Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incetarea de drept a contractului individual de munca. Reintegrare in functia ocupata de salariat

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Reintegrare in functia ocupata de salariat

  Publicat: 26 Jan 2017       1203 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta S. M. C. a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta in contradictoriu cu pirita C. T. M.:

Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Depasire a legalitatii,
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
A fost promulgat la 11.09.1865
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

- sa fie anulata decizia de concediere nr. 306/14.12.2015,


- repunerea partilor in situatia anterioara in sensul reintegrarii pe postul detinut anterior concedierii pentru perioada 14.12.xxxxxxxxxxxxx15,


- sa fie obligata pirita la plata unor despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu celelalte drepturi banesti de care ar fi beneficiat ca salariat,


- sa fie obligata pirita la plata concediului medical pentru perioada 14.12.xxxxxxxxxxxxx15 si la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca este angajata a piritei ca profesor in urma examenului national de titularizare din iulie 2015 . Nefiind post liber de profesor titular, a ocupat un post de profesor suplinitor, fiind repartizata de catre I. S. J ca profesor prin decizia nr. 654/26.08.2015 la C. T. M. .


Ca, in data de 22.09.2015 a incheiat contractul individual de munca nr. 5218, durata fiind determinata de 12 luni iar prin decizia nr. 306 din 14.12.2015 s-a dispus concedierea conform art. 56 al. 1 lit. e din Codul Muncii .


La data cand s-a emis decizia de concediere, reclamanta se afla in concediu medical din data de 14.12.xxxxxxxxxxxxx15 .


A mai aratat reclamanta ca fiind in concediu medical, nici nu a avut cunostinta despre concediere iar la data de 11. 01. 2015, cand a revenit la serviciu i-a fost inmanata decizia de concediere si un alt contract individual de munca incheiat in data de 23.12.2015.


Ca, in prezent este angajata la C. T. M. insa pentru perioada 14.12.xxxxxxxxxxxxx15 s-a facut un abuz si ca angajatorul a incalcat prevederile art. 60 al. 1 lit. a din Codul Muncii .


In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor acte:cartea de identitate, decizia nr. 306/14.12.2015, certificate de concediu medical, contract individual de munca .


In aparare, pirita a trimis un raspuns la actiunea reclamantei in care se arata urmatoarele:


Reclamanta a fost repartizata pe postul cu codul 1531-economic, post reyervat fiind in litigiu .


Conform adresei emisa de I. S. J Gorj, reclamanta a fost repartizata pe perioada determinata pana la revenirea titularei pe post confrm deciziei nr. 564/26.08.2015 .


Ca, in data de 14.12.2015 s-a prezentat la post titular data cu care reclamanta a incetat activitatea iar in perioada 14-23.12.2015 titulara de post a beneficiat de toate drepturile banesti cuvenite, in data de 23.12.2015 titulara de post a solicitat concediu fara plata . Incepand cu 23.12.2015 a fost incadrata reclamanta .


Examinand actiunea in raport de actele aflate la dosar, instanta constata si retine urmatoarele:


Reclamanta este angajata a piritei in functia de profesor . In luna iulie 2015 a promovat examenul de titularizare si in urma deciziei I. S. J Gorj nr. 564/26.08.2015 a fost repartizata pe perioada determinata (01.09.xxxxxxxxxxxxx16- incheindu-se contractul individual de munca nr. 5218/22.09.2015) pe postul de profesor, discipline economice, post pe care titular era un alt cadru didactic aflat in litigiu de munca cu unitatea scolara, pana la revenirea pe post a titularului.


La data de 14.12.2015, finalizandu-se litigiul de munca, s-a prezentat la post profesorul titular, astfel incat incepand cu aceasta data a incetat de drept contractul individual de munca al reclamantei in baza art. 56 al. 1 lit. e din Codul Muncii.


Ulterior, la data de 23.12.2015 la cererea titularului postului pe care fusese incadrata temporar reclamanta, contractul individual de munca al acestui cadru didactic a fost suspendat in baza art. 54 Codul Muncii, incepand cu aceasta data fiind incadrata din nou reclamanta pe acelasi post.


Pentru perioada vizata in cererea de chemare in judecata (14.12.xxxxxxxxxxxxx15), reclamanta a sustinut ca a beneficiat de concediu medical si solicitat achitarea indemnizatiei aferente (fila 9 din dosar )insa din examinarea acestuia reiese ca nu a fost depus la angajator si nici nu ar fi fost indreptatita reclamanta sa depuna acest certificat medical intrucat incepand cu prima zi de medical reclamantei i-a incetat contractual individual de munca . Astfel, nemaiavand calitatea de angajat nu mai putea beneficia de concediu medical intrucat, potrivit art. 1. al. 1 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate:``Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, ...la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca: A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu . ``


Nu poate fi primita sustinerea reclamantei in sensul ca angajatorul nu avea dreptul sa o concedieze in perioada de incapacitate temporara de munca, intrucat disp. art. 60 al. 1 lit a din Codul Muncii se refera, iar reclamanta s-a aflat in situatia incetarii de drept a contractului individual de munca, situatie in care nu se aplica aceasta norma.


Potrivit disp. art. 56 al. 1 lit. e Codul Muncii :`` Contractul individual de munca existent inceteaza de drept: ...ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. ``


Din decizia nr. 303/08.12.2015 (fila 28 din dosar ) reiese ca prin sentinta civila nr. 1839/16. 04. 2015, pronuntata de Tribunalul Gorj in dosar nr. XXXXXXXXXXXX, unitatea scolara pirita a fost obligata in urma anularii de catre instanta a deciziei de concediere nr. 180/22.10.2014, sa reintegreze pe profesorul titular reclamant in respectiva cauza T. C. pe postul detinut anterior concedierii. In urma ramanerii definitive a sentintei amintite, acest profesor a solicitat reintegrarea, care s-a realizat incepand cu 14.12.2015, data cu care a incetat de drept contractul de munca al reclamnatei in cauza de fata.


Astfel, reclamanta este in eroare cand califica decizia contestata ca fiind o decizie de concediere si solicita anularea acesteia pentru nerespectarea art. 76 din Codul Muncii cu referire la elementele de continut obligatorii al unei decizii de concediere . Este vorba despre o incetare de drept a contractului de munca, care are un alt regim juridic prevazut de art. 56 al. 2 Codul Muncii :``Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)-j), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. ``


Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga actiunea .


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge actiunea formulata de reclamanta S. M. C. CNP xxxxxxxxxxxxx cu dom. in Tg-J., in contradictoriu cu pirita C. T. M. cu sediul in M., jud. Gorj.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul Gorj.


Pronuntata in sedinta publica din 30. 06. 2016 la Tribunalul Gorj.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1344/2016 din data de 301 iunie 2016


Citeşte mai multe despre:    incetare de drept a contractului de munca    decizie de concediere    perioada determinata    suspendare contract    concediu medical
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Decizie de concediere bazata pe un temei de drept declarat neconstitutional. Reintegrarea salariatului pe postul detinut si plata despagubirilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de munca si Asigurari sociale, Decizia nr. 2841/2016 din 31.05.2016

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016

Decizie de concediere a salariatilor in baza unor criterii de discriminare. Reorganizare fictiva a societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 100 din 19.01.2016

Desfacerea contractului de munca, la expirarea termenului de preaviz. Motive ce nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3074 din 08.06.2016

Plata orelor suplimentare si de noapte efectuate de catre salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3075/2016 din 08.06.2016

Decizie de concediere a salariatului. Masura cu caracter abuziv si arbitrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 907/2016 din 14.04.2016

Nelegalitatea hotararii de incetare de drept a contractului de munca. Inexistenta contractului valabil incheiat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3491/2016 din 23.06.2016

Nulitatea deciziei de concediere. Neindicarea in cuprinsul deciziei a motivelor care au determinat desfiintarea postului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr.3646 din 30.06.2016Articole Juridice

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Codul muncii 2019: Concedierea salariatilor. Legalitate si temeinicie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salariatele pot fi concediate in cadrul si ca urmare a concedierilor colective. Opinia CJUE
Sursa: MCP Cabinet avocati