Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

  Publicat: 04 Jan 2017       14549 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 16. a€” Termenul prevazut la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Articolul 17. a€” Termenul prevazut la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Articolul 18. a€”(1) Termenele prevazute la art. 361 alin. (3) lit. e) si g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 martie 2017.
(2) In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 19. a€” Prevederile art. 19 lit. b) si c) ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017.

Articolul 20. a€” Termenul prevazut la art 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 martie 2017.

Articolul 21. a€” In perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele Ia€”IV din invatamantul de stat si confesional, cu modificarile ulterioare.

Articolul 22. a€” Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 ianuariea€”28 februarie 2017 cota de contributie la fondul de pensii se mentine la nivelul prevazut pentru anul 2016.

Articolul 23. a€” (1) In anul 2016 sumele ramase neutilizate, determinate ca diferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la capitolul 88.01 ``Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior", titlul 80 ``imprumuturi", articolul 80.10 ``Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior``, destinate pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii se vireaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.
(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat .
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2017, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o pozitie distincta cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Sumele suplimentate in bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizeaza cu aceeasi destinatie.

Articolul 24. a€” (1) Suma ramasa neutilizata la sfarsitul anului bugetar, destinata inchiderii a doua mine de huila necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, prevazuta in bugetul Ministerului Energiei, se vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe numele ministerului si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(2) Sumele virate in contul prevazut la alin. (1) se transfera in primele 5 zile lucratoare de la aprobarea legii bugetare de catre Ministerul Energiei intr-un cont de venituri ale bugetului de stat .
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, sa introduca modificari in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Energiei.

Articolul 25. a€” Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele alocate in anul 2016 bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local al unitatilor administrativ-teritoriale si se utilizeaza cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost alocate pana la finalizarea lucrarilor. Eventualele sumele ramase neutilizate dupa finalizarea obiectivelor de investitii se restituie la bugetul de stat .

Articolul 26. a€” Dupa alineatul (2) al articolului IV din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
Afişează OUG 99/2016 - unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    OUG 99/2016    Codul fiscal 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Dovada orelor suplimentare. Refuzul angajatorului de a prezenta inscrisuri doveditoare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1714 din data de 5 iunie 2019

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Obligativitatea executarii clauzelor din contractele colective de munca. Instanta de judecata nu se poate abate de la vointa partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5551/2019

Ore suplimentare si ore de noapte lucrate de salariat. Solicitare tacita privind prestarea muncii suplimentare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 679 din data de 21.10.2020

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere platite - posibila si peste termenul de 60 de zile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Decizia nr. 125 din 12.05.2020

Solicitarea efectuarii muncii suplimentare din partea angajatorului. Scrisa sau verbala, directa sau indirecta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 2494 din data de 21.09.2019

Sarcina probei. Neadministrarea probelor de catre angajator determina acordarea drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia civila nr. 119 din data de 07.03.2019

Deghizarea contractului individual de munca cu norma intreaga in contract individual de munca cu timp partial. Constatare raport de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 143/05.02.2020Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati