Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca

Constatarea activitatatii prestata de salariat in conditii de munca nocive, grele sau periculoase si incadrarea acesteia in grupa a II-a de munca

  Publicat: 13 Jul 2021       796 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Dovada scrisa prin care
Tribunalul,

Asupra actiunii de fata, constata:

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 11.03.2020 inregistrata cu numarul de dosar x, reclamantul N.I. a chemat in judecata pe parata H.S. a. ,solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata sa emita adeverinta privind incadrarea in grupa a Ii-a de munca pentru perioa da 21.07.1979 – 01.07.1982.

In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Dovada scrisa prin care
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Arata reclamantul ca in perioada indicata in petitul actiunii a lucrat la fosta Intreprindere Utilaj Terasier, Imbunatatiri Funciare, Proiectare si Executare Constructii, in conditii de santier, in functia de merceolog aprovizionare.


La data de 09.03.2020 s-a adresat paratei cu cerere in sensul celor din petitul actiunii, insa aceasta a refuzat emiterea adeverintei, cu motivatia ca nu detine toate evidentele arhivate de la IUTIFPEC Suceava.


Arata reclamantul ca in meseria sa a fost expus la toxicitatea produsa de praful de ciment cu care trebuia aprovizionat santierul, in conditii de intemperii, care puteau degrada acest material fragil la umiditate, conditie producatoare de stres, factor de risc contribuitor la agravarea starii de sanatate.


Invoca reclamantul ca jurisprudenta Sentinta civila nr. 1249/2019 a Tribunalului Suceava.


In dovedirea actiunii au fost depuse la dosar inscrisuri .


Parata Hidroterra S. a. nu a depus la dosar intampinare.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca p rin actiunea formulata, reclamantul a solicitat instantei sa constate ca activitatea pe care a desfasurat-o in perioada 21.07.1979 - 01.07.1982, in calitate de salariat al paratei, ca merceolog, se incadreaza in grupa a Ii-a de munca .


In conformitate cu dispozitiil e art. 16 alin. 4 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca . Din dispozitiile art. 1 alin. 1 din H.G. nr. 1223/1990, privind incadrarea in grupa a Ii-a de munca in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati din constructii-montaj, reiese ca personalul care este in activitate si care a lucrat la locurile de munca sau activitatile cu conditii de munca nocive, grele sau periculoase de pe santierele de constructii-montaj, grupurile de santiere si intreprinderile - santier, inclusiv unitatile de deservire ale acestora: bazele de productie, depozitele, laboratoarele, unitatile de mecanizare se incadreaza in grupa a Ii-a de munca in vederea pensionarii, pentru intreaga perioada efectiv lucrata dupa 18 martie 1969.


La pct. 2 din Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Sanatatii, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale si al Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii se precizeaza ca in grupa a II a de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2, iar potrivit reglementarilor de la pct. 3, din acelasi act normativ, beneficiaza de incadrarea in grupa II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Se mai arata ca beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi, personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupa a II a de munca .


Din adeverinta nr. 910/0 8.0 6.201 5 emisa de S.C. HIDROTERRA S. a. Suceava, ce se coroboreaza cu datele inscrise in carnetul de munca, conform copiei acestuia depuse la filele 6 - 9, reclamantul a fost salariatul paratei in perioada 21.07.1979 - 01.07.1982, indeplinind functia de merceolog, fiind incadrat in grupa a Ii-a de munca, in procent de 100%.


Din probele administrate in cauza, rezulta ca reclamantul si-a desfasurat activitatea in conditii grele de munca datorate lucrului in aer liber, caracteristice mediului de santier, din cauza expunerii la microclimat nefavorabil; sub influenta permanenta a intemperiilor si a temperaturilor mediului ambiant, cu efort fizic mare si in program prelungit.


Prezenta actiune este intemeiata pe dispozitiile Ordinului 50/1990 a carui ratiune, asa cum rezulta si din titulatura sa, a fost eliminarea unor inechitati in salarizarea personalului si priveste activitati, meserii si categorii de personal ce isi desfasoara activitatea in conditii care atrageau beneficiul incadrarii in grupa superioara de munca .


Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat, prin Decizia nr. 258/20.09.2004, ca Ordinului 50/1990 nu i se poate restrange aplicarea numai la activitatile si functiile prezentate in forma initiala a actului, in lipsa unei dispozitii exprese a insusi organului de autoritate emitent sau a unui act normativ de ordin superior.


Se retine ca nu se poate admite mentinerea unui regim discriminatoriu pentru persoanele care au activat in aceleasi functii, in ceea ce priveste beneficiul grupei superioare de munca, Ordinul 50/1990 completat cu nota de fundamentare la H.G. nr. 1223/1990, statuand principiul de baza prin care se extinde acordarea grupei de munca pe baza analizarii conditiilor de munca, prin aceasta nota specificandu-se ca trebuie sa se aiba in vedere conditiile concrete de munca .


Pentru considerentele expuse, i nstanta apreciaza ca reclamantul a facut dovada sustinerilor lui, motiv pentru care va admit e actiunea si va constat ca activitatea desfasurata in perioada 21.07.1979 - 01.07.1982, in calitate de salariat al paratei, ca merceolog, se incadreaza in grupa a Ii-a de munca .


Soluti a se impune si in considerarea principiului nediscriminarii consacrat de art. 16 din Constitutie, precum si de art. 5 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicat si actualizat, la alin. 1 al acestui articol statuandu-se ca, in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.


Pentru aceste motive,


In numele Legii,


HOTARASTE:


Admite cererea avand ca obiect ``obligatie de a face`` formulata de reclamantul N.I.(CNP x) cu domiciliul in oras Salcea, sat. P., , jud. Suceava in contradictoriu cu parata H.S. a. (Jx; CUI x) cu sediul in com. Granicesti, jud. Suceava.


Constata ca activitatea desfasurata de reclamant, in perioada 21.07.1979 - 01.07.1982, in calitate de angajat al paratei ca merceolog, se incadreaza in grupa II de munca .


Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Arhiva Sectiei I civila a Tribunalului Suceava.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 14.07.2020.
Pronuntata de: Tribunalul SUCEAVA - Sentinta civila nr. 517/14.07.2020


Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    conditii de munca nocive    grele sau periculoase    grupa a II a de munca    Ordinul nr. 50/1990    constatare grupa de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020Articole Juridice

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati