Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara sub aspectul nemotivarii

Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara sub aspectul nemotivarii

  Publicat: 01 Mar 2017       1211 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul T. in data 03.11.2015 sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXX, reclamanta I. R. a solicitat in contradictoriu cu parata S. R. L. ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata in principal la:

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
A fost promulgat la 11.09.1865
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Dovada scrisa prin care
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Dovada scrisa prin care
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

- constatarea nulitatii absolute a Deciziei de concediere nr. 59 din data de 30.09.2015,


- anularea Deciziei de concediere nr. 59 din data de 30.09.2015 ca nefondata si nelegala,


- sa fie obligata parata la repunerea in situatia anterioara respectiv reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii,


- plata unei despagubiri egale cu nivelul drepturilor salariale majorate si a tuturor drepturilor salariale indexate si actualizate care i se cuvin pana la data reintegrarii efective detinute anterior concedierii, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea cererii sale, reclamanta a precizat faptul ca intre parti a fost incheiat contractul individual de munca nr. 55/15. 06. 2015, cu incepere a activitatii din data de 16. 06. 2015 pentru o perioada de proba de 90 de zile conform art. L lit. a din contract .


Arata ca si-a respectat toate obligatiile contractuale, cat si obligatiile prevazute de Regulamentul de ordine interioara, in sensul ca a prestat activitatea de sofer de camion pe un autovehicul inmatriculat in Germania, exclusiv pe teritoriul Germaniei.


In data de 30.09.2015, dupa expirarea perioadei de proba, intimata a emis Decizia de concediere nr. 59 prin care s-a dispus concedierea sa in baza prev. art. 61 lit. a din Codul Muncii, datorita faptului ca se afla in imposibilitate de a presta munca fizica datorita starii de sanatate, justificata cu acte medicale.


Astfel, arata ca Decizia de concediere nr. 59 i-a fost comunicata prin posta in data de 06.10.2015, in cuprinsul deciziei fiind mentionat faptul ca poate formula contestatie la Judecatoria Timisoara in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare . Fata de instanta judecatoreasca competenta mentionata in cuprinsul deciziei de concediere, reclamanta a precizat faptul ca decizia nu respecta prev. art. 62 alin. 3 Codul Muncii, astfel ca decizia este lovita de sanctiunea nulitatii absolute, sens in care s-a pronuntat si Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII - a civ.,confl. mun. si asigurari sociale in cuprinsul Deciziei nr. 3175/R/06.07.2010.


Pe de alta parte, reclamanta a mentionat faptul ca decizia de concediere este lovita de nulitate absoluta, fata de lipsa de procedura obligatorie a cercetarii disciplinare prev. de art. 61 lit. a Codul Muncii, precum si fata de prev. art. 62 alin. 2 din Codul Muncii.


Astfel arata ca angajatorul poate sa emita decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247 - 252 Codul Muncii, privind raspunderea disciplinara, iar aplicarea sanctiunii disciplinare care este cea mai severa dintre toate presupune savarsirea macar a unei abateri disciplinare, abatere definita de art. 247 alin. 2 Codul Muncii.


Precizeaza faptul ca in ambele cazuri fapta sau faptele salariatului trebuie sa duca la concluzia ca salariatul nu mai poate fi mentinut in functie, ca raportul juridic de munca sa poata continua, concluzie la care se poate ajunge ca urmare a aplicarii criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare prevazute de art. 250 Codul Muncii, si anume: imprejurarile in care fapta a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, consecintele abaterii disciplinare, comportarea generala in serviciu a salariatului, eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat, aspecte care trebuie sa fie analizate in contextul efectuarii cercetarii disciplinare prealabile si obligatorii potrivit prev. art. 251 Codul Muncii.


Arata ca cercetarea disciplinara presupune ca persoana imputernicita de catre angajator sa convoace in scris salariatul pentru a da o nota explicativa, neprezentarea salariatului la convocarea facuta, fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, precum si faptul ca in cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea cu toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.


Fata de temeiul de drept mai sus invocat, arata ca nici aceasta procedura prevazuta sub sanctiunea nulitatii nu a fost indeplinita, astfel ca in mod evident reiese intentia intimatei de a o concedia in mod abuziv.


Asupra capatului subsidiar de cerere, reclamanta a precizat faptul ca decizia a fost dispusa in mod abuziv si nelegal intrucat aceasta a luat cunostinta de decizia de desfacere a contractului individual de munca prin expedierea deciziei la domiciliul sau in data de 06.10.2015, desi a fost emisa in data de 30.09.2015, in conditiile in care potrivit Biletului de iesire din spital - Sectia Neurochirurgie eliberat la data de 14.07.2015 este de necontestat faptul ca in perioada 26. 06. 2015 - 14.07.2015 a fost internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara datorita faptului ca a suferit o interventie chirurgicala.


Astfel, arata ca din cuprinsul Biletului de iesire din spital - Sectia Neurochirurgie a fost diagnosticata cu Hernie de Disc Lombara si a fost supusa unei interventii chirurgicale, fapt pentru care se impunea ca aceasta sa stea in repaus la pat, din data de 14.07.2015 nefiind recomandat sa presteze munca pentru care a fost angajata.


Mentioneaza faptul ca post chirurgical, recuperarea incepe imediat, si are ca si obiective si metode individualizate in functie de statusul clinic al pacientului si de perioada scursa de la operatie, fiind evidentiate urmatoarele perioade: in primele 2 saptamani in intervalele 2 - 6 saptamani, 6 - 12 saptamani si 12 - 18 saptamani posoperator.


Arata ca incepand cu luna iunie, pentru a beneficia de concediul medical post - operator, societatea parata avea obligatia de a-i elibera lunar adeverinta de salariat, precum si faptul ca inca de la inceput relatiile dintre parti s-au desfasurat intr-un mod foarte greoi, intrucat la sediul societatii parate nu se afla nimeni cu un program de lucru zilnic, iar orice cerere presupunea apeluri telefonice insistente si repetate, fapt care reiese din corespondenta depusa la dosar, spre exemplu adeverintele aferente lunilor iunie - iulie nu au fost predate fiului sau sotului sau fiind depuse de catre secretarea societatii parate la unitatea sanitara, fapt pentru care nu au putut fi vizate de catre mediul de familie .


Astfel, arata ca adeverinta nr. 53/21.09.2015 care trebuia sa ii fie eliberata la sfarsitul lunii august pentru a putea beneficia de concediu medical pana in data de 31.08.2015 i-a fost eliberata in data de 21.09.2015, fapt pentru care a fost intrerupt concediul medical.


Asupra relei credinte a paratei, arata ca aceasta reiese din corespondentele anexate, din care rezulta ca a fost nevoita sa insiste pentru eliberarea documentelor care atesta calitatea sa de salariat, desi acest lucru constituie o obligatie a intimatei.


Solicita sa se constate faptul ca intimata a preconstituit toata aceasta stare de fapt care a dus la emiterea deciziei de concediere in baza prev. art. 61 lit. a Codul Muncii, intrucat astfel cum se poate observa numai din notificarile sale, intr-o perioada scurta respectiv 21 - 23.09.2015 societatea parata a emis o notificari, desi din corespondenta pe e-mail rezulta faptul ca partile au avut o comunicare permanenta, telefonica si prin imputernicit, iar societatea parata cunostea starea de fapt care contrazice continutul notificarilor scrise.


Astfel, arata ca societatea parata sustine in mod mincinos faptul ca nu s-a prezentat la nici un control medical din data de 04.08.2015, precum si faptul ca nu a contactat societatea parata in aceasta perioada, fapt care este de necontestat avand in vedere faptul ca a suferit o interventie chirurgicala.


Considera ca societatea parata a actionat in mod discriminatoriu si a ales sa o concedieze in mod neintemeiat si nelegal, stiind ca starea sa de sanatate necesita o perioada de odihna si refacere, fapt care rezulta si din refuzul si amanarea eliberari adeverintelor prin metode viclene.


In drept, a invocat prev. art. 62 alin. 2, alin. 3, art. 63 alin. 1, art. 247 - 252 Codul Muncii, art. 223 NCPC.


In probatiune a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri .


In sustinerea cererii a depus la dosar in xerocopie inscrisuri (f. 12 - 38 dosar).


Parata S. R. L. legal citata nu a fost prezenta in cadrul dezbaterilor si nu a depus la dosar intampinare.


Examinand actele si lucrarile de la dosar, tribunalul retine urmatoarele:


Reclamanta a fost salariata societatii parate in baza contractului individual de munca nr. 55/15. 06. 2015 intocmit pe perioada nedeterminata, pe postul de "sofer autocamion ", cu inceperea activitatii din data de 16. 06. 2015 si o perioada de proba de 90 de zile conform art. L lit. a din contract .


In data de 30.09.2015, dupa expirarea perioadei de proba, parata a emis Decizia de concediere nr. 59 in baza prev. art. 61 lit. a din Codul Muncii, prin care a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantei, incepand cu data de 01.10.2015.


Prin notificarea nr. 58/30.09.2015, reclamanta a fost convocat pentru clarificarea situatiei, intrucat in perioada 01.09.xxxxxxxxxxxxx15 apare pontata nemotivat si din data de 01.10.2015 i se va desface contractului individual de munca


Potrivit prev. art. 251 alin. 1 si 2 Codul muncii, sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile ; in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Angajatorul nu a facut dovada, asa cum il obliga prev. art. 272 Codul muncii, ca a respectat aceasta procedura prevazuta sub sanctiunea nulitatii .


Decizia de sanctionare, potrivit doctrinei si practicii judiciare de specialitate, reprezinta un act unilateral, manifestarea de vointa a angajatorului, care nu trebuie sa se adreseze justitiei ori altor organe pentru a exercita obligatia juridica de disciplina muncii, legea in vigoare recunoscand intr-adevar angajatorului dreptul, unilateral si punitiv de a constata, cerceta abaterile disciplinare si de a aplica sanctiuni disciplinare.


Pentru a preveni eventualele comportari abuzive ale angajatorilor, prin care s-ar leza drepturile si interesele legitime ale salariatilor, legiuitorul a inteles sa reglementeze in mod expres conditiile de fond si de forma in care angajatorul poate dispune cu privire la sanctionarea disciplinara.


Instituirea acestor obligatii de ordin formal in sarcina angajatorului reflecta expresia principiului statului social si al dreptatii instituit prin dispozitiile art. 1 alin. 3 din Constitutia Romaniei, principiu care se oglindeste si in dispozitiile art. 8 din Codul muncii potrivit carora relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte, iar pentru buna desfasurare a relatiilor de munca participantii la raporturile de munca se vor informa si consulta reciproc in conditiile legii si ale contractelor colective de munca .


Potrivit art. 78 din Codul muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.


Conform dispozitiilor art. 252 alin. (2) din Codul muncii "Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata; f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. ``.


Dispozitiile cu caracter imperativ ale art. 252 alin. 2 din Codul muncii referitoare la necesitatea respectarii cerintelor obligatorii de continut pe care trebuie sa le indeplineasca decizia de sanctionare urmaresc punerea la adapost a angajatorului de eventualele actiuni abuzive sau nejustificate ale angajatului, precum si viceversa.


Exigentele continute de art. 252 alin. 2 lit. a din Codul Muncii impun angajatorului sa mentioneze in cuprinsul actului de sanctionare, descrierea faptei care constituie abatere disciplinara.


In cazul concret al reclamantei, descrierea faptei, in intelesul dat de normele legale mai sus indicate, presupune nu doar trimiterea la "Notificare ``, ci faptele trebuie descrise in concret, intrucat art. 79 Codul muncii prevede ca in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere .


Pentru verificarea vinovatiei salariatului, potrivit la art. 247 alin. 2 Codul muncii, este necesara descrierea concreta a faptei cu aratarea sarcinile de serviciu neindeplinite, in caz contrar instanta neputand aprecia legalitatea si temeinicia sanctiunii, iar angajatul neputand sa-si faca apararile in cunostinta de cauza.


Totodata, necesitatea descrierii apararilor formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, precum si motivele pentru care aceste aparari au fost inlaturate, necesitate impusa prin disp. art. 252 alin. (2) lit. c din Codul muncii, are in vedere descrierea amanuntita si detaliata a ratiunii pentru care nu au fost luate in considerare, tocmai pentru a se aprecia in concret, circumstantiat si riguros, asupra legalitatii masurii de sanctionare. O astfel de apreciere nu se poate realiza in absenta mentionarii amanuntite a elementelor care au condus la inlaturarea apararilor salariatului sanctionat de catre organul de decizie .


Ori, parata in decizia contestata nu a indicat fapta, data savarsirii acesteia, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea, incalcand astfel si prev. art. 252 alin. (2) lit. c din Codul muncii .


In concluzie, instanta retine ca modalitatea in care angajatorul a inteles sa-l sanctioneze pe salariatul presupus ca ar fi comis o abatere disciplinara s-a concretizat intr-un act abuziv cu incalcarea dispozitiilor legale prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, context in care se impune constatarea nulitatii deciziei de sanctionare .


Astfel, avand in vedere cele expuse, in contextul in care incidenta motivelor de nulitate mai sus constatate face de prisos analizarea celorlalte vicii de forma si de fond invocate in actiunea introductiva, Tribunalul constatand ca decizia mentionata este emisa cu incalcarea prevederilor legale obligatorii in materie descrise mai sus, considera intemeiata actiunea, o va admite si in baza prev. art. 80 alin. 1 din Codul muncii va constata nulitatea Deciziei de concediere nr. 59/ 30.09.2015 emisa de parata.


Ca o consecinta fireasca a lipsirii de efecte a deciziei de concediere, potrivit art. 80 alin. 1 si 2 Codul muncii, se va dispune restabilirea situatiei anterioare in sensul ca se va obliga parata la reintegrarea reclamantei pe postul si functia detinute anterior emiterii deciziei anulate, precum si la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data concedierii, 01.10.2015 si pana la reintegrarea efectiva.


Reclamanta a solicitat cheltuieli de judecata dar nu a facut dovada acestora, astfel ca vazand prev. art. 452 si 453 C., instanta nu va acorda cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea civila formulata de catre reclamanta I. R., cu domiciliul in, nr. 73, jud. T., CNP xxxxxxxxxxxxx, si domiciliul procesual ales la C. . Av. T. D., din Timisoara, Piata Libertatii, nr. 2, . T., in contradictoriu cu parata S. R. L., cu sediul in Timisoara, . 22, cam. 204, jud. T., JXXXXXXXXXXXX, CUI RO28970857.


Constata nulitatea Deciziei de concediere nr. 59/ 30.09.2015 emisa de parata.


Dispune restabilirea situatiei anterioare in sensul ca obliga parata la reintegrarea reclamantei pe postul si functia detinute anterior emiterii deciziei anulate, precum si la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data concedierii, 01.10.2015 si pana la reintegrarea efectiva.


Fara cheltuieli de judecata .


Executorie.Cu drept de apel depus la Tribunalul T. in 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Timis, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 717 din data de 24.03.2016


Citeşte mai multe despre:    contract individual de munca    perioada de proba    nulitate absoluta    concediu medical    cercetare disciplinara    decizie de concediere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nu se poate vorbi despre o suma nedatorata cata vreme plata acesteia s-a efectuat in baza unei decizii a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467, in sedinta publica din 9 martie 2017

Nu se poate dispune obligarea salariatului la restituirea sumei incasate daca aceasta i-a fost remisa in baza unor acte valide si necontestate la acel moment
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1467/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Concedierea pentru atingerea adusa dreptului la imagine al societatii angajatoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1772/2017, in sedinta publica din 20 martie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Contestatorul a raspuns la intrebari fara sa cunoasca faptul ca este cercetat disciplinar, fiind astfel in imposibilitatea de a se apara efectiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava Sectia I Civila, Decizia civila nr. 171/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017Articole Juridice

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

In aceasta perioada inregistrati o crestere a solicitarilor pentru consiliere cu privire la modul de incetare a contractelor de munca pe perioada starii de urgenta?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu