Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

  Publicat: 22 Aug 2018       6455 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018

1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
A fost promulgat la 11.09.1865
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii ori la detentiune pe viata,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,

(1) Directorul are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(2) Directorul, in calitate de ordonator tertiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea creditelor de angajament si a creditelor bugetare altor persoane desemnate in acest scop, in conditiile legii.

Articolul 6
(1) Directorul penitenciarului are urmatoarele atributii generale:
1.a) asigura conducerea, organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor specifice unitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ordinele si instructiunile ministrului justitiei si deciziile directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
2.b) realizeaza conducerea de ansamblu a sectoarelor de activitate, serviciilor, birourilor si compartimentelor de munca din penitenciar, luand masuri pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin, si asigura aplicarea prevederilor legale in domeniul de activitate al penitenciarului;
3.c) intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
4.d) aplica prevederile documentelor internationale semnate de Romania cu privire la respectarea drepturilor omului in penitenciare;
5.e) aproba regulamentul de ordine interioara al unitatii;
6.f) stabileste programul zilnic de lucru al personalului unitatii si urmareste modul in care acesta este respectat;
7.g) organizeaza activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din subordine;
8.h) numeste, elibereaza, suspenda din functie, dispune punerea la dispozitie si repunerea in drepturile anterioare, in conditiile legii, a functionarilor publici cu statut special de executie si a personalului contractual din unitate;
9.i) coordoneaza activitatea consiliului de conducere al unitatii;
10.j) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
11.k) aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, personalului contractual din unitate;
12.l) exercita atributiile de gestiune a resurselor umane, conform competentelor stabilite prin actele normative specifice;
13.m) transpune in practica, la nivelul unitatii, masurile necesare aplicarii regimului penitenciar, in conformitate cu actele normative in vigoare;
14.n) ia masuri pentru aducerea la cunostinta persoanelor private de libertate nou-depuse in penitenciar a regulilor de comportare, a drepturilor si obligatiilor, precum si a sanctiunilor disciplinare care li se pot aplica;
15.o) asigura respectarea drepturilor persoanelor private de libertate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
16.p) ia masuri pentru verificarea imprejurarilor si cauzelor producerii unor evenimente negative, a sesizarilor primite din partea persoanelor private de libertate sau familiilor acestora;
17.q) sesizeaza organele judiciare in cazul existentei unor suspiciuni cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre o persoana privata de libertate;
18.r) sesizeaza organele judiciare in cazul existentei unor suspiciuni cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre personalul aflat in subordine, in exercitarea atributiilor profesionale sau in legatura cu acestea;
19.s) coordoneaza activitatile de punere in libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotarat de instantele de judecata si prezinta propuneri concrete privind permisiunea de iesire din penitenciar a persoanelor private de libertate, in conditiile legii;
20.t) propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a persoanelor private de libertate;
21.u) aproba strategia anuala privind achizitiile publice;
22.v) aproba intrevederile intre persoane private de libertate si reprezentantii mass-mediei;
23.w) stabileste programul zilnic al persoanelor private de libertate;
24.x) ia masurile pentru mentinerea in buna stare de functionare a armamentului, tehnicii de lupta, a cladirilor si celorlalte dotari materiale ale penitenciarului;
25.y) angajeaza cheltuielile in limita creditelor de angajament si utilizeaza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale;
26.z) asigura angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare repartizate si aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
27.aa) asigura masuri de realizare a veniturilor;
28.bb) asigura integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduce;
29.cc) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii, prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
30.dd) organizeaza sistemul de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;
31.ee) organizeaza tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
32.ff) organizeaza evidenta programelor cu finantare externa nerambursabila, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
33.gg) organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de mentinere a capacitatii de interventie si actiune a unitatii, de intocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitatii de la starea organizatorica de pace la starea organizatorica de razboi;
34.hh) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
35.ii) organizeaza activitatile de relatii publice, indrumare si coordonare a activitatilor de primire, evidenta si solutionare a petitiilor;
36.jj) ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;
37.kk) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
38.ll) organizeaza si coordoneaza Sistemul de control intern managerial;
39.mm) este responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Directorul poate delega indeplinirea unora din atributii, conform prevederilor legale, cu aprobarea expresa si prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si in limitele stabilite de catre acesta.
(3) Directorul penitenciarului propune spre aprobare Administratiei Nationale a Penitenciarelor un inlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din penitenciar, stabilind prin decizie conditiile in care, in perioada absentei sale, cel care il inlocuieste de drept exercita atributiile ce ii revin in aceasta calitate .

Articolul 7
(1) In activitatea de conducere a penitenciarului, directorul este ajutat de unul sau mai multi directori adjuncti.
(2) In penitenciarele care nu au functii de directori adjuncti, directorul este ajutat de sefii de servicii .
Afişează REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Penitenciare    Regulament penitenciare 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 263/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 349/2002
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 38/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 591 alin. (2) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ 8/2019 -RIL admis: Competenta solutionarii cererii cererii de acordare a zilelor compensatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL privind deducerea perioadei in care suspectul sau inculpatul a fost internat voluntar sau nevoluntar intr-o institutie de specialitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Decizia nr. 22/2018

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale
Pronuntaţă de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

ORDONANTA de acordare a statutului de martor amenintat si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro