Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nelegalitatea hotararii de incetare de drept a contractului de munca. Inexistenta contractului valabil incheiat

Nelegalitatea hotararii de incetare de drept a contractului de munca. Inexistenta contractului valabil incheiat

  Publicat: 21 Mar 2017       918 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Prin sentinta civila nr. 2/12. 01. 2016, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de munca, Asigurari sociale si C. administrativ fiscal - complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a dispus dupa cum urmeaza:
A admis actiunea avand ca obiect contestatie decizie de concediere, formulata de reclamanta R. S. - P., J. TELEORMAN, in contradictoriu cu paratul U. A. T. - P., J. TELEORMAN, asa cum a fost completata.
A constatat ca reclamanta a desfasurat activitate in cadrul unitatii parate in baza unui contract individual de munca pe durata nedeterminata.
A anulat dispozitia nr. 95/30 04 2015 emisa de paratul P. C. Pietrosani.
A obligat paratul la reintegrarea reclamantei in postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere, respectiv casier.
A obligat parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fii beneficiat pe perioada de la 01 05 2015 si pana la data efectivei reincadrari.
A obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata-onorariu de avocat.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

P. actiunea civila formulata la data de 14.07.2015 reclamanta R. S. a solicitat instantei in contradictoriu cu paratii U. A. T. si P. C. P., obligarea paratilor la anularea Dispozitiei nr. 95/30. 04. 2015 emisa de paratul P. comunei Pietrosani, prin care s-a dispus incetarea de drept a Contractului individual de munca, incepand cu 01. 05. 2015, ca fiind emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 3 Codul muncii si art. 17 alin. 1 Codul muncii, reitegrarea in postul de casier, detinut anterior concedierii nelegale si obligarea la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada de la 01. 05. 2015, data concedierii nelegale si pana la reluarea efectiva a activitatii, conform art. 80 Codul muncii.


Din intreg probatoriul administrat Tribunalul constata actiunea formulata de reclamanta intemeiata.


Aceasta a ocupat postul de casier prin participare la concursul organizat de UAT Primaria comunei Pietrosani, pe perioada nedeterminata conform anuntului de organizare a concursului de angajare pe post.


A sustinut reclamanta ca a semnat la data angajarii un contract de munca, urmand sa i se comunice un exemplar dupa completarea acestuia cu toate elementele cerute de lege, respectiv salariu, codul ocupational si sporurile de care urma sa beneficieze insa nu i-a fost ulterior comunicat un exemplar, astfel ca nu a stiut ca ar fi fost angajata pe durata determinata, desi a dat concurs pe un post care a fost nominalizat de parata ca fiind cu durata nedeterminata.


La data de 30 aprilie 2015, sub nr. 95, parata UAT dispozitia nr. 95 prin care constata ca incepand cu data de 1 mai 2015, inceteaza contractul individual de munca al reclamantei, pe durata determinata in functia de casier in cadrul serviciului gospodarire apa.


Insa parata in cauza nu a depus la dosar contractul pe durata determinata pe care sustine ca l-ar fi incheiat cu reclamanta.


Chiar daca acest contract ar exista, instanta retine ca, concursul a fost promovat pentru un post pentru care urma sa se incheie contract individual de munca pe durata nedeterminata, conform anuntului efectuat de parata.


In conformitate cu dispozitiile art. 12(1) Codul muncii - contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.


A. . 2 al precitatului articol dispunand prin exceptie, ca, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata in conditiile expres prevazute de lege.


In conformitate cu dispozitiile art. 17(1) din Codul muncii, anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoanele selectate, in vederea angajarii, ori dupa caz salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice, fapt pe care paratul nu a dovedit a il fi efectuat.


Fata de aceste aspecte, instanta apreciaza ca, in speta contractul individual de munca a fost incheiat pe durata nedeterminata astfel ca activitatea desfasurata de aceasta s-a realizat in baza acestui contract .


Ca atare, avand in vedere aceste considerente, dispozitia nr. 95/30. 04. 2015 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al reclamantei, incheiat pe durata determinata este nelegala, in vigoare existand un contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata si fiind astfel incalcate dispozitiile art. 16 alin. 3 si art. 17 alin. 1 Codul muncii.


Fiind vorba de o concediere efectuata in mod nelegal, instanta a constatat si aplicarea dispozitiilor art. 80(1) si (2) din Codul muncii - "In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic si nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi, de care ar fi beneficiat salariatul, la solicitarea salariatului, urmand a repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere .


Asa incat in temeiul acestei dispozitii paratul a fost obligat si la reintegrarea reclamantei in postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere, cu plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 01. 05. 2015 si pana la data efectivei reincadrari.


Ca parte cazuta in pretentii, in conformitate cu prevederile art. 451-453 Cod procedura civila, i-a revenit obligatia paratului si la plata cheltuielilor de judecata onorariu de avocat - conform chitantei depusa la dosarul cauzei.


Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat apel parata U. A. T., care a solicitat schimbarea, in tot, a hotararii apelate in sensul respingerii actiunii formulate de reclamant.


Hotararea apelata, sustine apelanta, este nelegala si netemeinica deoarece pe rolul Tribunalului Teleorman a mai existat un dosar cu nr. XXXXXXXXXXXX care a avut acelasi obiect, aceleasi parti si aceeasi cauza iar hotararea pronuntata in acest dosar era definitiva la data cand s-a pronuntat hotararea apelata - situatie de fapt pentru care se impunea a se retine autoritatea de lucru judecat.


Corect ar fi fost, sustine apelanta, ca dosarul de fata sa fi fost conexat la dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, pentru a se pronunta o singura hotarare si nu ar mai fi fost obligati la plata cheltuielilor de judecata, cum a dispus instanta in cauza de fata.


Intimatul-reclamant a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului.


Curtea examinand apelul in raport de criticile apelantului si cu prioritate examinand potrivit art. 281 (1) Cod de procedura civila exceptia autoritatii de lucru judecat, constata:


Exceptia autoritatii de lucru judecat, in manifestarea sa de exceptie procesuala, care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natura sa opreasca a doua judecata, presupune tripla identitate de elemente respectiv de parti, de obiect si de cauza.


Dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, invocat in sustinerea exceptiei, priveste anularea masurii unilaterale de incetare a contractului individual de munca dispusa pentru perioada 21. 04. 2015 - 17. 06. 2015, in timp ce cauza pendinte are ca obiect anularea Dispozitiei nr. 95/30. 04. 2015, neexistand asadar o identitate de obiect a celor doua dosare astfel incat sa poata fi retinuta tripla identitate care sa justifice retinerea autoritatii de lucru judecat.


Din perspectiva, insa a manifestarii pozitive a hotararii pronuntate in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, Curtea constata ca modalitatea in care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase in raporturile dintre parti, se impune si in cauza de fata din nevoia de ordine si stabilitate juridica.


Astfel s-a retinut prin hotararea pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX ca "prin promovarea concursului pentru ocuparea postului pe perioada nedeterminata, reclamanta a castigat dreptul de a fi numita, prin dispozitie emisa in forma scrisa de primarul localitatii Pietrosani, in postul de casier in cadrul serviciului de gospodarire a apei, dar si de a semna cu parata un contract individual de munca``.


Asadar, printr-o hotarare anterioara s-a retinut cu putere de lucru judecat ca intimata-contestatoare a promovat concursul pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata cu consecinta incheierii contractului de munca in aceste conditii .


Instanta de fond temeinic si legal a constatat inexistenta unui contract de munca incheiat pe perioada determinata si drept consecinta nelegalitatea dispozitiei nr. 95/30. 04. 2015 privind incetarea de drept a contractului de munca al reclamantei, incheiat pe perioada determinata.


In ceea ce priveste critica apelantei referitoare la cheltuielile de judecata, Curtea constata ca fiind dosare diferite, cu privire la care nu s-a facut aplicabilitatea exceptiei conexitatii in conditiile prev. de aret. 139 Cod de procedura civila, in fiecare dosar s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 453 (1) Cod de procedura civila potrivit carora: "Partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuielile de judecata``.


In consecinta, pentru considerentele aratate si in temeiul art. 480 Cod de procedura civila, apelul va fi respins, ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE:


Respinge, ca nefondat apelul declarat de parata U. A. T., cu sediul aflat in nr. xxxxxxx, impotriva sentintei civile nr. 2/12. 01. 2016, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de munca, Asigurari sociale si C. administrativ fiscal - complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu reclamanta R. S., identificata cu CNP: xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul aflat in si paratul P. C. P., cu sediul in .
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 3491/2016 din 23.06.2016


Citeşte mai multe despre:    concurs    contract de munca pe durata nedeterminata    clauze esentiale    repunere in situatia anterioara    autoritate de lucru judecat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Recursul in casatie nu poate cenzura situatia de fapt, limitandu-se doar la verificarea respectarii legii de catre instanta a carei hotarare a fost atacata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 49/RC/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii unei munci neremunerate in folosul comunitatii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati