Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

  Publicat: 15 Sep 2013       5635 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Ordonanta de urgenta 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29 august 2013

Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil si profestionist, in interesul cetatenilor si al institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, context in care actul normativ reglementeaza un sistem de recrutare si evolutie in cariera a functionarilor publici bazat pe competenta, corectitudine si initiativa din partea celor care doresc sa urmeze o cariera in acest domeniu .
In mod corelativ, actul normativ stabileste si indatoririle functionarilor publici, care au obligatia sa actioneze cu profesionalism si impartialitate, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
In acest context, legiuitorul a inteles sa reglementeze institutia redistribuirii functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, in special in situatia in care autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii institutiilor, prin reducerea posturilor ocupate de functionarii publici.
Desi a fost creata ca o institutie menita sa asigure stabilitatea in functia publica, redistribuirea functionarilor publici realizata fara o minima consultare a institutiilor si a autoritatilor publice unde se stabileste noul loc de munca al functionarilor publici a generat o incarcare inutila, nejustificata, a structurilor de personal ale acestor institutii, fara nicio legatura cu nevoile reala de personal ale acestora.
Cu alte cuvinte, interesul individual al functionarului public a primat in fata interesului general, ceea ce, in final, a provocat consecinte negative generale la nivelul intregii societati.
In egala masura, procesul de restructurare si eficientizare a administratiei publice centrale si locale din ultimii ani a inclus componenta restrangerilor de personal care a raspuns atat nevoilor reale ale statului, cat si posibilitatilor concrete ale acestuia de a plati salariile functionarilor publici.
Mai mult decat atat, studiile efectuate atat la nivel national, cat si la nivelul organismelor internationale financiare au evidentiat necesitatea continuarii acestui proces si a asigurarii unei distributii a functionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzatoare a surplusului de personal din anumite domenii.
Acest complex de factori care contureaza o problema majora pentru Romania vine in contradictie flagranta cu reglementari care fac imposibila flexibilizarea pietei muncii, generand mentinerea unui numar excedentar de personal in unele institutii din sectorul bugetar si un nivel redus al salarizarii.
Avand in vedere faptul ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare pe care ordonantei de urgenta nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articol unic
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice;".

2. La articolul 56, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) redistribuire, in conditiile prevazute de prezenta lege;".

3. La articolul 58, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarior Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau insitutiilor publice.
(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti sau conducatorii autoritatilor ori institutiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritaatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs."

4. La articolul 99, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzataore, aceastaa poate sa le puna la dispozitia functionarilor publici.
(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica poate solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, functionarul public poate fi transferat in interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducatorului autoritatii sau institutiei publice unde se realizeaza transferul."

5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104
(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, astfel:".

6. La articolul 104, alineatele (2) si (6)-(8) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Redistribuirea functionarilor publici se face, in conditiile alin. (1), intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
......
(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.
(7) Inaltii functionari publici carora le-au incetat raporturile de serviciu prin eliberare din functia publica, ca rumare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiti pe o functie vacanta din categoria inaltilor functionari public, pentru functiile prevazute la art. 12 lit. b), d) si f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, respectiv pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
(8) Pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuire, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza:".

Afişează OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Functionar public    Legea 188/1999    Concurs    Recrutare    Legea 554/2004    OUG 82/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Functionari publici. Contestatie decizie de incetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 149/26.02.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020Articole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat – o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018, conform Legii nr. 24/2019
Sursa: MCP Cabinet avocati