Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       11915 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Orice angajare intr-o unitate in care cel putin 50% din numarul angajatilor
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.


Articolul 23
(1) In cazul contractelor care vizeaza o activitate care face obiectul prezentei legi si o alta activitate care face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) In cazul contractelor care vizeaza o activitate care face obiectul prezentei legi si o alta activitate care face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite in conformitate cu dispozitiile prezentei legi sau cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(3) In cazul contractelor prevazute la alin. (2) , care includ achizitii sau alte elemente reglementate de actele normative/memorandumurile emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi.
(4) Dispozitiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor si exceptiilor prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
SECTIUNEA 6: Situatii speciale
SUBSECTIUNEA 1: A§1. Servicii sociale si alte servicii specifice

Articolul 24
In cazul atribuirii unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 3, obligatia de a aplica prezenta lege se limiteaza la prevederile art. 63 alin. (2) si art. 66 alin. (2) .
SUBSECTIUNEA 2: A§2. Concesiuni rezervate

Articolul 25
(1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar unitatilor protejate autorizate prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune sa se realizeze in contextul unor programe de angajare protejata, cu conditia ca un procent de cel putin 30% dintre angajatii implicati in cadrul acestor unitati protejate autorizate, intreprinderi sociale de insertie sau programe de angajare protejata sa fie persoane cu dizabilitati sau persoane defavorizate.
(2) In cazul in care entitatea contractanta decide sa aplice dispozitiile alin. (1) , aceasta decizie trebuie precizata explicit in anuntul de concesionare sau, in cazul concesiunii de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute la art. 24, in anuntul de intentie.
SUBSECTIUNEA 3: A§3. Servicii de cercetare si de dezvoltare

Articolul 26
Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati;
b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.
CAPITOLUL II: Exceptari
SECTIUNEA 1: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante

Articolul 27
(1) Prezenta lege nu se aplica:
a) concesiunilor de servicii atribuite unei entitatii contractante, in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , sau unei asocieri a acestora, in baza unui drept exclusiv acordat in baza unor acte legislative sau administrative, in conformitate cu principiile TFUE;
b) concesiunilor de servicii atribuite unui operator economic, in baza unui drept exclusiv acordat in conformitate cu principiile TFUE si cu actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piata, aplicabile activitatilor prevazute in anexa nr. 2;
c) concesiunilor de servicii de transport aerian acordate in baza unei licente de operare in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in Comunitate;
d) concesiunilor de servicii publice de transport de calatori, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) , daca actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piata aplicabile activitatilor prevazute in anexa nr. 2 nu prevad obligatii de transparenta specifice activitatilor respective, se aplica prevederile art. 66.
(3) ANAP are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la drepturile exclusive acordate pentru exercitarea uneia dintre activitatile prevazute in anexa nr. 2, in termen de o luna de la acordarea dreptului respectiv.
SECTIUNEA 2: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internationale

Articolul 28
(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune pe care entitatea contractanta este obligata sa le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creeaza obligatii de drept international public, incheiat, in conformitate cu tratatele, intre Romania si una sau mai multe tari terte sau subdiviziuni ale acestora, organizatii internationale, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii sau exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari.
(2) Entitatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) existente in domeniul lor de activitate, incheiate in conformitate cu tratatele.
(3) ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2) .
(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune care sunt atribuite de entitatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele de concesiune in cauza sunt finantate integral de organizatia sau institutia respectiva.
(5) In cazul contractelor de concesiune cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
(6) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune care implica aspecte de aparare si de securitate nationala si pe care entitatea contractanta le atribuie unei organizatii internationale.
SECTIUNEA 3: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de aparare si de securitate

Articolul 29
(1) Prezenta lege se aplica atribuirii concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii in domeniul apararii si securitatii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 21 si art. 22 lit. a) , c) , d) si f) din Ordonanta de urgenta nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(2) Prezenta lege nu se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii in domeniul apararii si securitatii nationale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor alin. (1) , in masura in care protectia intereselor esentiale de securitate ale statului nu poate fi garantata doar prin masuri mai putin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care entitatea contractanta le pune la dispozitie in cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozitiilor prezentei legi.
(3) Prezenta lege nu se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii in domeniul apararii si securitatii in legatura cu care este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) atribuirea si executarea contractului de concesiune reprezinta secrete de stat, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia informatiilor clasificate;
b) atribuirea si executarea contractului de concesiune necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului, cu conditia ca acestea sa nu poata fi garantate prin masuri mai putin invazive, cum ar fi cerintele prevazute la alin. (2) .
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro