Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23366 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,


Sectiunea 6 - Evaluarea personalului din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare


Art. 139
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, personalul din aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este supus periodic unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absorvirea unor cursuri de specializare.
(2) In cazul personalului numit in functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de indeplinire a atributiilor manageriale.

Art. 140
Indicatorii de evaluare stabilit pe baza criteriilor mentionate la art. 139, pentru fiecare categorie de personal, se aproba de inspectorul-sef.

Art. 141
(1) Prima evaluare a personalului din aparatul propriu de specialitate juridica se face dupa 2 ani de la numirea in functie, iar urmatoarele efeluari se fac la fiecare 3 ani, de regula in luna martie.
(2) Evaluarea judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul aparatului propriu se face la termenele prevazute la alin. (1), in raport cu specificul activitatii desfasurate, pe baza criteriilor aprobate de inspectorul-sef.
(3) Evaluarea functionarilor publici si a personalului contractual se face anual, potrivit dispozitiilor legale privind aceste categorii de personal.

Art. 142
(1) Evaluarea personalului de specialitae juridica asimilat judecatorilor si procurorilor sau, dupa caz, a judecatorilor si procurorilor detasati care ocupa functii de executie se face de comisii constituite distinct pentru fiecare categorie, prin ordin al inspectorului-sef.
(2) Comisiile de evaluare sunt constituite din directori, sefi de serviciu si, dupa caz, sefi de birou sau membri ai compartimentului din care face parte persoana supusa evaluarii.
(3) Evaluarea functionarilor publici si a personalului contractual care ocupa functii de executie se face de inspectorul-sef adjunct si se contrasemneaza de seful ierarhic al persoanei evaluate.
(4) Evaluarea sefilor de directii, a sefilor de servicii si de birouri se face de inspectorul-sef adjunct.
(5) Pin raportul de evaluare a activitatii profesionale se poate acorda unul dintre calificativele: "Foarte bine", "Bine", "Satisfacator" sau "Nesatisfacator".
(6) Daca in perioada pentru care se face evaluarea personalul din cadrul aparatului a fost sanctionat disciplinar prin hotarare irevocabila, se acorda calificativul imediat inferir celui care rezulta din evaluare.
(7) Persoana nemultumita de calificativul acordat poate face contestatie la inspectorul-sef, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Contestatia se solutioneaza in termen de 60 de zile de la inregistrare .
(8) Calificativul acordat de inspectorul-sef este definitiv.

Art. 143
Persoanele care in urma evaluarii primesc calificativul "Nesatisfacator", cu exceptia judecatorilor si procurorilor detasati, sunt eliberate din functie pentru incapacitate profesionala.

Sectiunea 7 - Raspunderea disciplinara a personalului din aparatul propriu


Art. 144
(1) Personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor si personalul contractual raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu .
(2) Sunt abateri disciplinare urmatoarele:
a) absentele nemotivate de la serviciu, precum si incalcarea dispozitiilor referitoare la respectarea programului de lucru;
b) intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile;
c) refuzul nejustificat de a indeplini indatoririle prevazute de lege, de regulamente sau cele stabilite de inspectorul-sef;
d) nerespectarea confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter, precum si a altor informatii de aceeasi natura de care a luat cunostinta in exercitarea functiei, cu exceptia celor de interes public, in conditiile legii;
e) neglijenta grava sau neglijente repetate in rezolvarea lucrarilor;
f) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu;
g) incalcarea interdictiilor si incompatibilitatilor prevazute de lege;
h) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane altfel decat in limita cadrului legal;
i) atitudinile nedemne in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de personalul Inspectiei Judiciare si fata de alte persoane cu care intra in contact in exercitarea atributiilor de serviciu .
(3) Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica in raport cu gravitatea abaterilor disciplinare sunt:
a) avertisment scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) eliberarea din functie;
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016

Evaluare profesionala a magistratilor. Contestare in instanta a rezultatelor obtinute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 371 din 15 februarie 2016

Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 344 din 18 februarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac