Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania

  Publicat: 09 Nov 2018       6407 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte nomative privind regimul strainilor in Romania

Publicata in Monitorul oficial nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.194/2002privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 2, dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele n1)-n3), cu urmatorul cuprins:
"n1) elev - strainul care a fost acceptat de o unitate de invatamant preuniversitar de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, in cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educational;
n2) student - strainul care a fost acceptat de o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, la un program de licenta, master, la un program de studii doctorale sau postdoctorale, la forma de invatamant cu frecventa;
n3) stagiar - strainul care are o diploma de invatamant superior sau care urmeaza un ciclu de studii care conduce la o diploma de invatamant superior si care este admis pentru un program de formare in vederea dobandirii de cunostinte, de practici si de experienta intr-un mediu profesional;"
2.La articolul 2, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) cercetator - strainul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natura sa ii permita accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorala si care este acceptat de institutii de invatamant superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect;"
3.La articolul 2, dupa litera o) se introduc patru noi litere, literele o1)-o4), cu urmatorul cuprins:
"o1) proiect educational - un set de actiuni educative elaborate de o institutie sau de o unitate de invatamant din Romania in cooperare cu alte institutii sau unitati similare dintr-o tara terta, in scopul schimbului cultural, educational si de formare profesionala;
o2) entitate-gazda - orice persoana fizica sau juridica aflata intr-un raport juridic cu un strain care prevede drepturi si obligatii pentru ambele parti;
o3) familie-gazda - familia care primeste temporar un lucrator au pair si care ii permite acestuia sa participe la viata sa de familie de zi cu zi pe teritoriul Romaniei;
o4) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate - programe finantate de Uniunea Europeana sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, de promovare a mobilitatii strainilor in Uniunea Europeana sau in statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, participante la programele respective;"
4.La articolul 2, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acorda primul AAAA«Cartea Albastra a U.E.AAAA», permisul ICT sau permisul de sedere in scop de cercetare sau studii;"
5.La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala, ordinea si sanatatea publica;"
6.La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) au savarsit, cu intentie, pe teritoriul Romaniei ori in strainatate, infractiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 3 ani;"
7.La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Strainilor intrati in Romania in baza conventiilor internationale sau actelor normative prin care acestia sunt exonerati de la obligativitatea obtinerii vizei le inceteaza dreptul de sedere in urmatoarele situatii:
a) se constata ca la data intrarii in tara acestia nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
b) strainii au intrat in tara pe baza unor documente sau informatii false;
c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;
d) au incalcat reglementarile vamale ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;
e) au intrat in Romania in perioada de interdictie, dispusa anterior;
f) nu respecta scopul declarat la intrarea pe teritoriul Romaniei ori au incalcat reglementarile referitoare la angajarea in munca a strainilor;
g) dupa intrarea in tara impotriva strainilor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania sau au fost declarati indezirabili.
(4) Masura incetarii dreptului de sedere pentru situatiile prevazute la alin. (3) se comunica strainului prin decizia de returnare."
8.La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Entitatile-gazda sunt obligate sa informeze formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari cu privire la incetarea sau suspendarea raportului juridic cu strainul, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului."
9.La articolul 15 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) este suspect sau inculpat intr-o cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei de parasire a localitatii sau a tarii;
b) a fost condamnat la pedeapsa cu inchisoarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si a fost aplicata pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a parasi teritoriul Romaniei sau a fost dispusa masura de a nu parasi teritoriul Romaniei."
10.La articolul 33, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Daca se constata o eroare pe o viza emisa care nu a fost inca aplicata in documentul de calatorie ori dupa ce viza a fost aplicata in documentul de calatorie, aceasta va fi anulata din motive tehnice, conform procedurii prevazute la alin. (5), si va fi eliberata o alta viza in baza aceleiasi solicitari."
11.La articolul 38, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Solutionarea cererilor de aprobare a invitatiilor se face in termen de pana la 45 de zile de la data depunerii. In cazuri temeinic justificate, cand este necesara o examinare mai aprofundata a cererii, termenul poate fi prelungit cu 15 zile. Pentru strainii care urmeaza sa vina in Romania in scop turistic, in grupuri organizate de minimum 20 de persoane, la solicitarea societatilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, membre ale Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, aprobarea invitatiilor se face in termen de 30 de zile de la data depunerii."
12.Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45: Viza de lunga sedere pentru studii
(1) Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student, stagiar, elev sau care participa la un program de schimb de elevi sau proiect educational.
(2) Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) in cazul studentilor:
(i)dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei Nationale, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant cu frecventa, la o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii;
(ii)dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;
(iii)dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
(iv)certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;
(v)asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;
Afişează Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    regimul strainilor    stat membru    permis de sedere    acord de primire    autoritate competenta    drept de sedere temporara    Inspectoratul General pentru Imigrari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003

Cauza Lupsa impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Hotarare CEDO din 08/06/2006 in Cauza Lupsa impotriva Romaniei

Regimul strainilor in Romania. Tolerare. Acordare. Durata.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3863 din 8 noiembrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Regimul juridic al strainilor. Stabilirea domiciliului in Romania. Conditii. Viza diplomatica.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 3717 din 31 octombrie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Cetatean strain. Depasirea termenului de sedere legala. Contestarea masurii de returnare si invocarea dreptului la un proces echitabil. Desfasurarea p
Pronuntaţă de: Decizia nr. 170 din 18 ianuarie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Pentru prima data Curtea este chemata sa se pronunte pe fond asupra recursului unui stat membru impotriva refuzului Comisiei de a autoriza mentinerea
Pronuntaţă de: Cazul: Danemarca c. Comisia Europeana, 20 martie 2003Articole Juridice

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta pe propriul teritoriu
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro