Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Intarzierea nejustificata a platii salariului. Recuperarea prejudiciului produs angajatului

Intarzierea nejustificata a platii salariului. Recuperarea prejudiciului produs angajatului

  Publicat: 07 Mar 2017       1546 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Pe rol judecarea cauzei formulata de reclamanta F. L. prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti in contradictoriu cu paratele Gradinita nr. 43 si Scoala Gimnaziala nr. 192, avand ca obiect despagubire .

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(cautiune). Contract prin care o persoana (fidejusor) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia debitorului pentru care garanteaza, in caz ca acesta nu o executa
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Datoria persoanei creditate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
A fost promulgat la 11.09.1865
Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a sub nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta F. L. prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti a solicitat in contradictoriu cu paratele paratele Gradinita nr. 43 si Scoala Gimnaziala nr. 192 plata dobanzii legale aferenta drepturilor banesti stabilite prin sentinta civila nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, pe ultimii trei ani anterior depunerii prezentei cereri si pana la data platii efective a sumelor restante.


In motivare, s-a aratat ca prin aceasta hotarare, paratii au fost obligati la plata diferentelor de drepturi salariale neacordate rezultate din neaplicarea Legii nr. 330/2009, a Legilor nr. 284 si 285/2010 si a Legii nr. 221/2008 in perioada 01. 01. 2010 - 12. 05. 2011 actualizate in functie de rata inflatiei la data platii efective. Reclamantul a invocat apoi prevederile Codului civil din care rezulta ca daunele-interese constau in dobanda legala, ce curge de drept, fara punerea in intarziere, de la data scadentei drepturilor salariale. A sustinut reclamantul ca este admisibil cumulul dobanzii legale cu actualizarea creantei cu indicele de inflatie, cele doua institutii avand o natura juridica diferita, invocand Decizia nr. 2/17. 02. 2014 a ICCJ prin care s-a admis recursul in interesul legii.


In drept, cererea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 161, art. 166 alin 4 art. 268 si art. 278 din Codul Muncii; ale art. 1530 si urmatoarele din Codul Civil si Legea nr. 62/2011


In dovedire:inscrisuri.


In sustinerea cererii au fost depuse, in copie, inscrisuri .


Paratele nu au depus intampinare .


Sub aspectul probatoriului, Tribunalul a incuviintat proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Prin sentinta civila nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, parata a fost obligata sa plateasca reclamantilor difernetele de drepturi salariale dintre drepturile incasate si cele cuvenite dupa reincadrare cu salariul majorat, conform prevederilor Legii nr. 330/2009 si 284/2010 si 285/2010 avand ca baza de calcul salariul rezultat la data de 31.12.2009 dupa aplicarea majorarilor prevazute de legea nr. 221/2008 incepand cu data de 01. 01. 2010 si pana la data de 12. 05. 2011 actualizate la zi, in raport cu indicele de inflatie.


Prin promovarea prezentei actiuni, reclamantul urmareste obtinerea dobanzii legale aferente sumelor datorate de parat conform titlului executoriu mai sus mentionat,pe ultimii trei ani anterior depunerii prezentei cereri si pana la data platii efective a sumelor restante.


Instanta retine ca dreptul salariatului reprezentat in cauza de a primi si dobanda legala este prevazut atat de legea generala, art. 1088 din Codul civil de la 1864 - "La obligatiile care au ca obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decat dobanda legala, afara de regulile speciale in materie de comert, de fidejusiune si societate . Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept``, ale carui dispozitii au fost preluate in mod asemanator de art. 1535 din Noul Cod civil - "In cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic. Daca, inainte de scadenta, debitorul datora dobanzi mai mari decat dobanda legala, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil inainte de scadenta. Daca nu sunt datorate dobanzi moratorii mai mari decat dobanda legala, creditorul are dreptul, in afara dobanzii legale, la daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului suferit``, cat si de legea speciala aplicabila in cauza, fiind vorba de drepturi salariale (art. 166 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit caruia: "Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs angajatului. ``).


Avand in vedere textele de lege anterior mentionate, Tribunalul constata intemeiata, cererea in parte, in sensul ca salariatul are dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin neplata sumelor de bani ajunse la scadenta, incepand cu data de 26.03.2014.


Sub aspectul datei de la care se calculeaza dobanda legala, instanta observa ca reclamantul a solicitat in petitul cererii de chemare in judecata, obligarea paratilor la plata dobanzii legale incepand cu trei ani anterior sesizarii instantei cu prezenta actiune .


Intrucat, prin Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a fost identificata fapta ilicita ce a declansat mecanismul raspunderii civile delictuale, ca fiind achitarea cu intarziere, a sumelor acordate prin hotarari judecatoresti, urmeaza a se inlatura ipoteza ca dobanzile ar curge de la momentul la care a fost introdusa actiunea principala avand ca obiect plata drepturilor salariale


Prin urmare, dobanda legala solicitata de reclamant este distincta de cea aferenta dreptului salarial a carui neplata a fost sanctionata prin hotararea ce constituie titlu executoriu. Pe de alta parte, fata de dezlegarile din Decizia nr. 2/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dobanzile nu pot fi considerate o pretentie noua, absolut independenta de litigiul anterior, pentru ca, prin insasi actiunea in raspundere civila avand ca obiect astfel de dobanzi penalizatoare, debitorul sa fie pus in intarziere si, prin urmare, prejudiciul sa fie datorat de la data introducerii acestei actiuni, pentru viitor, cu consecinta inceperii curgerii dobanzilor de la data introducerii actiunii.


Potrivit art. 1088 alin. 2 din Codul civil de la 1864, dobanda nu este datorata decat din ziua cererii de chemare in judecata, afara de cazul in care, dupa lege, curge de drept .


Or, aceste dobanzi, ca forma de penalizare a debitorului care nu si-a indeplinit la timp obligatia de executare a unei hotarari judecatoresti pronuntate intr-un litigiu referitor la drepturi salariale, curg de drept de la momentul pronuntarii hotararii, hotarare executorie de drept potrivit art. 278 pct. 1 din Codul de procedura civila de la 1865 (aplicabil in speta) si art. 274 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta fiind data scadentei obligatiei respective, pana la plata efectiva a acestui debit.


Prin urmare, data de la care incepe sa curga dobanda legala pentru drepturile salariale cuprinse intr-un titlul a carui executare silita a fost esalonata este data pronuntarii hotararii, iar dobanda continua sa curga, succesiv, pentru fiecare perioada de intarziere, pana la data platii efective a debitului.


Raportat la considerentele Deciziei nr. 7/2015 pronuntata de ICCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, daca esalonarea a presupus fixarea unui alt termen pentru executarea partiala a obligatiei de plata si o astfel de plata partiala nu intrerupe cursul prescriptiei dreptului de a solicita aceste dobanzi, inseamna ca obligatia principala, respectiv dreptul la executarea silita a titlului executoriu, nu s-a prescris, iar dobanda perceputa debitorului pentru neexecutare curge, pentru transele achitate, de la data pronuntarii hotararii pana la data platii transelor, iar, pentru sumele neachitate, curge in continuare pana la data platii efective.


In consecinta, raportat la distinctiile expuse anterior, dobanzile penalizatoare datorate pentru executarea cu intarziere a obligatiilor de plata pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii actiunii. Cum in speta, titlul executoriu a fost pronuntat la data de 26.03.2014, rezulta ca de la acest moment se datoreaza dobanda legala pentru drepturile salariale recunoscute.


Pe alta parte, nu se poate retine ca, in conditiile in care a operat actualizarea cu inflatia a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii nu se mai justifica si dobanda legala, intrucat legea prevede in mod expres posibilitatea de a dobandi daune moratorii la sumele de bani ajunse la scadenta si neachitate iar actualizarea cu indicele de inflatie urmareste pastrarea valorii reale a obligatiei banesti, urmarind evitarea devalorizarii creantei.


Instanta va avea in vedere solutia recenta pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie care, prin Decizia nr 2/17. 02. 2014 pronuntata in recurs in interesul legii a statuat in sensul ca :


,,In aplicarea dispozitiilor art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza I si art. 1. 535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi acordate daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011.


In motivarea deciziei s-a aratat ca este evident faptul ca prin executarea esalonata a obligatiei de plata a sumelor prevazute prin sentintejudecatoresti creditorii au suferit un prejudiciu a carui existenta este confirmata chiar de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, care, in cuprinsul art. 1 alin. (3), prevede ca sumele platite esalonat se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de S. . Or, prin instituirea obligatiei de actualizare a sumei cu indicele preturilor de consum, legiuitorul recunoaste implicit existenta prejudiciului cauzat prin executarea esalonata si, in consecinta, instituie o reparatie partiala, prin acordarea de daune-interese compensatorii (damnumemergens).


In aceste conditii sunt incidente dispozitiile invocate ale art. 1082 si 1088 din Codul civil din 1864, respectiv ale art. 1. 531 alin. (1), alin. (2) teza intai si art. 1. 535 alin. (1) din Codul civil din 2009, care consacra principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii de catre debitor a obligatiei, conform caruia prejudiciul cuprinde atat pierderea efectiv suferita de creditor (damnum emergens), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans). Potrivit acelorasi dispozitii, in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.


In cazul dat, pierderea efectiv suferita de creditor, ca prim element de reparare integrala a prejudiciului, este remediata prin masura prevazuta de art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, constand in actualizarea sumelor stabilite prin titlul executoriu cu indicele preturilor de consum.


S-a mai aratat ca, principiul repararii integrale a prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executarii esalonate a titlurilor executorii, impune si remedierea celui de-al doilea element constitutiv al prejudiciului, prin acordarea beneficiului de care a fost lipsit (lucrum cessans), respectiv daune-interese moratorii, sub forma dobanzii legale.


Debitorul poate fi exonerat de obligatia de a repara integral prejudiciul cauzat prin executarea cu intarziere a creantei stabilite prin titlu executoriu daca face dovada interventiei unui caz fortuit sau a unui caz de forta majora, imprejurari care se circumscriu sintagmei "cauza straina, care nu-i poate fi imputata" in intelesul art. 1082 din Codul civil din 1864.


S-a mai mentionat ca, in ipoteza data, insa, desi nu se contesta imprejurarile care au justificat masurile promovate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, in scopul mentinerii echilibrului bugetar, masuri care nu au afectat substanta dreptului creditorilor, acestea nu inlatura de plano aplicarea principiului repararii integrale a prejudiciului, sub aspectul acordarii daunelor-interese moratorii, sub forma dobanzii legale. Atat timp cat repararea integrala a prejudiciului presupune, cu valoare de principiu, atat acoperirea pierderii efective suferite de creditor (damnum emergens), cat si beneficiul de care acesta este lipsit (lucrum cessans), a accepta faptul ca, in ipoteza data, poate fi acoperita doar pierderea efectiva [in temeiul art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009], iar nu si beneficiul nerealizat, echivaleaza cu nesocotirea principiului repararii integrale a prejudiciului.


Cat priveste existenta unei fapte ilicite, savarsite cu vinovatie, in sensul dispozitiilor legale ce instituie raspunderea civila, aceasta consta in executarea cu intarziere de catre debitori a sumelor de bani stabilite prin titluri executorii in favoarea persoanelor din sectorul bugetar.


Fapta imbraca forma ilicitului civil, deoarece, in analiza indeplinirii conditiilor raspunderii civile delictuale in circumstantele date, in sensul opiniei exprimate de specialisti recunoscuti, depusa la dosarul cauzei, nu se poate retine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 reprezinta un caz fortuit care sa rastoarne prezumtia relativa de culpa a debitorului in executarea obligatiei, intrucat acestui element ii lipsesc doua caracteristici esentiale, si anume: natura imprevizibila a evenimentelor care au fundamentat adoptarea actului care nu poate fi acceptata prin raportare la conduita asteptata a debitorului care trebuia sa se comporte ca un bun proprietar, cu atat mai mult cu cat debitor este chiar statul, prin institutiile sale, iar, conform art. 44 alin. (1) din Constitutie, "creantele asupra statului sunt garantate" si faptul ca masura de esalonare a procedurii de executare provine chiar de la debitor, iar nu de la un tert .


Decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.


Pentru considerentele retinute, Tribunalul va admite in parte actiunea si va obliga paratii sa plateasca salariatilor reprezentati, dobanda legala aferenta drepturilor banesti cuvenite in baza sentintei civile nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, incepand cu data de 26.03.2014 pana la data platii efective, respingand actiunea sub celelalte aspecte ca neintemeiata.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite in parte actiunea formulata de reclamanta F. L., identificata cu CNP xxxxxxxxxxxxx, prin S. Salariatilor din Invatamant Bucuresti, cu sediul ales in sector 1, Bucuresti, G-ral Berthelot, nr. 23, in contradictoriu cu paratele Gradinita nr. 43, cu sediul in sector 1, Bucuresti, I. I., nr. 2-4, si Scoala Gimnaziala nr. 192, cu sediul in sector 1, Bucuresti, Munteniei, nr. 28.


Obliga paratele sa plateasca reclamantei dobanda legala aferenta drepturilor banesti datorate in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 3659/26.03.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul xxxxx/3/2012, de la data de 26.03.2014 si pana la data platii efective.


Respinge actiunea sub celelalte aspecte ca neintemeiata.


Executorie de drept .


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a.


Pronuntata in sedinta publica, astazi, 16. 06. 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 6207 din 16.06.2016


Citeşte mai multe despre:    raspunderea civila delictuala    dobanda legala    reincadrare cu salariul majorat    executarea esalonata a obligatiei    plata salariului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Exigibilitatea creantei nu este afectata de esalonarea platii prin acte normative, iar dobanda legala curge de la data indeplinirii celor trei conditii esentiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 424/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Cererea de chemare in judecata marcheaza momentul la care instanta apreciaza daca scadenta transelor platite pentru care se calculeaza distinct dobanzi penalizatoare se inscrie in termenul de prescriptie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 2090/2017, in sedinta publica din 31 martie 2017

Decontarea serviciilor medicale pentru personalul din Justitie. Acte normative, conditii, distinctii
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 159/2017, in sedinta publica din 22 martie 2017

Nu este vorba de creante afectate de termen suspensiv in cazul creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, intrucat acestea sunt, de la data pronuntarii, certe, lichide si exigibile
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras Severin Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 470/2017, in sedinta publica din 14 martie 2017

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017Articole Juridice

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache – Law Office

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Raporturi juridice de munca ”sui generis” intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim