Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       11914 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.

(1) Prezenta lege nu se aplica pentru atribuirea contractelor de concesiune:
a) de catre o asociere de mai multe entitati contractante, infiintata exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevazuta in anexa nr. 2, uneia dintre entitatile contractante respective;
b) de catre o entitate contractanta unei asocieri de entitati contractante din care ea insasi face parte, infiintata exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca asocierea a fost infiintata pentru efectuarea activitatii in cauza pe o perioada de cel putin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a infiintat asocierea prevede ca entitatile contractante in cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada de cel putin 3 ani.
(3) Entitatile contractante au obligatia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, daca li se solicita acest lucru, orice informatii cu privire la contractele de concesiune pentru care sau considerat aplicabile prevederile alin. (1) .
SECTIUNEA 9: Exceptari privind activitatile care sunt expuse direct concurentei

Articolul 35
Prezenta lege nu se aplica in cazul concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante daca s-a stabilit ca activitatea respectiva este expusa direct concurentei, in conformitate cu prevederile legii privind achizitiile sectoriale.
SECTIUNEA 10: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii incheiate intre entitati din sectorul public

Articolul 36
(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, in cazul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) entitatea contractanta respectiva exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatea contractanta respectiva care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractanta;
c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia participatiilor care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.
(2) In sensul alin. (1) lit. a) , se considera ca entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercita asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii, atunci cand exercita o influenta determinanta atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat si de o alta persoana juridica, ea insasi controlata in acelasi mod de catre entitatea contractanta respectiva.
(3) Exceptia prevazuta la alin. (1) se aplica si atunci cand o persoana juridica controlata, care are calitatea de entitate contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , atribuie o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii entitatii contractante care o controleaza sau unei alte persoane juridice controlate de aceeasi entitate contractanta, cu conditia sa nu existe participare privata directa la capitalul persoanei juridice careia i se atribuie concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, cu exceptia participatiilor care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.
(4) Prezenta lege nu se aplica nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de catre o entitate contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercita asupra acelei persoane juridice un control in sensul alin. (1) , in cazul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercita in comun cu alte entitati contractante asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitatile respectivei persoane juridice sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatile contractante care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de aceleasi entitati contractante;
c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia participatiilor care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.
(5) In sensul alin. (4) lit. a) , entitatile contractante in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercita in comun controlul asupra unei persoane juridice daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanti ai tuturor entitatilor contractante participante, aceeasi persoana avand dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entitatile contractante participante;
b) entitatile contractante sunt in masura sa exercite in comun o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice si a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridica controlata nu urmareste interese contrare celor ale entitatilor contractante care o controleaza.
(6) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune incheiate exclusiv intre doua sau mai multe entitati contractante in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , in cazul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) contractul instituie sau pune in aplicare o cooperare intre entitatile contractante participante, cu scopul de a asigura faptul ca serviciile publice a caror realizare trebuie sa o asigure sunt prestate in vederea indeplinirii unor obiective comune;
b) punerea in aplicare a cooperarii are la baza exclusiv consideratii de interes public;
c) entitatile contractante participante desfasoara pe piata libera mai putin de 20% din activitatile vizate de cooperare.
(7) Procentele prevazute la alin. (1) lit. b) , alin. (4) lit. b) si alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile suportate de persoana juridica sau de entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , dupa caz, in legatura cu servicii, produse si lucrari din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului de concesiune.
(8) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (7) , din cauza datei la care persoana juridica sau entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , dupa caz, a fost infiintata sau si-a inceput activitatea ori ca urmare a reorganizarii activitatilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevazute la alin. (1) lit. b) , alin. (4) lit. b) si alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, in special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
CAPITOLUL III: Reguli de participare la procedura de atribuire
SECTIUNEA 1: Operatori economici

Articolul 37
(1) Operatorii economici care, potrivit legislatiei statului in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze o anumita activitate inclusa in obiectul concesiunii de lucrari sau de servicii nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei statului membru in care se atribuie contractul, sunt obligati sa fie persoane fizice sau persoane juridice.
(2) Persoanele juridice sau alte entitati constituite intr-o alta forma de organizare prevazuta de lege pot fi obligate sa indice in cadrul ofertelor/solicitarilor de participare numele si calificarile profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului in cauza.

Articolul 38
In executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt tinuti sa respecte obligatiile aplicabile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, prin legislatia nationala, prin contracte colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

Articolul 39
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau de candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 40
(1) Entitatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea unei oferte/solicitari de participare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , entitatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici carora le-a fost atribuit contractul de concesiune sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica, cu conditia ca acest lucru sa fi fost mentionat in anuntul de concesionare si documentatia de atribuire si in masura in care o astfel de modificare este necesara pentru executarea in mod corespunzator a contractului de concesiune.
(3) Entitatea contractanta poate stabili prin documentatia de atribuire, atunci cand este necesar, modul in care operatorii economici urmeaza sa indeplineasca cerintele referitoare la situatia economica si financiara sau capacitatea tehnica si profesionala, precum si anumite conditii specifice privind executarea contractului de concesiune, in cazul participarii in comun la procedura de atribuire, cu conditia ca acest lucru sa fie justificat de motive obiective si proportionale.
SECTIUNEA 2: Confidentialitate
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro