Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Decizia Curtii Constitutionale nr. 800/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Decizia Curtii Constitutionale nr. 800/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

  Publicat: 25 Mar 2019       3112 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial numarul 227 din data de 25.03.2019.
Pronuntata in sedinta din data de 6 decembrie 2018.

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicata de Ioan Lucaciu in Dosarul nr. 907/111/2015 al Curtii de Apel Oradea - Sectia I civila si constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.275D/2017.


2. La apelul nominal lipsesc partile . Procedura de citare este legal indeplinita.


3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens arata ca este nefondata critica referitoare la inexistenta unei a doua cai de atac, intrucat stabilirea regulilor de procedura este apanajul legiuitorului. Cea de-a doua critica priveste o necorelare legislativa in raport cu art. 214 din Legea nr. 62/2011, aspect ce nu poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate, astfel ca, in aceasta privinta, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.


C U R T E A,


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:


4. Prin Incheierea din 20 februarie 2017, pronuntata in Dosarul nr. 907/111/2015, Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicata de Ioan Lucaciu cu prilejul solutionarii apelului declarat impotriva Sentintei civile nr. 550/LM din 27 iulie 2016, pronuntate de Tribunalul Bihor - Sectia I civila in Dosarul nr. 907/111/2015, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de munca .


5. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile de lege criticate instituie un regim derogatoriu de la dispozitiile art. 468 alin. (5) din Codul de procedura civila, potrivit carora "Termenul de apel suspenda executarea hotararii de prima instanta, cu exceptia cazurilor anume prevazute de lege. In aceleasi conditii, executarea se suspenda daca apelul a fost exercitat in termen." Astfel, se creeaza o inegalitate procesuala evidenta in dauna protectiei angajatului.


6. De asemenea arata ca exista o neconcordanta de reglementare fata de prevederile art. 214 din Legea nr. 62/2011, potrivit carora, in conflictele de munca, "hotararile instantei de fond sunt definitive." Diferentierea de tratament juridic, referitoare la aceeasi institutie procedurala a caii de atac, creeaza disfunctionalitati si controverse in practica instantelor de judecata, afectand drepturile subiectelor de drept, prin conditionarea rezolvarii situatiei de interpretarea proprie a textului de lege de catre magistrat.


7. Curtea de Apel Oradea - Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata. In acest sens arata ca dispozitiile de lege criticate nu disting intre angajat si angajator, hotararile din prima instanta fiind definitive si executorii de drept, indiferent in favoarea carei parti a fost transat litigiul.


8. In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


9. Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, intrucat autorul exceptiei pune in discutie aspecte ce tin de interpretarea si aplicarea legii, care nu revin competentei instantei de contencios constitutional.


10. Avocatul Poporului considera ca aspectele invocate nu reprezinta veritabile critici de neconstitutionalitate, ci sunt puse in discutie aspecte ce rezulta din compararea prevederilor mai multor legi cu continut contrar. Or, coordonarea legislatiei in vigoare este de competenta autoritatii legiuitoare. In acest sens invoca art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, precum si considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 81 din 25 mai 1999. De asemenea arata ca regulile de procedura prevazute de art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se aplica in mod echitabil atat angajatorilor, cat si angajatilor, fara a fi favorizata o categorie sau alta.


11. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.


C U R T E A,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:


12. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


13. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, dispozitii potrivit carora: "Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept ."


14. Autorul exceptiei considera ca dispozitiile actelor normative criticate sunt contrare art. 1 alin. (5) si art. 21 alin. (3) din Constitutie, referitoare la obligatia respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, respectiv la dreptul la un proces echitabil.


15. Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse analizei de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 292 din 26 aprilie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2018, paragraful 17, Curtea a retinut ca "Reglementarea caracterului executoriu al hotararilor judecatoresti pronuntate in prima instanta in litigiile de munca are ca premisa necesitatea unei interventii jurisdictionale rapide care sa clarifice si sa protejeze drepturile fundamentale al caror exercitiu este prilejuit de raportul de munca . Sunt avute in vedere atat dreptul la munca al salariatului, ce presupune intre altele si dreptul de a fi remunerat pentru munca prestata, vazut ca principal mijloc de asigurare a surselor necesare traiului, cat si dreptul de a desfasura o activitate economica, exercitat de angajator . O astfel de masura are un caracter provizoriu, pastrarea ei fiind conditionata de solutia hotararii judecatoresti pronuntate in cauza, ramase definitive."


16. Din continutul acestor considerente se desprinde, in mod clar, faptul ca norma de lege criticata urmareste deopotriva protejarea drepturilor si intereselor partilor raportului de munca, fara a crea privilegii ori discriminari pentru una dintre acestea, astfel ca nu poate fi retinuta critica referitoare la instituirea unui regim juridic mai defavorabil pentru salariati nici in raport cu angajatorul, nici in raport cu alte categorii de justitiabili.


17. In ceea ce priveste critica referitoare la caracterul neclar si imprevizibil al dispozitiilor art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, determinat de o pretinsa necorelare legislativa cu dispozitiile art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011, Curtea constata ca autorul exceptiei se refera la o redactare a acestui din urma articol de lege anterioara republicarii Legii nr. 62/2011 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, redactare potrivit careia "Hotararile instantei de fond sunt definitive". La momentul initierii actiunii in cadrul careia a fost formulata exceptia de neconstitutionalitate, respectiv 16 martie 2015, aceste dispozitii de lege nu mai erau insa in vigoare, art. 214 din Legea nr. 62/2011 prevazand la acea data ca "Hotararile instantei de fond sunt supuse numai apelului." Aceste dispozitii de lege stabilesc calea de atac ce poate fi formulata impotriva hotararilor instantei de fond pronuntate in cadrul conflictelor individuale de munca, neavand un continut contradictoriu in raport cu dispozitiile art. 274 din Codul muncii, care prevad caracterul definitiv si executoriu al acelorasi hotarari.


18. Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Ioan Lucaciu in Dosarul nr. 907/111/2015 al Curtii de Apel Oradea - Sectia I civila si constata ca dispozitiile art. 274 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    Curtea Constitutionala    Codul Muncii    Jurisdictia muncii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati