Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Santaj. Elemente constitutive

Santaj. Elemente constitutive

  Publicat: 13 Jul 2009       7783 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Potrivit art. 194 alin. (1) C. pen., constituie infractiunea de santaj, constrangerea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobandi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul.

Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Parti componente ale infractiunii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Parti componente ale infractiunii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala,
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Denumire data monedei unice europene.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Datorie angajata de puterea publica.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Denumire data monedei unice europene.
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Operatiune efectuata de organele de urmarire penala si instanta de judecata prin care se stabileste concordanta deplina intre fapta concreta savarsita de invinuit sau inculpat si norma penala speciala care incrimineaza acea fapta,precum si in raport cu dispozitiile penale generale aplicabile faptei comise.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una dintre cele doua laturi ale infractiunii constand din manifestarile exterioare prin care se realizeaza actiunea sau interactiunea si se produc urmarile socialmente periculoase.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Depasire a legalitatii,
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra libertatii persoanei,
Parti componente ale infractiunii.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.

Prin urmare, fapta inculpatului de a constrange partea vatamata, prin amenintarea cu moartea a sa si a membrilor familiei sale, sa ii dea o suma de bani, in scopul de a dobandi in mod injust aceasta suma de bani, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de santaj prevazuta in art. 194 alin. (1) C. pen. Pentru existenta infractiunii de santaj nu este necesar ca partea vatamata sa dea inculpatului suma de bani ceruta, elementele constitutive ale infractiunii fiind intrunite chiar daca suma de bani nu a fost efectiv data, deoarece santajul este o infractiune indreptata, in principal, impotriva libertatii morale a persoanei, libertate incalcata prin simplul fapt al constrangerii acesteia sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva impotriva vointei sale.

----------------

Prin sentinta penala nr. 39 din 11 martie 2008 a Tribunalului Buzau, inculpatul V.M. a fost condamnat in baza art. 12 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane si in baza art. 194 alin. (1) cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pentru savarsirea infractiunii de santaj in forma continuata.
Prin decizia nr. 87 din 9 iunie 2008 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau si de inculpatul V.M.
Impotriva acestei decizii, in termen legal, a declarat recurs inculpatul V.M. care, prin aparatorul ales, a invocat cazul de casare prevazut in art. 3859 alin. (1) pct. 18 C. proc. pen.

In principal, inculpatul a sustinut ca, in cauza, s-a comis o grava eroare de fapt, avand drept consecinta gresita sa condamnare pentru infractiunile de trafic de persoane si santaj, solicitand a se dispune achitarea sa, in conformitate cu prevederile art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. a) C. proc. pen., intrucat faptele nu exista.

Inalta Curte de Casatie si Justitie, examinand atat motivele de recurs invocate, cat si din oficiu ambele hotarari, conform prevederilor art. 3859 alin. (3) C. proc. pen., combinat cu art. 3856 alin. (1) si art. 3857 C. proc. pen., constata ca prima instanta a retinut, in mod corect, situatia de fapt si a stabilit vinovatia inculpatului, pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate in cauza, dand faptelor comise de acesta incadrarea juridica corespunzatoare.

Astfel, din materialul probator administrat in cauza, respectiv din plangerea si declaratiile partii vatamate A.M., procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante, declaratiile martorilor G.G., A.P., N.A., N.M., P.C., G.A. si S.M., procesele-verbale de redare a discutiilor telefonice inregistrate de partea vatamata, procesele-verbale de redare a convorbirilor purtate in mediu ambiental si inregistrate prin mijloace audio-video, in urma autorizarii Tribunalului Buzau, comunicarile Consulatului General al Romaniei din Milano, coroborate cu declaratiile inculpatului, a rezultat ca in primavara anului 2007 partea vatamata A.M. a fost recrutata, prin intermediul numitului G.G. (fostul ei concubin si fratele inculpatului) aflat in eroare de fapt, la solicitarea telefonica adresata din Italia de catre inculpatul V.M., pentru ca aceasta sa presteze serviciul de menaj la o persoana fizica, in schimbul unei remuneratii.

Inculpatul V.M. a avansat costul calatoriei din Romania pana in Italia, atat pentru partea vatamata, cat si pentru G.G., care a insotit-o pe aceasta pana in localitatea Firenze, unde cei doi au fost preluati de catre inculpat si condusi la locuinta din Montecatini Terme, unde inculpatul statea cu chirie la un cetatean italian. G.G. a parasit Italia dupa o zi, iar inculpatul a primit-o pe partea vatamata, pe care a prezentat-o cetateanului italian ca fiind o ruda de-a sa.

Dupa aproximativ 3 - 4 zile, cetateanul italian i-a precizat inculpatului ca nu mai are nevoie de serviciile de menaj ale partii vatamate, fiind nemultumit de aceasta.

Inculpatul V.M. a insistat ca partea vatamata sa ramana cu el in locuinta cetateanului italian, iar acesta a tolerat-o, considerand ca este ruda cu inculpatul, acceptand sa nu ii solicite chirie.
Ulterior, inculpatul i-a retinut partii vatamate actul de identitate si i-a cerut sa se prostitueze in beneficiul lui, sub pretextul datoriei pe care o pretindea de la aceasta, reprezentand costul calatoriei pana in Italia si cheltuielile de intretinere.

Neavand nicio suma de bani asupra sa si nici actul de identitate, partea vatamata a fost nevoita sa accepte solicitarea inculpatului, astfel ca a inceput sa practice prostitutia.
Inculpatul a beneficiat de banii obtinuti de partea vatamata din practicarea prostitutiei timp de o saptamana.

Martora S.M., care practica, de asemenea, prostitutia a aflat de la partea vatamata ca inculpatul o obliga sa se prostitueze pentru el. Intr-una din seri, partea vatamata, fiind amenintata de inculpat, a apelat-o telefonic pe martora si s-a deplasat la hotelul unde locuia aceasta. Martora a condus-o pe partea vatamata in acea noapte la postul de carabinieri din Montecatini Terme, unde s-a inregistrat plangerea penala pe care a formulat-o impotriva inculpatului pentru constrangere la prostitutie si santaj.

Desi organele de politie din Italia s-au deplasat a doua zi dimineata la locuinta inculpatului, acesta parasise imobilul, intuind ca partea vatamata nu s-a intors in cursul noptii la domiciliu, intrucat l-a denuntat autoritatilor.
Din probele administrate in cauza a rezultat ca, prin practicarea timp de 6 zile, de catre partea vatamata, a prostitutiei, inculpatul a beneficiat de suma de 1500 de euro.
La intoarcerea partii vatamate in Romania, in toamna anului 2007, inculpatul a amenintat-o telefonic cu moartea, asa cum rezulta din transcrierile convorbirilor telefonice depuse la dosar, solicitandu-i sa-i restituie suma de 400 de euro, pe care a invocat-o cu titlu de datorie .
Toate aceste amenintari i-au creat partii vatamate o stare de temere, aceasta fiind nevoita sa paraseasca pentru o vreme domiciliul.
Ulterior, cu consimtamantul partii vatamate, s-a realizat un flagrant - sub aspectul infractiunii de santaj - inculpatul fiind surprins de catre organele de urmarire penala dupa ce a primit suma de 400 de euro de la partea vatamata.
In aceste conditii, sustinerile inculpatului in sensul ca nu a constrans-o pe partea vatamata sa practice prostitutia si sa-i remita banii incasati nu are suport probator in cauza.
Cu privire la incadrarea juridica data faptelor, Inalta Curte de Casatie si Justitie retine ca latura obiectiva a infractiunii prevazute in art. 12 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 cuprinde doua tipuri de activitati strans legate intre ele, un tip de activitate principala si un tip de activitate secundara. Primul tip de activitate se realizeaza prin una dintre urmatoarele actiuni: recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane in scopul exploatarii ei. Activitatea secundara si care constituie, de fapt, mijlocul de realizare a actiunii principale, se realizeaza la randul ei prin: amenintare, violenta, frauda ori inselaciune, abuz de autoritate, profitare de imposibilitatea persoanei de a se apara sau de a-si exprima vointa .

Legea nu cere, insa, ca exploatarea persoanelor traficate sa se realizeze in fapt, aceasta conditie fiind ceruta numai ca scop urmarit de inculpat si nu ca scop pe care trebuie sa-l realizeze inculpatul.

Din probele administrate in cauza a rezultat ca partea vatamata A.M. a fost constransa de inculpat sa practice prostitutia, iar banii castigati erau luati in totalitate de inculpat.
Realizand exploatarea partii vatamate in folosul sau, inculpatul se face vinovat de savarsirea infractiunii de trafic de persoane .
Pe de alta parte, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca, in mod corect, ambele instante au retinut in sarcina inculpatului savarsirea infractiunii prevazute in art. 194 alin. (1) C. pen.

Potrivit art. 194 alin. (1) C. pen., constituie infractiunea de santaj, „constrangerea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, daca fapta este comisa spre a dobandi in mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul.”
Caracteristic infractiunii de santaj este faptul ca libertatea morala a persoanei, adica posibilitatea acesteia de a lua hotarari si de a se manifesta in conformitate cu propria sa vointa, este incalcata prin constrangerea ei la o anumita comportare, prin determinarea ei, cu ajutorul violentei, sa suporte o anumita consecinta pagubitoare. Daca prin aceasta se urmareste dobandirea, in mod injust, a unui folos, fapta prezinta o periculozitate proprie, mai mare si distincta in raport cu cea a infractiunii de amenintare prevazuta in art. 193 C. pen., care aduce si ea atingere libertatii de vointa si de actiune a persoanei. De aceea, o astfel de fapta a fost incriminata distinct, in dispozitiile art. 194 C. pen., sub denumirea de „santaj.”

Constrangerea la care se refera textul de lege, exercitata fie prin violenta, fie prin amenintare, trebuie sa aiba ca obiect determinarea victimei sa dea (sa efectueze un act de remitere), sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva si sa fie de natura a produce celui impotriva caruia se exercita o stare de temere.
Pentru existenta infractiunii de santaj nu este necesar ca persoana constransa sa satisfaca pretentia faptuitorului, adica sa dea ceea ce acesta ii cere, infractiunea subzistand indiferent de aceasta imprejurare, deoarece santajul este o infractiune indreptata, in principal, impotriva libertatii morale a persoanei, libertate incalcata prin simplul fapt al constrangerii acesteia sa faca sau sa nu faca ceva impotriva vointei sale.

In speta, constrangerea de catre inculpat prin amenintarea cu moartea a partii vatamate A.M. si a membrilor familiei acesteia, fapt ce a determinat-o sa paraseasca pentru o perioada domiciliul, in situatia neremiterii sumei de 400 de euro, a fost un act de natura sa inspire acesteia temere, fiindu-i adusa astfel o atingere libertatii sale morale, respectiv posibilitatii de a se manifesta in conformitate cu propria sa vointa, elementele constitutive ale infractiunii de santaj fiind astfel realizate.

In consecinta, Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conformitate cu prevederile art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., a respins, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul V.M.

Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia penala, decizia nr. 3508 din 3 noiembrie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Articole Juridice

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele care nu actioneaza in calitate de furnizori sau de cumparatori pe piata afectata de o intelegere pot solicita repararea prejudiciului cauza
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara
Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara ...

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M ...

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...