Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori

Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori

  Publicat: 11 Oct 2018       4082 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Contractul colectiv de munca unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare si Utilitati Publice - Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de Calatori pe anii 2018-2020, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 317 din data de 24.07.2018

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile

(2) In conditiile nerespectarii obligatiilor de la alineatul precedent sau in lipsa unor conditii de munca in masura sa le asigure securitatea in procesul muncii, salariatii pot refuza lucrul pe perioada in care persista pericolul fara a suporta nici o diminuare a drepturilor inscrise in contractul individual de munca .
(3) Refuzul lucrului in conditiile alineatelor (1) si (2) se va face in situatii bine justificate. Salariatul afectat va notifica de indata seful ierarhic asupra situatiei care pericliteaza securitatea muncii. Refuzul lucrului nu va constitui o cauza de reziliere a contractului individual de munca din initiativa unitatii daca se respecta prevederile prezentului articol .
Articolul 69
(1) Salariatii au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa-si insuseasca si sa respecte regulile si instructiunile de protectie a muncii, specifice activitatii prestate;
b) sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, pentru a nu se expune ei sau a nu expune pe ceilalti angajati la pericol;
c) sa utilizeze echipamentul de lucru, echipamentul de protectie, precum si mijloace de protectie individuala din dotare, corespunzator scopului pentru care au fost acordate.
d) sa se prezinte in termen, conform programarii efectuate de angajator, la controalele medicale sau alte tipuri de controale, stabilite conform legislatiei in vigoare.
(2) Incalcarea acestor obligatii, constatata de sefii ierarhici si/sau de organele de inspectie autorizata, atrage raspunderea disciplinara, administrativa si materiala, potrivit prevederilor Regulamentului intern, precum si penala, dupa caz, potrivit legii.

Acordarea echipamentului individual de protectie si a echipamentului de lucru
Articolul 70. Angajatorul are obligatia sa asigure tuturor salariatilor echipamentul individual de protectie si echipamentul de lucru.
Articolul 71. Componenta si frecventa de acordare a echipamentului de lucru si a echipamentului individual de protectie pe locuri de munca si activitati se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate .

Articolul 72. Echipamentul poate fi acordat si inainte de incheierea termenului stabilit, daca se face dovada deteriorarii lui ca urmare a unor avarii sau a unor conditii de munca accidentale.
Articolul 73
(1) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit.
(2) Cand angajatorul impune o anumita tinuta speciala ca echipament de lucru, contravaloarea acesteia se suporta integral de acesta.
Articolul 74
(1) Curatirea, neutralizarea si intretinerea periodica a echipamentului de protectie intra in obligatiile angajatorului.
(2) Extinderea prevederilor alin. 1 la echipamentul de lucru se va putea stabili in contractul colectiv de munca la nivel de unitate .
Articolul 75. Neutilizarea echipamentului individual de lucru si de protectie poate atrage sanctiuni pana la desfacerea contractului de munca .

Ocrotirea sanatatii salariatilor
Articolul 76
(1) In vederea unei ocrotiri eficiente a sanatatii salariatilor, angajatorul va respecta urmatoarele obligatii ce ii revin:
a) angajarile se vor face numai dupa efectuarea examenelor medicale, corespunzatoare fiecarei meserii sau fiecarui loc de munca in parte;
b) efectuarea, cel putin o data pe an, a controalelor medicale pentru salariati, conform normelor sanitare si conditiilor concrete de munca;18-2020

c) schimbarea locului de munca in situatia in care starea de sanatate a salariatului impune acest lucru, la recomandarea organelor medicale de specialitate, in raport cu calificarea salariatului si cu posibilitatile unitatii;
d) organizarea unui numar suficient de posturi de prim ajutor si dotarea corespunzatoare a acestora cu materiale, conform necesarului prescris de organele sanitare;
(2) Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile prevederilor alin. 1.
(3) In cazul cand dispozitii legale speciale sau ale contractelor colective de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) Timpul necesar examinarilor medicale prevazute la alin. (1) lit. b) si alin.(3) va fi platit conform incadrarii salariatului.
(5) Refuzul salariatului de a se prezenta la examinarea organizata potrivit alin. (1) constituie abatere disciplinara.
Articolul 77. La cererea uneia din parti, medicii de medicina muncii si inspectorii de protectie a muncii vor fi consultati in vederea reducerii duratei timpului de lucru si a acordarii de concedii de odihna suplimentare.

Igiena muncii
Articolul 78. Angajatorul se obliga sa respecte prevederile normelor si normativelor din domeniul protectiei si igienei muncii, referitoare la dotarea salariatilor cu materiale igienico-sanitare.
Articolul 79
(1) Materialele igienico-sanitare se acorda gratuit.
(2) Sortimentele si frecventa de acordare a materialelor igienico-sanitare se stabilesc prin contractele colective de munca la nivelul unitatii.
(3) In toate cazurile cand Unitatea cere o anumita vestimentatie speciala, uniforma, ca echipament de lucru ce intra in contact cu publicul calator, sau reprezinta imaginea Unitatii, contravaloarea acesteia se suporta integral de catre Unitate .

IV.2. - Conditii sociale
Articolul 80
(1) In vederea mentinerii si a imbunatatirii conditiilor de munca si a conditiilor sociale in cadrul unitatilor, angajatorul este obligat sa ia, cel putin, urmatoarele masuri:
a) amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
b) asigurarea conditiilor optime de munca (iluminat, microclimat - temperatura, aerisire, umiditate, zgomot, vibratii);
c) asigurarea vestiarelor la capacitate suficienta si cu dotarea corespunzatoare;Afişează Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Federatia sindicala TRANSLOC    CCM    contract colectiv de munca    CCM 2018-2020    Compania de Transport Public ARAD    Transport Public BACAU    Urbis BAIA MARE    Braicar BRAILA    Alitrans CALARASI    Compania de Transport Public CLUJ-NAPOCA    RAT CRAIOVA    Transurb DEJ    Transurb GALATI    Compania de Transport Public IASI    Meditur MEDIAS    Troleibuzul PIATRA NEAMT    Transurban SATU MARE    Multi Trans SF.GHEORGHE    Loctrans SLATINA    Transport Public SUCEAVA    Societatea de transport public TIMISOARA    Transport Public TULCEA    Transurb VASLUI    Transurbis ZALAU    Sindicatul Liber din cadrul CTP ARAD    Sindicatul Phoenix ARAD    Sindicatul Liber Eltrans BOTOSANI    Sindicatul Liber 2015 RAT BRASOV    Sindicatul Transtrol BRASOV    Sindicatul Liber Transport in Comun CONSTANTA    Sindicatul Liber CTP CLUJ-NAPOCA    Sindicatul Liber Dreptatea FOCSANI    Sindicatul Liber al salariatilor din CTP IASI    Sindicatul SALT al CTP IASI    Sindicatul Liber Meditur MEDIAS    Sindicatul Liber Troleibuzul NEAMT    Sindicatul Dumbrava Transport Public Local SIBIU    Sindicatul Transportatorilor TIMISOARA    Sindicatul Liber Independent Publitrans 2000 PITESTI    Sindicatul Autobuzul SUCEAVA    Sindicatul Liber al transportatorilor profesionisti din PLOIESTI    Sindicatul Liber din cardul SC Transloc SA TG. JIU    Sindicatul Liber Transurban SATU MARE    Sindicatul Angajatilor Transurb GALATI    Sindicatul Transloc RAT CRAIOVA    Sindicatul Liber Independent din SC Transurb SA DEJComentează: Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori
Jurisprudenţă

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Conditiile obligarii angajatorului la plata indemnizatiei de delegare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 180/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Obligatia de colaborare dintre angajator si organizatiile sindicale deriva din principiul consensualitatii si al bunei credinte in relatiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 392/2017, in sedinta publica din 14 februarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017

Prescriptia dreptului de anulare a clauzelor contractului colectiv de munca. Modificarea salariului prin acordul partilor
Pronuntaţă de: Tribunalul T, Sectia I Civila, Sentinta nr. 880/PI din 21.04.2016

Dreptul la scutirea de la plata energiei electrice, facilitate stabilita prin CCM. Natura litigiului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.733 din 4 martie 2014

Deschidere procedura insolventa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie din data 01.07.2010Articole Juridice

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Sporul la salariu in cazul activitatilor desfasurate in zilele de sarbatori legale si de repaus saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati