Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

  Publicat: 15 Oct 2012       23647 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 9 octombrie 2012

Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Forma a pluralitatii de infractiuni, asezata in cap. IV, t. II, art. 33, C. pen., partea generala.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.

(7) Comisia de examinare este formata din inspectorul-sef, inspectorul-sef adjunct si un membru ales de Adunarea generala a inspectorilor judiciari, din cadrul directiei de inspectie judiciara pentru care se organizeaza concursul .
(8) In comisia de examinare nu poate fi ales inspectorul judiciar care declara, in prealabil, ca intelege sa participe la concursul pentru functia de sef de directie.
(9) Candidatii, pentru care se constata indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) si (5), sustin in fata comisiei de examinare un interviu, care consta in prezentarea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere .
(10) Fiecare membru al comisiei de examinare noteaza prezentarea proiectului pe baza urmatoarelor criterii:
a) capacitatea de organizare, capacitatea de decizie, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida;
b) indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente si respectarea principiului repartizarii aleatorii;
c) comportamentul si comunicarea in interiorul institutiei si transparenta actului de conducere;
d) folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor catre inspectorii judiciari.
(11) Nota obtinuta este media aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei de examinare si este definitiva.
(12) Candidatul care a obtinut nota cea mai mare este numit in functia de sef al Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori, prin ordin al inspectorului-sef.
(13) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prevazute la alin. (3)-(12).
(14) Seful de directie poate fi revocat din functie prin ordin al inspectorului-sef, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale.

Art. 17
(1) Seful Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, controleaza, asigura si raspunde de buna desfasurare a directiei;
b) elaboreaza strategia de eficientizare a activitatii directiei pe termen mediu si lung;
c) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea, in mod corespunzator, a obiectivelor directiei;
d) ia masuri pentru implementarea proiectelor initiate de Inspectia Judiciara, in scopul eficientizarii activitatii directiei;
e) asigura reprezentarea institutiei, pe baza de mandat, la evenimente organizate pe plan intern si extrern, in domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
f) repartizeaza inspectorilor judiciari lucrarile inregistrate in cadrul directiei, raspunde de repartizarea aleatorie si ia masuri pentru echilibrarea volumului de activitate al inspectorilor judiciari;
g) verifica si avizeaza lucrarile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul directiei;
h) urmareste respectarea termenelor stabilite pentru intocmirea lucrarilor;
i) propune tematica controalelor ce urmeaza a fi efectuate la instante, in colaborare cu Serviciul sinteze si contencios, precum si structura rapoartelor si componenta echipelor de control;
j) coordoneaza activitatea de monitorizare a rezultatelor controalelor efectuate la instantele judecatoresti;
k) face propuneri de desemnare a inspectorilor judiciari care indeplinesc si alte atributii decat cele de inspectie judiciara;
l) efectueaza activitati specifice Inspectiei Judiciare, dispuse de inspectorul-sef;
m) asigura o buna colaborare cu celelalte directii din cadrul Inspectiei Judiciare si informeaza Compartimentul de informare publica si relatii cu mass-media, in timp util, in legatura cu activitatile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
n) organizeaza studiul profesional al inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul directiei;
o) participa la invatamantul profesional al inspectorilor judiciari;
p) colaboreaza cu personalul de specialitate in vederea conceperii si implementarii de programe care sa permita exploatarea si gestionarea bazei de date privind activitatea Inspectiei Judiciare;
q) participa la elaborarea raportului anual privind activitatea Inspectiei Judiciare.
(2) Seful directiei indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de inspectorul-sef, conform legii.

Art. 18
(1) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori au urmatoarele atributii care vizeaza activitatea si conduita judecatorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si inspectori judiciari, precum si a magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie:
a) efectuarea de verificari, ca urmare a sesizarilor din oficiu sau a celor adresate Inspectiei Judiciare, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare ori in legatura cu incalcarea obligatiilor profesionale, dispunerea si efectuarea cercetarii disciplinare, in vederea exercitarii actiunii disciplinare;
b) sustinerea cererilor si actiunilor disciplinare promovate de Inspectia Judiciara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii;
c) sustinerea cailor de atac declarate impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii;
d) efectuarea de verificari privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005;
e) efectuarea de verificari privind conditia bunei reputatii pentru judecatorii in functie;
f) efectuarea de verificari privind conduita, deontologia si integritatea judecatorilor care candideaza la functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
g) efectuarea de verificari in vederea solutionarii cererilor privind apararea reputatiei profesionale si a independentei judecatorilor sau a independentei sistemului judiciar;
h) efectuarea de verificari in vederea solutionarii conditiei de buna reputatie si a altor aspecte relevante din activitatea judecatorilor care candideaza la functia de inspector judiciar.
(2) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori au atributii de analiza si control constand in:
a) efectuarea de verificari la instante in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor penale si civile;
b) efectuarea de verificari privind eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, pentru asigurarea bunei functionari a instantei, a calitatii corespunzatoare a serviciului;
c) efectuarea de verificari pentru revocarea din functiile de conducere a judecatorilor, pentru motivul prevazut de art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori au atributii privind analiza si evaluarea datelor rezultate din verificarile efectuate, identificarea vulnerabilitatilor sau dezechilibrelor, a cauzelor acestora si propunerea solutiilor optime aplicabile in scopul eliminarii riscurilor si disfunctionalitatilor din sistemul judiciar.
(4) Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori efectueaza verificari sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Secia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.
Afişează Ordinul CSM nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CSM    Suspendare din functie    Inspectia Judiciara    Legea 317/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Principiul stabilirii unui salariu egal pentru munca egala este aplicabil pentru intreg personalul platit din fonduri publice
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 22.02.2017

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 483 din data de 21.06.2016

Act emis de seful unei misiuni civile a Uniunii Europene. Lipsa caracterului de act administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 84 din 22 ianuarie 2016Articole Juridice

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac