Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Decizie de sanctionare disciplinara. Termenul de emitere a deciziei

Decizie de sanctionare disciplinara. Termenul de emitere a deciziei

  Publicat: 27 Jan 2017       2404 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. XXXXXXXX din data de 15.12.2015 contestatorul H. D. in contradictoriu cu intimata S. C. F. Distributie a E. E. "E. Distributie Muntenia Nord” S. A., a solicitat a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare nr. 1559/7.12.2015.

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta fapta savarsita cu vinovatie de catre functionarii publici, demnitari si asimilatii acestora
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea contestatiei au fost invocate prevederile art. 252 din Codul muncii in conformitate cu care angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.


Arata contestatorul ca, dupa cum scrie chiar in decizie, la data de 23.10.2015 s-a numit Comisia de cercetare prealabila, deci cel tarziu la acea data angajatorul lua la cunostinta de fapta iar la data de 07.12.2015 a fost emisa decizia de sanctionare. Cum intre cele doua date sunt mai mult de 30 de zile, contestatorul solicita a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.


Contestatia a fost insotita de copie de pe decizia contestata si de copie de pe actul de identitate al contestatorului.


Prin intampinarea depusa la data de 21. 01. 2016 intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata si mentinerea deciziei de sanctionare ca temeinica si legala.


In motivarea intampinarii, intimata a invocat Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 12 noiembrie 2012 prin care a fost solutionat recursul in interesul legii cu privire la calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform dispozitiilor art. 252 alin 1 din Codul muncii, respectiv momentul de la care incepe sa curga acest termen. In conformitate cu aceasta decizie, a aratat intimata, in interpretarea si aplicarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii. Avand in vedere ca raportul final al comisiei de cercetare disciplinara a fost inregistrat la data de 4.12.2015 sub nr. 8080 iar decizia de sanctionare a fost emisa la data de 7.12.2015, deci inlauntrul termenului prevazut de art. 252 alin 1 din Codul muncii, arata intimata, sustinerea contestatorului este neintemeiata.


Intimata a anexat intampinarii copie de pe raportul final al comisiei de cercetare disciplinara prealabila nr. 8080/4.12.2015.


Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin contestatia inregistrata sub nr. XXXXXXXX din data de 15.12.2015, contestatorul H. D. in contradictoriu cu intimata S. C. F. Distributie a E. E. "E. Distributie Muntenia Nord`` S. A., a solicitat a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare nr. 1559/7.12.2015.


Mai retine tribunalul ca unicul motiv invocat in sustinerea nulitatii deciziei de sanctionare de catre contestator este acela ca decizia a fost emisa de intimata cu incalcarea termenului de 30 de zile prevazut de dispozitiile art. 252 din Codul muncii.


In conformitate cu dispozitiile art. 247 din Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Acelasi text de lege defineste abaterea disciplinara ca fiind o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.


De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 252 din Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei .


Cu privire la momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012, a solutionat recursul in interesul legii cu privire la calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara. Deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursurile in interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata in conformitate cu dispozitiile art. 517 alin. 4 din Codul de procedura civila, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


In conformitate cu aceasta decizie, in interpretarea si aplicarea art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii.


Analizand actele de la dosarul cauzei, tribunalul constata ca raportul final al cercetarii disciplinare a fost depus la registratura unitatii la data de 4 decembrie 2015 iar sanctionarea contestatorului a avut loc pe data de 7 decembrie 2015, fiind respectat si termenul de 6 luni in care putea fi emisa decizia respectiva.


Pe cale de consecinta, pentru motivele aratate, tribunalul urmeaza a respinge contestatia si a mentine decizia de sanctionare ca fiind legal emisa.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Respinge contestatia formulata de contestatorul H. D., CNP - xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Targoviste,, , judetul Dambovita in contradictoriu cu intimata S. C. F. de Distributie a E. E. "E. Distributie Muntenia Nord`` S. A., cu sediul in Ploiesti,, judetul Prahova.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Apelul se va depune la Tribunalul Dambovita.


Pronuntata in sedinta publica din data de 29 februarie 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 357 din data de 29.02.2016


Citeşte mai multe despre:    sanctiune disciplinara    abatere disciplinara    calcularea termenului    vinovatie    norme legale    regulament intern
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Sarcina probei in litigiile de munca. Salariatului caruia i se imputa un fapt negativ ii revine sarcina probei faptului pozitiv contrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 996/2013 din 18.09.2013

Rolul activ al instantei de judecata in litigiile de munca. Constatarea din oficiu a nulitatii deciziei de sanctionare disciplinara pentru lipsa descrierii faptei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 1222/2017 din 13.10.2017

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Repararea pagubei materiale produsa angajatorului din vina si in legatura cu munca salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 359 din data de 19 iunie 2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Cum interpretati articolul 48 din Codul Muncii? Angajatorul poate face concedieri in baza lui?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neacordarea concediului de odihna si a sporurilor
Sursa: MCP Cabinet avocati