Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

  Publicat: 12 Oct 2018       11761 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018

Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Sistem de distributie in care furnizorul incheie intelegeri verticale cu un numar limitat de distribuitori, alesi in aceeasi zona geografica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
ART. 10
Cerintele de competenta profesionala si probitate morala
(1) Distribuitorii si angajatii societatilor care desfasoara activitati de distributie indeplinesc cerintele de competenta profesionala necesare pentru a-si indeplini atributiile si responsabilitatile in mod adecvat.
(2) Accesul la activitatea de distributie pentru intermediari se realizeaza prin indeplinirea criteriilor si respectarea cerintelor de pregatire profesionala initiala, instituite prin reglementarile emise, in conditiile legii, de A.S.F. Intermediarii, angajatii acestora si angajatii societatilor indeplinesc cerintele de dezvoltare si pregatire profesionala continua pentru mentinerea unui nivel adecvat de performanta, corespunzator atat rolului pe care il indeplinesc, cat si pietei relevante.
(3) Cerintele prevazute la alin. (2), privind mentinerea nivelului de performanta, se considera a fi indeplinite pe baza a cel putin 15 ore de dezvoltare sau pregatire profesionala anuala, potrivit reglementarilor emise de A.S.F.
(4) In cazurile prevazute la art. 8 alin. (4) si in cazul angajatilor societatilor care desfasoara activitati de distributie, societatile sau intermediarii principali verifica conformitatea cerintelor de competenta profesionala a angajatilor proprii si a intermediarilor secundari cu obligatiile prevazute la alin. (1).
(5) Persoanele fizice relevante din structura de conducere a unei societati, unui intermediar sau unui intermediar de asigurari auxiliare, care desfasoara activitati de distributie si raspund de distributia produselor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si celelalte persoane din cadrul acestor entitati care sunt direct implicate in distributie:
a) demonstreaza cunostintele si abilitatile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor;
b) indeplinesc urmatoarele cerintele privind probitatea morala:
(i) absenta antecedentelor penale sau a echivalentului la nivel national in ceea ce priveste infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice domeniului economic/financiar, spalarea banilor si finantarea terorismului, infractiuni prevazute de legislatia fiscala, alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa;
(ii) nedeclararea falimentului la un moment anterior, cu exceptia cazului in care situatia este reabilitata in conformitate cu legislatia nationala aplicabila;
(iii) alte cerinte potrivit reglementarilor emise, in conditiile legii, de A.S.F.
(6) Prevederile alin. (5) lit. b) se aplica corespunzator si persoanelor responsabile de activitatile de distributie din cadrul intermediarilor de asigurari auxiliare.
(7) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare documenteaza indeplinirea cerintelor relevante privind competenta profesionala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(8) Distribuitorii instituie politici scrise in cadrul sistemului de guvernanta prin care sa verifice cerintele prevazute la alin. (5) lit. b), privind probitatea morala a angajatilor proprii si a intermediarilor secundari, pe durata colaborarii cu acestia.
(9) Societatile si intermediarii principali sunt raspunzatori pentru toate actiunile sau omisiunile angajatilor proprii si ale intermediarilor secundari in desfasurarea activitatii de distributie .
(10) Desfasurarea activitatii intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) distribuie produsele de asigurare sau reasigurare provenite exclusiv de la societati autorizate in baza Legii nr. 237/2015 sau care activeaza pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii sau in baza dreptului de stabilire, cu respectarea prevederilor legale;
b) colaboreaza exclusiv cu intermediari inregistrati in baza prezentei legi sau care activeaza pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii sau in baza dreptului de stabilire, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale.
ART. 11
Cerintele organizatorice si de raportare
(1) Intermediarii detin asigurare de raspundere civila profesionala valabila pe teritoriul Uniunii Europene sau alta garantie echivalenta pentru raspunderea care decurge din neglijenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale, a carei valoare sa reprezinte cel putin echivalentul in lei al sumei de 1.250.000 EUR pentru fiecare solicitare de despagubire si cel putin echivalentul in lei al sumei de 1.850.000 EUR pe an, agregat, pentru totalitatea cererilor de despagubire .
(2) Intermediarii sunt exceptati de la respectarea prevederilor alin. (1) in urmatoarele situatii:
a) asigurarea sau garantia este deja pusa la dispozitie de o societate sau de o alta entitate in numele careia intermediarul actioneaza sau este imputernicit sa actioneze;
b) societatea sau entitatea prevazuta la lit. a) isi asuma intreaga raspundere pentru actiunile intermediarului.
(3) Intermediarii de asigurari auxiliare detin o asigurare de raspundere civila profesionala sau alta garantie echivalenta la un nivel stabilit in conformitate cu prevederile legale si art. 4 alin. (15). Prevederea mentionata la alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Primele de asigurare platite de clienti prin intermediari sau intermediarii de asigurari auxiliare se considera transferate asiguratorului la momentul platii, iar despagubirile sau sumele asigurate platite de catre asigurator prin intermediarii respectivi se considera ca fiind transferate clientilor numai in momentul incasarii efective de catre acestia a sumelor sau despagubirilor respective.
(5) Incasarile si platile efectuate in numele sau in contul clientilor de catre intermediari sau intermediarii de asigurari auxiliare sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte conturi prin care isi deruleaza activitatea curenta, transferul intre conturi fiind posibil doar pentru remuneratia cuvenita din activitatea de distributie . Sumele prevazute la alin. (4) nu sunt considerate ca apartinand patrimoniului intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare, nu sunt utilizate pentru a efectua plati catre alti creditori decat cei prevazuti la alin. (4) si nu pot face obiectul niciunei pretentii din partea creditorilor acestora, inclusiv in cazul falimentului sau lichidarii administrative.
(6) In vederea mentinerii in orice moment a capacitatii financiare a asiguratorilor, potrivit cerintelor legale, acestia permit incasarea directa a primelor numai de catre intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare persoane juridice, cu o situatie financiara stabila, potrivit reglementarilor ASF.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), asiguratorii permit incasarea directa a primelor de catre intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care prezinta garantii in favoarea asiguratorului respectiv.
(8) Pentru a se asigura respectarea cerintelor prevazute la art. 4 alin. (12)-(14) si art. 10, societatile aproba, aplica si revizuiesc periodic politici si proceduri interne adecvate.
(9) In cadrul sistemului de guvernanta, societatile stabilesc o functie care sa asigure aplicarea corespunzatoare a politicilor si procedurilor prevazute la alin. (8), aprobate de conducerea acestora. Numele persoanei responsabile pentru functia respectiva se comunica la cererea A.S.F.
(10) Societatile instituie, mentin si actualizeaza in permanenta un registru al documentelor privind aplicarea art. 4 alin. (12)-(14) si art. 10.
(11) Societatile si intermediarii principali utilizeaza numai serviciile de distributie prestate de:
a) intermediari si intermediari de asigurari auxiliare inregistrati in registrele A.S.F.;
b) intermediarii prevazuti la art. 2 alin. (1).
(12) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare transmit A.S.F., dupa caz, situatiile financiare anuale, raportarile, documentele si informatiile solicitate de A.S.F. potrivit reglementarilor emise.
(13) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare transmit A.S.F. documentele solicitate potrivit art. 4 alin. (4).
(14) Intermediarii principali asigura continuitatea administrarii si conducerii activitatii.
(15) Refuzul de a aplica recomandarile prevazute la art. 4 alin. (41) este documentat si transmis A.S.F. pana la data prevazuta in recomandarile respective.
CAP. V
Cerintele de informare si conduita in desfasurarea activitatii
ART. 12
Afişează Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Monitorul Oficial    Legea 236/2018    asigurari    distributie    Autoritatea de Supraveghere Financiara    consumator

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Reprezentare legala. Autoritati publice locale. Formularea recursului in numele consiliului local de catre primar. Dovada calitatii de reprezentant. Nulitate recurs
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 687/16.09.2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati