Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Daune morale acordate unei persoane juridice. Actiune in pretentii

Daune morale acordate unei persoane juridice. Actiune in pretentii

  Publicat: 04 Jan 2017       6098 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Intrucat domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii nu este posibila obtinerea de catre persoana juridica a unor daune morale pentru vatamarea oricarui drept nepatrimonial.

Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta mijlocul de stingere a dreptului la actiune in sens material prin neexercitarea acelui drept in intervalul de timp prevazut de lege.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Viciu al unei hotarari,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Principiu juridic potrivit caruia hotararile judecatoresti definitive capata autoritate (putere) de lucru
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Care duce la desfiintarea unui contract.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Document oficial, eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

Prin urmare, posibilitatea acordarii daunelor morale nu poate fi extinsa artificial pentru a putea analiza indeplinirea cumulativa a cerintelor impuse de art. 998-999 C. civ., intrucat reclamanta - persoana juridica nu poate pretinde un prejudiciu psihic sau vreo suferinta fizica provocata.


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a civila sub numar de dosar xx726/3/2011, reclamanta SC A. SRL a chemat in judecata pe parata A.V.A.S. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: obligarea paratei la plata de daune-interese compuse din: 1.000.000 Euro daune materiale reprezentand: (i) contravaloarea dividendelor incasate necuvenit de parata; (ii) contravaloarea dividendelor de care a fost lipsita datorita profitului nerealizat de SC B. SA din cauza gresitei gestionari si administrari a afacerilor si bunurilor societatii de catre parata, cat si (iii) cheltuielile ocazionate de solutionarea cererilor de rezolutiune a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B 020/2000, promovate de parata cu rea-credinta, prin exercitarea abuziva a drepturilor procesuale, in scopul vadit de a nu-i transmite dreptul de proprietate asupra actiunilor cumparate, toate sumele actualizate cu indicele de inflatie; dobanda bancara pe intreaga perioada in care a fost lipsita de folosinta sumelor de bani susmentionate si pana la data platii; daune morale de 500.000 Euro. Reclamanta a solicitat plata sumelor de mai sus in lei, la cursul BNR din data platii, aratand ca isi rezerva dreptul ca, in baza concluziilor rapoartelor de expertiza ce vor fi efectuate in cauza, sa isi majoreze si precizeze catimea pretentiilor.


In drept, au fost invocate dispozitiile art. 998 - 999, 1000, 1084 C. civ., art. 723 C. proc. civ.


Prin cererea precizatoare formulata la data de 16.11.2012, reclamanta-parata a aratat ca: 1. reprezentantul legal al societatii este administratorul statutar - C., conform certificatului constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti; 2.evalueaza in lei, primul capat de cerere, in raport de cursul BNR de 4.0858 lei/Euro la data de 20.04.2011 - la suma de 4.085.800 lei (1.000.000 Euro x 4.0858 lei); 3. evalueaza in lei, cel de-al treilea capat de cerere, in raport de cursul BNR de 4.0858 lei/Euro la data de 20.04.2011 - la suma de 2.042.900 lei (500.000 Euro x 4.0858 lei); 4. daunele materiale solicitate sunt compuse din: (i) - dividende neincasate din profit nerealizat datorita decontarii contravalorii unor lucrari care nu au fost executate si deci nu au generat venituri, (ii) dividende nerealizate datorita managementului defectuos, (iii) dividende incasate fara drept de parata, nemaiavand calitate de actionar, (iv) cheltuieli de judecata . Detalierea sumelor este prevazuta in anexa denumita ``Centralizator daune materiale``; 5. solicita actualizarea debitului cu rata inflatiei de la data de 01.05.2008 pana la data platii; 6. solicita actualizarea sumelor cu dobanda legala incepand cu luna mai 2009 si pana la data platii. Calculul dobanzii pana la aprilie 2012 este prevazut in anexa denumita Calcul dobanda de referinta; 7. isi rezerva dreptul de a actualiza pretentiile la data judecatii.


Prin cererea precizatoare formulata la 04.02.2013, reclamanta-parata a depus in mod defalcat modul de calcul al valorii lucrarilor/materialelor, precum si modul de calcul al actualizarii debitului cu rata inflatiei.


Parata AVAS a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune cu privire la pretentiile solicitate dupa luna mai 2008, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata.


Totodata, parata-reclamanta AVAS a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea SC A. SRL la plata urmatoarelor sume reprezentand daune ce izvorasc din contractul de vanzare-cumparare actiuni nr. 20/23.02.2000, astfel: 10.160.617 lei reprezentand actualizare cu indicii inflatiei a sumei de 2.989.859 lei pentru perioada 23.05.2000-30.11.2010; 1.086.650 lei reprezentand dobanda legala calculata pe perioada 14.08.2006 -30.11.2010 la suma de 2.989.859 lei; 1.802.885 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate pe perioada 16.05.2006 - 09.01.2008 la suma de 2.989.859 lei; 2.206.420 lei reprezentand diferenta de valoare a actiunilor cumparate, calculata intre data incheierii contractului de vanzare-cumparare actiuni si data incasarii efective a diferentei de pret.


La data de 10.01.2013, parata-reclamanta a formulat precizari la cererea reconventionala prin care a expus modul de calcul al pretentiilor.


Prin incheierea de sedinta din 01.04.2013, tribunalul a unit cu fondul exceptia prescriptiei invocata de parata-reclamanta AVAS cu privire la cererea principala, a admis exceptia autoritatii de lucru judecat in ceea ce priveste cererea reconventionala, cu privire la pretentiile in cuantum de 284.036,59 lei, reprezentand penalitati calculate pentru perioada 14.08.2006 - 18.10.2006 pentru neachitarea diferentei de pret. In temeiul art. 137 C. proc. civ., a unit cu fondul exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de reclamanta-parata cu privire la cererea reconventionala, pentru restul pretentiilor, calculate pentru perioada anterioara datei de 24.10.2008. A incuviintat reclamantei-parate proba cu inscrisuri si interogatoriul paratei-reclamante, iar paratei-reclamante proba cu inscrisuri si a respins ca inutile solutionarii cauzei probele cu expertiza contabila si expertiza tehnica in constructii, propuse de reclamanta-parata, precum si proba cu expertiza contabila propusa de parata-reclamanta.


Prin sentinta civila nr. 5323 din 5.07.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila in dosarul nr. xx726/3/211 s-a respins exceptia prescriptiei invocata de parata-reclamanta cu privire la cererea principala, ca neintemeiata. S-a respins cererea principala, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamanta-parata SC A. SRL, in contradictoriu cu parata-reclamanta A.A.A.S., ca neintemeiata. S-au respins pretentiile in cuantum de 284.036,59 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate pentru perioada 14.08.2006-18.10.2006, din cadrul cererii reconventionale, pentru existenta autoritatii de lucru judecat. S-a respins exceptia prescriptiei invocata de reclamanta-parata cu privire la cererea reconventionala, pentru restul pretentiilor, ca neintemeiata. S-au respins celelalte pretentii din cererea reconventionala ca neintemeiate.


Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a apreciat ca fiind neintemeiata exceptia prescriptiei invocata de parata-reclamanta privind cererea principala, deoarece termenul general de prescriptie de 3 ani, prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, incident in cauza nu s-a implinit la momentul introducerii cererii principale.


Astfel, reclamanta-parata a formulat cererea de chemare in judecata la data de 20.04.2011. Actiunea introdusa de reclamanta-parata vizeaza angajarea raspunderii civile a paratei-reclamante A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.), astfel incat, in ceea ce priveste momentul de la care curge termenul de prescriptie sunt incidente prevederile art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, conform caruia prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea.


Or, momentul cunoasterii pagubei trebuie raportat la cel al solutionarii irevocabile a litigiului dintre SC A. SA si A.V.A.S. inregistrat initial sub numar de dosar xx116/3/2007 pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala.


Pe fond, tribunalul a retinut caracterul neintemeiat al cererii principale.


Astfel, tinand cont ca reclamanta-parata a invocat drept temei al raspunderii prevederile art. 998-999 si 1000 C. civ. referitoare la raspunderea civila delictuala, prima instanta a apreciat ca in cauza nu sunt intrunite cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale care se refera la: savarsirea unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, existenta unei legaturi de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia autorului faptei ilicite.


S-a retinut ca reclamanta nu a dovedit, prin probele administrate in cauza, existenta unui prejudiciu. Astfel, in ceea ce priveste daunele materiale reprezentate de contravaloarea dividendelor pretins incasate necuvenit de catre parata, aferente anilor 2007 si 2008, tribunalul a constatat ca, potrivit art. 67 din Legea nr. 31/1990, dividendele se cuvin asociatilor (actionarilor) proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.


Legea prevede ca singurul organ abilitat sa dispuna distribuirea profitului este adunarea generala a asociatilor; o hotarare prin care instanta ar obliga societatea sa plateasca asociatilor dividende, in ipoteza inexistentei unei hotarari a adunarii generale care sa decida in acest sens, fiind afectata de nelegalitate.


Totodata, potrivit art. 123 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, actionarii indreptatiti sa incaseze dividende, care sa exercite orice drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor. In acelasi timp, conform dispozitiilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta.


Din interpretarea acestor dispozitii legale rezulta, pe de o parte, ca debitorul obligatiei de plata a dividendelor este societatea (in speta, SC B. SA) iar, pe de alta parte, ca vointa societatii in sensul distribuirii dividendelor este exprimata prin adunarea generala a asociatilor.


Instanta a constatat ca A.V.A.S. era inregistrata ca actionar al societatii in perioada 2007-2008, perioada de distribuire a dividendelor. S-a mai retinut ca reclamanta-parata nu a administrat dovezi concludente din care sa rezulte vointa adunarii generale a actionarilor SC B. SA in sensul distribuirii dividendelor, la dosarul cauzei nefiind depuse hotararile adunarii generale in acest sens.


In ceea ce priveste daunele materiale pretinse, reprezentand contravaloarea dividendelor de care ar fi fost lipsita reclamanta ca urmare a ``gresitei gestionari si administrari a afacerilor si bunurilor societatii de catre parata``, tribunalul a retinut ca prejudiciul pretins nu are un caracter cert, in masura in care organul competent sa hotarasca asupra distribuirii dividendelor este adunarea generala a actionarilor a carei vointa nu poate sa fie prefigurata de instanta.


Vointa sociala beneficiaza de o natura deliberativa intrucat ea izvoraste din dezbaterile care se poarta in cadrul unei adunari, consimtamantul actionarului majoritar nefiind suficient pentru a reflecta, in conditiile legii, vointa societatii.


Pe de alta parte, cu privire la aceste pretentii, s-a apreciat ca probele administrate nu sunt de natura a atesta savarsirea unei fapte ilicite de catre parata. Conform inscrisurilor prezentate, A.V.A.S. (in prezent A.A.A.S.) a exercitat prerogativele conferite de lege si de actul constitutiv al societatii actionarilor, neavand atributii privind administrarea si gestionarea societatii, acestea revenind administratorului/administratorilor societatii care raspund in conditiile art. 73 si art. 155 din Legea nr. 31/1990, respectiv art. 138 si urm. din Legea nr. 85/2006.


S-a constatat ca reclamanta-parata a solicitat obligarea paratei si la plata despagubirilor constand in contravaloarea cheltuielilor ocazionate de solutionarea cererilor de rezolutiune a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B020/2000 reprezentate de costuri avocati, fara insa a face dovada efectuarii acestor cheltuieli in conformitate cu prevederile art. 1169 C. civ. din 1864 si art. 129 alin. (1) C. proc. civ. Reclamanta nu a precizat numele avocatilor care i-au acordat asistenta juridica si nici contractele de asistenta juridica din care ar fi izvorat obligatia SC A. SRL de plata a onorariilor. Nu a fost infatisat niciun inscris care sa ateste suportarea de catre societatea reclamanta a unor costuri provenind dintr-un raport juridic incheiat cu persoane care au calitatea de avocati, in legatura cu solutionarea cererilor de rezolutiune a contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B020/2000, astfel incat aceste pretentii au fost apreciate ca fiind neintemeiate.


Referitor la capatul de cerere privind obligarea paratei-reclamante la plata daunelor morale, tribunalul a retinut caracterul nefondat al acestuia, in raport de omisiunea probarii unui prejudiciu nepatrimonial.


Prima instanta a aratat ca nu contesta posibilitatea acordarii unor daune morale persoanelor juridice in contextul in care prevederile art. 54 din Decretul nr. 31/1954 nu fac nicio distinctie intre persoanele fizice si juridice neimpunand vreo limita cu privire la drepturile nepatrimoniale ocrotite in sensul nerecunoasterii dreptului persoanei juridice de a obtine reparatii pentru vatamarea unui drept nepatrimonial. S-a retinut ca persoana juridica trebuie, insa, sa dovedeasca prejudiciul patrimonial suferit, in conformitate cu prevederile art. 1169 C. civ. din 1864 si art. 129 alin. (1) C. proc. civ.


In cauza de fata, reclamanta-parata s-a limitat la solicitarea unor daune morale fara a preciza in concret care este valoarea (dreptul) nepatrimoniala careia parata i-a adus atingere prin faptele ilicite imputate.


Capetele de cerere privind actualizarea debitului cu rata inflatiei si plata dobanzii legale au fost respinse ca neintemeiate, avand in vedere caracterul accesoriu al acestora, in aplicarea principiului ``accesorium sequitur principale``.


In raport de prevederile art. 274 C. proc. civ., intrucat cererea principala a fost respinsa, paratei-reclamante neputandu-i fi imputata o culpa procesuala sub acest aspect, instanta de fond a respins ca neintemeiat capatul de cerere referitor la plata cheltuielilor de judecata reprezentate de taxa de timbru si timbrul judiciar aferente cererii principale.


Intrucat la termenul din 01.04.2013 instanta a admis exceptia autoritatii de lucru judecat in ceea ce priveste cererea reconventionala cu privire la pretentiile in cuantum de 284.035,59 lei, reprezentand penalitati calculate pentru perioada 14.08.2006-18.10.2008, aceste pretentii au fost respinse pentru existenta autoritatii de lucru judecat.


S-a retinut ca fiind nefondata exceptia prescriptiei invocata cu privire la cererea reconventionala, referitor la celelalte pretentii. S-a constatat ca exceptia prescriptiei a fost invocata de reclamanta-parata pentru toate sumele solicitate cu titlu de daune, dobanda legala, penalitati, actualizare cu indicele de inflatie, pentru perioada anterioara datei de 24.10.2008.


Cererea reconventionala a fost formulata de parata-reclamanta, inaintata cu adresa nr. P/10390/24.10.2011, a fost inregistrata la instanta la data de 27.10.2011 si are ca obiect, inclusiv pretentii izvorate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr. 20/23.02.2000 reprezentate de actualizarea cu indicii de inflatie, dobanda legala si penalitati de intarziere aferente sumei de 2.989,859 lei.


Conform art. 5.2 din contractul de vanzare-cumparare de actiuni diferenta de pret in suma de 29.898.588.500 ROL, urma a fi achitata de cumparator in termen de 90 de zile (calendaristice) de la semnarea contractului, in contul vanzatorului pana la data de 23.05.2000. Potrivit clauzei 5.4 ``pentru nerespectarea termenului de plata prevazut la art. 5.2 cumparatorul va plati vanzatorului o penalitate de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, calculata din valoarea sumei neachitate din pretul de cumparare, pana la data de 07.06.2000 (scadenta plus 15 zile calendaristice cu penalitati)``. Potrivit clauzei 5.5. din conventia analizata, contractul va fi desfiintat de drept, fara nici o somatie, daca cumparatorul nu achita integral suma prevazuta la art. 5.2 cu o penalitate de 0,1% din pretul de cumparare de la data de 07.06.2000 pana la data de 22.07.2000.


Tribunalul a observat ca parata-reclamanta a solicitat penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% de intarziere pentru perioada 16.05.2006-09.01.2008, iar pentru perioada 14.08.2006-18-10.2006, tribunalul a admis exceptia autoritatii de lucru judecat. Actualizarea cu indicele de inflatie a fost solicitata pentru perioada 23.05.2000-30.11.2010, iar dobanda legala pentru perioada 14.08.2006-30.11.2010.


Astfel cum au sustinut ambele parti si asa cum s-a retinut cu autoritate de lucru judecat prin decizia comerciala nr. 112/01.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, in dosarul nr. xx116/3/2007, in perioada 21.02.2000-16.05.2006, executarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B020/23.02.2000 a fost suspendata potrivit vointei partilor, ca urmare a existentei pe rol a litigiului avand ca obiect constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, astfel incat incepand cu data ramanerii irevocabile a deciziei comerciale nr. 585/21.11.2006 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala incepe sa curga termenul de 90 zile calendaristice prevazut de art. 5.2 din contract, respectiv la data e 06.02.2007.


Instanta a constatat ca SC A. SRL a emis in favoarea A.V.A.S. ordinul de plata nr. 01 pentru suma de 2.989.859 lei (RON) reprezentand diferenta de pret datorata in conformitate cu dispozitiile art. 5.2 din contractul de vanzare-cumparare de actiuni, parata-reclamanta restituind aceasta suma, manifestandu-si astfel refuzul de a primi plata pretului (astfel cum rezulta din decizia comerciala nr. 112/01.03.2010 pronuntata in dosarul nr. xx116/3/2007, ramasa irevocabila prin decizia nr. 3461/21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia comerciala in dosarul nr. xx21/1/2010).


Diferenta de pret datorata de reclamanta-parata conform art. 5.2 din contractul de vanzare-cumparare de actiuni a fost consemnata la dispozitia A.V.A.S. prin recipisa de consemnare nr. 1968566/1/18.01.2008, fiind parcursa procedura ofertei reale de plata si a consemnatiunii.


Prin sentinta civila nr. 12175/27.10.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in dosarul nr. xx49/299/2008, a fost respinsa cererea formulata de A.V.A.S. in contradictoriu cu SC A. SRL, prin care s-a solicitat instantei sa dispuna anularea ofertei sale de plata si a consemnatiunii.


Apelul formulat impotriva acestei sentinte de catre A.V.A.S. a fost respins ca nefondat prin decizia comerciala nr. 14 din 21.06.2010.


Avand in vedere aceste aspecte, dar si situatia litigioasa existenta intre parti referitoare la dreptul de proprietate asupra actiunilor ce au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare nr. B020/23.02.2000 si la desfiintarea acestui contract, in conformitate cu pactul comisoriu prevazut de clauza 5.2, tinand seama de faptul ca pe parcursul acestui litigiu reclamanta-parata a recunoscut in mod constant obligatia sa de plata a diferentei de pret in valoare 2.989.859 lei, tribunalul a apreciat ca in cauza a intervenit intreruperea termenului de prescriptie (general de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958) in conditiile prevazute de art. 16 lit. a) din Decretul nr. 167/1958.


Recunoasterea neechivoca a debitului principal in legatura cu care au fost calculate penalitatile de intarziere, dobanzile legale si actualizarea cu rata inflatiei a avut drept consecinta intreruperea termenului de prescriptie si cu privire la debitele accesorii, in raport de principiul ``accesorium sequitur principale`` si astfel cum rezulta din interpretarea ``per a contrario`` a prevederilor art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958.


In consecinta, tribunalul a respins ca nefondata exceptia prescriptiei invocata de parata cu privire la pretentiile compuse din penalitati, dobanzi legale si actualizarea cu rata inflatiei (mai putin pretentiile in privinta carora a fost admisa exceptia autoritatii de lucru judecat).


Pe fond, referitor la pretentiile afirmate prin cererea reconventionala constand in obligarea la plata penalitatilor, a dobanzilor legale, a actualizarii cu rata inflatiei si a diferentei de valoare a actiunilor (cu exceptia celor in privinta carora instanta a retinut existenta autoritatii de lucru judecat) tribunalul le-a apreciat ca neintemeiate, pentru urmatoarele considerente:


Prin decizia comerciala nr. 112/01.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala in dosarul nr. xx116/3/2007 ramasa irevocabila prin decizia nr. 3461/21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. xx21/1/2010 s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca, in perioada 21.02.2000-16.05.2006, executarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B020/23.02.2000 a fost suspendata potrivit conventiei partilor, ca urmare a existentei pe rol a litigiului avand ca obiect constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare de actiuni (litigiu solutionat prin decizia comerciala nr. 585/21.11.2006) si ca incepand cu data ramanerii irevocabile a deciziei comerciale nr. 585/21.11.2006 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala incepe sa curga termenul de 90 de zile calendaristice prevazut de art. 5.2 din contract pentru achitarea restului de pret al actiunilor, respectiv de la data de 06.02.2007. In cadrul termenului contractual astfel calculat, prin decizia nr. 112/01.03.2010, instanta a retinut ca prin O.P. nr. 01/21.02.2007, SC A. SRL a achitat catre A.V.A.S. suma de 2.989.859 lei reprezentand restul de pret prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, nefiind primita sustinerea apelantei-parate A.V.A.S. in sensul ca termenul contractual de achitare a diferentei de pret de 90 de zile incepe sa curga de la data de 16.05.2006. S-a mai retinut in cuprinsul aceleiasi decizii ca apelanta-reclamanta SC A. SA a facut dovada achitarii restului de pret prin procedura ofertei reale de plata si prin consemnarea sumei la CEC.


Prin decizia nr. 3461 din 21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost retinuta buna-credinta a SC A. SRL in achitarea diferentei de pret potrivit OP nr. 1/21.02.2007 emis de Banca X Romania.


Aceste decizii analizate se bucura de autoritate de lucru judecat conform art. 1200 pct. 4 si art. 1201 alin. (2) C. proc. civ., dezlegarea irevocabila a problemei de drept referitoare la achitarea in termenul contractual a diferentei de pret in valoare de 29.898.588.500 lei (ROL) fiind necesar sa fie respectata in prezenta cauza, nemaiputand fi contrazisa.


Aceasta intrucat autoritatea de lucru judecat se poate manifesta ca o prezumtie ce are la baza principiul conform caruia solutia cuprinsa intr-o hotarare judecatoreasca exprima adevarul, neputand fi contrazisa de o alta hotarare, efectul pozitiv al lucrului judecat impunandu-se intr-un litigiu ulterior in care, fara a exista o identitate, obiect si cauza, sunt invocate aspecte care au fost dezlegate in mod irevocabil in primul litigiu.


In consecinta, in raport de cele constatate irevocabil si cu putere de lucru judecat in litigiul la care s-a facut referire anterior, instanta a retinut caracterul nefondat al pretentiilor afirmate prin cererea reconventionala, parata-reclamanta invocandu-si propria culpa (pentru a obtine plata unor despagubiri pentru o pretinsa indeplinire cu intarziere a obligatiei de plata a diferentei de pret reglementate de art. 5.2 din contractul de vanzare-cumparare de actiuni) in conditiile in care aceasta a refuzat in mod neintemeiat primirea platii efectuate in termenul contractual si cu buna-credinta de catre partea contractanta prin O.P. nr. 01/21.02.2007.


In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, tribunalul a constatat si imprejurarea ca partile au limitat prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni (clauzele 5.4 si 5.5) numarul de zile de intarziere pentru care sunt datorate penalitati (15 zile calendaristice pentru penalitatile reglementate de clauza 5.4, respectiv un numar de 50 zile pentru penalitatile reglementate de clauza 5.5, ce corespund perioadei 07.06.2000-27.07.2000), penalitatile pretinse prin cererea reconventionala fiind calculate pentru un numar de 603 zile de intarziere cu nerespectarea clauzei penale instituite prin contract in acord cu prevederile art. 969 si 1066 C. civ.


Tribunalul a retinut caracterul neintemeiat si al capatului de cerere referitor la plata dobanzii legale, fata de existenta unei clauze penale in contractul incheiat intre parti prin care s-au stipulat penalitati pentru ipoteza nerespectarii termenului de plata prevazut de art. 5.2. Intrucat partile au evaluat conventional echivalentul prejudiciului suferit de debitor, ca urmare a executarii cu intarziere a obligatiei de plata, parata-reclamanta nu poate pretinde obligarea partii adverse la plata dobanzii legale.


Impotriva acestei sentinte au declarat apel ambele parti, iar prin decizia civila nr. 698 din 29 aprilie 2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a civila a fost respins ca nefondat apelul declarat de parata A.A.A.S. impotriva sentintei civile nr. 5323 din 5 iulie 2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a civila, in dosarul nr. xx726/3/2011.


Prin aceeasi decizie a fost admis apelul declarat de reclamanta SC A. SA, a fost schimbata in parte sentinta apelata in sensul ca a fost admisa in parte cererea principala, astfel cum a fost precizata, fiind obligata parata A.A.A.S. la plata sumei de 757.246 lei reprezentand dividende cuvenite pentru perioada 2007-2008 si la plata sumei de 322.705 lei reprezentand dobanda legala aferenta, calculata pana in ianuarie 2015 si in continuare, pana la achitarea efectiva a debitului.


A fost obligata parata la plata sumei de 97606,29 lei reprezentand cheltuieli de judecata din litigiile anterioare.


A fost obligata parata la plata sumei de 100.000 euro - in echivalent lei la cursul oficial BNR din ziua platii, cu titlu de daune morale.


Au fost respinse celelalte pretentii din cererea principala, ca neintemeiate.


S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei atacate.


A fost obligata parata la plata catre reclamanta a sumei de 34.565,08 lei cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru - fond si apel, onorariu expert si onorariu avocat).


In motivarea hotararii, instanta de control judiciar a retinut ca apelul declarat de parata-reclamanta A.A.A.S. Bucuresti vizeaza modul de solutionare de catre prima instanta a cererii reconventionale, insa aceasta nu aduce nicio critica de netemeinicie a hotararii atacate.


S-a constatat ca, prin cererea reconventionala, A.V.A.S. Bucuresti a solicitat obligarea A. la plata urmatoarelor sume, reprezentand daune ce izvorasc din contractul de vanzare-cumparare actiuni nr. 20/23.02.2000: 10.160.617 lei reprezentand actualizare cu indicele de inflatie a sumei de 2.989.859 lei pentru perioada 23.05.2000 - 30.11.2010; 1.086.650 lei reprezentand dobanda legala calculata pe perioada 14.08.2006 -30.11.2010 la suma de 2.989.859 lei; 1.802.885 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate pe perioada 16.05.2006 - 09.01.2008 la suma de 2.989.859 lei; 2.206.420 lei reprezentand diferenta de valoare a actiunilor cumparate, calculata intre data incheierii contractului de vanzare-cumparare actiuni si data incasarii efective a diferentei de pret. Parata sustine ca suma de 2.989.859 lei, consemnata la CEC in favoarea A.V.A.S. de catre A. in data de 20.08.2010, constituie diferenta de pret ce trebuia achitata de cumparator in temeiul contractului de privatizare 020/2.3.02.2000, reprezentand contravaloarea pachetului de 319.771 de actiuni, pentru care a revenit societatii cumparatoare 91,175% din capitalul social subscris si varsat SC B. SA.


Eliberarea sumei mentionate s-a facut urmare a ramanerii definitive si irevocabile a deciziei comerciale nr. 112/01.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, in dosarul xx116/3/2007, prin care instanta a constatat ca A. este proprietara unui numar de 319.771 actiuni, numerotate de la numarul 30.507 la numarul 123.182 si de la numarul 123.628 la numarul 350.722 inclusiv, libere de orice sarcini, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in suma totala de 799.427,5 lei, reprezentand 91,175% din valoarea capitalului subscris si varsat la SC B. SA conform contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. B 020/23.02.2000.


Instanta de apel a inlaturat sustinerile A.A.A.S. in sensul ca litigiile derulate intre parti au condus la incidenta principiului rebus sic standibus, astfel ca A. nu poate obliga vanzatorul la acceptarea unui pret stabilit la nivelul anului 2000.


S-a apreciat ca fiind neintemeiate sustinerile apelantei-parate vizand imprejurarea ca aceasta suma trebuie corectata cu indicele inflatiei de la momentul prevazut in contract, la care pretul trebuia achitat (scadenta din anul 2000) si pana la data incasarii restului de pret (30.11.2010), precum si ca trebuie acordate penalitati de intarziere la plata pretului pentru perioada cuprinsa intre 16.05.2006 (data pronuntarii deciziei nr. 1639 a Inaltei Curti) si momentul consemnarii la CEC prin executor judecatoresc D. a sumei reprezentand diferenta pret, respectiv 09.01.2008 (data notificarii A. prin care a invitat parata, in temeiul art. 587 C. proc. civ. la sediul executorului judecatoresc, pentru a i se plati suma de 2.989.859 lei reprezentand contravaloarea actiunilor, conform contractului de vanzare-cumparare actiuni B 020/23.02.2000).


Curtea a constatat ca prin sentinta comerciala nr. 5817/28.06.2006 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, ramasa definitiva si irevocabila prin decizia nr. 585/21.11.2006 a Curtii de Apel Bucuresti, actiunea A.V.A.S. a fost respinsa ca neintemeiata. Prin aceste hotarari judecatoresti s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat ca, urmare a faptului ca valabilitatea contractului de privatizare a fost pusa in discutie in cauza in care s-a solicitat constatarea nulitatii acestui contract (asa cum rezulta si din adresele reciproce ale partilor), s-a realizat o suspendare conventionala a efectelor contractului de vanzare-cumparare actiuni . Deoarece reclamanta A.V.A.S. nu se putea declara cu certitudine gata sa-si execute obligatia de a transmite perfect valabil pachetul de actiuni, pentru a putea pretinde cumparatoarei sa achite diferenta de pret, aceasta nu putea face aplicatiunea pactului comisoriu cuprins in art. 5.5 din contract .


In aceste conditii, s-a apreciat ca prima instanta, in mod judicios, a retinut, cu privire la pretentiile solicitate prin cererea reconventionala, constand in obligarea la plata penalitatilor, a dobanzilor legale, a actualizarii cu rata inflatiei si a diferentei de valoare a actiunilor (cu exceptia celor in privinta carora instanta a retinut existenta autoritatii de lucru judecat) caracterul neintemeiat al acestora. Aceasta deoarece, prin decizia comerciala nr. 112/01.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala, in dosarul nr. xx116/3/2007, irevocabila prin decizia nr. 3461 din 21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. xx21/1/2010 s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca, in perioada 21.02.2000-16.05.2006, executarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B020/ 23.02.2000 a fost suspendata potrivit conventiei partilor, ca urmare a existentei pe rol a litigiului avand ca obiect constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare de actiuni (litigiu solutionat prin decizia comerciala nr. 585/21.11.2006) si ca, incepand cu data ramanerii irevocabile a acesteia, incepe sa curga termenul de 90 de zile calendaristice prevazut de art. 5.2 din contract, pentru achitarea restului de pret al actiunilor, respectiv de la data de 06.02.2007.


In cadrul termenului contractual astfel calculat, in considerentele deciziei nr. 112/01.03.2010 s-a retinut ca prin O.P. nr. 01/21.02.2007, SC A. SRL a achitat catre A.V.A.S. suma de 2.989.859 lei, reprezentand restul de pret prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, nefiind retinuta sustinerea apelantei-parate A.V.A.S. in sensul ca termenul contractual de achitare a diferentei de pret de 90 de zile incepe sa curga de la data de 16.05.2006. S-a constatat, in cuprinsul aceleiasi decizii, ca apelanta-reclamanta SC A. SA a facut dovada achitarii restului de pret prin procedura ofertei reale de plata si prin consemnarea sumei la CEC.


Prin decizia nr. 3461 din 21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost retinuta buna-credinta a SC A. SRL in achitarea diferentei de pret potrivit OP nr. 1/21.02.2007 emis de Banca X Romania. Asadar, deciziile mai sus aratate se bucura de autoritate de lucru judecat, conform art. 1200 pct. 4 si art. 1201 alin. (2) C. proc. civ., dezlegarea irevocabila a problemei de drept referitoare la achitarea in termenul contractual a diferentei de pret in valoare de 29.898.588.500 lei ROL fiind necesar sa fie respectata in prezenta cauza, nemaiputand fi reinterpretata.


Fata de cele expuse, apelul declarat de A.A.A.S. Bucuresti a fost respins ca nefondat.


In ceea ce priveste apelul declarat de reclamanta SC A. SRL, s-a constatat ca prin actiunea promovata reclamanta SC A. SRL a solicitat obligarea A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) la plata de daune-interese compuse din: suma de 1.000.000 Euro reprezentand daune materiale (dividende neincasate din profit nerealizat datorita decontarii contravalorii unor lucrari care nu au fost executate si deci nu au generat venituri; dividende nerealizate datorita managementului defectuos; dividende incasate fara drept de parat, nemaiavand calitate de actionar; dobanda bancara pe intreaga perioada in care a fost lipsita de folosinta sumelor in bani susmentionate si pana la data platii); suma de 500.000 Euro reprezentand daune morale si cheltuieli de judecata efectuate in litigiile anterioare.


Instanta de apel a retinut ca, ulterior incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B 020/200 ca urmare a castigarii licitatiei publice cu strigare din 02.02.2000, reclamanta a cumparat pachetul majoritar de actiuni detinut de Statul roman la SC B. SA. Dupa perfectarea contractului, parata-reclamanta a formulat doua cereri de chemare in judecata prin care solicita rezolutiunea respectivului contract pentru o pretinsa incalcare a obligatiei de plata a pretului asumat.


Prin sentinta comerciala nr. 5817/28.06.2006, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, definitiva prin Decizia nr. 585/2006 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti si irevocabila prin nerecurare, s-a respins actiunea A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) si s-a admis reconventionala reclamantei prin care a solicitat constatarea existentei si valabilitatea contractului de vanzare cumparare de actiuni nr. B 020/2000. Astfel, contractul de vanzare-cumparare actiuni si-a produs efectele inca de la semnarea sa.


Atitudinea paratei a impiedicat-o pe reclamanta sa se inregistreze la Depozitarul Central ca proprietar al actiunilor B. SA (fiindu-i solicitata dovada platii pretului actiunilor, iar A.V.A.S. refuzand emiterea unei astfel de dovezi) astfel incat aceasta a fost determinata sa formuleze o noua actiune avand ca obiect constatarea dreptului de proprietate asupra actiunilor si emiterea de catre A.V.A.S. a dovezii ca a achitat pretul vanzarii. Parata-reclamanta a formulat, la randul ei, cerere reconventionala prin care a solicitat desfiintarea contractului ca efect al pactului comisoriu de grad IV, tot pentru neachitarea pretului in termenul contractual, solicitand si daune-interese .


Prin decizia nr. 3461 din 21.10.2010, Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat irevocabil acest litigiu prin admiterea cererii principale si respingerea cererii reconventionale a A.V.A.S.


Instanta de apel a retinut ca, astfel cum rezulta si din concluziile raportului de expertiza contabila realizat in apel pentru perioada 2007-2008, A.V.A.S. a incasat, in mod necuvenit, dividende in cuantum de 757.246 lei, iar dobanda legala aferenta acestei sume, calculata pana la momentul efectuarii expertizei-ianuarie 2015 (si, in continuare, pana la achitarea efectiva a debitului), este de 322.705 lei. Perioada avuta in vedere de catre instanta de apel s-a raportat la cererea precizatoare a reclamantei.


Cu privire la sumele solicitate de catre A. cu titlu de cheltuieli de judecata, aferente litigiilor anterioare desfasurate intre parti, in mod nejustificat a apreciat prima instanta faptul ca reclamanta nu ar fi facut dovada efectuarii acestora. In cadrul probei cu inscrisuri, completata in calea de atac a apelului, s-a prezentat situatia centralizata a cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta; s-au depus contractele de asistenta juridica incheiate de catre toti aparatorii care au reprezentat societatea in multiplele litigii anterioare, precum si facturile reprezentand onorariile avocatiale, cuantumul acestora fiind de 97.606,29 lei (suma la care parata-reclamanta va fi obligata).


Cu privire la solicitarea apelantei-reclamante A. SRL de obligare a intimatei-parate A.A.A.S. la plata de daune morale, s-a aratat ca, desi este unanim acceptat atat in doctrina, cat si in jurisprudenta, ca prejudiciul nepatrimonial nu poate fi cuantificat cu precizie in ani, datorita esentei sale neeconomice, instanta poate stabili despagubirea, apeland la anumite criterii (cum ar fi importanta valorilor lezate, rezonanta sociala a consecintelor negative). Este adevarat ca, in lipsa unor criterii legal reglementate, instantele pot intampina dificultati in stabilirea cuantumului despagubirilor, in functie de particularitatile fiecarui caz in parte, ceea ce nu echivaleaza insa, in nici un caz, cu imposibilitatea evaluarii daunei morale solicitate.


Atat jurisprudenta nationala, cat si cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului sunt constante in a dovedi ca este posibila evaluarea prejudiciului moral, conditia fiind ca sumele acordate cu titlu de despagubiri sa nu fie exagerate si sa reprezinte o justa compensare a daunei incercate.


Instanta de control judiciar a retinut posibilitatea acordarii unor daune morale persoanelor juridice, in contextul in care art. 54 din Decretul nr. 31/1954 (in vigoare la momentul introducerii actiunii) nu face nicio distinctie intre persoanele fizice si cele juridice si nu limiteaza drepturile nepatrimoniale ocrotite.


S-a retinut ca atitudinea abuziva a paratei-reclamante a fost constatata in mod irevocabil prin numeroase hotarari judecatoresti; ea s-a manifestat prin formularea a numeroase cereri cu obiect similar (dupa ce primele actiuni au fost respinse irevocabil), apoi prin refuzul de a pune in executare decizii civile irevocabile, refuzul de a o inscrie pe reclamanta in Registrul actionarilor, refuzul de a primi plata actiunilor - facuta in termenele contractuale stipulate.


Toate aceste nesfarsite actiuni sicanatorii au avut ca efect intrarea reclamantei in procedura insolventei, dupa mai mult de 10 ani de procese in care A.V.A.S., cu toate ca a pierdut in toate instantele, a continuat sa declanseze noi litigii.


S-a apreciat ca atitudinea paratei a infrant speranta legitima a reclamantei de a se bucura de proprietatea bunului reprezentat de pachetul majoritar de actiuni cumparat in mod valabil de la SC B. SA, incalcand astfel Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana, care garanteaza respectarea drepturilor existente asupra unui bun. Abuzul de drept ``in forma continuata`` manifestat de parata (care, de altfel, nu s-a prezentat la nici un termen de judecata in fond sau apel) a determinat instanta sa aprecieze ca apelantei-reclamante i se poate acorda, cu titlu de daune morale, suma de 100.000 euro - in echivalent lei la data platii, pentru toate neajunsurile pe care societatea le-a suferit si care au determinat, in final, insolventa acesteia si, probabil, imposibilitatea de a se mai putea reorganiza si functiona in mod viabil.


Au fost respinse pretentiile solicitate cu titlu de daune materiale, constand in contravaloarea dividendelor de care a fost lipsita reclamanta, datorita gresitei gestionari si administrari a afacerii si bunurilor societatii privatizate de catre parata, intrucat prin probatoriul administrat in ambele faze procesuale nu s-a demonstrat caracterul cert al prejudiciului pretins.


In temeiul dispozitiilor art. 274 C. proc. civ., a fost obligata apelanta-parata la plata sumei de 34.565,08 lei catre apelanta-reclamanta, reprezentand cheltuieli de judecata, constand in taxe judiciare de timbru - fond si apel, onorarii expert si avocat.


In termen legal, invocand in drept dispozitiile art. 304 pct. 7 si 9 C. proc. civ., parata A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) a declarat recurs, solicitand in principal admiterea recursului, casarea deciziei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de apel. In subsidiar, solicita admiterea recursului cu consecinta modificarii in tot a deciziei atacate, in sensul respingerii apelului formulat de SC A. SA si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei civile nr.5323/05.07.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, iar in tertiar admiterea recursului cu consecinta modificarii in parte a deciziei atacate, in sensul diminuarii pretentiilor solicitate (601.876,00 lei dividende aferente anilor 2007-2008 si 274.985,22 lei dobanda legala, reducerii cheltuielilor de judecata acordate) si inlaturarii obligatiei de plata a daunelor morale in cuantum de 100.000 Euro. In ceea ce priveste cererea reconventionala solicita admiterea recursului, modificarea in parte a deciziei atacate in sensul admiterii apelului A.A.A.S. si admiterii cererii reconventionale, astfel cum a fost motivata.


Un prim motiv de recurs, arata recurenta, il constituie faptul ca instanta a omis sa motiveze in fapt si in drept admiterea capatului de cerere privind obligarea sa la restituirea dividendelor incasate in perioada 2007-2008, motiv ce se circumscrie motivelor de recurs prevazut de art. 304 pct 7 C. proc. civ.


Prin raportate la prevederile art. 261 pct. 5 C. proc. civ. si cele ale art. 6 paragraf 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, recurenta apreciaza ca instanta de apel nu si-a motivat in drept, in ceea ce priveste plata dividendelor, a dobanzii legale si a cheltuielilor de judecata, motiv pentru care considera ca se impune admiterea acestui motiv de recurs cu consecinta casarii hotararii astfel pronuntate si trimiterii cauzei spre rejudecare la instanta de apel.


Al doilea motiv de recurs il constituie interpretarea gresita a dispozitiilor art. 67 si art. 123 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (LSC), motiv ce se circumscrie motivelor de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.


Astfel, din simpla lectura a prevederilor art. 67 si art. 123 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, reiese ca debitorul obligatiei de plata a dividendelor este societatea al carei profit este repartizat sub forma dividendelor, si nu actionarii societatii.


Avand in vedere ca in perioada 2007-2008, atat la registrul comertului, cat si la registrul independent A.A.A.S. figura ca actionar al SC B. SA; ca nu a fost contestata nicio hotarare a AGA privind distribuirea dividendelor, ca apelanta-reclamanta a devenit actionar al societatii in anul 2010, cel indreptatit in mod legal sa primeasca dividende a fost A.A.A.S, cum in mod corect si legal a retinut si instanta de fond .


Un alt aspect care nu trebuie neglijat, sustine recurenta, este si faptul ca plata diferentei de pret facuta de intimata-reclamanta a fost efectuata dupa implinirea termenului prevazut in contract, acesta fiind si motivul pentru care in mod legal recurenta a refuzat sa accepte plata acestei sume la acel moment, nefiind de rea-credinta cum in mod neintemeiat a sustinut intimata-reclamanta, ci doar aplicand principii legale si contractuale ce guverneaza prezenta speta.


Contrar celor retinute prin raportul de expertiza omologat in totalitate de instanta, A.A.A.S. nu a incasat dividende in perioada 2007-2008 in valoare de 757.246 lei, ci dividendele efectiv incasate au fost in cuantum de 601.876,00 lei.


In acest sens, daca actualizarea cu indicele de inflatie si calculul dobanzii de referinta asupra dividendelor anului 2007 s-au aplicat asupra dividendelor in cuantum de 501.876,00 lei, actualizarea cu indicele de inflatie si calculul dobanzii de referinta asupra dividendelor anului 2008 ar fi trebuit sa aiba in vedere valoarea de 100.000,00 lei (si nu pe cea cuvenita de 255.400,00, de care, in fapt, A.A.A.S. nu a beneficiat si pe care nu a incasat-o).


Valoarea dobanzii legale aferenta dividendelor aferente anilor 2007 si 2008, conform calculelor si raportat la ceea ce s-a mentionat anterior, adica la valoarea dividendelor efectiv incasata de A.A.A.S., este de 274.985,22 lei (compusa din 229.297,20 lei, pentru dividendele anului 2007 si respectiv de 45.688,02 lei, pentru dividendele anului 2008), si nu de 322.705 lei acordata de instanta.


Fata de cele mentionate, in opinia recurentei, sumele corecte (daca s-ar fi tinut seama de obiectiunile formulate) sunt de 601.876,00 lei dividende aferente anilor 2007-2008 si 274.985,22 lei dobanda legala.


Asa fiind, considera ca obligarea sa la restituirea unor sume de bani (intr-un cuantum eronat, de care institutia recurenta nici nu a beneficiat) constituie o imbogatire fara justa cauza a intimatei-reclamante.


Sub acest aspect, solicita instantei de recurs sa dispuna in principal respingerea acestui capat de cerere ca neintemeiat, iar in subsidiar reducerea pretentiilor la suma de 601.876,00 lei dividende aferente anilor 2007-2008 si 274.985,22 lei dobanda legala.


Al treilea motiv de recurs, arata recurenta, il constituie interpretarea gresita a dispozitiilor art. 112, art. 129, art. 292 C. proc. civ., art. 1169 C. civ., motiv ce se circumscrie motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.


Capatul de cerere privind obligarea la plata cheltuielilor de judecata a fost respins de instanta de fond ca neintemeiat, intrucat reclamanta nu a facut dovada pretentiilor sale.


Decizia instantei de apel a fost data si cu incalcarea prevederilor art. 292 C. proc. civ. si ale art. 1169 C. civ.


Totodata, ca expresie a principiului disponibilitatii, cheltuielile de judecata nu se acorda insa din oficiu, ci numai la cerere si daca sunt probate, asa cum prevede, de altfel, si art. 274 alin. (1) C. proc. civ.


Instanta de fond a respins acest capat de cerere ca nedovedit, iar instanta de apel s-a pronuntat pe acest capat de cerere numai prin prisma faptului ca apelanta a depus (pentru prima oara, desi avea obligatia legala de a depune la judecarea fondului) inscrisurile ce fac dovada pretentiilor sale.


Solicita instantei de recurs sa admita acest motiv de recurs, sa modifice decizia atacata in sensul respingerii acestui capat de cerere ca neintemeiat si nedovedit in termenul legal.


In subsidiar, daca se va trece peste cele invocate, solicita instantei de recurs sa faca aplicarea dispozitiilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ. 1865, in sensul reducerii onorariilor avocatiale.


Al patrulea motiv de recurs il constituie interpretarea gresita a dispozitiilor art. 54 din Decretul Lege nr. 31/1954 si ale art. 998 C. civ., intrucat instanta a dispus obligarea institutiei parate la plata sumei de 100.000 euro cu titlu de daune morale, motiv ce se circumscrie motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.


In dezvoltarea acestui motiv de recurs, avand in vedere dispozitiile art. 54 din Decretul Lege nr. 31/1954, recurenta-parata sustine, in esenta, ca reclamanta nu a facut dovada existentei niciunui prejudiciu moral.


Prejudicial moral cuprinde atat vatamarile aduse persoanei in onoarea, demnitatea, pozitia sociala, creditul, libertatea sau reputatia sa, cat si pe acelea care constituie o lezare a sentimentelor sale de afectiune. Prejudiciile morale sunt cele care rezulta din vatamarea unui interes personal nepatrimonial, ele nefiind susceptibile de evaluare baneasca.


Apreciaza ca hotararea pronuntata a fost data cu incalcarea si interpretarea gresita a prevederilor art. 998 C. civ., pentru a putea fi atrasa raspunderea civila delictuala sub forma obligarii la daune materiale si/sau morale trebuie indeplinite cumulativ toate conditiile prevazute de lege: existenta unei fapte ilicite, a unui prejudiciu, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatie.


Or, retinerile instantei sunt nefondate, neexistand nicio fapta ilicita a paratei de natura sa atraga raspunderea civila delictuala.


Apreciaza ca solutia instantei de apel de acordare a daunelor morale este neintemeiata si nelegala, motiv pentru care solicita admiterea acestui motiv de recurs cu consecinta inlaturarii obligatiei de plata a sumei de 100.000 euro cu titlu de daune morale.


Cu privire la respingerea apelului formulat, A.A.A.S. considera ca hotararea a fost data cu incalcarea prevederilor art. 969 C. civ. si ale art. 43 C. com., motiv ce se circumscrie motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.


Intimata-reclamanta SC A. SRL a formulat intampinare prin care a solicitat, in esenta, respingerea recursului, ca nefondat.


Analizand decizia recurata, in limitele controlului de legalitate, in raport de criticile formulate si temeiurile de drept invocate, tinand cont si de apararile formulate de intimata-reclamanta prin intampinare, Inalta Curte a retinut caracterul fondat al recursului pentru considerentele care succed:


Inalta Curte constata ca solutia instantei de apel este perfect legala sub aspectul prevederilor art. 304 pct. 7 C. proc. civ., decizia recurata fiind amplu motivata, argumentele acesteia constituindu-se intr-o inlantuire logica a faptelor si a regulilor de drept pe baza carora s-a fundamentat solutia.


Art. 304 pct. 7 C. proc. civ. invocat de recurenta vizeaza nemotivarea hotararii, precum si motivarea contradictorie, dar decizia atacata cuprinde elementele obligatorii prevazute de dispozitiile art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., respectiv motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, motivarea fiind clara si concisa, instanta de control judiciar motivandu-si hotararea cu argumente pertinente pe aspectul situatiei de fapt retinute, cu repectarea, totodata, a principiului autoritatii de lucru judecat.


Este de retinut ca simpla nemultumire a partii cu privire la solutia pronuntata, neinsusirea de catre instanta a apararilor formulate de catre parte, sunt aspecte ce nu pot fi asimilate unei nemotivari in sensul textului legal anterior evocat.


Argumentat si legal motivat, contrar sustinerilor recurentei-parate, instanta de apel, stabilind situatia de fapt sub toate aspectele sesizate, in raport de probele cauzei, a retinut ca reclamanta este indreptatita la plata sumei de 757.246 lei reprezentand dividende cuvenite pentru perioada 2007-2008 si la plata sumei de 322.705 lei reprezentand dobanda legala aferenta, calculata pana in ianuarie 2015 si in continuare, pana la achitarea efectiva a debitului.


Este de amintit ca instanta de apel, ca instanta devolutiva, are plenitudine de apreciere in ceea ce priveste probele administrate in cauza, este suverana in a aprecia asupra oportunitatii administrarii probelor in proces din perspectiva utilitatii, concludentei si pertinentei acestora, avand obligatia sa administreze probele necesare si utile cauzei, iar instanta de recurs nu poate sa procedeze la reinterpretarea probelor dispuse.


Astfel, schimbarea situatiei de fapt stabilita in cauza nu se poate produce in recurs, ceea ce tinde sa obtina recurenta-reclamanta, inclusiv atunci cand aduce in discutie reaprecierea probelor retinuta de instanta de apel (relevanta rapoartelor de expertiza etc.), motiv pentru care se impune respingerea de plano a criticilor de netemeinicie, care nu satisfac exigentele impuse de art. 304 C. proc. civ., reaprecierea probelor nemaifiind posibila in aceasta etapa procesuala odata cu abrogarea pct. 11 al art. 304 C. proc. civ. prin O.U.G. nr. 138/2000 si ale art. 304 pct. 10 C. proc. civ. prin dispozitiile Legii nr. 219/2005.


Totodata, este de retinut ca principiul autoritatii lucrului judecat corespunde necesitatii de stabilitate juridica si ordine sociala, fiind interzisa readucerea in fata instantelor a chestiunii litigioase deja rezolvate si nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevazut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la justitie nu este unul absolut, el poate cunoaste unele limitari, decurgand din aplicarea unor principii.


Prin urmare, ceea ce se transeaza jurisdictional intr-un proces nu poate fi combatut intr-o judecata ulterioara de partile procesului initial, carora hotararea li se opune cu valoare normativa, nesusceptibila de dovada contrara.


In speta, prin decizia comerciala nr. 112/01.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a comerciala in dosarul nr. xx116/3/2007, irevocabila prin decizia nr. 3461/21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul nr. xx21/1/2010 s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca, in perioada 21.02.2000-16.05.2006, executarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. B020/23.02.2000 a fost suspendata potrivit conventiei partilor, ca urmare a existentei pe rol a litigiului avand ca obiect constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare de actiuni (litigiu solutionat prin decizia comerciala nr. 585/21.11.2006) si ca incepand cu data ramanerii irevocabile a acesteia, incepe sa curga termenul de 90 de zile calendaristice prevazut de art. 5.2 din contract, pentru achitarea restului de pret al actiunilor, respectiv de la data de 06.02.2007.


In cadrul termenului contractual astfel calculat, in considerentele deciziei nr. 112/01.03.2010 s-a retinut ca prin O.P. nr.01/21.02.2007 SC A. SRL a achitat catre A.V.A.S. suma de 2.989.859 lei, reprezentand restul de pret prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, nefiind retinuta sustinerea apelantei-parate A.V.A.S. in sensul ca termenul contractual de achitare a diferentei de pret de 90 de zile incepe sa curga de la data de 16.05.2006. S-a constatat, in cuprinsul aceleiasi decizii, ca apelanta-reclamanta SC A. SA a facut dovada achitarii restului de pret prin procedura ofertei reale de plata si prin consemnarea sumei la CEC.


Prin decizia nr. 3461 din 21.10.2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost retinuta buna-credinta a SC A. SRL in achitarea diferentei de pret potrivit O.P. nr.1/21.02.2007 emis de Banca X Romania.


Asadar, cum in mod legal a constatat si instanta de apel, deciziile mai sus aratate se bucura de autoritate de lucru judecat, conform art. 1200 pct. 4 si art. 1201 alin. (2) C. proc. civ., dezlegarea irevocabila a problemei de drept referitoare la achitarea in termenul contractual a diferentei de pret in valoare de 29.898.588.500 lei ROL fiind necesar sa fie respectata in prezenta cauza, nemaiputand fi reinterpretata.


Prin urmare, criticile recurentei vizand imprejurarea ca plata diferentei de pret a fost efectuata in afara termenului contractual, incalcarea prevederilor art. 969, respectiv a clauzei prevazuta la art. 5.2 din contract care stipula termenul de achitare a diferentei de pret, precum si cele referitoare la incidenta principiului rebus sic standibus, dar si cele privind respingerea cererii reconventionale incearca sa infranga tocmai principiul autoritatii de lucru judecat, ceea ce nu este permis .


De asemenea, recurenta se prevaleaza in mod eronat de interpretarea gresita a dispozitiilor art. 67 si art. 123 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, intrucat actiunea reclamantei isi are izvorul in prevederile art. 998-999 C. civ., cauza fiind transata in conformitate cu aceste din urma dispozitii legale, fiind solicitata contravaloarea dividendelor incasate necuvenit de parata, iar nu distribuirea acestora.


Nu pot fi primite nici sustinerile vizand interpretarea gresita a dispozitiilor art. 112, art. 129, art. 292 C. proc. civ., art. 1169 C. civ.


Este de necontestat ca instantele au datoria de a se pronunta numai asupra a ceea ce s-a cerut, potrivit art. 129 C. proc. civ., insa, contrar sustinerilor recurentei, principiul disponibilitatii a fost respectat in cauza.


Conform art. 292 alin. (1) C. proc. civ.: ``partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive, mijloace de aplicare si dovezi decat cele invocate la prima instanta sau aratate in motivarea apelului ori intampinare. Instanta de apel poate incuviinta si administrarea probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri``.


Prevederile art. 292 C. proc. civ. reglementeaza efectul devolutiv al apelului, care intr-o formula sintetica poate fi definit ca reprezentand o veritabila reeditare a judecatii.


Prin efectul devolutiv al apelului, procesul fiind adus in intregul sau in fata instantei, aceasta din urma instanta poate cerceta si judeca toate mijloacele de aparare invocate de parti, din care evident ca face parte si cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata formulata in fata primei instante.


Or, in cadrul probei cu inscrisuri, completata in calea de atac a apelului, cu respectarea prevederilor art. 292 alin. (1) teza a doua si a principiului disponibilitatii partilor in procesul civil, s-a prezentat situatia centralizata a cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanta; s-au depus contractele de asistenta juridica incheiate de catre toti aparatorii care au reprezentat societatea in multiplele litigii anterioare, precum si facturile reprezentand onorariile avocatiale, motiv pentru care, in raport de prevederile art. 1169 C. civ., in mod legal instanta de apel a dat eficienta prevederilor art. 274 C. proc. civ. si a obligat parata la plata sumei de 97606,29 lei reprezentand cheltuieli de judecata din litigiile anterioare.


Nu pot fi primite nici sustinerile recurentei privind necenzurarea cheltuielilor de judecata in sensul aplicarii gresite de catre instanta de apel a prevederilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ.


Posibilitatea reducerii cuantumului cheltuielilor de judecata privind onorariul de avocat este o facultate a instantei de judecata, si nu o obligatie, aceasta urmand a aprecia de la caz la caz aplicarea prevederilor art. 274 C. proc. civ.


Aprecierea asupra cuantumului cheltuielilor de judecata, respectiv asupra proportionalitatii onorariului cu munca prestata de avocat, valoarea litigiului si complexitatea cauzei, nu poate fi facuta in faza procesuala a recursului, fata de actuala configuratie a dispozitiilor art. 304 C. proc. civ., care nu permit reformarea unei hotarari decat pentru motive de nelegalitate.


Inalta Curte constata caracterul fondat al criticilor recurentei-parate referitoare la interpretarea gresita a prevederilor art. 54 din Decretul nr. 31/1954 si ale art. 998-999 C. civ. avand in vedere urmatoarele considerente:


Sub imperiul vechii reglementari a codului civil (art. 998-999 C. civ. de la 1864), incidenta in prezenta cauza, problema acordarii daunelor morale unei persoane juridice a fost una controversata.


Astfel, in jurisprudenta civila s-a retinut de multe ori ca dispozitiile art. 54 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoane fizice si persoane juridice nu fac distinctie intre persoanele fizice sau juridice si nici nu limiteaza drepturile nepatrimoniale ocrotite, asa incat este recunoscut si dreptul persoanei juridice de a obtine daune morale pentru vatamarea oricarui drept nepatrimonial.


Desi, in cauza, instanta de apel a adoptat intru-totul aceasta interpretare, recunoscand astfel dreptul persoanei juridice (reclamanta) de a obtine daune morale pentru vatamarea unui drept nepatrimonial, Inalta Curte apreciaza, insa, ca trebuie avut in vedere si faptul ca domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii.


Nu se poate face abstractie de faptul ca existenta daunelor morale a fost recunoscuta pentru a stabili o modalitate de reparare a suferintelor fizice incercate sau a atingerilor aduse onoarei, demnitatii, reputatiei, prestigiului unei persoane .


Dauna morala consta in atingerea adusa valorilor care definesc personalitatea umana, valori care se refera la existenta fizica a persoanei, sanatatea si integritatea corporala, la sentimentele de afectiune, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional si alte valori similare.


Este adevarat ca, desi aceste atribute sunt in general proprii persoanelor fizice, unele dintre ele pot fi atribuite si persoanelor juridice, insa, in aceste cazuri, legiuitorul a recunoscut in mod expres posibilitatea acordarii daunelor morale persoanei juridice - de exemplu pentru fapte de concurenta neloiala (art. 9 din Legea nr. 11/1991). De asemenea, persoana juridica poate invoca nesocotirea dreptului la denumire, sediu, emblema, marca de fabrica.


Prin urmare, raportat la datele concrete ale spetei, posibilitatea acordarii daunelor morale nu poate fi extinsa artificial pentru a putea analiza indeplinirea cumulativa a cerintelor impuse de art. 998-999 C. civ., intrucat reclamanta - persoana juridica nu poate pretinde un prejudiciu psihic sau vreo suferinta fizica provocata.


Prin urmare, in raport de considerentele expuse, constatand incidenta motivului de nelegalitate reglementat de prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., intrucat decizia atacata a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a prevederilor art. 54 din Decretul nr. 31/1954 si ale art. 998-999 C. civ., Inalta Curte, in temeiul dispozitiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a admis recursul declarat de parata A.A.A.S. impotriva deciziei civile nr. 698 din 29 aprilie 2015 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a civila, a modificat in parte decizia atacata in sensul ca a inlaturat obligarea paratei A.A.A.S. la plata sumei de 100.000 euro cu titlu de daune morale si a mentinut restul dispozitiilor deciziei recurate.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 373 din 24 februarie 2016


Citeşte mai multe despre:    actiune in pretentii    drepturi nepatrimoniale    daune morale extinse artificial    modalitate de reparare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Existenta unui conflict de munca poate interveni doar ulterior dobandirii statutului de salariat, respectiv angajator, prin intocmirea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 4 din data de 20 Ianuarie 2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Decizia nr. 282/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Din declaratia pe proprie raspundere depusa de angajator rezulta ca nu a existat un accident de munca care sa-i dea dreptul reclamantului la obtinerea de diferente salariale si daune morale
Pronuntaţă de: Tribunalul Timis Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 53/PI/LM, in sedinta publica din 16 ianuarie 2017

Clauza compromisorie alternativa. Determinarea instantei competente material sa solutioneze cauza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 318 din 11 februarie 2016

Actiune in rezolutiune. Contract de antrepriza incheiat in forma simplificata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 527 din 10 martie 2016

Cheltuieli de judecata. Reducere onorariu avocat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 866 din 12 aprilie 2016Articole Juridice

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252 - 257 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro