Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23224 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

(2) Personalul din cadrul Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media indeplineste orice alte atributii stabilite de inspectorul-sef, potrivit legii si regulamentului.

Art. 43
(1) In cadrul Compartimentului de informare publica si relatii cu mass-media se completeaza si se pastreaza urmatoarele registre si evidente:
a) registru pentru inregistrarea cererilor formulate de petenti si a raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;
b) registru pentru inregistrarea cererilor formulate de reprezentantii mass-mediei si a raspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;
c) registru de evidenta a ziaristilor acreditati la Compartimentul de informare publica si relatii cu amss-media;
d) registru de evidenta a comunicatelor de presa emise de Inspectia Judiciara;
e) condica de primire si predare a lucrarilor.
(2) In registrele pentru inregistrarea cererilor formulate de petenti si pentru inregistrarea cererilor formulate de reprezenantii mass-mediei se inscriu, in ordinea inregistrarii, numarul si data cererii, numele si prenumele solicitantului, informatiile solicitate, numarul si data raspunsului.
(3) In registrul de evidenta a ziaristilor acreditati la Comartimentul de informare publica si relatii cu mass-medcia se inscriu, in ordine cronologica, cererile formulate de ziaristi pentru acreditare, cu urmatoarele mentiuni: numarul curent, numele ziaristului, numarul de legitimatie, ziarul sau postul de televiziune la care isi desfasoara activitatea .
(4) In registrul de evidenta a comunicatelor de presa emise de Inspectia Judiciara se inscriu, in ordine cronologica, comunicatele de presa ale Inspectiei Judiciare, cu urmatoarele mentiuni: numarul curent, data emiterii comunicatului de presa si obiectul acestuia.

Sectiunea 6 - Compartimentul documente si informatii clasificate


Art. 44
(1) Compartimentul documente si informatii clasificate asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea si multiplicarea, in conditiile legii, a documentelor si informatiilor clasificate.
(2) Compartimentul documente si informatii clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Compartimentul documente si informatii clasificate functioneaza in subordinea inspectorului-sef.
(4) Activitatea Compartimentului documente si informatii clasificate este coordonata de functionarul de securitate, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Personalul din cadrul Compartimentului documente si informatii clasificate exercita urmatoarele atributii:
a) presa si primeste corespondenta clasificata;
b) asigura evidenta materialelor si documentelor care contin informatii clasificate;
c) prelucreaza si proceseaza materialele si documentele care contin informatii clasificate;
d) pastreaza si manipuleaza materialele si documentele care contin informatii clasificate;
e) asigura pastrarea registrului de evidenta a autorizatiilor acordate personalului;
f) asigura pastrarea registrelor de evidenta a informatiilor strict secrete de importanta deosebita, strict secrete si secrete, a informatiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenta a registrelor, condicilor, borderourilor si caietelor pentru informatii clasificate, a condicii de predare-primire a informatiilor clasificate;
g) realizeaza operatiunile de multiplicare a informatiilor clasificate;
h) asigura arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care contin informatii clasificate, in conditiile legii.


Capitolul IV - Activitatea si evidenta Inspectiei Judiciare


Sectiunea 1 - Activitatea Inspectiei Judiciare


Art. 45
(1) Actele de sesizare a Inspectiei Judiciare, transmise prin posta, curier, fax ori e-mail, se primesc la registratura, unde, in aceeasi zi, primesc data certa si numar de inregistrare din registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, cu indicativul "IJ".
(2) Dupa primirea actelor de sesizare, persoana desemnata verifica in sistemul de evidenta daca exista alte dosare, formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleasi persoane vizand aceleasi parti si cu obiect similar, intocmeste un referat in care mentioneaza rezultatul verificarii si il ataseaza la sesizare .
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca se constata ca au fost inregistrate acte identice de sesizare a Inspectiei Judiciare, acestea se inregistreaza in sistem partida, in sensul ca toate revenirile si lucrarile intermediare, solicitarile si orice alte cereri sau acte in legatura cu lucrarea de baza se inscriu, in mod obligatoriu, la numarul de inregistrare initial.
(4) Celelalte cereri si acte de orice natura, inclusiv corespondenta cu caracter administrativ, transmise prin posta, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se inregistreaza in registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare, registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative ori in registrul de evidenta a petitiilor, primesc data certa si se prezinta, dupa caz, inspectorului-sef sau, atunci cand actele privesc un dosar deja inregistrat, inspectorului judiciar caruia i-a fost repartizat dosarul.
(5) Inregistrarea, evidenta si pastrarea documentelor, care nu sunt destinate publicitatii, se efectueaza in conditiile prevazute de lege.
(6) Plicurile continand corespondenta cu caracter confidential se inregistreaza in registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative, cu aceasta mentiune, fara a fi desfacute, dupa care se predau destinatarului.
(7) Selectarea corespondentei, prezentarea acesteia spre examinare inspectorului-sef si repartizarea lucrarilor spre rezolvare se realizeaza, de regula, in ziua primirii coresponentei sau cel tarziu a doua zi.
(8) Primirea, evidenta, intocmirea si toate celelalte operatiuni privind lucrarile informatii clasificate, "secrete de stat" sau "de serviciu" se efectueaza potrivit dispozitiior legii si ordinelor privind protectia informatiilor clasificate si a secretului de serviciu, prin Compartimentul documente si informatii clasificate, organizate la nivelul Inspectiei Judiciare.

Art. 46
(1) Dupa inregistrarea in registrul general de evidenta a lucrarilor Inspectiei Judiciare a actelor de sesizare, dosarele se prezinta inspectorului-sef sau persoanei desemnate de acesta, care le repartizeaza directiilor de specialitate.
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016

Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac