Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

  Publicat: 28 Mar 2013       14357 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 martie 2013 de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Publicata in Monitorul Oficial nr. 162 din data de 26 martie 2013

Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Unitate teritoriala cu una sau mai multe sectii de votare la care cetatenii arondati (cei care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective) voteaza in cadrul alegerilor
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Categorie principala de clasificare a conturilor in cadrul planului de conturi general.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, invatamantul primar cuprinde clasa pregatitoare si clasele I-IV.
Art. 2
(1)Conform legii, invatamantul primar este invatamant obligatoriu.
(2)Numarul de locuri care se aloca, prin cifra de scolarizare, pentru clasa pregatitoare, in invatamantul de stat, este mai mare sau egal cu numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invatamantul primar, asigurand astfel fiecarui copil un loc.
(3)Inspectoratele scolare vor solutiona orice situatie legata de inscrierea la clasa pregatitoare in interesul educational al elevului si in limitele legii.
Art. 3
(1)Inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2)In sensul prezentei metodologii, prin parinti se intelege inclusiv tutori legal instituiti sau sustinatori legali.
(3)In sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se intelege inclusiv resedinta.
Art. 4
(1)In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare locuinta este arondata unei unitati de invatamant aflata in proximitatea sa, denumita in continuare scoala de circumscriptie . Totalitatea strazilor arondate unitatii de invatamant formeaza circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective.
(2)In vederea inscrierii in clasa pregatitoare a tuturor copiilor care au varsta corespunzatoare, inspectoratele scolare judetene (ISJ) si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) iau in considerare propunerile conducerilor unitatilor de invatamant referitoare la numarul de clase pregatitoare rezultate in urma recensamantului copiilor realizat, pentru fiecare circumscriptie scolara, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale.
(3)Numarul de clase pregatitoare cuprins in planul de scolarizare alocat de ISJ/ISMB fiecarei unitati de invatamant tine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinata de numarul salilor de clasa in care poate fi organizat, in mod corespunzator, procesul de invatamant la clasa pregatitoare, dar si la celelalte clase ale scolii, si de obligativitatea cuprinderii in scoala a tuturor copiilor din circumscriptia scolara. La alocarea numarului de clase pregatitoare se tine cont de numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invatamantul primar, de arondarea strazilor la unitatile de invatamant sau de cea mai buna oportunitate educationala identificata.
(4)In situatia in care capacitatea unei unitati de invatamant nu permite cuprinderea in clasa pregatitoare a tuturor copiilor din circumscriptia scolara stabilita in anul scolar anterior, precum si in alte situatii justificate, ISJ si ISMB pot decide reconfigurarea circumscriptiilor scolare astfel incat sa asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare.
(5)Circumscriptiile scolare, planul de scolarizare, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, sunt afisate la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar, conform Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014, prevazut in anexa nr. 1 la ordin (calendarul inscrierii), pentru informarea parintilor si a publicului interesat.
(6)Pentru informarea parintilor si a publicului interesat si pentru a permite parintilor luarea unor decizii in cunostinta de cauza privitoare la optiunea pentru o unitate de invatamant sau alta, fiecare unitate de invatamant va pune la dispozitie si informatii referitoare la locul de desfasurare a activitatii corespunzatoare clasei pregatitoare (in spatiul scolii sau al unei gradinite), la posibilitatea organizarii programului "Scoala dupa scoala", la organizarea si dotarea spatiului scolar etc.


CAPITOLUL II: Conditii de inscriere in invatamantul primar
Art. 5
(1)Parintii, ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentei metodologii.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul scolar 2013-2014, parintii, ai caror copii nu au fost inscrisi in invatamantul primar in anul scolar 2012-2013 si implinesc varsta de 7 ani pana la data de 31 august 2013 inclusiv, pot inscrie, la cerere, copiii in invatamantul primar, in clasa I, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(3)Inspectoratele scolare si unitatile de invatamant au obligatia de a asigura permanent informarea si consilierea parintilor referitor la prevederile legii si ale prezentei metodologii in ceea ce priveste inscrierea copiilor in invatamantul primar. Persoanele care raspund la intrebarile/solicitarile parintilor au obligatia de a cunoaste aceste prevederi, precum si optiunile pe care le au parintii privind alegerea nivelului de clasa sau a unitatii de invatamant in care isi pot inscrie copiii si trebuie sa poata oferi detalii referitoare la continutul activitatilor educationale care se desfasoara in clasa pregatitoare, la abordarea didactica, la organizarea programului scolar etc. Consilierea se face avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.
Art. 6
(1)Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013 inclusiv pot sa isi inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
(2)Inscrierea copiilor mentionati la alin. (1) in clasa pregatitoare se face la solicitarea scrisa a parintilor, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice a acestora, facuta de specialisti, atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.
(3)Parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2013 inclusiv, care nu opteaza pentru inscrierea copiilor lor in clasa pregatitoare in anul scolar 2013-2014, sau ai celor pentru care evaluarea mentionata la alin. (2) arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare isi vor inscrie copiii la gradinita, in grupa mare.
(4)In cazul in care exista solicitari de inscriere in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2013, inspectoratele scolare/unitatile de invatamant vor consilia parintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, copiii vor fi inscrisi in grupa mare din invatamantul prescolar. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.
Art. 7
(1)Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor, mentionata la art. 6 alin. (2), se efectueaza sub coordonarea centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada prevazuta de calendarul inscrierii in clasa pregatitoare.
(2)In evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor va fi implicat personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte institutii/unitati, precum si medici scolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
(3)Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar, denumita in continuare comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, poate decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor atat la sediul CJRAE/CMBRAE, cat si in diferite zone ale judetului/municipiului Bucuresti, cu prioritate in gradinite, pentru a facilita accesul parintilor si al copiilor la aceasta evaluare.
(4)Parintii copiilor mentionati la art. 6 alin. (1) si (4) vor depune la CJRAE/CMBRAE o cerere-tip in care solicita evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copilului. In situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti decide organizarea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor si in alte zone ale judetului/municipiului Bucuresti, conform alin. (3), depunerea cererilor se poate face si la sediul unitatilor/institutiilor in care se va realiza evaluarea .
(5)Perioada de desfasurare a evaluarii dezvoltarii psihosomatice, precum si adresele unitatilor/institutiilor la care se desfasoara evaluarea sunt stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-ul ISJ/ISMB. Activitatea de evaluare a dezvoltarii psihosomatice va fi planificata in intervalul orar 10,00-18,00, astfel incat programul de desfasurare sa sprijine accesul parintilor la serviciile de evaluare.
(6)La incheierea evaluarii dezvoltarii psihosomatice a fiecarui copil, rezultatul evaluarii este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea . Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.
(7)Rezultatul evaluarilor dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti este inscris intr-un proces-verbal, semnat de specialistii care au efectuat evaluarea . CJRAE/CMBRAE transmite procesul-verbal comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, care asigura pastrarea sa la dosarul comisiei.
Art. 8
In clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. La solicitarea scrisa a parintilor, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.


CAPITOLUL III: Alegerea unitatii de invatamant la care va fi inscris copilul
Art. 9
(1)Toti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata.
(2)Pe locurile libere se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza copiii care provin din alte circumscriptii scolare, inclusiv din alte localitati, in conformitate cu solicitarile parintilor si cu prevederile prezentei metodologii.
(3)In sensul prezentei metodologii, numarul locurilor libere la clasa pregatitoare este stabilit ca diferenta intre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare si numarul de copii din circumscriptie care trebuie inscrisi la acel nivel de clasa . De exemplu, daca in circumscriptia scolara a unei unitati de invatamant exista 40 de copii care trebuie inscrisi la clasa pregatitoare, iar scoala a primit prin planul de scolarizare 50 de locuri la clasa pregatitoare, numarul de locuri libere este de 10 (50 - 40).
Art. 10
(1)In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al caror domiciliu se afla in afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale si specifice, stabilite in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2)Criteriile generale de departajare care se aplica in situatia prevazuta la alin. (1) sunt urmatoarele:
a)existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;

Afişează METODOLOGIE de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Metodologie    Elevi    An scolar    Anul scolar 2013-2014    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Efectele motivarii implicite a unor capete de cerere sau cereri aditionale sau incidentale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 1025/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

In cazul in care hotararea a fost atacata cu apel numai partial, partea din hotarare care nu a fost supusa apelului dobandeste autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: ICCJ Decizia nr. 1025/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia ICCJ nr. 9/2019 - RIL: activitatea desfasurata in cadrul unitatilor de prospectiuni geologice sau de exploatari in subteran nu poate fi considerata activitate desfasurata in "unitate miniera"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Dificultatea efectuarii dovezii prin inscrisuri a activitatii prestate ca lucrator CAP
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a L.M.A.S., Decizia civila nr. 101/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu