceeasi intimata a numarului de abonati alimentati pentru reteaua electrica aflata in litigiu pana in anul 2011.


Intimata parata, la data de 05.03.2015, a depus la dosarul cauzei precizari expunandu-si punctul de vedere cu privire la edificarea retelei electrice in litigiu, aratand ca in speta sunt aplicabile prevederile H.G. nr. 2/1992 care stipulau expres ca:


``Pentru realizarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica, consumatorii vor achita unitatilor furnizoare de energie electrica din cadrul ``Renel`` R.A. o taxa de racordare.


Plata taxei de racordare se va face o data cu cererea de realizare a instalatiei de alimentare cu energie electrica, stabilindu-se si termenul de punere in functiune a lucrarii.


Valoarea taxei de racordare se stabileste pe baza unor indici specifici, revazuti si aprobati periodic de Ministerul Industriei, ca valori medii pe unitatea de masura (km, kVA, kW, buc. etc.).


Taxele de racordare se vor suporta de consumatori, vor intregi fondurile de investitii ale unitatilor furnizoare de energie electrica si se vor, utiliza exclusiv pentru realizarea instalatiilor electrice ale acestora``.


A aratat, de asemenea, ca, initial, apelantul a solicitat alimentarea cu energie electrica printr-o instalatie de alimentare provizorie ce urma sa se dezafecteze dupa terminarea lucrarilor, situatie in care intimata parata a emis avizul de racordare nr. 21269/17.01.2001, punctul de delimitare al instalatiilor proprietatea consumatorului de cele ale distribuitorului facandu-se la ``clemele de racord`` la retea .


In aceasta situatie, reteaua construita de apelanta a ramas in proprietatea sa, separarea patrimoniala realizandu-se la racordul instalatiei de utilizare proprietatea sa, la reteaua de distributie LEA 20 kv Cilibia, proprietatea intimatei.


Ulterior, apelanta, prin cererea inregistrata sub nr. 8069/24.07.2001 a solicitat ca alimentarea permanenta cu energie electrica a locului de consum sa se faca prin aceeasi instalatie.


Conform avizului de racordare nr. 22396/05.09.2001, societatea parata SC C., la cererea apelantei si in interesul acesteia, cu titlu de exceptie, a fost de acord cu preluarea in proprietate a retelei existente fara alte formalitati, asimiland aceasta preluare prevederilor art. 2 din H.G. nr. 2/1992 si conform fisei de solutie elaborata pentru racordarea consumatorului SC A. SRL, punctul de delimitare al instalatiilor proprietatea consumatorului de cele ale distribuitorului fiind la ``bornele contorului``; ca urmare schimbarea punctului de delimitare al instalatiilor, proprietatea consumatorului, de cel al distribuitorului, ``la bornele contorului`` a determinat trecerea respectivei retele in proprietatea societatii de distributie a energiei electrice, cu toate obligatiile ce decurg din acestea.


Raportat la inscrisurile existente la dosarul cauzei depuse de reclamanta in sustinerea actiunii si in vederea argumentarii dreptului de proprietate asupra instalatiei electrice, linie electrica aeriana, anume factura fiscala depusa de apelanta nr. 306701/14.12.1999 si inscrisul cuprinzand lista cantitatilor de lucrari, situatie de plata, se retine ca acestea nu sunt de natura a dovedi ca respectiva instalatie electrica este proprietatea reclamantei. O astfel de lucrare necesita o documentatie speciala, care insa nu a fost depusa de catre reclamanta, doar existenta unei facturi fiscale si o lista de materiale nefiind de natura a dovedi dreptul de proprietate al reclamantei asupra respectivei instalatii.


Raportat la actul normativ incident in cauza dedusa judecatii, respectiv H.G. nr. 2/1992, se constata ca in cazul in speta a operat preluarea respectivei instalatii de catre intimata parata, urmare a solutiei tehnice aplicabile pentru alimentarea cu energie permanenta a locului de consum.


Astfel, s-a aratat expres ca prin cererea inregistrata sub nr. 8069/2001 reclamanta a solicitat ca alimentarea permanenta cu energie electrica a locului de consum sa se faca prin aceeasi instalatie, iar conform avizului de racordare nr. 22396/2001, societatea parata, la cererea apelantei si in interesul acesteia, a fost de acord cu preluarea in proprietate a retelei existente, fara alte formalitati, asimiland aceasta preluare prevederilor art. 2 din H.G. nr. 2/1992 si conform fisei de solutie elaborata pentru racordarea consumatorului.


S-au retinut, de asemenea, sustinerile intimatei parate care nu a contestat dreptul de proprietate al reclamantei asupra instalatiei electrice, linie electrica aeriana.


In contextul cererii reclamantei de alimentare, a normelor legale aplicabile si a solutiei tehnice adoptate, s-a retinut ca a operat preluarea de catre intimata a respectivei instalatii, solutie acceptata de catre reclamanta, data fiind furnizarea catre aceasta a energiei electrice in conditiile propuse.


Astfel, in contextul situatiei de fapt retinute, a textelor de lege aplicabile, respectiv H.G. nr. 2/1992, a preluarii de catre intimata parata a instalatiei electrice urmare a normelor legale aplicabile, a solutiei tehnice propuse, acceptate de catre reclamanta, s-a apreciat ca solutia primei instante, in sensul respingerii actiunii, este in acord cu probatoriul administrat.


Mai mult decat atat, simpla existenta a unei facturi fiscale insotita de lista de cantitati de lucrari si situatii de plata nu este de natura a dovedi dreptul de proprietate al reclamantei asupra instalatiei electrice in discutie, care se edifica in baza unei documentatii, avize si acorduri care nu au fost dovedite de catre reclamanta.


Impotriva acestei decizii a formulat recurs recurenta-reclamanta SC A. SRL Buzau, aducandu-i urmatoarele critici:


1. Instanta de apel nu a respectat decizia de casare nr. 3578 din 13 noiembrie 2014, prin care s-a retinut ca instanta de apel trebuia sa argumenteze de ce nu a luat in considerare inscrisul din 11 ianuarie 2013 si cel constand in lista cu cantitatile de lucrari si situatia de plata .


Acest inscris a fost ignorat de instanta de apel in rejudecare, in conditiile in care prin acest inscris se recunoaste ca recurenta-reclamanta este proprietara retelei electrice.


Procedand in acest fel, instanta de apel a incalcat prevederile art. 315 alin. (1) si (3) C. proc. civ.


In opinia recurentei-reclamante instanta de apel trebuia sa coroboreze acest inscris cu extrasul contractului de furnizare a energiei electrice actualizat la data de 24 aprilie 2013 si cu Anexa nr. 4 la acest contract din care ar rezulta recunoasterea explicita a dreptului de proprietate al reclamantei asupra retelei.


2.Motivarea instantei de apel este contradictorie.


Astfel, in rejudecare, aceasta a reiterat ca in cauza sunt aplicabile prevederile art. 2 din H.G. nr. 2/1992, dar fara a arata, in mod explicit, in ce masura aceste prevederi legale sunt apte sa lamureasca, in acest caz particular, cui apartine dreptul de proprietate .


De asemenea, instanta de apel si-a intemeiat hotararea pe existenta avizului de racordare nr. 22396/5 septembrie 2001, desi acest inscris nu-i poate fi opozabil recurentei, acesta nefiind asumat de reclamanta, el reprezentand un document intern al intimatei-parate.


In realitate, legea partilor o constituie contractul partilor, iar din analiza contractului nr. 37101805/11 octombrie 2001, Anexa 4 pct. B2 si C, rezulta ca delimitarea proprietatii se face la stalpul terminal proprietatea S D Buzau, iar locul de montare a echipamentului de masurare se face pe stalpul terminal, proprietate abonat.


De asemenea, instanta de apel nu a motivat cum printr-un aviz tehnic se poate proceda la un transfer de proprietate, desi chiar din cererea nr. 8069/24 iulie 2011, invocata de catre instanta de apel, nu rezulta vointa reclamantei de a trece in proprietatea furnizorului de energie electrica reteaua respectiva.


Desi instanta de apel nu a luat in considerare probele depuse de catre reclamanta in sprijinul afirmatiei sale ca este proprietara retelei, dar a incuviintat proba cu acte care ar fi trebuit depuse de catre parata-intimata, furnizoare de energie electrica, a ramas in pronuntare fara ca aceste probe sa fie administrate, lasand nelamurita problema proprietatii retelei.


Recurenta-reclamanta a mai mentionat faptul ca nu i-a fost comunicata incheierea din 14 mai 2015, cand instanta de apel a ramas in pronuntare, desi ea facea parte integranta din decizia recurata.


Faptul ca hotararea instantei de apel cuprinde motive contradictorii rezulta si din afirmatia facuta la pg. 14 din hotararea recurata din care rezulta ca intimata SC C. SA nu a contestat dreptul de proprietate al reclamantei asupra instalatiei electrice.


La data de 4 aprilie 2016, intimata C. SA a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea recursului.


In cuprinsul intampinarii s-a sustinut ca aceasta intimata a devenit proprietara instalatiei edificate de reclamanta in baza art. 2 din H.G. nr. 2/1992 si a avizului de racordare nr. 22396/5 septembrie 2001 emis de SD Buzau.


La data de 14 aprilie 2016, intimata-parata E. SA a depus la dosarul cauzei o intampinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.


Analizand decizia recurata, prin raportare la criticile formulate, Inalta Curte a constatat ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente:


1.Hotararea instantei de apel a fost data cu incalcarea prevederilor art. 315 alin. (1) si (3) C. proc. civ. (1865).


Astfel, in decizia de casare s-a retinut ca hotararea instantei de apel contine considerente contradictorii atunci cand s-a considerat ca nu s-a dovedit edificarea retelei electrice in litigiu, de catre recurenta, ca, mai apoi, sa se retina construirea acesteia, cu caracter provizoriu, de catre recurenta, precum si faptul ca s-ar fi aflat in proprietatea acesteia pana la data dezafectarii si realizarii solutiei definitive de alimentare.


Si in cuprinsul deciziei recurate in prezenta cale de atac se regasesc exact aceleasi considerente contradictorii.


In plus, instanta de apel, in rejudecare, a mai retinut, pe de o parte, ca prin avizul de racordare nr. 2239/2001 s-ar fi efectuat un transfer al dreptului de proprietate, iar la pg. 14 din hotararea recurata se afirma ca intimata SC C. SA nu ar fi contestat dreptul de proprietate al reclamantei asupra instalatiei electrice.


Si in rejudecare, instanta de apel s-a marginit in a aduce argumente generice cu privire la inscrisul din 11 ianuarie 2013, practic, nemotivand de ce acest inscris, coroborat cu alte inscrisuri depuse de catre reclamanta, nu face dovada dreptului de proprietate al acesteia asupra instalatiei electrice.


Pe de alta parte, instanta de apel, in rejudecare, desi, initial, admisese proba cu inscrisuri care sa fie depuse de intimata, in cele din urma nu a mai administrat acele probe, care ar fi tins la dovedirea dreptului de proprietate al intimatei asupra instalatiei electrice, situatie ce echivaleaza cu nelamurirea situatiei de fapt .


Din acest punct de vedere, si hotararea instantei de apel cuprinde motive contradictorii, fiind indeplinite conditiile cerute de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., cat si conditiile cerute de art. 312 alin. (5) C. proc. civ.


2.Hotararea instantei de apel este si nelegala, in sensul gresitei aplicari si interpretari a unor dispozitii legale.


Astfel, pentru a justifica trecerea dreptului de proprietate asupra instalatiei de la recurenta la intimata, instanta de apel a invocat prevederile art. 2 din H.G. nr. 2/1992, dispozitii care nu au, insa, nicio legatura cu problema in discutie.


In acest sens, nu poate fi retinuta nici apararea intimatei formulata prin intampinare, cum ca acest articol de lege ar justifica trecerea respectivei instalatii din proprietatea reclamantei-recurente in cea a intimatei-parate.


Acest articol precizeaza, in alin. (1), ca pentru realizarea unei instalatii de alimentare cu energie electrica consumatorii trebuie sa achite furnizorului o taxa de racordare, iar in alin. (2) se precizeaza destinatia acestei taxe de racordare, in sensul ca distribuitorii de energie electrica trebuie sa utilizeze aceasta taxa, exclusiv, pentru dezvoltarea instalatiilor lor electrice, iar nu in alte scopuri .


Prin urmare, aceasta prevedere legala vine chiar in sprijinul reclamantei, in sensul ca era de datoria intimatei-parate sa construiasca reteaua de furnizare a energiei electrice din fonduri proprii, iar nu sa oblige consumatorii sa realizeze aceste instalatii pe cheltuiala lor, pentru ca apoi sa pretinda ca aceste instalatii sa treaca gratuit in proprietatea furnizorului.


De altfel, procedurile de preluare de capacitati energetice de distributie a energiei electrice au fost reglementate dintotdeauna in mod separat si numai in acest fel se poate face trecerea dreptului de proprietate de la consumator la distribuitor (furnizor).


De exemplu, in prezent este in vigoare Ordinul nr. 31/2013 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, care reglementeaza aceasta procedura, iar anterior a fost in vigoare Ordinul nr. 27/2007 al Presedintelui aceleiasi autoritati.


In cauza nu s-a facut niciun fel de dovada ca s-ar fi parcurs o astfel de procedura, care era singura procedura legala pentru preluarea dreptului de proprietate .


3.Nu se poate retine nici apararea intimatei-parate, dar nici concluzia instantei de apel cu privire la faptul ca ar fi operat un transfer al dreptului de proprietate conform avizului de racordare nr. 22396/5 septembrie 2001 emis de SD Buzau.


Asa dupa cum s-a aratat mai sus, transferul dreptului de proprietate nu se poate face decat printr-o procedura reglementata de lege, care, in cauza nu s-a dovedit a fi efectuata.


In alta ordine de idei, este total nelegala aceasta concluzie a instantei de apel, avand in vedere caracterul pur tehnic al unui aviz de racordare, care are in vedere doar caracteristicile tehnice ale instalatiei, iar nu dreptul de proprietate asupra acesteia.


Este total gresita concluzia instantei de apel ca prin mutarea punctului de delimitare al instalatiilor proprietatea consumatorului, de cel al distribuitorului, de la ``clemele de racord`` la retea, la ``bornele contorului``, s-ar fi efectuat transmiterea dreptului de proprietate, deoarece, pe de o parte, asa dupa cum s-a aratat mai sus, pentru preluarea dreptului de proprietate trebuie parcursa o procedura speciala, iar plasarea contorului intr-o anumita zona a instalatiei electrice este o operatiune pur tehnica, aceasta depinzand doar de caracteristicile tehnice ale instalatiei si de necesitatea unui acces cat mai bun la contor, in vederea citirii datelor de pe acesta.


Instanta de apel trebuia, eventual, sa ceara lamuriri de la un expert tehnic in legatura cu elementele ce constituie o retea de distributie electrica, mai ales ca in situatia de fata reteaua de distributie a intimatei-parate este de medie tensiune (LEA 20 KV) iar pentru alimentarea unui consumator, cu o tensiune joasa (0,4 kv), este nevoie, pentru racordare, de separator, intreruptor si transformator electric, iar contorul poate fi plasat, cel mai comod, pe partea de joasa tensiune, deci pe partea de retea proprietatea consumatorului.


Ca atare, instanta de apel si-a intemeiat hotararea pe acte nerelevante, actele relevante fiind doar contractul partilor si anexele acestuia, actele de dobandire de catre reclamanta a unor elemente de retea, precum si eventuale acte (daca exista) in legatura cu o ipotetica procedura legala (conform unui ordin al Presedintelui ANRE) de preluare a capacitatilor de distribuire a energiei electrice.


Avand in vedere cele de mai sus, in baza art. 312 alin. (3) si (5) C. proc. civ., raportat la art. 304 pct. 7 si 9 C. proc. civ., Inalta Curte a admis recursul, a casat decizia recurata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de apel care, in rejudecare, trebuie sa tina cont de cele retinute mai sus de Inalta Curte .
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016


Citeşte mai multe despre:    actiune in pretentii    aviz tehnic de racordare    capacitate energetica de distributie a energiei electrice    HG 2/1992    Ordin ANRDE 31/2013
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Existenta unui conflict de munca poate interveni doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin intocmirea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 4 din data de 20 Ianuarie 2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Clauza compromisorie alternativa. Determinarea instantei competente material sa solutioneze cauza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 318 din 11 februarie 2016

Daune morale acordate unei persoane juridice. Actiune in pretentii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 373 din 24 februarie 2016

Actiune in rezolutiune. Contract de antrepriza incheiat in forma simplificata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 527 din 10 martie 2016

Cheltuieli de judecata. Reducere onorariu avocat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 866 din 12 aprilie 2016Articole Juridice

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu